Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc

48 1,490 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 05:20

Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa nghiệp bảo dưỡng của công ty ô xe máy bắc I) Tổng quan về công ty ô xe máy bắc: 1) Quá trình hình thành phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ô xe máy Bắc: Công ty ô xe máy Bắc được thành lập theo quyết định số 1124/1999/QĐ - TTg ngày 20/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty có văn phòng giao dịch đặt tại Tân Lập-Đình Bản- thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh. Công ty ô xe máy Bắclà một công ty có tư cách pháp nhân độc lập theo quy định của pháp luật Nhà nước, công ty là một đơn vị hạch toán độc lập có con dấu riêng chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Công ty ô xe máy Bắc có một lịch sử vẻ vang truyền thống hơn 40 năm xây dựng phát triển. Từ nghiệp cônghợp doanh vận tải ô Bắc ra đời ngày 20/04/1960 theo quyết định của Uỷ ban Hành chính, trên các tuyến đường từ Bắc vào Nam, đâu cũng in dấu bánh xe của công ty tham gia vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm,. Đất nước thống nhất, trong hoàn cảnh khắc phục khó khăn do chiến tranh để lại, với phương tiện cũ xong công ty đã chủ động chuyển mô hình từ sản xuất kinh doanh từ phục vụ chiến đấu sang phục vụ sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Năm 1976, Nhà nước sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh Bắc Giang. Theo đó, ngành vận tải ô cũng được sáp nhập công ty trở thành nghiệp liên hiệp vận tải ô Bắc Giang nghiệp được tổ chức lại từ ba nghiệp hạch toán độc lập trước đây, đó là: - nghiệp vận tải ô Bắc Ninh - nghiệp vận tải ô Bắc Giang - nghiệp sửa chữa ô 2/9 hoạt động theo tổ chức mới từ ngày 01/01/1978. Từ năm 1978 đến năm 1985, nghiệp vẫn luôn năng động sáng tạo để dần dần từng bước nâng cao chất lượng quản lý, đẩy mạnh sản xuất. Do đó, tám năm liền nghiệp luôn là đơn vị thực hiện suất sắc các nhiệm vụ chính trị hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước giao. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Năm 1992, tỉnh Bắc Ninh được tách ra làm hai tỉnh Bắc ninh Bắc Giang do đó nghiệp được thành lập theo quyết định số 592/QĐ - UB ngày 02/12/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam với tên gọi là nghiệp liên hiệp vận tải ô Bắc . Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tách thành hai tỉnh: Nam Định Nam. Nhờ vậy, tên nghiệp được đổi thành nghiệp liên hiệp vận tải ô Nam Định. Năm 1999, căn cứ quyết định số 1124/1999/QĐ - TTg ngày 03/12/1999 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá quyết định chuyển nghiệp liên hiệp vận tải ô Nam Định thành công ty cổ phần vận tải ô Nam Định, công ty cổ phần vận tải ô Nam Định ra đời. Sáng lập viên của công ty là Nhà nước. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056631 ngày 29/12/1999 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định. Sau hai năm cổ phần hoá, công ty đã đứng vững trong cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh ổn định phát triển, đặc biệt các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động tăng gấp đôi so với trước khi cổ phần hoá, ý thức chấp hành nội quy, quy chế cuả cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt. Có thể nói, qua nhiều năm chia tách, sáp nhập, mặc dù có sự thay đổi trong quản lý điều hành cũng như trong sản xuất kinh doanh nhưng không vì thế mà công ty làm ăn không có hiệu quả, mà ngược lại công ty ngày càng phát huy có hiệu quả việc sử dụng vốn, đưa các mặt hàng sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển ổn định, đóng mới sửa chữa thành những xe có chất lượng cao đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là: - Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá. - Kinh doanh hoạt động dịch vụ bến bãi - Kinh doanh đóng mới, sửa chữa bảo dưỡng các phương tiện vận tải đường bộ - Kinh doanh vật tư, phụ tùng xăng dầu phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa ô vận tải - Đào tạo nâng cấp bậc công nhân cơ khí lái xe Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh chủ yếu như trên, công ty cổ phần vận tải ô Nam Định vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, cho nên sản phẩm chính của công ty là: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 -Người vận chuyển ( Người ) -Tấn hàng luân chuyển ( Tấn- Km ) -Người luân chuyển ( Người- Km ) -Số vỏ xe đóng mới ( Cái ) -Tấn hàng vận chuyển ( Tấn ) -Số xe sửa chữa ( Cái ) Vì là đơn vị kinh doanh vận tải nên công ty có phạm vi hoạt động trong ngoài tỉnh, trên phạm vi cả nước các nước láng giềng theo hiệp định ký kết đang áp dụng giữa hai nước. Với chức năng nhiệm vụ kể trên, trong những năm vừa qua công ty đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên do phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị khác trong cùng lĩnh vực nên công ty đã gặp nhiều khó khăn. Tuy đã có cố gắng nhiều nhưng do thích nghi hoà nhập chưa tốt với cơ chế mới của công ty cộng với những tác động khách quan cho nên hiệu quả kinh tế của công ty đạt được vẫn còn chưa đều nhau giữa khối công nghiệp khối vận tải. Tuy vậy công ty bằng nhiều kinh nghiệm cố gắng nên cũng đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong nền kinh tế thị trường ngày càng làm ăn có lãi. 2)Tổ chức kinh doanh quản lý vận tải tại công ty ô xe máy Bắc 2.1) Tổ chức hệ thống kinh doanh công ty ô Bắc Công ty ô Bắclà một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân. Công ty thực hiện chỉ đạo tập trung thống nhất từ công ty đến các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo phát huy tính năng động, sáng tạo, phối hợp nhịp nhàng các hoạt động chung của công ty để đạt được hiệu quả cao. Hiện nay, công ty có 6 đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế trong nội bộ công ty, có tư cách pháp nhân theo sự uỷ quyền của giám đốc công ty. Ngoài ra, còn có 4 phòng ban trực thuộc văn phòng công ty làm nhiệm vụ giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày còn là tham mưu giúp việc cho giám đốc. 2.2) Tổ chức quản lý công ty ô xe máy Bắc Tại công ty, bộ máy quản lý được tổ chức theo kiểu một cấp, có nghĩa là các phòng ban giúp việc cho Hội đồng quản trị tức ban Giám đốc theo từng chức năng, nhiệm vụ của mình để ban Giám đốc ra các quyết định có lợi cho công ty, đồng thời, ban Giám đốc trực tiếp đứng ra chỉ đạo sản xuất. Ta có thể thấy được điều này qua sơ đồ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ chức bộ máy quản lý Dựa vào sơ đồ này, chúng ta có thể thấy được chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận như sau:  Đại hội đại biểu cổ đông: Đại hội đại biểu cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty. Đại hội đại biểu cổ đông chỉ được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 đại biểu tham dự, mỗi cổ đông đại diện cho 1000 cổ phiếu. Đại hội cổ đông có nhiệm vụ sau: Quyết định các vấn đề tổ chức nhân sự của công ty bao gồm: Thông qua điều lệ công ty sửa đổi điều lệ, bầu Hội đồng quản trị, bầu ban kiểm soát ban thanh lý quyết định giải thể công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đại hội đại biểu cổ đông XN bảo dưỡng ô Đội xe ca số 2 Phòng kế toán tài vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm phó giám đốc XN bến xe Đội xe ca số 1 Phòng kỹ thuật vật tư Ban kiểm soát Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng tổ chức lao động tiền lương, hành chính Đội xe taxi XN sửa chữa ô 4 Thông qua các báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh, quyết toán tài chính của công ty trong niên độ kế hoạch trước đó, đề ra phương án lập các quỹ sử dụng lợi nhuận, đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm sau.  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành: Giám đốc là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, giám đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành công ty, thực hiện đầy đủ các kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng trình kế hoạch dài hạn kế hoạch hàng năm, các quy chế về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.  Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc công ty : Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, thay mặt giám đốc giải quyết các công việc khi giám đi vắng hoặc có công việc đột xuất khi giám đốc uỷ quyền. Ngoài ra, phó giám đốc còn chịu trách nhiệm điều hành về công tác vận tải của công ty.  Ban kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành công ty. Ban kiểm soát có 3 người do đại đại biểu cổ đông bầu, có nhiệm vụ thực hiện kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo quyết toán năm tài chính của công ty.  Các phòng ban chức năng: Các phòng ban chức năng trực thuộc văn phòng công ty bao gồm bốn phòng ban, đó là: Phòng tổ chức lao động tiền lương, hành chính: Phòng tổ chức lao động tiền lương, hành chính có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo cán bộ, tổ chức bộ máy, quản lý lao động, quản lý hồ sơ, tăng giảm lao động, ký kết hợp đồng lao động, ban hành một số quy chế về công tác tiền lương của cán bộ công nhân viên trong công ty các chế độ đối với người lao động khi còn làm việc khi nghỉ chế độ. Ngoài ra, phòng còn giúp việc cho giám đốc về công tác khen thưởng, kỷ luật trong toàn công ty. Phòng kế hoạch kinh doanh: Phòng kế hoạch kinh doanh có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty cho các nghiệp thành viên, tham mưu giúp lãnh đạo giải quyết xử lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 những vấn đề vướng mắc trong vận tải hành khách trong sản xuất. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ ký kết các hợp đồng vận tải với các tỉnh các hợp đồng sửa chữa đóng mới ô tô. kế toán tài vụ: Phòng kế toán tài vụ có nhiệm vụ quản lý hạch toán, theo dõi vấn đề tài chính của công ty. Chỉ đạo việc thu – chi hàng ngày, quan hệ giao dịch với ngân hàng các đối tác kinh doanh, thực hiện các chế độ báo cáo tài chính theo dõi sự biến động của toàn bộ tài sản nguồn vốn của công ty. Thực hiện chức năng giám sát bằng tiền mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đây là công cụ quan trọng nhất trong quản lý kinh tế của công ty, tham mưu cho giám đốc công tác tài chính thông qua mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư dùng cho sản xuất. Phòng kỹ thuật vật tư: Phòng kỹ thuật vật tư có nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật sản xuất đóng xe ô tô, kiểm tra quản lý phương tiện vận tải, thiết bị máy móc toàn công ty, lập kế hoạch mua sắm, dự trữ , quản lý nhập – xuất vật tư, phụ tùng, phương tiện vận tải mới, theo dõi đôn đốc bảo dưỡng thiết bị, trực tiếp điều hành cửa hàng vật tư, phụ tùng ô tô.  Các đơn vị thành viên: Các đơn vị thành viên căn cứ vào khả năng lao động, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải, nhu cầu thiết yếu của đơn vị mình để hàng năm thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch vận tải của công ty giao cho. Giám đốc các đơn vị thành viên phải tìm mọi biện pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao, phải tổ chức sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo phương tiện thiết bị có khả năng thực hiện tốt mức kế hoạch sản xuất của đơn vị mình. Để tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên chủ động khai thác được các nguồn hàng, giám đốc công ty uỷ quyền bằng văn bản cho giám đốc các đơn vị thành viên được ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức kinh tế khác từng việc hoặc nhiều việc trong thời gian quy định theo đúng phạm vi, nhiệm vụ được giao. Cuối tháng, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 các đơn vị thành viên trực tiếp gửi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất của đơn vị mình về công ty đồng thời phản ánh các yêu cầu cần thiết cho việc sản xuất của đơn vị bằng văn bản (nếu có) làm cơ sở cho việc báo cáo sơ kết đánh giá kết quả sản của toàn công ty. Đến cuối quý, đơn vị phải lập đầy đủ, đúng theo các biểu báo cáo quy định của công ty các phòng nghiệp vụ hướng dẫn theo lịch quy định. 3) Đặc điểm quy trình công nghệ sửa chữa ô của công ty ô xe máy Bắc: Công ty ô xe máy Bắc có đặc điểm là vừa sản xuất, vừa kinh doanh dịch vụ vận tải, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được chia làm hai khối là khối vận tải khối công nghiệp. Khối công nghiệp bao gồm hai nghiệp nghiệp bảo dưỡng ô có nhiệm vụ sửa chữa ô nghiệp sửa chữa ô có nhiệm vụ đóng mới ô tô.  Đối với việc bảo dưỡng sửa chữa ô được thực hiện tại nghiệp bảo dưỡng ô : Khi khách hàng đưa xe đến để đại tu, công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng đối ngoại (tức là việc ký kết hợp đồng diễn ra trực tiếp giữa phòng kế hoạch kinh doanh với khách hàng). Sau đó, sẽ tiến hành làm tiếp hợp đồng đối nội giữa phòng kế hoạch kinh doanh nghiệp bảo dưỡng. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hợp đồng, xe được bàn giao cho nghiệp bảo dưỡng. Bước đầu tiên, tổ tháo rỡ tiến hành công việc tháo rời theo cụm ( máy, gầm, điện, đệm ). Tiếp theo đó, tổ kiểm tu tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng của từng chi tiết, loại nào dùng được, loại nào cần sửa chữa, loại nào bỏ đi để thay thế mới. Sau đó, các tổ khác tiến hành sửa chữa, gia công hoàn chỉnh từng bộ phận, tiến hành lắp ráp toàn bộ theo quy trình kỹ thuật của từng xe cho xe chạy thử. Cán bộ KCS Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 xuống kiểm tra thông số kỹ thuật, công suất xe, . . . đồng thời hoàn chỉnh xe giao cho khách hàng. Quá trình bảo dưỡng sửa chữa ô được thể hiện qua sơ đồ 2.2. Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình sửa chữa ô Nhận xe vào xưởng Tháo rời cụm xe Cabin, thùng xe Máy Gầm Điện Đệm Vật tư thay thế Tháo rời chi tiết kiểm tra, phân loại Bỏ đi Dùng lại Kiểm tra, sửa chữa Phục hồi , sửa chữa Gia công cơ khí Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Lắp ráp toàn bộ Lắp ráp thành cụm Chạy thử Sửa chữa(nếu có) Nghiệm thu Lắp đệm, đèn, sơn xe Giao cho khách hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 4) Đặc điểm công tác kế toán tại công ty ô xe máy Bắc: 4.1)Tổ chức bộ máy kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh là một công ty có quy mô lớn, nhiều đơn vị thành viên để phù hợp với yêu cầu quản lý, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. Nghĩa là, toàn bộ công việc kế toán của công ty được tập trung thực hiện tại phòng kế toán tài vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng từ khâu tập hợp số liệu, ghi sổ kế toán đến việc lập các báo cáo tài chính. Các đơn vị trực thuộc cũng có kế toán riêng nhưng không tổ chức thành một bộ phận kế toán riêng tại các đơn vị này mà các nhân viên kế toán tại đây chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra hạch toán ban đầu, thu nhận chứng từ ghi chép vào sổ sách hạch toán nội bộ một cách đơn giản hàng tháng lập các báo cáo gửi về phòng kế toán tài vụ của công ty để tổng hợp lại ghi sổ tổng hợp. Phòng kế toán tài vụ của công ty có chức năng nhiệm vụ sau: Một là, quản lý điều hành công tác tài chính hạch toán kế toán trong toàn công ty. Hai là, thu nhận kiểm tra các báo cáo các đơn vị trực thuộc lập báo cáo chung cho toàn công ty. Ba là, hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán các đơn vị trực thuộc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 [...]... tổng hợp nói trên đảm bảo tính khớp đúng giữa các số liệu, kế toán sẽ căn cứ vào bảng số 4, Nhật ký chứng từ số 7, sổ Cái TK621, 622, 627, bảng tính giá thành các bảng tổng hợp để lên báo cáo tài chính II)Tình hình tổ chức kế toán chi phí sửa chữa tại nghiệp bảo dưỡng của công ty ô xe máy bắc 1) Đối tượng tâp hợp chi phí: Công ty ô xe máy Bắc với sản phẩm sản xuất chủ yếu là sửa chữa. .. hợp chi phí cho từng đơn vị trực thuộc Theo đó, hàng tháng, kế toán tiến hành tập hợp chi phí phát sinh từng đơn vị tổng hợp lại theo từng khoản mục để tính ra chi phí chung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17 cho toàn công ty của tháng đó Do đó, đối tượng tập hợp chi phí sửa chữa của công tytoàn bộ nghiệp bảo dưỡng ô 2)Phương pháp kế toán tập hợp chi. .. ô theo yêu cầu của khách hàng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của công ty Dịch vụ sửa chữa mang đặc điểm gắn liền với chu kỳ sản xuất ngắn nhưng chi phí lại rất đa dạng phức tạp Mặt khác, công việc sửa chữa ô lại mang tính chất đơn chi c, theo hợp đồng, đồng thời công ty thực hiện chính sách khoán gọn cho từng đơn vị thành viên Xuất phát từ thực tế đó, công ty đã tổ chức theo dõi tập hợp. .. tính khấu hao xác định giá trị còn lại Theo dõi kiểm tra các khâu nhập – xuất vật tư, phụ tùng trong kỳ Kế toán tiền lương: Có nhiệm vụ theo dõi tính toán tiền lương thực hiện trích nộp BHXH cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty Kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí giá thành: Có nhiệm vụ sau: Tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành, phân bổ từng loại chi phí theo đúng... Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) c) Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là các chi phí liên quan đến phục vụ, quản lý sản xuất trong phạm vi nghiệp bảo dưỡng, phân xưởng bộ phận sửa chữa thuộc nghiệp như chi phí về tiền công phải trả khác cho nhân viên quản lý nghiệp, phân xưởng sản xuất, chi phí về vật liệu, dụng cụ dùng cho quản lý nghiệp. .. dịch vụ mua ngoài, bao gồm các chi phí về tiền điện, nước, dùng vào sản xuất của nghiệp Cuối tháng, các nhân viên phụ trách điện, nước của công ty tiến hành kiểm tra đồng hồ đo điện, nước nghiệp bảo dưỡng tính toán số chi phí về điện, nước cho nghiệp gửi lên phòng kế toán tài vụ để tổng hợp hạch toán theo hai bộ phân: trực tiếp sản xuất (bộ phận sửa chữa) bộ phận quản lý nghiệp. .. chi phí nhân công trực tiếp: Vì công ty thực hiện biện pháp khoán gọn cho các đơn vị sản xuất khối công nghiệp nên cứ mỗi hợp đồng sửa chữa ô tô, công ty chỉ thu 20% giá trị hợp đồng, còn lại 80% đơn vị được hưởng Tuy nhiên, trong số 80% đó, công ty sẽ trừ đi phần nguyên vật liệu đã xuất dùng cho các đơn vị Hàng tháng, kế toán của XN bảo dưỡng sẽ theo dõi ghi chép chính xác về giờ công làm việc của. .. 622, 627, 154; cũng vào cuối tháng, từ sổ kế toán chi tiết vật tư tiền lương để ghi vào bảng tổng hợp xuất vật tư bảng tổng hợp lương đối chi u các bảng tổng hợp này với sổ Cái TK621, 622, 627 để đảm bảo tính khớp đúng Vào cuối tháng, kế toán giá thành sẽ căn cứ vào bảng số 4 để lập bảng tính giá thành dịch vụ sửa chữa cho nghiệp bảo dưỡng Cuối tháng, sau khi đối chi u kiểm tra số liệu... lập báo cáo gửi về phòng kế toán tài vụ trên văn phòng công ty Qua những phân tích trên, ta có thể khái quát bộ máy kế toán của công ty thông qua sơ đồ sau: Kế toán trưởng Kế toán tổng Kế toán tiền Thủ Kế toán vật Kế toán tiền hợp Tel  :chi kiêm 0918.775.368quỹ mặt-ngân tư, tài sản cố lương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn phí giá thành hàng định BHXH Kế toán tại các đơn vị trực... vật liệu thành phẩm) Vì công ty được tổ chức bởi nhiều đơn vị trực thuộc nên để tiện cho việc theo dõi công ty tiến hành mở cho mỗi đơn vị trực thuộc một hệ thống sổ chi tiết tổng hợp riêng theo hình thức sổ Nhật ký chứng từ, sau đó, căn cứ vào các sổ tổng hợp chi tiết của từng đơn vị trực thuộc công ty tiến hành mở sổ chung cho toàn công ty chi tiết theo hai khối: khối công nghiệp khối . Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc I). về công ty ô tô xe máy hà bắc: 1) Quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ô tô xe máy Hà Bắc: Công ty ô tô xe máy Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc, Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc, Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn