Thi kì I Vat Ly 9.doc

4 259 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 09:11

ĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : Vật 9 Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) I / Phần Trắc Nghiệm: ( 3 điểm) Hãy khoanh tròn chử cái đứng trước câu mà cho là đúng nhất. Câu 1: Đặt một kim nam châm gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, kim nam châm bị quay đi một góc đó là do dòng điện đã tác dụng một lực lên kim nam châm, lực đó là: A) Lực CuLông. B) Lực hấp dẫn. C) Trọng lực. D) Lực điện từ. Câu 2: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 = 10 Ω ; R 2 = 15 Ω được mắc nối tiếp với nhau. Thì điện trở tương đương của đoạn mạch là: A) 10 Ω B) 6 Ω C) 25 Ω D) 15 Ω Câu 3: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 = 30 Ω ; R 2 = 20 Ω được mắc song song với nhau. Thì điện trở tương đương của đoạn mạch là: A) 30 Ω B) 12 Ω C) 50 Ω D) 20 Ω Câu 4: Vật nào dưới đây sẽ trở thành nam châm vĩnh cửu khi được đặt vào trong lòng một ống dây có dòng điện chạy qua? A) Thanh thép B)Thanh đồng C)Thanh sắt non D)Thanh nhôm Câu 5: Khi tính công của dòng điện sinh ra ở một đoạn mạch ta sử dụng công thức nào trong các công thức sau: A) A = U 2 Rt. B) A= UIt C) A = URt D) A = UR 2 t Câu 6: Trong số các kim loại dưới đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất ? A) Sắt B) Nhôm C) Bạc D) Đồng Câu 7: Trong các dụng cụ điện sau đây dụng cụ điện nào mà phần năng lượng có ích là dưới dạng cơ năng khi được chuyển hóa từ điện năng? A) Bàn là. B)Bóng đèn dây tóc. C)Mỏ hàn điện. D) Máy khoan điện. Câu 8: Hai dây dẫn đồng chất có chất liệu và tiết diện như nhau dây thứ nhất có điện trở R 1 = 2 Ω ; dây thứ hai có điện trở R 2 = 4 Ω dây thứ nhất có chiều dài l 1 = 50m, dây thứ hai có chiều dài là : A) 100m B) 50m C) 25m D) 200m Câu 9: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu nói có nội dung đúng: 1. Một kim nam châm đặt trong từ trường, 2. Kim nam châm khi đứng cân bằng, A. thì bị nhiễm từ. B. thì luôn chỉ hướng Nam – Bắc. C. thì có thể trở thành nam châm vĩnh cửu. D. thì bị lực từ tác dụng. Câu 10: Khi làm thí nghiệm về sự phụ thuộc cuả cường độ dòng diện vào hiệu điện thế người ta đã thu được một bảng số liệu còn khuyết hãy điền các số liệu còn thiếu vào bảng. U (V) 0 1,5 2,4 6,0 I (A) 0 0,25 0,40 0,50 II/ Phần Tự Luận (7 điểm) Câu 1 : Nêu cấu tạo và giải thích hoạt động của loa điện. Câu 2 : Một ấm điện có ghi 120V - 480W a)Tính điện trở của ấm và cường độ dòng điện qua ấm khi dùng ở hiệu điện thế 120V b)Dùng ấm trên ở hiệu điện thế 120V để đun sôi 1,2 l nước ở 20 0 C thì cần thời gian là 20 phút .Tính hiệu suất của ấm ,biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/KgK. Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Bóng đèn có ghi (6V -3,6W). Hiệu điện thế giữa A và B không đổi bằng 12 V. a) Khi điện trở của biến là R x = Ω 20 . Hãy tính công suất tiêu thụ của đèn và cho biết đèn sáng như thế nào? b) Muốn đèn sáng bình thường, phải điều chỉnh cho biến trở của điện trở R x bằng bao nhiêu. A B Đáp án và biểu điểm I / Mỗi “đáp án” trắc nghiệm đúng ghi 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D C B A B C D A Câu 9: 1 – D ; 2 – B Câu 10: U (V) 0 1,5 2,4 3,0 6,0 I (A) 0 0,25 0,40 0,50 1,00 II/ Phần Tự Luận: Câu1 : Nêu câú tạo gồm: ( 0,5đ) - một ống dây - một nam châm - một màng loa Hoạt động (1đ) : - Khi có dòng điện chạy qua dẩn đến ống dây chuyển động -Khi cường độ dòng điện thay đổi dẩn đến ống dây dịch chuyển kéo theo màn loa dao động phát ra âm thanh . Câu 2: Căn cứ vào đề bài học sinh cần: - Tóm tắt đầy đủ ghi (0,25 điểm) a. 2 2 120 30 480 dm dm U R P = = = (Ω) (0,5 điểm) I = 120 4 30 U R = = (A) (0,25 điểm) b. Q i = mc o t ∆ = 1,2.4200.80 = 403200 (J) (0,5 điểm) Q = I 2. Rt = 4 2 .30 .1200 = 576000 (J) (0,5 điểm) H = %70%100. 576000 403200 %100. == Q Qi (0,25 điểm) - Trình bày rõ ràng. Đáp số đầy đủ, chính xác (0,25 điểm) Câu 3: - Tóm tắt đầy đủ (0,25 điểm) A. Điện trở của bóng đèn là: 2 2 6 10 3,6 dm d dm U R P = = = (Ω) (0,25 điểm) Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R đ +R x = 10 + 20 = 30 ( Ω ) (0,25 điểm) Cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: 12 0,4 30 U I R = = = (A) (0,25 điểm) Công suất của bóng đèn là: P đ = I 2 R đ = 0,4 2 . 10 = 1,6 (W) (0,25 điểm) Vì P đ = 1,6 W < P đm = 3,6 W nên đèn tối. (0,5 điểm) B. Muốn đèn sáng bình thường thì I = I dm = 3,6 0,6 6 dm dm P U = = ( A) (0,5 điểm) Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này là: R = Ω== 20 6,0 12 I U => R x = R - R d = 20 - 10 = 10 ( Ω ) (0,5 điểm) - Trình bày lời dẫn rõ ràng. Đáp số đầy đủ, chính xác ghi (0,25 điểm) (Lưu ý : Nếu học sinh có cách giải khác phù hợp với cách giải một bài giải vật mà vẫn cho kết quả đúng thì sẽ ghi điểm tối đa theo từng phần mục đã ghi ở trên) . ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : Vật Lý 9 Th i gian 45 phút (không kể th i gian giao đề) I / Phần Trắc Nghiệm: ( 3 i m) Hãy khoanh tròn chử c i. thường, ph i i u chỉnh cho biến trở của i n trở R x bằng bao nhiêu. A B Đáp án và biểu i m I / M i “đáp án” trắc nghiệm đúng ghi 0,25 i m Câu 1 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi kì I Vat Ly 9.doc, Thi kì I Vat Ly 9.doc, Thi kì I Vat Ly 9.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn