ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY AMECO

30 344 0
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 22:20

Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUẢN KINH DOANH CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY AMECO. 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN Công ty được thành lập tháng 10/1998, theo luật doanh nghiệp. Tên đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty tự động hoá - Cơ khí - Môi truờng Tên giao dịch bằng quốc tế bằng tiếng anh: THE AUTOMATION MECHANICS ENVIONMENT CO., LTD. (AMECO) Trụ sở chính: Địa chỉ: số 2, khu nhà A, Thanh Nhàn, Trần Khát Trân, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84) - 4 - 9714877 Fax: (84) - 4 – 9714869 Email: ameco@hn.vnn.vn Trung tâm giao dịch kỷ thuật: Địa chỉ: số 8, cổng 116/31, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84) - 4 - 8687104 Fax: (84) - 4 – 8687589 Phòng trưng bày: Địa chỉ: 350, Trần Khát Trân, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84) - 4 - 9722760 Fax: (84) - 4 – 9722761 Nghành nghề kinh doanh: - Mua bán, kinh doanh xuất nhập khẩu các thiết bị tự động hoá, các phụ tùng dụng cụ đo đạc, hàng điện máy, điện lạnh, thiết bị công nghiệp các loại vật tư phục vụ cho sản xuất công nghiệp. - Cung cấp giải pháp: đầy đủ cho công nghệ cao, trang bị hệ thống đồng bộ cho máy tính, sử tốc độ các thiệt bị điều khiển 1113030 11 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp - Thực hiện các dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị công nghiệp, dụng cụ đo. - Thầu khoán láp đặt các thiết bị tự động hoá, các trang bị cơ sở hạ tầng Vốn kinh doanh ban đầu : 5.789.000.000 đồng Trong đó: Vốn chủ sở hữu : 4.426.000.000 đồng Vốn vay : 1.372.000.000 đồng Theo điều lệ tổ chức hoạt động của công ty thì phạm vi hoạt động của công ty bao gồm: - Thư nhất: Hợp tác khoa học công nghệ với nước ngoài. Cụ thể là trao đổi, phân phối nghiên cứu đề tài khoa học, công nghệ, chuyển giao tài liệu, kết quả nghiên cứu, trao đổi tư liệu khoa học công nghệ . - Thứ hai: Kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật. Cụ thể là nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ vật tư phục vụ cho nghiên cứu khao học sản xuất. Nhập khẩu phương tiện vận tải phụ tùng thay thế, xuất nhập khẩu ấn phẩm thông tin khoa học, công nghệ, thiết bị văn phòng, hàng công nghiệp tiêu dùng, dụng cụ cơ khí, hàng may mặc hàng thủ công mỹ nghệ. - Thứ ba: Dịch vụ tổ chức sản xuất. Cụ thể là thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, nhận làm đại lí trong việc giới thiệu thiết bị, sản phẩm khoa học công nghệ tại thị trường Việt Nam, thực hiện dịch vụ sở hữu công nghiệp, lắp ráp thiết bị điện tử, hạt nhân, xây lắp các công trình khoa học kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, kiểm định chất lượng sản phẩm bằng kỹ thuật hạt nhân, tư vấn chuyển giao công nghệ cung ứng hợp tác lao động kỹ thuật theo qui định hiện hành của Nhà Nước. 2223030 22 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp Công ty AMECOcông ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tiền Việt Nam ở ngân hàng, có con dấu riêng để giao dịch. Hiện nay công ty tập trung đầu tư kinh doanh nhập khẩu các máy móc thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học: Máy vi tính, máy in, thiết bị lạnh, thiết bị bảo vệ môi trường, đo lường kiểm nghiệm .Khách hàng của công ty là các tổng công ty, viện nghiên cứu, trường đại học, các công ty trách nhiệm hữu hạn . đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội các tỉnh lân cận. Khách hàng của công ty là những nước phát triển, có kỹ thuật, trình độ công nghệ tiên tiến mà sản phẩm nổi tiếng trong khu vực trên thế giới, điển hình là Nhật, Mỹ Hàn quốc . Với cơ chế tự hạch toán kinh doanh, hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển. 3333030 33 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu qua các năm Bảng 1.1. (2003 – 2005) Đơn vị: triệu đồng TT Chỉ tiêu cơ bản 2003 2004 2005 1 Nguyên giáTSCĐ 1.945 2.206 2 Giá trị TSLĐ 60.057 66.324 76.272 3 Vốn chủ sở hữu 6.835 6.987 8.035 4 Các khoản phải thu 17.091 28.927 34.353 5 Các khoản phải trả 54.358 60.503 69.578 6 Tổng doanh thu 179.886 104.625 110.500 7 Tổng lợi nhuận 1.692 1.144 1.200 8 Tổng nộp ngân sách 7.952 4.135 5.600 1.2. NHIỆM VỤ KINH DOANH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KINH DOANH. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu có các đặc trưng cơ bản sau : - Đối tượng kinh doanh hành nhập khẩuhàng hoá thu mua của nước ngoài để bán trong nước. Nó không chỉ đơn thuần là phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư mà chủ yếu là máy móc kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế của đất nước. - Nhập khẩu thường được tiến hành theo hai phương thức : nhập khẩu trực tiếp nhập khẩu uỷ thác. - Giá nhập khẩu đối với nước ta thường là giá CIF (giá giao tại biên giới nước mua). - Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh được phản ánh bằng ngoại tệ. Vì vậy kết quả kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào hoạt động ngoại thương mà còn bị chi phối bởi tỷ giá ngoại tệ. 4443030 44 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp Hoạt động nhập khẩu được thực hiện bằng hai phương thức: - Nhập khẩu theo nghị định thư: là phương thức mà các doanh nghiệp phải tuân theo chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, chính phủ ta đã ký kết với chính phủ các nước khác những nghị định thư hoặc các hiệp định thư về trao đổi hàng hoá giữa hai nước giao cho một số các đơn vị có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện. Các đơn vị này có nhiệm vụ mua hàng hoá nước ngoài về bán trong nước. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay số lượng các đơn vị kinh doanh theo phương thức này rất ít. - Nhập khẩu tự cân đối: ngoài nghị định thư, là phương thức hoạt động trong đó các doanh nghiệp phải tự cân đối tài chính thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo phương thức này các doanh nghiệp phải tự tìm bạn hàng, nguồn hàng, tự tổ chức giao dịch, ký kết hợp đồng, nhập bán. Phương thức này tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tính năng động, sáng tạo, độc lập trong hạch toán kinh doanh, thích ứng với cơ chế thị trường. Cả hai phương thức nhập khẩu trên có thể được thực hiện theo các hình thức sau: + Nhập khẩu trực tiếp: là hình thức nhập khẩu mà trong đó các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu có đầy đủ các điều kiện kinh doanh nhập khẩu được bộ thương mại cấp giấy phép cho phép trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá thanh toán với nước ngoài phù hợp với luật pháp của hai nước. + Nhập khẩu uỷ thác: là hình thức nhập khẩu được áp dụng đối với các doanh nghiệp có hàng hoá nhưng không có khả năng, điều kiện chưa được nhà nước cho phép nhập khẩu trực tiếp nên phải nhờ các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp nhập hộ. Theo hình thức này doanh nghiệp uỷ thác hạch toán doanh thu nhập khẩu. Còn đơn vị nhận uỷ thác chỉ đóng vai trò đại lí được 5553030 55 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp hưởng hoa hồng theo sự thoả thuận giữa hai bên ký kết hợp đồng uỷ thác nhập khẩu. Nói chung, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu tuỳ thuộc vào điều kiện do Bộ Thương Mại quy định khả năng của mình mà lựa chọn hình thức nhập khẩu cho thích hợp. Song nhập khẩu trực tiếp là hình thức tốt hơn vì nó giúp cho doanh nghiệp chủ động trong việc nắm bắt thông tin thị trường có điều kiện mở rộng quan hệ, nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế. Các phương thức thanh toán hợp đồng ngoại thương trong kinh doanh nhập khẩu Khái niệm hợp đồng ngoại thương ở các quốc gia khác nhau thường không giống nhau tuỳ theo quan điểm luật pháp của từng nước. Tại Việt Nam hợp đồng ngoại thương được hiểu như sau: Theo điều 1 pháp lệnh hợp đồng kinh tế: “Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ nghiên cứu các ứng dụng khoa học kỹ thuật các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng thực hiện kế hoạch của mình”. Hợp đồng ngoại thương được hiểu theo nghĩa của hợp đồng kinh tế, chỉ khác ở chỗ: - Chủ thể của hợp đồng không bắt buộc ít nhất một bên là pháp nhân. - Chủ thể hợp đồng ít nhất phải ở hai nước khác nhau, mang hai quốc tịch khác nhau. - Hàng hoá phải được vận chuyển qua biên giới. Trong các điều khoản của hợp đồng ngoại thương, ngoài bốn điều khoản bắt buộc (điều khoản chủ yếu) như mọi hợp đồng, các phương thức thanh toán 6663030 66 Ngân hàng chuyển tiền Người chuyển tiền Ngân hàng đại lí Người hưởng lợi (3) (1) (4)(2) Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp là một điều khoản quan trọng bậc nhất ảnh hưởng đến cách thức hạch toán cũng như trình tự thủ tục hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong buôn bán có thể có nhiều phương thức thanh toán khác nhau, việc lựa chọn phương thức nào là tuỳ thuộc vào người bán trong những điều kiện cụ thể. Các phương thức thanh toán hợp đồng ngoại thương: Thứ nhất: Phương thức chuyển tiền (Remittame): Là phương thức mà trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền cho người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu. Việc chuyển tiền đó có thể thực hiện bằng hai hình thức: * Điện chuyển tiền (T/T - Telegraphic Transfer): Là hình thức mà ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng điện cho ngân hàng đại trả tiền cho người nhận. * Thư chuyển tiền (MT - Mail transfer): Là hình thức mà ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng cách gửi thư ra lệnh cho ngân hàng đại ở nước ngoài trả tiền cho người nhận. Trong hai hình thức này, hình thức T/T nhanh hơn nhưng chi phí cao hơn. Sơ đồ 1.1: Trình tự tiến hành nghiệp vụ. 7773030 77 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp (1) Giao dịch thương mại. (2) Viết đơn yêu cầu chuyển tiền (bằng thư hoặc điện) cùng với uỷ nhiệm chi (nếu có tài khoản mở tại ngân hàng). (3) Ra lệnh cho ngân hàng đại lý. (4) Chuyển tiền cho người hưởng lợi. Ưu điểm của phương thức này là thủ tục đơn giản, phí thanh toán không cao. Tuy nhiên người nhận có thể bị rủi ro do bộ chứng từ thanh toán có thể bị giả mạo, nên nhiều trường hợp nhà nhập khẩu nhận hàng rồi mới chuyển tiền cho người bán. Điều đó có thể dẫn tới sự chậm chễ trong thanh toán. Phương thức này chỉ nên áp dụng với bạn hàng quen thuộc giá trị lô hàng nhỏ. Thứ hai: Phương thức nhờ thu (Collection of payment): Là phương thức trong đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung cấp một dịch vụ cho khách hàng, uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người mua trên cơ sở hối phiếu của người bán lập ra. Các bên tham gia phương thức này gồm : - Người bán: Là người hưởng lợi. - Ngân hàng bên bán: Là ngân hàng nhận sự uỷ thác của bên bán. - Ngân hàng đại của bên bán ở nước bên mua. - Người mua: Là người trả tiền Có hai phương thức nhờ thu: 8883030 88 (2) Gửi hàng& chứng từ (1) Ngân hàng phục vụ bên bán Người bán Ngân hàng đại lí Người mua (4) (4) (4) (3) Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp * Nhờ thu phiếu trơn (Clear collection): Là phương thức trong đó người bán uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền cho người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra còn chứng từ thì gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng. Sơ đồ 1.2: Trình tự nghiệp vụ nhờ thu phiếu trơn. 9993030 99 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp 1010103030 1010 [...]... máy kế toán tại AMECO Kế toán Trưởng Kế toán Sản Cố Ngân Kế toán các đơn vị Trực thuộc Kế toán Tiền mặt, Công nợ TàiTiền Gửi định Hàng, Tiền lương Chi phí Sự phân công lao động kế toán chưa rõ rệt các kế toán phải đảm nhận nhiều phần hành kế toán, khối lượng công việc lớn: Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm chung về tình hình tài chính của công ty, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán, ... chức kế toán tổng hợp chi tiết nghiệp vụ hàng hoá tiêu thụ ngoại thương một cách hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp Phải nắm vững phạm vi thời điểm xác định là hàng nhập khẩu Có như vậy kế toán mới có thể đảm bảo ghi chép, phản ánh một cách chính xác, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá: Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh nhập. .. nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong ngoài nước Việc xác định hàng hoá được coi là nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng trong hạch toán kế toán hạch toán thống Thời điểm đó là thời điểm mà các doanh nghiệp nhập khẩu nắm được quyền sở hữu hàng hoá Thời điểm hàng được coi là nhập khẩu được xác định cụ thể như sau: - Nếu vận chuyển bằng đường biển: Tính từ ngày hàng đến địa phận nước ta, hải quan ký vào... phí nhập khẩu sử dụng tiết kiệm các loại vật tư - Cung cấp số liệu, tài liệu cho công việc hoạt động kinh doanh nhập khẩu, kiểm tra phân tích các hoat động về sau 2828283030 29 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp Xác định thời điểm ghi chép hàng nhập khẩu giá hàng nhập khẩu Hàng hoá nhập khẩuhàng hoá mà nước ta mua của các nước khác theo hợp đồng ký kết giữa hai chính phủ hoặc giữa các doanh. .. giao dịch, ký kết hợp đồng đến thanh hợp đồng kinh doanh nhập khẩu của công ty Theo quyết định của giám đốc công ty mỗi phòng có chức năng cụ thể như sau: Phòng hành chính - tổ chức: gồm trưởng phòng, một phó phòng các cán bộ nhân viên có nhiệm vụ sau: + Quản lý, trình giám đốc giải quyết các tài liệu công văn đi, đến của công ty, quản con dấu của công ty + Quản các bộ, quản hồ sơ của... thuật Bộ máy quản của công ty được tổ chức thành các phòng, các trung tâm, chi nhánh phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty điều lệ tổ chức hoạt động của công ty do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ môi trường phê duyệt 1515153030 16 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Anh Hợp giám đốc công ty Các phòng chức năng Hệ thống kinh doanh PhòngHành Chính TổChức PhòngKinhDoanhXuấtNhậpKhẩu PhòngKếHoạchThịTrường... ty nộp cho cục thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh 1.5 ĐẶC ĐIỂM CHUNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN Nhập khẩu là một hoạt động kinh doanh ngoại thương, hoạt động kinh tế này rất phức tạp Các doanh nghiệp được Nhà nước cho phép nhập khẩu hàng hoá của nước ngoài dựa trên các điều kiện thanh toán Quốc tế, các thoả thuận trong hợp đồng kinh tế hoặc nghị định thư Yêu cầu thứ nhất là trước khi đi vào ký kết... Dụng TâmTriểnKhaiCôngNghệMới nghệ thông tin Trung tâm công ChiNhánhCôngTyTạit.p.hcm PhòngTàiChínhK toán Trung& CGCN Trung PhátTriểnnlhn Sơ đồ 1.4 TỔ CHỨC QUẢN CÔNG TY AMECO 1616163030 Chuyên đề tốt nghiệp 17 Trần Anh Hợp Giám đốc công ty cũng chính là chủ sở hữu công ty bổ Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty, điều hành toàn bộ công ty chịu trách nhiệm pháp luật về toàn bộ hoạt động của công. .. tới ngân hàng - Theo dõi tình hình nhập hàng, xuất bán hàng nhập, thanh toán công nợ với khách hàng, lập quyết toán các hợp đồng nội trình kế toán trưởng, gửi phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, trình giám đốc phê duyệt Kế toán tiền lương, chi phí tiền gửi ngân hàng có trách nhiệm: - Trên cơ sở bảng chấm công của phòng hành chính-tổ chức, kế toán tính ra tiền lương, tiền thưởng trong tháng tính bảo... thuận theo tài khoản ở nước nhập khẩu để ghi “Có” số tiền của nhà xuất khẩu bằng hàng nhập khẩu hoặc bằng ngoại tệ tự do, số tiền này dùng để mua hàng của nước nhập khẩu 1414143030 Chuyên đề tốt nghiệp 15 Trần Anh Hợp 1.3 TỔ CHỨC QUẢN BỘ MÁY QUẢN CỦA CÔNG TY Công ty AMECO có tất cả hơn 80 cán bộ, công nhân viên Trong đó số cán bộ công nhân viên có trình độ đại học trên đại học chiếm 85%, . Anh Hợp ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY AMECO. 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty được. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KINH DOANH. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu có các đặc trưng cơ bản sau : - Đối tượng kinh doanh hành nhập khẩu là hàng hoá thu mua của
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY AMECO, ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY AMECO, ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY AMECO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn