THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH

44 599 2
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 17:20

1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH Tại công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh hiện nay chủ yếu sản xuất các loại Mì ăn liền, phở các loại theo đơn đặt hàng, cung ứng cho các nhà phân phối. Hoạt động sản xuất chủ yếu diễn ra ở phân xưởng Mì và phân xưởng Nêm. Để thấy rõ hơn thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Thái Minh, ở phần 2 này em xin được trình bày cụ thể việc tập hợp chi phí sản xuất tại phân xưởng sản xuất Mì ăn liền và tính giá sản phẩm hoàn thành của phân xưởng này trong tháng 12 năm 2009. Như đã nói ở phần 1 về đối tượng tập hợp chi phí cũng như đối tượng tính giá thành của công ty, ở phần 2 em chọn ví dụ để phân tích là quá trình sản xuất sản phẩm tại phân xưởng Mì ăn liền trong tháng 12 năm 2009 – đây cũng là toàn bộ số sản phẩm của công ty trong tháng này. Ví dụ tính cụ thể là sản phẩm Mì 12 Tôm thùng 100 gói. Đối tượng tính giá của sản phẩm này là Thùng. Kỳ tính giá là tháng. 2.1. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 2.1.1. Hạch toán chi phí sản xuất 2.1.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Đặc điểm về nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh là một công ty chuyên sản xuất chế biến các loại mì ăn liền, phở, cháo,…. Vật tư của công ty được nhập từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau với các mức giá và chi phí thu mua khác nhau. Toàn bộ nguyên vật liệu mua về đều được bảo quản trong kho trước khi đưa vào sản xuất. Các vật tư được theo dõi và sử dụng theo các nhóm như: - Bột: Bột mì Bến Thủy, Bột mì AFT, bột gạo, bột sắn khô, bột sắn ướt. - Dầu: Dầu SHORT quả cầu - Gia vị ( phụ gia): Mì chính, tích gà, gia vị cay, bột màu, tích tôm, đường,… - Giấy: giấy gói nêm, giấy mì. - Túi: túi Mihamex trong, túi gà trống,… 1 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 1 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Vỏ thùng: vỏ thùng 12 tôm, vỏ thùng Phú Ông gà,…. Các nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất mì hầu hết thuộc ngành thực phẩm, có thời hạn sử dụng nhất định nên rất khó khăn trong việc bảo quản. Chất lượng nguyên vật liệu sẽ giảm nếu thời gian bảo quản lâu, do đó không thể tích trữ lâu nguyên vật liệu trong kho mà cần có kế hoạch cung cấp đều đặn, kịp thời. Đồng thời, một số loại được thị trường cung cấp theo thời vụ nhưng công ty lại cần để sản xuất trong cả năm. Các nguyên vật liệu chính tại công ty như Bột mua của công ty Khải Minh, Dầu Short mua của công ty Minh Châu là những mặt hàng nhập khẩu, các phụ gia được mua tại thị trường trong nước.Vì vậy, chi phí về nguyên vật liệu rất dễ có sự biến động , giá mua của chúng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như tỷ giá ngoại tệ, thời vụ sản xuất,… Do đó, để giảm thiểu sự ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu nhập khẩu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã chủ động trong việc nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch mua và dự trữ trong những thời điểm thuận lợi nhằm đảm bảo sự liên tục cho hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, với các nguyên liệu trong nhóm phụ gia, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá thành, lại phong phú trên thị trường nên công ty luôn kiếm các nguồn cung cấp khác nhau với giá cả cạnh tranh. Mặt khác, để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, công ty đã xây dựng hệ thống định mức chi phí, định mức tiêu hao từng loại vật tư cho mỗi loại sản phẩm. Hàng tháng, định mức này lại được rà soát và sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. Dưới đây là Bảng định mức sử dụng vật tư sản xuất của công ty đối với các loại sản phẩm chính. Bảng định mức này còn là căn cứ để quản lý phân xưởng tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất các sản phẩm tại phân xưởng. 2 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 2 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương BẢNG 2-1 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT TƯ SẢN XUẤT STT Tên vật tư ĐVT 100 kg Mì 1kg 100 thùng Mì cân thùng 100 thùng Mì loại 100 gói 100 thùng Mì loại 30 gói I GIA VỊ 1 Mì chính Kg 0.8 7.2 4 2 2 Tích gà Kg 0.05 0.45 0 0.1 3 Gia vị cay Kg 0.04 0.36 0.259 0.08 4 Bột màu Kg 0.01 0.09 0.035 0 5 Gum Kg 0.107 0.963 0.807 0.24 6 Tích tôm Kg 0.047 0.423 0.389 0 7 Đường Kg 1.11 9.99 9.09 2.7 8 Muối Kg 0.46 4.14 32.89 9.2 9 Tỏi Kg 0.079 0.711 0.649 0.19 10 Tiêu Kg 0.047 0.423 0.389 0.12 11 Ớt Kg 0.079 0.711 0.649 0.2 12 Hành Kg 0.015 0.135 0.129 0.38 TỔNG 2.844 25.60 49.29 15.21 II GIẤY 1 Giấy gói nêm M2 8.00 72.0 53.5 16.05 2 Giấy mì 100 gói M2 1.8 3 Giấy mì 30 gói M2 0.5 III TUI + VỎ THÙNG 1 Túi to Cái 10 2 Túi nhỏ Cái 100 1.000 3 Vỏ thùng Cái 100 100 100 IV BÔT + DẦU 1 Bột mì Kg 88.0 792 660.0 171.6 2 Dầu FO Kg 32.0 288.0 240.0 62.4 3 Dầu chiên Kg 23.0 207.0 172.5 44.85 TỔNG 143.00 1287.0 1072.5 287.85 Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2008 Giám đốc kỹ thuật Giám đốc Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, chiếm khoảng 75% trong tổng giá thành. Do đó, việc quản lý chặt chẽ nguyên vật liệụ hay không là rất quan trọng trong công tác quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm. 3 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 3 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương Để thuận lợi cho kế toán trong việc tính giá vật liệu được chính xác, công ty áp dụng phương pháp tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp “ giá bình quân cả kỳ dự trữ”: Giá BQ cả kỳ dự trữ = Giá thực tế vật liệu tồn ĐK và nhập trong kỳ Lượng thực tế vật liệu tồn ĐK và nhập trong kỳ Sau đó đã Sau đó đã có đơn giá thực tế xuất kho của từng loại vật liệu, kế toán áp giá: Giá thực tế vật liệu xuất dùng Số lượng vật liệu xuất dùng Giá đơn vị bình quân = x Tài khoản sử dụng Nguyên vật liệu của công ty được theo dõi và phản ánh trên tài khoản 152 theo từng loại nguyên vật liệu cụ thể. Để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán công ty sử dụng tài khoản 621 – “chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp”. Quy trình hạch toán SƠ ĐỒ 2-1 HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Chứng từ gốc, Bảng tổng hợp, phân bổ chi phí Sổ chi tiết TK 621 Sổ chi tiết TK 154 Bảng tổng hợp phát sinh theo sản phẩm 4 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 4 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương Cụ thể quá trình thực hiện chi phí và phản ánh thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty như sau: - Công tác thu mua: Trong tháng, căn cứ vào báo giá của Nhà cung cấp, định mức sử dụng nguyên vật liệu cũng như tình hình xuất, tồn vật tư trong kho, bộ phận kế hoạch sẽ lên kế hoạch mua vật tư, đặt hàng với nhà cung cấp theo thời gian phù hợp. - Hàng hóa, vật tư mua về được tiến hàng nhập kho. Bộ phận kế hoạch kiểm tra nguyên liệu theo quy định, sau đó Thủ kho làm Phiếu nhập kho. Kế toán vật tư nhận bàn giao chứng từ, hóa đơn và Phiếu nhập kho để lập Phiếu nhập Vật tư. Dưới đây là mẫu Phiếu nhập kho do Thủ kho lập. BIỂU SỐ 01 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ DIỄN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI PHIẾU NHẬP KHO Người giao hàng: Nguyễn Văn Hồng Đơn vị: Hà Nội STT TÊN HÀNG – QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ 1 Bột sắn ướt kg 1.830 7.315 13.386.450 2 3 4 Người giao (Ký tên) Người giám sát (Ký tên) Thủ kho (Ký tên) 5 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 5 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương Hà nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009 6 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 6 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương SƠ ĐỒ 2-2 QUY TRÌNH XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT Phòng kế toán Quản lý phân xưởng Kho vật tư Trưởng ca Đơn đặt hàng Kế hoạch sản xuất Xuất vật tư Nhận vật tư Hàng tháng, căn cứ vào đơn đặt hàng trong tháng và định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm, bộ phận quản lý phân xưởng xác định số lượng và chủng loại nguyên vật liệu cần thiết cho phân xưởng , lập Phiếu chi tiết lĩnh vật tư, và chuyển cho trưởng ca. Căn cứ phiếu này, Trưởng ca xuống kho lĩnh vật tư sản xuất về cho phân xưởng. Đồng thời, Trưởng ca chuyển Phiếu chi tiết lĩnh vật tư sang cho Thủ kho đối chiếu với Thẻ kho. Hàng ngày, Trưởng ca sẽ chuyển Phiếu chi tiết lĩnh vật tư lên phòng kế toán để lập Phiếu xuất vật tư cho số nguyên liệu đã lĩnh trong ngày. Dưới đây là mẫu Phiếu chi tiết lĩnh vật tư và Phiếu xuất Vật tư của Công ty. BIỂU SỐ 02 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ DIỄN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI PHIẾU CHI TIẾT LĨNH VẬT TƯ Ngày 19 tháng 12 năm 2009 Đơn vị lĩnh: PXSX Mì 7 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 7 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương STT Tên vật tư Số lượng Ký nhận Xin lĩnh Trả kho Thực dùng 1 Mì chính 100 0 100 Vui 2 Hương gà 6 0 6 Vui 3 Guar Gum 2 0 2 Vui Thủ kho (Ký tên) 8 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 8 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương BIỂU SỐ O3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ DIỄN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI PHIẾU XUẤT KHO Vật tư Ngày 01 tháng 12 năm 2009 Người lĩnh : LÊ THỊ VUI Số 001 Đơn vị : Phân xưởng SX Mì Nợ TK 621 3 385 001 Nội dung : Xuất vật tư cho xưởng T12/2009 Có TK 1521 3 385 001 Kho : Vật tư ( VT) STT Mặt hàng Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Mì chính( MI CHINH) KG 100 28.400 2.840.000 2 Hương gà( HUONG GA) KG 6 89.833 539.001 3 Guar Gum ( GUM) KG 2 3.000 6.000 Cộng tiền hàng 3.385.001 Thuế GTGT Tổng tiền 3.385.001 Cộng thành tiền ( bằng chữ): Ba triệu ba trăm tám mươi lăm ngàn không trăm lẻ một đồng. Lập phiếu Người lĩnh Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 9 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 9 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương Ngoài ra, vào cuối tháng Trưởng ca còn lập và gửi lên cho kế toán Vật tư Báo cáo sử dụng vật tư – phản ánh tình hình sử dụng nguyên vật liệu đã lĩnh trong tháng. Căn cứ để lập được báo cáo này, Trưởng ca dựa vào các Phiếu chi tiết lĩnh vật tư và lượng vật tư còn tồn kho cuối tháng. Căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán lập sổ chi tiết Tài khoản 621, Chứng từ ghi sổ. BIỂU SỐ 04 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ DIỄN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày : 01/12/2009 đến ngày 31/12/2009 Tài khoản : 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - PX Mì Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Phát sinh Ngày Số Nợ Có Số dư đầu kỳ 01/12/2009 001 Xuất vật tư cho xưởng T12/2009 (Lê Thị Vui) 152 3.385.001 01/12/2009 002 Xuất vật tư cho xưởng T12/2009( Lê Thị Vui) 152 750.000 01/12/2009 003 Xuất vật tư cho xưởng T12/2009( Lê Thị Vui) 152 4.258.150 ……. … ……… …. … 25/12/2009 048 Xuất vật tư cho xưởng T12/2009( Lê Thị Vui) 152 769.986 27/12/2009 049 Xuất vật tư cho xưởng T12/2009( Lê Thị Vui) 152 879.984 29/12/2009 050 Xuất vật tư cho xưởng T12/2009( Lê Thị Vui) 152 360.000 31/12/2009 005 Phân bổ chi phí NVL trực tiếp 621 – 154A 154 610.958.544 Cộng phát sinh trong kỳ 610.958.544 610.958.544 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 10 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 10 [...]... Minh Phương 2.1.1.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản chi phí mà công ty phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất bao gồm lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương Khoản mục chi phí này có vai trò rất quan trọng, cấu thành nên giá thành sản phẩm của công ty Hiện nay, chi phí nhân công trực tiếp của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh. .. trưởng 2.1.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung Đặc điểm chi phí sản xuất chung tại công ty Các chi phí sản xuất phát sinh trong phạm vi phân xưởng, ngoại trừ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp còn lại là chi phí sản xuất chung 27 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 28 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - - - - - - 28 GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Phương Tại công ty cổ phần... – Chi phí nhân công trực tiếp - PX Mì Đvt : đồng VN Chứng từ Ngày Số 31/12/2009 001 31/12/2009 002 31/12/2009 003 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 048 049 050 31/12/2009 063 Diễn giải Số dư đầu kỳ Chi phí lương nhân công trực tiếp Chi phí phụ cấp nhân công trực tiếp Chi phí trách nhiệm nhân công trực tiếp Chi phí bảo hiểm xã hội Chi phí bảo hiểm y tế Chi phí kinh phí công đoàn Phân bổ chi phí nhân công. .. Kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định Ngoài ra, đối với công nhân sản xuất, chi phí nhân công trực tiếp còn là yếu tố động lực khuyến khích họ tham gia sản xuất góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Do đó, để khuyến khích người lao động ngoài lương, công ty Thái Minh còn có thêm các khoản tiền trách nhiệm và phụ cấp Chi phí nhân công trực tiếp tại của công ty được tập... 24 GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Phương Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán sẽ tiến hành lập Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp, lập Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ( tương tự như đối với công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp), rồi vào sổ cái TK 622 BIỂU SỐ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ DIỄN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ... trực tiếp Công thức như sau: 35 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 36 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 36 GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Phương Chi phí SXC của Tổng chi phí SXC = sản phẩm i của phân xưởng Chi phí NVLTT của sản phẩm i X Tổng chi phí NVLTT toàn phân xưởng Ví dụ : Phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm 12 tôm sản xuất trong tháng 12 năm 2009 của công ty: Chi phí SXC của Tổng chi phí SXC... nước… Chi phí khác: là những chi phí phục vụ thêm cho quá trình sản xuất sản phẩm tài phân xưởng, được chi trực tiếp bằng tiền Chứng từ và tài khoản sử dụng Chứng từ sử dụng : Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, Bảng tính khấu hao tài sản cố định, hóa đơn GTGT,… Tài khoản sử dụng: Để tiến hành tập hợp và hạch toán chi phí sản xuất chung Công ty Thái Minh sử dụng TK 627 – Chi phí sản xuất chung” và chi. .. TK 621 Tháng 12 năm 2009, công ty chỉ sản xuất tại phân xưởng Mì nên sổ cái TK 621 toàn công ty trong tháng này là cho phân xưởng Mì 13 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 14 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14 GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Phương BIỂU SỐ 07 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ DIỄN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu... Tổng số công của công nhân trong tháng là : 838 công Đơn giá một 27.841.667 19 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngày công - 20 GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Phương = 838 ≈ 33.224( đồng) Khi đó, công nhân Nguyễn Văn Minh sản xuất ở Tổ bột của phâ xưởng Mì, đi làm được 23 công sẽ có tiền lương theo sản phẩm là: 23 x 33.224 = 764.152 (đồng) Lương thực tế của công nhân... và lượng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó 25 SV: Phan Thị Thanh Loan Lớp: Kế toán 48C 26 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chi phí NCTT của sản phẩm i 26 GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Phương Tổng chi phí NCTT = của phân xưởng Chi phí NVLTT của sản phẩm i X Tổng chi phí NVLTT toàn phân xưởng Ví dụ: Chi phí nhân công trực tiếp của sản phẩm 12 Tôm được tính như sau: Chi phí NCTT . Minh Phương THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 2.1.1. Hạch toán chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH, THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH, THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn