HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6 1,759 2
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 00:20

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.C 1. Đánh giá chung về công tác vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam. Kế toán là một khâu quan trọng kinh doanh trong kế toán tiền mặt - vì vậy, công tác kế toán tiền mặt phải nắm được nguyên tắc luôn chuyển của tiền tệ, hiểu rõ được các khoản thu chi các khoản thanh toán giữa Công ty khách hàng. Phương hướng hoàn thiện kế toán nói chung kế toán vốn bằng tiền nói riêng cần đáp ứng yêu cầu sau: - Cần phải luôn luôn tôn trọng chế độ kế toán của nhà nước phải phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay phải đáp ứng được mọi nhu cầu thông tin kịp thời chính xác phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. - Phải tiết kiệm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ vì mục tiêu phát triển, kinh doanh lãi tối đa hoá lợi nhuận ngày một nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của Công ty, hệ thống quản lý của Công ty thi công quản lý bộ máy kế toán nói chung tiền mặt nói riêng được quản lý khá chặt chẽ. - Công ty cổ phần khí công nghiệp hạch toán tiền mặt theo hình thức nhật ký chứng từ một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép phản ánh vào phòng kế toán. Trong đó các khoản chi lớn quan hệ tới ngân sách Công ty: TSCĐ, trang thiết bị máy móc nhất thiết phải thông qua giám đốc để giúp việc quản lý đồng tiền chặt chẽ. 1 1 Vì vậy, Công ty giống như những doanh nghiệp khác, cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự cố gắng các thành viên của Công ty đã đang dần dựng cho mình một mạng lưới rộng khắp, chất lượng đạt hiệu quả. Việc hạch toán kế toán tiền mặt kiểm tra đối chiếu giữa sổ kế toán tiền mặt với sổ quỹ được thực hiện nghiêm ngặt lên hạn chế những sai sót nhầm lẫn đảm bảo tính chính xác về số liệu kế toán kế toán tiền mặt hàng ngày báo cáo nộp thời số tiền thu vào chi ra tồn quỹ do thủ trưởng đơn vị để lắm bắt được tình hình thu chi của Công ty. - Việc hạch toán kiểm tra đối chiếu giữa sổ kế toán tiền mặt với sổ quỹ được thực hiện nghiêm ngặt lên hạn chế những sai sót nhầm lẫn đảm bảo tính chính xác về số liệu kế toán. thể nói một cách khác vốn bằng tiền là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi muốn tồn tại, phát triển một nền tảng vững chắc sự tồn tại của doanh nghiệp luôn luôn gắn liền với tồn tại quy mô vốn bằng tiền là rất lớn phức tạp đòi hỏi công tác quản lý phải hết sức chặt chẽ. Vì trong quá trình luân chuyển vốn bằng tiền rất dễ bị tham ô mất mát… + Ý kiến đề nghị nhằm củng cố công tác kế toán tiền mặt ở CT Qua thời thực tập tại Công ty trên sở những kiến thức đã học, đã được trang bị ở nhà trường, yêu cầu của công tác kế toán tiền mặt em xin mạnh dạn đề xuất ý kiến nho nhỏ thể hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiền mặt nói riêng để tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay quỹ tiền mặt của Công ty chưa được quy định mức độ dự trữ tiền mặt, tồn tại quỹ thường phụ thuộc vào từng đợt thu hồi hàng nhiều hay ít ở Công ty. Vì vậy trong quá trình kinh doanh chi tiêu hàng ngày về tiền mặt phần bị động để thể chủ động trong việc chi tiêu hàng ngày 2 2 nâng cao hiệu quả trong hoạt động của quỹ tiền mặt ở trong Công ty nên dự trữ tiền mặt tại quỹ ở mức quy định phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Cùng với việc dự trữ tiền mặt, Công ty phải kế hoạch chi trả tiền mặt hợp lý từ đó giúp Công ty kiểm tra quản lý tiền mặt một cách chặt chẽ. Nếu chỉ căn cứ vào đó mà không sự tính toán, đặt kế hoạch thì sẽ thể dẫn đến việc chi quá ảnh hưởng vào chi tiêu khác. Công ty cần nâng cao hơn nữa, đầy đủ hơn nữa, đẩy đủ hơn nữa trang thiết bị phục vụ cho công tác kế toán như nối mạng Internet nắm bắt báo cáo cập nhật mọi thông tin một cách nhanh nhất tuy nhiên không quá lãng phí. 2. Kết luận * Thuận lợi: Trong thời gian thực tập nghiên cứu tại Công ty tuy không nhiều em được làm quen với công tác kế toán nhận thấy tầm quan trọng của vốn bằng tiền vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu nhận thấy công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty được hạch toán khá chặt chẽ. Trong điều kiện kinh tế thị trường với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã cổ phần hoá 100% cho cán bộ công nhân viên, các thành phần tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh để tồn tại phát triển được Công ty hoạt động sao cho vừa bảo tồn vốn vừa lãi, lấy thu bù chi, chiếm lĩnh mở rộng thị trường. Để hoạt động hiệu quả Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao trình độ quản lý, cán bộ công nhân viên trong phòng kế toán thường xuyên được đi học để nâng cao trình độ. Mặc dù công việc luôn luôn bận rộn xong vì Công ty một đội ngũ kế toán thành thạo "Nhật ký chứng từ" phù hợp đã giúp cho phòng kế toán nhanh chóng, kịp thời, giúp công tác hạch toán không gặp mấy khó khăn. Tổ chức quản lý lao động của Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh mọi chế độ tuyển dụng lao động ký hợp đồng, đảm bảo chế độ lương thưởng một cách phù hợp đội ngũ cán bộ chuyên môn cao nhiều 3 3 năm cùng với đội ngũ cán bộ công nhân trẻ tính năng đông nhiệt tình với công việc trình độ khoa học kỹ thuật giàu tính sáng tạo. * Khó khăn: Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế tài chính rất cần thiết không thể thiếu được ở mỗi đơn vị kinh tế, mỗi tổ chức trong nền kinh tế thị trường, kế toán vị trí quan trọng trong vịêc phản ánh cung cấp các thông tin kinh tế phục vụ yêu cầu quản lý tài chính quản trị doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đang diễn ra sâu sắc toàn diện, nền kinh tế tăng trưởng vững chắc, lạm phát từng bước bị đẩy lùi, đời sống kinh tế xã hội đang những thay đổi. Để kết quả đó là do chúng ta đang những điều chỉnh bản tiếp tục đổi mới. Nhưng so với yêu cầu của sự phát triển kinh tế chính sách công cụ còn chưa đáp ứng kịp những thay đổi trong thực tế. Hiện nay Công ty còn gặp một số tình trạng như Công ty kkhông trích trước, nhiều sổ sách, mẫu sổ kế toán phức tạp nên việc ghi sổ kế toán đòi hỏi cán bộ kế toán trình độ chuyên môn vững không thuận tiện cho việc kế toán hiện nay. Để phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh trong thời chế thị trường hiện nay Công ty nên giảm bớt một số thủ tục hành chính rườm rà, nâng cao đầy đủ hơn nữa trang thiết bị cho phòng kế toán. Khách hàng của Công ty thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty đã đang mở rộng dần, song nó vẫn chưa tương xứng với khả năng sản xuất kinh doanh nhanh nhất hiệu quả nhất, Công ty cần phải quan tâm đến vấn đề đào tạo trình độ tay nghề cho cán công nhân viên cần khuyến khích hơn nữa đối với những công nhân tay nghề, không ngừng giúp đỡ anh em công nhân viên để công việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thêm lãi. 4 4 Cần tuyển dụng thêm những người trình độ khoa học, tay nghề vững để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa vươn tới tầm xa của bạn bè quốc tế. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần khí công nghiệp em đã hiểu về tình hình công tác kế toán của Công ty. Cùng những kiến thức đã học em đã hoàn thành báo cáo. Song thời gian hạn trình độ hiểu biết còn hạn chế bài viết của em khó tránh khỏi những sai sót. Bởi vậy, em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của thầy giáo các chú của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam đã giúp đỡ để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Để hoàn thiện bài báo cáo này một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Nguyễn Thị Thu Liên các chú trong phòng kế toán cùng các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam đã giúp đỡ em nhiệt tình hết mình trong thời gian thực tập. Sinh viên thực tập ĐÀM THỊ THU TRANG 5 5 MỤC LỤC 6 6 . HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. C 1. Đánh giá chung về công tác vốn bằng tiền và. và các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam. Kế toán là một khâu quan trọng kinh doanh và trong kế toán tiền mặt - vì vậy, công
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn