LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

27 317 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 19:20

luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp I. Đặc diểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. 1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Nó làm tăng sức mạnh về kinh tế, quốc phòng, tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội. Một đất nớc có một cơ sở hạ tầng vững chắc thì đất nớc đó mới có điều kiện phát triển. Nh vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng bao giờ cũng phải tiến một bớc so với ngành khác. Muốn cơ sở hạ tầng vững chắc thì xây dựng là một ngành không thể thiếu đợc. Vì thế một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung quỹ tích luỹ nói riêng, cùng với vốn đầu t tài trợ từ nớc ngoài có trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sản phẩm xây dựng là các công trình sản xuất, hạng mục công trình công trình dân dụng có đủ điều kiện để đa vào sử dụng phát huy tác dụng sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản luôn đợc gắn liền với một đặc điểm nhất định nào đó. Địa điểm đó là đất liền, mặt nớc . vì vậy ngành xây dựng cơ bản khác hẳn với các ngành khác. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trng đợc thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây lắp quá trình tạo ra sản phẩm của mình. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng đợc thể hiện cụ thể nh sau: Sản phẩm xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng dài giá trị rất lớn. Nó mang tính cố định, nơi sản xuất ra sản phẩm đồng thời là nơi sản phẩm hoàn thành đa vào sử dụng phát huy tác dụng. Nó mang tính đơn chiếc, mỗi công trình đợc xây dựng theo một thiết kế kỹ thuật riêng, có giá trị dự toán riêng tại một địa điểm nhất định. Điều đặc biệt sản phẩm xây dựng mang nhiều ý nghĩa tổng hợp về nhiều mặt kinh tế, chính trị, kỹ thuật, mỹ thuật. Quá trình từ khởi công công trình cho đến khi hoàn thành bàn giao đa vào sử dụng thờng là dài, nó phụ thuộc vào quy mô tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công thờng đợc chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn thi công bao gồm nhiều công việc khác nhau. Khi đi vào từng công việc cụ thể, do chịu ảnh hởng lớn của thời tiết khí hậu làm ngừng quá trình sản xuất làm giảm tiến độ thi công công trình. Sở dĩ có hiện tợng này vì phần lớn các công trình đều đợc thực hiện ở ngoài trời, do vậy mà điều kiện thi công không có tính ổn định, luôn biến động theo địa điểm xây dựng theo từng giai đoạn thi công công trình. Các công trình đợc ký kết tiến hành thi công đều đợc dựa trên đơn đặt hàng, hợp đồng cụ thể của bên giao thầu xây lắp. Cho nên nó phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Khi có khối lợng xây lắp hoàn thành, đơn vị xây lắp phải đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lợng công trình. 2. Yêu cầu của công tác quản tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. Do đặc thù của xây dựng của sản phẩm xây dựng, nên việc quản về đầu t xây dựng cơ bản có khó khăn phức tạp hơn một số ngành khác. Chính vì thế trong quá trình quản đầu t xây dựng cơ bản phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Công tác quản đầu t xây dựng cơ bản phải đảm bảo tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đợc xã hội thị trờng chấp nhận về giá cả, chất lợng đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế trong từng thời kỳ. - Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. - Huy động sử dụng có hiệu qủa cao nhất các nguồn đầu t, khai thác tốt tiềm năng lao động, tài nguyên đất đai mọi tiềm lực khác nhằm động viên tất cả các tiềm năng của đất nớc phục vụ cho quá trình tăng trởng, phát triển kinh tế dồng thời bảo vệ môi trờng sinh thái. - Xây dựng theo quy hoạch kiến trúc thiết kế kỹ thuật đợc duyệt đảm bảo bền vững mỹ quan. Thực hiện cạnh tranh trong xây dựng nhằm đáp ứng công nghệ tiên tiến bảo đảm chất lợng thời hạn xây dựng nhằm đáp ứng với chi phí hợp thực hiện bảo hành công trình (Trích điều lệ quản đầu t xây dựng, ban hành kèm theo nghị định số 42/CP ngày 16/07/1996 của Chính phủ). Từ trớc tới nay xây dựng là một "lỗ hổng lớn" làm thất thoát nguồn vốn đầu t của Nhà nớc. Để hạn chế sự thất thoát này, Nhà nớc thực hiện việc quản xây dựng thông qua ban hành các chế độ chính sách về giá các nguyên tắc phơng pháp lập dự toán các căn cứ (định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây dựng cơ bản, xuất vốn đầu t) để xác định tổng mức vốn đầu t, tổng dự toán công trình dự toán cho từng hạng mục công trình. Giá thành công trình (hoặc dự án) là giá trúng thầu. Các điều kiện ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu t đơn vị xây dựng. Giá trúng thầu không đợc vợt quá tổng dự toán đợc duyệt. Đối với các doanh nghiệp xây dựng, để đảm bảo thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lợng của các công trình cho chi phí hợp lý. Bản thân các doanh nghiệp phải có biện pháp tổ chức quản sản xuất quản chi phí sản xuất chặt chẽ, hợp có hiệu qủa. Hiện nay trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chủ yếu áp dụng phơng đấu thầu giao nhận thầu xây dựng. Để trúng thầu một công trình, doanh nghiệp phải xây dựng một giá đấu thầu hợp cho công trình đó dựa trên cơ sở các định mức đơn giá xây dựng cơ bản do Nhà nớc ban hành trên cơ sở giá cả thị trờng khả năng của bản thân doanh nghiệp. Mặt khác phải đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi. Để thực hiện các yêu cầu trên, đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cờng công tác quản kinh tế đặc biệt là quản chi phí sản xuất quản giá thành, trong đó trọng tâm là công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. 3. Nhiệm vụ công tác quản tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. Xác định đúng đắn đối tợng chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, thoả mãn yêu cầu quản đặt ra, vận dụng các phơng pháp tập hợp chi phí phơng pháp tính giá thành một cách khoa học hợp đảm bảo cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời chính xác các số liệu cần thiết cho công tác quản lý. Cụ thể là: - Xác định đúng đối tợng chi phí sản xuất phù hợp với tổ chức sản xuấtdoanh nghiệp, đồng thời xác định đúng đối tợng tính giá thành. - Phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh. - Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, vật t nhân công sử dụng máy thi công . các dự toán sản phẩm khác. Phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức dự toán các khoản chi phí ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại mất mát, h hỏng trong sản xuất để đề ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời. - Tính toán chính xác kịp thời giá thành sản phẩm xây lắp các sản phẩm là lao vụ hoàn thành của doanh nghiệp. - Kiểm tra việc thực hiện hạ giá thành của doanh nghiệp theo từng công trình, hạng mục công trình, từng loại sản phẩm lao vụ . vạch ra khả năng các mức hạ giá thành một cách hợp có hiệu qủa. - Xác định đúng đắn, bàn giao thanh toán kịp thời khối lợng công tác xây lắp hoàn thành. Định kỳ kiểm tra đánh giá khối lợng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định. - Đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng công trình, hạng mục công trình, từng bộ phận thi công, tổ đội sản xuất, trong từng thời kỳ nhất định. Kịp thời lập báo cáo kế toán về chi phí sản xuất tính giá thành công tác xây lắp. Cung cấp chính xác nhanh chóng các thôn tin hữu dụng về chi phí sản xuất giá thành phục vụ cho yêu cầu quản của lãnh đạo. 4. Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 4.1. Vai trò Hạch toán kinh tế thúc đẩy tiết kiệm thời gian lao động, động viên các nguồn dự trữ nội bộ của doanh nghiệp đảm bảo tích luỹ tạo điều kiện mở rộng không ngừng sản xuất trên cơ sở áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng nâng cao phúc lợi của quần chúng lao động. Hạch toán kinh tế đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nghiêm khắc chấp nhận các kế hoạch sản xuất sản phẩm về mặt hiện vật cũng nh về mặt giá trị, chấp hành nghiêm túc các tiêu chuẩn đã quy định về tài chính. Đối với doanh nghiệp xây lắp, việc hạch toán sẽ cung cấp các số liệu một cách chính xác, kịp thời đầy đủ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề ra các biện pháp quản tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu hạch toán. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp là vấn đề trung tâm của công tác hạch toán trong xây lắp. Tập hợp chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp nắm bắt đợc tình hình thực hiện các định mức về chi phí vật t, nhân công là bao nhiêu so với dự toán kế hoạch. Từ đó xác định đợc mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất nhằm đặt ra biện pháp thích hợp. Việc tính giá thành công tác xây lắp thể hiện toàn bộ chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh quản kinh tế tài chính của đơn vị. 4.2. ý nghĩa Giúp cho việc quản chặt chẽ sử dụng hiệu qủa nguồn vốn đầu t của Nhà nớc. Đáp ứng yêu cầu quản thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. II. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1. Nội dung phân loại chi phí sản xuất xây lắp 1.1.Nội dung chi phí sản xuất trong doang nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắptoàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hoá đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định, đợc biểu hiện bằng tiền. Giá trị của sản phẩm xây lắp đợc biểu hiện: G XL = C + V + m Trong đó: G XL : Giá trị sản phẩm xây lắp C: Là toàn bộ giá trị t liệu sản xuất tiêu hao trong quá trình tạo ra sản phẩm xây lắp nh: khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu . đợc gọi là lao động vật hoá. V: Chi phí tiền lơng tiền công phải trả cho ngời lao động tham gia quá trình xây lắp tạo ra sản phẩm xây dựng, nó đợc gọi là hao phí lao động cần thiết. M: Là giá trị mới do lao động sống tạo ra trong quá trình xây lắp tạo ra sản phẩm xây dựng. Về mặt lợng chi phí xây lắp phụ thuộc vào hai yếu tố: - Khối lợng lao động t liệu sản xuất đã bỏ ra trong quá trình xây lắp ở một thời kỳ nhất định. - Giá cả tiên liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất xây lắp tiên lợng của một đơn vị lao động đã hao phí. Trong điều kiện giá cả thờng xuyên biến động thì việc tính toán đánh giá chính xác chi phí sản xuất chẳng những là yếu tố khách quan mà còn là yêu cầu hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho nhu cầu quản của lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện hiện nay dong nghiệp phải tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh phải có lãi bảo toàn đợc vốn. 1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp Trong doanh nghiệp xây lắp, các chi phí sản xuất bao gồm loại có nội dung kinh tế công dụng khác nhau. Yêu cầu quản đối với từng loại chi phí cũng khác nhau. Việc quản sản xuất, tài chính quản chi phí sản xuất không những dựa vào số liệu tổng hợp về hợp lệ chi phí sản xuất mà còn căn cứ vào số liệu cụ thể của từng loại chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình trong từng thời kỳ nhất định. Không phân loại chi phí một cách chính xác thì việc tính giá thành công tác xây lắp theo từng khoản mục chi phí không thể hiện đợc trong doanh nghiệp xây lắp, việc phân loại chi phí sản xuất đợc tiến hành theo các tiêu thức sau: 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí Theo tiêu thức phân loại này, căn cứ vào tính chất nội dung kinh tế của chi phí giống nhau xếp vào một yếu tố, không phân biệt chi phí đó phát sinh trong lĩnh vực nào, ở đâu. Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp đợc chia thành các yếu tố sau: - Chi phí nguyên vật liệu bao gồm toàn bộ chi phí về các loại đối tợng lao động nh: nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, vật liệu thiết bị xây dựng. - Chi phí nhân côngtoàn bộ tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn các khoản phải trả cho ngời lao động trong doanh nghiệp xây lắp. - Chi phí khấu hao tài sản cố định là toàn bộ phải trích khấu hao, trích trớc chi phí sửa chữa lớn trong tháng (trong kỳ) đối với tất cả các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp. - Chi phí dịch vụ mua ngoài là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài (trừ tiền lơng công nhân sản xuất) phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp nh: Chi phí thuê máy, tiền điện, tiền nớc . - Chi phí khác bằng tiền là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài bốn yếu tố chi phí trên nh: chi phí bằng tiền mặt, chi phí tiếp khách. Phân loại chi phí theo tiêu thức này giúp ta biết đợc kết cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cho yêu cầu thông tin quản trị trong doanh nghiệp để phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cho kỳ sau. 