Kỹ năng Thuyết Trình & Thuyết phục

5 3,206 20
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 13:49

1.Phản ứng của bạn khi phải diễn đạt trước lớp một vấn để nào đó? a.Kinh khủng khiếp b.Chà… hơi ngại đấy c.Chuyện nhỏ như con thỏ. 2.Nếu phải nói, bạn sẽ mở đầu vấn đề đó bẳng cách 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng Thuyết Trình & Thuyết phục, Kỹ năng Thuyết Trình & Thuyết phục

Từ khóa liên quan