Giao an Vat ly 9 cdang dung.doc

121 235 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 10:11

Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 Ngày soạn: 15/8/2009 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : Chơng I: Điện học tiết 1: Bài 1. Sự phụ thuộc của c ờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn I. Mục tiêu: - Nêu đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của I vào U. II. Chuẩn bị của GV và HS : GV: Giáo án, 1 am pe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện, 7 đoạn dây nối. HS: 1 điện trở bằng nikelin dài 1m, 2R = 0,3mm, 1 am pe kế III. Tiến trình bài dạy 1. ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: - Thay bằng giới thiệu chơng trình Vật 9 và các dụng cụ học tập 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của Hs ĐVĐ: SGK trang 4 ? Để đo cờng độ dòng điện chạy qua 6 đèn và U giữa 2 đầu bóng đèn cần những dụng cụ gì. ? Nêu nguyên tắc sử dụng ampe kế và vôn kế 1. Thí nghiệm a. Sơ đồ mạch điện. ? Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện (h1.1) nh yêu cầu trong SGK b. Tiến hành thí nghiệm ? Mắc mạch điện theo sơ đồ trên - Cần sử dụng am pe kế A và vôn kế V + Với A phải mắc nối tiếp với X và chốt + nối với cực dơng của nguồn. + Với V phải mắc song song với X - HS trả lời miệng Gồm: Nguồn điện, công tắc, ampe kế, vôn kế, đoạn dây đang xét (điện trở) Cách mắc: // nt K nt (A) nt R V // R - Công dụng A đo I; V đo U - Chốt + mắc về phía A. GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 1 A B + - K Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 ? Tiến hành đo, ghi kết quả đo đợc vào bảng 1 ? Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi C1 2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế. a. Dạng đồ thị: ? Dựa vào bảng số liệu tiến hành ở thí nghiệm hãy vẽ các điểm ứng với mỗi cặp giá trị của U, I ? Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U có đặc điểm gì. + Nhận xét: SGK tr 5 ? Từng HS làm C2 ? Từ dạng đồ thị em rút ra kết luận gì. + Kết luận: SGK tr 5 3. Vận dụng: ? HS trả lời C5 (đầu bài) ? HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi C3, C4 Đáp án câu C4 + Các giá trị còn thiếu: 0,125A; 4V; 5V; 0,3A - Đại diện nhóm trả lời C1 + Khi tăng (hoặc giảm) U giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì I chạy qua dây dẫn đó cũng tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. - HS trả lời C2 - HS đọc kết luận SGK + Trả lời câu hỏi C3 - Từ đồ thị hình trên, trên trục hoành xác định điểm có U = 2,5V (U 1 ) - Từ U 1 kẻ song song với trục tung cắt đồ thị tại K. - Từ K kẻ // với trục hoành cắt trục tung tại điểm I 1 . - Đọc trên trục tung ta có I 1 = 0,5A + Tơng tự: U = 3,5 (v) I = 0,7A. 4. Củng cố: - Đọc phần ghi nhớ - Đọc phần có thể em cha biết 5. Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc phần Ghi nhớ SGK tr 5 - Đọc thêm phần Em cha biết - Làm bài tập 1.1 đến 1.4 SBT TR 4 Ngày soạn: 15/8/2009 Ngày dạy:-Lớp 9A: GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 2 Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 2: bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm I. Mục tiêu: - Nhận biết đợc đơn vị đo điện trở và vận dụng đợc công thức điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm. - Vận dụng đợc định luật ôm để giải đợc một số bài tập đơn giản. II. Chuẩn bị của GV và HS : GV: Giáo án, bảng phụ kẻ sẵn ghi giá trị thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn trong bảng 1 và 2 HS: Làm các bài tập đã cho, đọc trớc bài. III. Tiến trình bài dạy 1. ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: HS1: ? Nêu KL về mối quan hệ giữa I và U ? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì. HS2: ? Chữa bài tập 3 SBT Đ/A: Sai vì U giảm còn 4V tức là 1/3 lần => I giảm còn 0,2A 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. Điện trở của dây dẫn 1. Xác định thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn (10) ? Yêu cầu HS thực hiện câu hỏi C1 ? HS trả lời câu C2 và thảo luận cả lớp - Thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn là bằng nhau và với hai dây dẫn khác nhau là khác nhau. 2. Điện trở (10) ? Điện trở của một dây dẫn đợc tính bằng công thức nào + KN (SGK tr 7) + Đơn vị và ký hiệu - Trên sơ đồ điện R ký hiệu hoặc - Đơn vị là ôm, ký hiệu ; 1 = 1V/1A ? Khi tăng U lên 2 lần thì R tăng mấy lần. Vì sao? ? Cho U = 3V; I = 250mA. Tính R HS: - Từng HS dựa vào bảng 1 và 2 bài trớc tính thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn. HS: Trả lời câu hỏi C2 - HS cả lớp thảo luận và đi đến nhận xét chung. HS: Từng HS đọc phần thông báo k/n điện trở trong SGK - Điện trở đợc tính bằng công thức R = U/I - Khi U tăng 2 lần thì R không thay đổi và khi đó I tăng 2 lần còn trị số R = U/I không đổi. GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 3 Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 ? Nêu ý nghĩa của điện trở + ý nghĩa (SGK tr 7) II. Định luật ôm: 1. Hệ thức của định luật ôm (5) I = R U 2. Phát biểu định luật (SGK tr 8) ? Dựa vào hệ I = R U phát biểu nội dung định luật ôm. III. Vận dụng (10) C3: Cho R = 12; I = 0,5A Tính U = ? G: Từ công thức I = R U => U = R. I => U = 12 . 0,5 = 6(V) Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là 6 (V) C4: Cho U 1 = U 2 ; R 2 = 3R 1 So sánh I 1 và I 2 I 1 = 1 1 R U ; I 2 = 1 1 2 2 3R U R U = => I 1 = 3 1 I 2 - Đổi 250mA = 0,25A => R = == 12 25,0 3 I U - R biểu thị cho mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. - HS viết hệ thức của định luật vào vở. - HS phát biểu bằng lời định luật ôm. - HS tóm tắt nội dung câu hỏi C3 và giải ra KL - HS lên bảng trình bày lời giải câu hỏi C3 và C4 - HS nhận xét bài của bạn. 4.Củng cố: ? Công thức R= I U dùng để làm gì. Từ công thức này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần đợc không? Vì sao? 5.Hớng dẫn về nhà - Học thuộc lòng phần Ghi nhớ SGK tr 8 - Làm các bài tập 2.1 đến 2.4 SBT - Chuẩn bị các dụng cụ để tiết sau thực hành nh yêu cầu trong SGK tr9 Ngày soạn: 20/08/2009 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 4 Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 tiết 3: bài 3. Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế I. Mục tiêu: - Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm, xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. - Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị thí nghiệm. II. Chuẩn bị của GV và HS : - GV: Nội dung thực hành và một đồng hồ đo điện đa năng. - HS: Nh yêu cầu trong SGK tr 9 III. Tiến trình bài dạy 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, phân nhóm thực hành 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành - Kiểm tra phần việc chuẩn bị báo cáo thực hành của HS ? Nêu công thức tính điện trở ? Muốn đo U giữa 2 đầu một dây dẫn cần dụng cụ gì. ? Mắc dụng cụ đó nh thế nào vào dây dẫn cần đo ? Muốn đo I chạy qua một dây dẫn cần dụng cụ gì. ? Mắc dụng cụ đó nh thế nào với dây dẫn cần đo. a. Vẽ sơ đồ mạch điện ? Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm 2. Tiến hành làm thí nghiệm ? Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. G: Theo dõi kiểm tra giúp đỡ HS ? Tiến hành đo, ghi kết quả ? HS nộp báo cáo - HS trả lời câu hỏi BC thực hành - Công thức tính điện trở R = I U - Dùng vôn kế mắc // với dây dẫn cần đo U, chốt (+) của V mắc về phía cực d- ơng của nguồn điện. - Dùng A mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo I, chốt (+) mắc về phía cực + của nguồn điện. + Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. - Tiến hành làm thí nghiệm ghi kết quả . Hoàn thành báo cáo 4.Củng cố GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 5 + - K Đoạn dây đang xét Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 GV thu báo cáo và nhận xét giờ thực hành để rút kinh nghiệm cho bài sau HS thu dọn đồ dùng, dụng cụ làm thí nghiệm 5.Hớng dẫn về nhà - Học thuộc định luật ôm và hệ thức của định luật. - Đọc trớc bài mới. Ngày soạn: 20/08/2009 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 4: bài 4. đoạn mạch mắc nối tiếp I. Mục tiêu: - Suy luận để xác định đợc công thức tính R tđ của đoạn mạch gồm 2R mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 2 1 R R U U = từ các kiến thức đã học - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra các hệ thức duy ra từ thuyết. - Vận dụng đợc các kiến thức đã học, giải thích một số hiện tợng và vận dụng giải bài tập II. Chuẩn bị của GV và HS : - GV: SGK, giáo án, 3 điện trở, vôn kế, ampe kế . - HS: Chuẩn bị theo nhóm. III. Tiến trình bài dạy 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm. Nêu ý nghĩa của điện trở 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của GV I. Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp. 1. Nhớ lại kiến thức lớp 7 ? Cho biết trong đoạn mạch mắc nối tiếp 2 bóng đèn thì: - I chạy qua X có mối liên hệ nh thế nào với I trong mạch chính. - U giữa 2 đầu đoạn mạch có mối liên hệ nh thế nào với U ở mỗi đầu X. 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp HS: Chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV - I tại mọi điểm bằng nhau I = I 1 = I 2 - U bằng tổng các U thành phần U = U 1 + U 2 - HS vẽ sơ đồ hình 4.1 SGK vào vở GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 6 Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 G: HD và vẽ sơ đồ điện H4.1 ? Yêu cầu HS trả lời câu C1 ? R 1 ; R 2 ; A có mấy điểm chung ? Thế nào gọi là mạch điện gồm 2 R mắc nối tiếp NX: Với mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp thì I = I 1 = I 2 (1) U = U 2 + U 2 (2) ? Yêu cầu HS thực hiện C2 Chứng minh với R 1 nối tiếp R 2 thì 2 1 2 1 R R U U = (3) III. Điện trở tơng đơng của đoạn mạch mắc nối tiếp 1. Điện trở tơng đơng (SGK tr 12) ? Thế nào là R tđ của một đoạn mạch. - Ký hiệu là R tđ 2. Công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp ? HS trả lời C3 chứng minh R tđ = R 1 + R 2 (4) G: Hớng dẫn HS chứng minh ? Viết hệ thức liên hệ giữa U; U 1 ; U 2 ? Viết biểu thức tính U, U 1 , U 2 theo I và R t- ơng ứng. 3. Thí nghiệm kiểm tra G: Hớng dẫn HS làm thí nghiệm nh SGK 4. Kết luận: ? Yêu cầu HS phát biểu kết luận KL: Đoạn mạch gồm 2 R mắc nối tiếp có R tđ = R 1 + R 2 ? HS đọc phần thu thập thông tin SGK ? 1 bóng đèn có R= 12 mắc vào mạch điện có I = 15V và I = 1A? Có hiện tợng gì xảy ra. HS: R 1 ; R 2 và ampe kế đợc mắc nối tiếp với nhau + R 1 R 2 ; A R 1 có một điểm chung là mắc liên tiếp với nhau HS nghe GV trình bày và ghi vở HS trả lời Vì I 1 = I 2 = I 2 1 2 1 2 2 1 R R U U R U R U == HS: R tđ của một đoạn mạch là R có thể thay thế cho đoạn mạch sao cho với cùng U thì I chạy qua đoạn mạch là có giá trị nh trớc. HS chứng minh Vì R 1 mắc nối tiếp R 2 ta có U AB = U 1 + U 2 Mà U AB = I. R AB (Từ hệ thức đ/l ôm) U 1 = I 1 . R 1 : U 2 = I 2 R 2 Nên I. R AB = I 1 R 1 + I 2 R 2 I.R AB = I.R 1 + I.R 2 (vì I = I 1 = I 2 ) => R AB = R 1 + R 2 Hay R tđ = R 1 + R 2 H: Các nhóm mắc mạch điện và làm thí nghiệm nh hớng dẫn của GV. - Thảo luận nhóm và rút ra kết luận HS đọc phần . trong SGK tr 12 HS: Đèn sẽ cháy (đứt dây tóc) Vì R = == 15 1 15 I U > R đ GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 7 Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 III. Vận dụng: ? HS hoàn thành câu C4 ? Gọi HS trả lời câu C4 ? Thực hiện câu C3 G: Yêu cầu HS hoàn thành và trả lời câu C5 H S hoàn thành câu C4, tham gia thảo luận trên lớp C5: + Vì R 1 nối tiếp R 2 => điện trở tơng đ- ơng R 1,2 = R 1 + R 2 = 20 + 20 = 40 () + Mắc thêm R 3 thì điện trở tơng đơng R AC của đoạn mạch mới là R AC = R 12 + R 3 = 40 + 20= 60 Vậy R AC > hơn mỗi điện trở thành phần 3 lần. 4.Củng cố: + Điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần R tđ = R 1 + R 2 + R 3 + Với mạch mắc nối tiếp có n điện trở thì R tđ = R 1 + R 2 + . R n 5.Hớng dẫn về nhà - Học thuộc phần Ghi nhớ SGK - Làm các bài tập 4.1 đến 4.7 SBT Ngày soạn: 25/08/2009 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 5: bài 5. đoạn mạch mắc song song I. Mục tiêu: - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở của mạch mắc song song gồm 2 điện trở 21 111 RRR td += và hệ thức 1 2 2 1 R R I I = từ những kiến thức đã học. - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết đối với mạch song song. - Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. II. Chuẩn bị của GV và HS : - GV: Giáo án, mắc mạch điện theo sơ đồ H5.1 trên bảng điện mẫu - HS: 3 điện trở mẫu, nguồn điện, A, V, dây dẫn III. Tiến trình bài dạy 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 8 R 1 R 2 K A B + - Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 HS1: Phát biểu và viết công thức tính R tđ của đoạn mạch gồm 2 R mắc nối tiếp HS2: Chữa bài tập 4.3 (SBT tr 7) HD: a. I = 21 RR U R U td + = = 0,4 A => U 1 = I.R 1 = 0,4 . 10 = 4 (V) => A chỉ 0,4; V chỉ 4V b. C1: Chỉ mắc R 1 = 10 và giữ nguyên U C2: Giữ nguyên hai điện trở tăng U lên 3 lần 3. Bài mới Hoạt động của Gv Hoạt động của HS I. Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. 1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 ? Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc //, U và I của mạch chính có quan hệ với U và I của các mạch vẽ nh thế nào. 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song ? HS trả lời C1 ? 2 điện trở R 1 ; R 2 có mấy điểm chung ? U và I của đoạn mạch này có đặc điểm gì. GV: Chốt lại I = I 1 + I 2 (1) U = U 1 = U 2 (2) ? Các em hãy vận dụng định luật ôm và hệ thức (1), (2) chứng minh hệ thức 1 2 2 1 R R I I = (3) ? Vậy I giữa hai đầu mỗi điện trở có quan hệ n thế nào với R. II. Điện trở tơng đơng của đoạn mạch song song. 1. Công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. ? Yêu cầu HS vận dụng K/t trả lời C3 chứng minh 21 111 RRR td += (4) HS: Trong đoạn mạch gồm Đ1 // Đ2 thì I = I 1 + I 2 U = U 1 = U 2 HS: Từng HS trả lời câu C1 - Mạch gồm R 1 // R 2 - A đo I toàn mạch - V đo U toàn mạch HS: - 2 điện R 1 , R 2 có 2 điểm chung U = U 1 = U 2 I = I 1 + I 2 HS: Theo định luật ôm ta có I 1 = 2 2 2 1 1 : I R U R U = => U 1 = R 1 I 1 : U 2 = R 2 I 2 mà U 1 = U 2 => R 1 .I 1 = R 2 .I 2 1 2 2 1 R R I I = HS: Theo định luật ôm ta có I = td R U I 1 = 1 1 R U : I 2 = 2 2 R U Mà I = I 1 + I 2 Nên 2 2 1 1 R U R U R U td += Mặt khác: U = U 1 = U 2 GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 9 R 1 R 2 K A B + - + - Giáo án Vật 9 Năm học 2009 - 2010 ? Viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U, R tđ ; R 1 , R 2 . ? Hãy vận dụng hệ thức 1 => hệ thức 4 GV: Hãy tính R tđ từ hệ thức 4 R tđ = 21 21 . RR RR + (4) 2. Thí nghiệm kiểm tra GV: HD, theo dõi, kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện và tiến hành kiểm tra làm thí nghiệm theo hớng dẫn SGK 3. Kết luận: (SGK tr 15) ? HS phát biểu kết luận III. Vận dụng: ? Các em hãy trả lời câu hỏi C4 ? Đèn và quạt trần đợc mắc thế nào để chúng hoạt động bình thờng. ? Vẽ sơ đồ điện biết ký hiệu quạt trần là ? Nếu đèn không hoạt động thì quạt trần có hoạt động không. Vì sao? 4. Củng cố ? Nêu c/t tính R tđ trong mạch có R 1 // R 2 G: Nếu mạch gồm n điện trở mắc // ta có ntd RRRR 1 111 21 +++= ? HS trả lời câu hỏi C5 SGK tr16 a. R 1 // R 2 mà R 1 = R 2 = 30 Tính R tđ b. Mắc thêm R 3 vào mạch sao cho R 1 // R 2 // R 3 với R 3 = 30 Tính R tđ So sánh R tđ với R 1 , R 2 , R 3 => 21 111 RRR td += 21 12 . 1 RR RR R td + = => R tđ = 21 21 . RR RR + H: Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành thí nghiệm HS: Thảo luận và rút ra kết luận HS: Từng HS trả lời câu hỏi C4 - Mắc // với nhau - Đèn không hoạt động thì quạt trần vẫn hoạt động bình thờng vì vẫn có dòng điện đi qua quạt R tđ = 21 21 RR RR + hoặc 21 111 RRR td += HS: Vì R 1 // R 2 nên ta có R tđ = == + = + 15 6 90 3030 3030 21 21 RR RR Mắc R 3 // R 1 // R 2 ta có thể coi R 3 // R 12 => R tđ = 1530 15.30 . 123 123 + = + RR RR R tđ = = 10 45 450 Vậy R tđ = 1/3R 1 , R 2 , R 3 hay R tđ < R 1 , R 2 , R 3 5.Hớng dẫn về nhà GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 10 [...]... = S2 = 1 1 = = mm 2 R2 S1 R2 45 3 5.Hớng dẫn về nhà - Làm các bài tập 8.1 đến 8.5 SBT GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 17 Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 - Học thuộc phần Ghi nhớ SGK Ngày soạn: 07/ 09/ 20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 9: bài 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây I Mục tiêu: - Bố trí và THTN để chứng tỏ R của các dây dẫn có cùng l, S đợc... trị của điện trở ghi trên điện trở Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 21 Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 4.Củng cố: Biến trở là gì? Nó đợc dùng để làm gì? Chữa bài tập 10.2 SBT 5.Hớng dẫn về nhà Đọc phần Có thể em cha biết Ôn lại các kiến thức đã học Làm câu C10 và làm bài tập 10.1 đến 10.6 SBT tr16 Ngày soạn: 10/ 09/ 20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 11: bài 11 Bài tập vận dụng định luật... 32408640 (J) Thì trong công thức A = P t A = 32408640 : 3,6.106 = 9 KW h Đơn vị p (KW) ; t (h) = 9 số hoặc A = p t= 0,075 4.30 9( KW H) = 9 số Hoạt động 3: Giải bài tập 2 ? Đọc và cho biết yêu cầu bài tập 2 GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 31 Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 ? Tóm tắt bài tập 2 Tóm tắt Đ (6V - 4,5W) U = 9V ; t = 10ph a IA = ? Tự lực giải bài tập 2 - Hớng dẫn chung... trong giờ học - Nhấn mạnh các điểm cần lu ý 5 Hớng dẫn về