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng của chi phí Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp đợc chia thành : - Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm xây lắptoàn bộ chi phí liên quan đến việc xây lắp, chế tạo sản phẩm cũng nh các chi phí liên quan đến hoạt động quản phục vụ sản xuất trong phạm vi các phân xởng, bộ phận tổ đội sản xuất, chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm xây lắp đợc chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp. + Chi phí trực tiếp là những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc chế tạo sản phẩm xây lắp bao gồm chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp . * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (đã tính đến hiện trờng xây lắp) của các vật liệu chính vật liệu phụ kết cấu vật liệu luân chuyển (ván khuôn cốp pha giàn giáo) bán thành phẩm cần thiết để tạo nên sản phẩm xây lắp. * Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền lơng cơ bản, các khoản phụ cấp lơng không ổn định hoặc không thống nhất trong các vùng tỉnh thành phố nếu cha đợc tính tốt trong đơn giá xây dựng cơ bản sẽ đợc hình thành một khoản riên trong dự toán công trình trong giá thành kế hoạch, giá trị thực tế của công trình vào khoản mục chi phí nhân công. Với khoản chi phí tiền lơng của công nhân điều khiển máy thi công đợc tính trong dơn giá xây dựng cơ bản cùng tính vào chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí tiền lơng của cán bộ quản công trình (bộ phận gián tiếp) đợc tính vào chi phí sản xuất chung mà không tính vào chi phí nhân công trực tiếp. + Chi phí gián tiếp còn gọi là chi phí sản xuất chung là những chi phí phục vụ quản sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình xây lắp tạo ra sản phẩm hoặc thực hiện các loại lao vụ dịch vụ ở bộ phận tổ đội sản xuất. - Chi phí quản doanh nghiệptoàn bộ chi phí phục vụ quản chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp nh các chi phí về sản xuất kinh doanh, quản hành chính các chi phí khác. - Chi phí hoạt động khác là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp xây lắp bao gồm: Chi phí về hoạt động tài chính chi phí hoạt động bất thờng. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích, công dụng của chi phítác dụng xác định số chi phí đã chi cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm sẽ là những chi phí cấu thành trong giá thành của sản phẩm xây lắp hoàn thành. 1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lợng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ. +Chi phí khả biến. +Chi phí bất biến. +Chi phí hỗn hợp. Việc phân loại chi phí này giúp cho các nhà quản trị xác định đúng đắn ph- ơng hớng để năng cao hiệu quả của chi phí. 1.2.4. Phân loại chi phí theo thẩm quyền quyết định . +Chi phí kiểm soát đợc. +Chi phí không kiểm soát đợc. Việc xem xét chi phí kiểm soát đợc chi phí không kiểm soát đợc có ý nghĩa thực tế khi đặt nó ở một phạm vi, một cấp quản nào đó đợc các nhà quản trị ng dùng để lập báo cáo kết quả lỗ lãi của từng bộ phận trong doanh nghiệp 1.2.5. Phân loại chi phí theo sự lựa chọn phơng án. +Chi phí cơ hội +Chi phí chìm +Chi phí chênh lệch Cách phân loại này có tác dụng rất lớn đối với các nhà quản trị trong việc lựa chọn phơng án sản xuất kinh doanh, tìm ra đợc cho doanh nghiệp mình phơng án sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao nhất, tiết kiệm chi phí làm tăng lợi nhuận. 2. Nội dung phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 2.1.Nội dung giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp Giá thành sản phẩm xây lắptoàn bộ chi phí sản xuất bao gồm chi phí vật liệu. Chi phí nhân công chi phí sử dụng máy thi công chi phí trực tiếp khác . tính cho từng công trình, hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn quy ớc đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đợc chấp nhận thanh toándoanh nghiệp xây lắp giá thành mang tính chất cá biệt. Nên mỗi công trình, hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp sau khi hoàn thành đều có một giá thành riêng. Biết đợc giá bán trớc khi có sản phẩm hoàn thành, trớc khi biết đợc giá thành thực tế. Do vậy giá trị thực tế của công trình đó quyết định tới lỗ lãi của công ty. Tuy vậy trong điều kiện hiện nay, để đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh đợc sự cho phép của Nhà nớc, một số doanh nghiệp đã chủ động xây dựng một số công trình (chủ yếu là công trình dân dụng nh nhà ở, văn phòng, cửa hàng) sau đó bán lại cho đối tợng có nhu cầu sử dụng với giá cả hợp thì giá thành sản phẩm xây lắp cũng là một yếu tố quan trọng để xác định giá bán. 2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm Các chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm luôn đợc biểu hiện ở mặt định tính mặt định lợng. Mục đích bỏ ra chi phí của doanh nghiệp là tạo nên giá trị sử dụng nhất định để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp xây lắp nói riêng luôn quan tâm tới hiệu qủa của chi phí bỏ ra để với chi phí bỏ ra ít nhất, thu đợc giá trị sử dụng lớn nhất luôn tìm mọi biện pháp để hạ thấp chi phí nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa. Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ công tác quản giá thành sản phẩmchỉ tiêu đáp ứng đợc nội dung thông tin trên. [...]... Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp 1.1 Đối tợng kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp Đối tợng tập hợp chi phí sản xuấtphạm vi, giới hạn để tập hợp chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm Khi xác định đối tợng chi phídoanh nghiệp cần căn cứ vào tính chất sản xuất, loại hình sản xuất địa... xây lắp chi phí sản xuất của công tác xây lắp thống nhất về mặt lợng trong trờng hợp, đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành là một công trình hạng mục công trình đợc hoàn thành trong kỳ tính giá thành hoặc giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ bằng giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ III Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp 1... để tính ra tổng giá thành giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp là phơng pháp sử dụng số liệu về chi phí để tính tổng giá thành giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp đã hoàn thành theo các yếu tố hoặc các khoản mục giá thành trong kỳ tính giá thành đã đợc xác định, trong đó, kỳ tính giá thành xây lắp là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần phải tính. .. thức kế toán doanh nghiệp áp dụng mà các nghiệp vụ kế toán nói chung các nghiệp vụ kế toán liên quan đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng đợc phản ánh vào các sổ kế toán phù hợp của hình thức kế toán đó Ngoài các sổ kế toán tổng hợp ở trên, các hình thức kế toán đếu sử dụng sổ hoặc thể kế toán chi tiết Tuy theo từng yêu cầu quản cụ thể mà sổ kế toán chi tiết đợc mở chi. .. để tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành Trong doanh nghiệp xây lắp đối tợng chi phí sản xuất đói tợng tính giá thành thờng phù hợp với nhau Đối tợng chi phí sản xuấtcông trình hạng mục công trình Còn đối tợng tính giá thành là hạng mục công trình đã hoàn thành 2 Phơng pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 2.1 .Các phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 2.1.1 Phơng pháp trực... lợng xây lắp dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất đợc tập hợp theo từng thời kỳ nhất định còn giá thành xây lắpchi phí sản xuất đợc tính cho một công trình hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp hoàn thành Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp cũng có điểm giống nhau, bởi vì chúng có cùng bản chất là đều phản ánh những chi phí hao phí trong quá trình sản xuất Giá thành sản phẩm xây lắp. .. cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá của nhà nớc 2.3.2 Giá thành kế hoạch Gía thành kế hoạch do doanh nghiệp đề ra phù hợp với tình hình thực tiến của doanh nghiệp, giá thành kế hoạch là cơ sở để phấn đấu hạ giá thành công tác xây lắp trong giai đoạn kế hoạch Nó phản ánh trình độ quản giá thành của xí nghiệp Giá thành kế hoạch = Giá thành DT - công tác xây lắp công tác xây lắp (Tính cho... quản thích hợp 3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là hai mặt của quá trình sản xuất Chúng có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau vì nội dung cơ bản là sự biểu hiện bằng tiền của những hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất là cơ sở hình thành nên giá. .. tợng chi phí sản xuất xây lắp đúng phù hợp có ý nghĩa rất to lớn trong việc tổ chức hạch toán ban đầu đến tổ chức tổng hợp số liệu ghi chép trên tài khoản, sổ chi tiết 1.2 Đối tợng tính giá thành Đối với tính giá thànhcác loại sản phẩm, công việc lao vụ , do công ty xây lắp sản xuất ra đòi hỏi phải tính đợc giá thành giá thành đơn vị Xác định đối tợng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp. .. thành nên giá thành sản phẩm Tuy nhiên giữa giá thành sản phẩm chi phí sản xuất cũng có sự khác nhau Do vậy chúng ta cần phân biệt rõ ràng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Sự khác nhau đợc thể hiện: Về phạm vi: Chi phí sản xuất chỉ tính trong một thời kỳ, còn giá thành sản phẩm lại bao gồm cả chi phí khối lợng xây lắp dở dang kỳ trớc chuyển sang nhng lại loại trừ đi chi phí thực tế của . Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp I. Đặc diểm của sản phẩm xây lắp tác. dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 1. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Từ khóa liên quan