Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao kết quả kinh doanh cho Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Kết

51 495 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 16:35

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao kết quả kinh doanh cho Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Kết LỜI CẢM ƠN . .NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TP.HỒ CHÍ MINH, ngày….tháng….năm…. Xác nhận của đơn vịNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN1. Ý thức kỹ luật và thái độ của sinh viên trong thời gian thực tập :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Mức độ hiểu biết tổng quan về thực tiễn doanh nghiệp thực tập :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3. Khả năng vận dụng lý thuyết vào phân tích và đánh giá thực trạng của doanh nghiệp thực tập :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. Trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5. Đánh giá khác :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6.Đánh giá chung kết quả thực tập:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….TP Hồ Chí Minh ,Ngày…. Tháng…. Năm…. Giáo viên hướng dẫnNỘI DUNGI. Mục tiêu nghiên cứu : Phân tích các thực trạng và qua đó đề ra những giải pháp nhằm xây dựng một số chiến lược marketing cho Công Ty TNHH XNK Liên Kết . II. Phạm vi nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu tập trung vào vấn đề xây dựng một số chiến lược marketing cho Công Ty TNHH XNK Liên Kết .III. Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu dựa trên các số liệu do công ty cung cấp , nghiên cứu thêm trên báo chí , internet và các số liệu thu thập được từ các cuộc khảo sát thật tế để đề ra các giải pháp chiến lược marketing đúng đắn .IV. Nội dung chính : MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU:………………………………………………………… Trang 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING :…………………… …Trang 31. Khái niệm về marketing và chiến lược markerting :……….…….Trang 3 1.1. Khái niệm marketing :……………………………………… Trang 3 1.1.1.Vai trò của Marketing : 1.1.2.Bản chất của Marketing : 1.1.3.Mục tiêu của Marketing : 1.1.4.Chức năng của Marketing : 1.2. Khái niệm chiến lược markerting : 1.2.1.Chiến lược Marketing : 1.2.2. Các cấp độ chiến lược marketing : 1.2.2.1. Chiến lược công ty: 1.2.2.2 .Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (Strategic Business Units SBU): 1.2.2.3. Chiến lược chức năng (chiến lược hoạt động): 1.2.3. Hoạch định chiến lược marketing : 1.2.4. Vai trò của các chiến lược marketing :2. Các chiến lược marketing : 2.1. Chiến lược dẫn đầu về chi phí : 2.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm : 2.3 Chiến lược tập trung : 2.4 Kết hợp các chiến lược chung :3. Marketing _ mix : 3.1. Khái niệm về Marketing _ mix : 3.2. Các công cụ của Marketing _ mix :CHƯƠNG 2: TỒNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK LIÊN KẾT :1. Giới thiệu Công Ty TNHH XNK Liên Kết :2. Cơ cấu tổ chức :3. Thị trường hoạt động của Công Ty TNHH XNK Liên Kết :4. Tổng quan về tình hình sản xuất - xuất nhập khẩu của Công Ty TNHH XNK Liên Kết : 5.Phương hướng phát triển của công ty từ 2011 đến 2015 :CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH XNK LIÊN KẾT: 1. Mục tiêu phát triển Công Ty : 2. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của Công Ty : 2.1. Thuận lợi : 2.2. Khó khăn : 3. Giải pháp xây dựng chiến lược Marketing _ mix cho Công Ty TNHH XNK Liên Kết : 3.1. Phân tích tình hình thị trường giấy tái chế tại Việt Nam : 3.2. Phân tích SWOT : 3.3. Chiến lược về sản phẩm : 3.4. Chiến lược về giá : 3.5. Chiến lược về kênh phân phối : 3.6. Xúc tiến thương mại :4. Những giải pháp hỗ trợ khác về xây dựng chiến lược marketing để gắn kết thị trường & sản phẩm : 4.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm : 4.2. Những giải pháp tổ chức và quản lý : 4.3. Xây dựng lòng tin ở khách hàng :KẾT LUẬN :TÀI LIỆU THAM KHẢO \LỜI MỞ ĐẦUNgày nay khi xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng , đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO thì hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới do sự canh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt trên thị trường thế giới.Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp ngành sợi, bông vải . Thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn, khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp tài chính, nhân lực, vật tư, nguyên liệu, khoa học kỹ thuật, công nghệ, tìm kiếm đối tác, liên kết kinh doanh là những cơ hội vô cùng to lớn cho doanh nghiệp mà hội nhập có thể tạo ra.Trước các xu thế và những dự đoán về sự phát triển của ngành sợi thế giới và trong nước trong vài năm tới như nêu trên, chắc chắn cơ hội sẽ vẫn tiếp tục gia tăng cả về số lượng lẫn quy mô và luôn sẵn sàng đến với bất cứ ai có khả năng tiếp cận và nắm bắt nó. Tuy nhiên, thách thức thì quá nhiều và dường như cứ lớn dần lên. Các doanh nghiệp đã phải cạnh tranh khốc liệt để giành giật từng khách hàng trên từng thị trường. Cạnh tranh trên nhiều phương diện từ chất lượng sản phẩm, số lượng, mẫu mã, bao bì, nhãn mác, giá cả, đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi đến tinh thần thái độ phục vụ, độ ổn định, mức độ tin cậy, thương hiệu, tầm vóc, đẳng cấp của doanh nghiệp. Không nằm ngoài vòng xoay của nền kinh tế thị trường , Công Ty TNHH XNK Liên Kết để được tồn tại và phát triển, Công Ty buộc phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá bán, đẩy nhanh tiến độ giao hàng, tăng thời gian bảo hành sản phẩm. Trong thời gian thực tập Công Ty TNHH XNK Liên Kết tôi đã học hỏi và nắm bắt được một số kiến thức về hoạt động kinh doanh , do đó tôi đã quyết định chọn đề tài : “ Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao kết quả kinh doanh cho Công Ty TNHH XNK Liên Kếtcho báo cáo tốt nghiệp của tôi.CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING :1. Khái niệm về marketing và chiến lược markerting :1.1. Khái niệm marketing :[...]... Tr giỏ Doanh nghip nhp khu (USD) 3.595.978Cty vt t cụng nghip quc phũng 3.584.135Cụng ty TNHH giy Vnh C 3.267.018Cụng ty TNHH T SX An phỳ Tr giỏ (USD) 336.000 326.470 322.767 Cty TNHH 1TV Giy Si Gũn - M Xuõn Cụng ty TNHH Giy Trng xuõn Cụng ty C Phn ng Nai Cụng ty c phn xut nhp khu Bc Giang Cụng ty TNHH Thnh Dng cụng ty tnhh ho bỡnh Cụng ty c phn Diana Cty TNHH New Toyo Pulppy (Vit Nam) Cụng ty TNHH. .. Vit nam Cty TNHH An Phỳ M Cụng Ty TNHH Giy KRAFT VINA Cụng Ty C Phn Giy An Bỡnh Tng cụng ty Giy Vit Nam CN cụng ty TNHH NN 1 TV XNK & u t H Ni- XN thng mi v bao bỡ H Ni Cụng ty TNHH Pulppy Corelex ( Vit Nam ) Cụng ty CP XNK thu sn Min Trung Cty TNHH Taisun Vit Nam Cụng ty SX v TM Vit M (TNHH) Cụng ty c phn Liờn Anh Thanh Tng cụng ty c phn thng mi xõy dng Cụng ty TNHH Trang My Cụng ty Vn Nng (TNHH) DNTN... Cụng ty TNHH giy Hng Thnh CN Tng Cty Giy Vit Nam ti TPHCM Cụng ty trỏch nhim hu hn Hng Giang CtyTNHH Procter & Gamble ụng Dng Hp tỏc xó c phn Vit Nht Cty TNHH Qung Phỏt Cty TNHH SX v TM tng hp Hng thnh Cụng ty TNHH Duy Hng Xớ nghip giy Phong Khờ (DNTN) Cụng ty c phn HAPACO Hi u Cụng ty c phn cụng ngh BB Cty TNHH Cụng nghip TM Gũ Sao Cty C Phn Sn Xut TM Mờ Kụng Cụng ty c phn SX - TM - DV Quang Huy Cty TNHH. .. ty TNHH NN 1TV XNK v T H Ni Cty C phn Ky Vy 3.266.457Cụng Ty TNHH Hng Hi 2.963.17 7Doanh nghip t nhõn Hiu Huyn 2.849.885Cty Cp KD TM Tng hp Phỳ Th 2.573.232Cty c phn giy Hong Vn Th 2.451.788Cụng ty TNHH An Hng 2.172.763Cty TNHH Sinh Vit Phỳ 1.882.171Cụng ty xut nhp khu xi mng 1.878.984Cụng ty giy Vờt Phỏp (TNHH) 1.845.169DNTN TMSX Vit Cng Thnh 1.842.552Cty SX giy v bao bỡ Vit Thng (TNHH) 1.457.632Cty... 808.700Cụng ty TNHH Tun Dng 760.655Cty TNHH SX - TM Nht Huờ 727.085DNTN Mnh Cng- Hong Hi 711.301Cụng ty c phn giy Qung Bỡnh 614.739Cụng ty C Phn Giy ng Nai 598.753Cụng ty TNHH Kao Vit Nam 593.747Cụng ty c phn XNK Ho An 552.789DNTN SXTMDV V Xõy Dng Tõn Phỳ Thnh 503.375Cty C phn Giy Xuõn c 502.746Cụng ty TNHH Bao Bỡ Vit Thng 441.560Cụng ty c phn giy Phong Khờ 430.000Cty Cp giy Lam Sn Thanh Hoỏ 406.375Cụng ty. .. Cac thi trng chu yờu cua Cụng ty nc ngoai la : My , n ụ, Tõy Phi, Nam Phi, Uc 4 Tng quan v tỡnh hỡnh sn xut - xut nhõp khu ca Cụng Ty TNHH XNK Liờn Kờt : _ Cụng ty TNHH XNK Liờn Kt tp trung ch yu vo kinh doanh phc v nhu cu ca cỏc doanh nghip trong ngnh si, dt may ca vit nam v th trng nc ngoi _ Cụng ty cng m rng hat ng sang lnh vc kinh doanh cỏc lai bụng cotton vi cht lng cao cú xut s t M, Tõy Phi, Nam... ho tt cỏc mc tiờu ca doanh nghip _ Kớch thớch s nghiờn cu v ci tin sn xut _ Marketing quyt nh v iu phi s kt ni cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip vi th trng m bo cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip hng theo th trng, bit ly th trng, nhu cu v c mun ca khỏch hng lm ch da vng chc nht cho mi quyt nh kinh doanh Vai trũ ca Marketing i vi hot ng ca khach hang th hin trờn nhng im sau : _ Khach hang... tớch xut sc, cú sỏng kin to li nhun cho Cụng ty nhm khuyn khớch ngi lao ng phỏt huy ti a nng lc ca mỡnh _ Mụt sụ san phõm tiờu biờu cua cụng ty : Bụng My Loai si TC (65% PE, 35% Cotton) Loai si CM(100% l cotton) Loai si CVC (60% Cotton, 40% PE) CHNG 3: MễT Sễ GIAI PHAP MARKETING NHM NNG CAO KấT QUA KINH DOANH CHO CễNG TY TNHH XNK LIấN KấT: 1 Muc tiờu phỏt trin cua Cụng Ty : _San phõm giõy tai chờ thõn... (Place): l nhng hot ng lm cho sn phm tip cn vi khỏch hng mc tiờu, cỏc phn t trung gian trong kờnh phõn phi Xỳc tiờn (promotion): l cỏc hot ng dựng thụng t v thỳc y sn phm n th trng mc tiờu nh: qung cao, bỏn hng cỏ nhõn, cụng tỏc PR, khuyn mói CHNG 2: TễNG QUAN Vấ CễNG TY TNHH XNK LIấN KấT : 1 Gii thiờu Cụng Ty TNHH XNK Liờn Kờt : _ Cụng ty TNHH XNK Liờn Kt l cụng ty chuyờn kinh doanh cỏc mt hng xut nhp... Ch Ln 1.450.425Cty C phn ụng Hi Bn Tre 1.371.887XNTD Thun An 1.193.333Cty TNHH Giy v Bao bỡ ng Tin 321.464 313.278 305.187 296.451 289.227 287.744 286.886 279.109 270.282 265.861 1.135.484Nh mỏy Giy Hi Phũng 1.118.286Cty c phn XNK Thnh ụ 1.033.071Cụng Ty C Phn Better Resin 984.140Cty c phn giy Trỳc Bch H Ni 959.442Cty C phn Giy Vnh Huờ 950.000Cty TNHH Sn Xut TM Th Xng 872.398Cụng Ty TNHH SX Giy GLATZ . định cho n đề tài : “ Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao kết quả kinh doanh cho Công Ty TNHH XNK Liên Kết ” cho báo cáo tốt nghiệp. GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH XNK LIÊN KẾT: 1. Mục tiêu phát triển Công Ty :
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao kết quả kinh doanh cho Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Kết, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao kết quả kinh doanh cho Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Kết, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao kết quả kinh doanh cho Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Kết