nhà: - Đọc và tìm hiểu trớc bài mới GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 33 Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 - Về nhà làm bài tập 14 (SBT) Ngày soạn: 25/ 09/ 20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 15: bài 15 Thực hành: xác định công suất của các dụng cụ điện I Mục tiêu: 1 Kiến thức: xác định đợc công suất của các dụng... hành - Nhận xét, rút kinh nghiệm - Thao tác thí nghiệm - ý thức kỷ luật 5 Hớng dẫn về nhà: - Đọc và tìm hiểu trớc bài mới Ngày soạn: 25/ 09/ 20 09 GV: Nguyễn Văn Chuyên Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 35 Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 -Lớp 9C : tiết 16: bài 16 định luật jun - len xơ I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nêu đợc tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua... Tiến trình bài dạy 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 9A: 9B: 9C: 24 GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 2 Kiểm tra bài cũ: HS1: Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm 3 Bài mới Hoạt động của gv I Công suất định mức của các dụng cụ điện 1 Số vôn và số oát trên các dụng cụ điện GV: Cho HS quan sát và đọc số vôn và số oát trên các bóng đèn GV: Mắc... nối tiếp và mắc song song GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 30 Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 2 Kĩ năng: - Phân tích, tổng hợp kiến thức - Kỹ năng giải bài tập định lợng 3 Thái độ: Cẩn thận, trung thực 4 Bồi dỡng: Thế giới quan duy vật biện chứng II Tổ chức hoạt động dạy - học: 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 9A: 9B: 9C: 2 Kiểm tra bài cũ: Gọi hai học sinh lên bảng viết công...Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 - Xem và ghi nhớ 4 hệ thức 1, 2, 3, 4 - Học thuộc phần Ghi nhớ SGK tr17 - Làm các bài tập 5.1 đến 5.6 SBT tr 9& 10 Ngày soạn: 25/08/20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 6: bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm I Mục tiêu: - HS vận dụng đợc kiến thức đã học để giải đợc... 5.Hớng dẫn về nhà - Học thuộc phần Ghi nhớ và kết luận - Làm các bài tập 7.1 đến 7.4 Ngày soạn: 01/ 09/ 20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 8: Bài 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn I Mục tiêu: GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 15 Giáo án Vật 9 Năm học 20 09 - 2010 - Suy luận đợc rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở... // R2 ta có các bài trớc R R 2 600 .90 0 R12 = R 1+ R = 600 + 90 0 = 360() 1 ? HS lên bảng giải phần a 2 Coi Rd nt (R1 // R2) => RMN = R12 + Rd = 360 + 17 = 377 () 4.Củng cố: ? Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm 5.Hớng dẫn về nhà - Xem lại các bài tập đã chữa - Làm các bài tập 11.1 đến 11.4 SBT tr 17, 18 Ngày soạn: 15/ 09/ 20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : tiết 12: bài 12 Công suất điện . SGK tr9 Ngày soạn: 20/08/20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C : GV: Nguyễn Văn Chuyên Trờng THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 4 Giáo án Vật lý 9 Năm học 20 09 -. THCS Thanh Uyên-Phú Thọ 17 Giáo án Vật lý 9 Năm học 20 09 - 2010 - Học thuộc phần Ghi nhớ SGK Ngày soạn: 07/ 09/ 20 09 Ngày dạy:-Lớp 9A: -Lớp 9B : -Lớp 9C :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Vat ly 9 cdang dung.doc, Giao an Vat ly 9 cdang dung.doc, Giao an Vat ly 9 cdang dung.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn