MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT VÀ PT NAM HÀ NỘI

11 599 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 04:20

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT PT NAM HÀ NỘI 3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội: 3.1.1 Mục tiêu của chi nhánh trong năm 2009: Năm 2009 được nhiều chuyên gia kinh tế dự báo là một năm thị trường tài chính-tiền tệ có nhiều biến động lớn, bên cạnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Nhiều chính sách của nhà nước sẽ được thực hiện vào năm nay để đưa nền kinh tế nước ta thoat khỏi tình trạng khó khăn. Trong năm 2009, để thu hút lượng vốn còn tồn đọng trong dân cư nên lãi suất tiền gửi VND vẫn ở mức cao, các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ đi vào hoạt động. Đây chính là những cơ hội và thách thức cho sự phát triển của ngân hàng ĐT&PT VN nói chung và của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội nói riêng. Để xây dựng ngân hàng ĐT&PT VN tiếp tục phát triển bền vững, ngân hàng đã xây dựng mục tiêu tổng thể như sau:” Tập trung toàn bộ sức lực của toàn bộ hệ thống, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năm sinh lời, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của ngân hàng. Đưa ngân hàng ĐT&PT VN trở thành một thương hiệu mạnh và là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam.” Hướng đến mục tiêu tổng thể của ngân hàng ĐT&PT VN, chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội đã xây dựng mục tiêu cho chi nhánh mình như sau:” Phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tự chủ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Phấn đấu đến năm 2010 chi nhánh được xếp loại doanh nghiệp hạng I.” Đối với công tác lập kế hoạch kinh doanh, chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội có mục tiêu cụ thể như sau:” Xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của chi nhánh, phát huy tối đa nội lực của chi nhánh để hoàn thành kế hoạch đặt ra.” 3.1.2 Kế hoạch kinh doanh của chi nhánh trong năm 2009: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009 STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KH GIAO 1 Huy động vốn Tỷ đồng 2,400 2 Tổng dư nợ Tỷ đồng 1,700 3 Thu dịch vụ ròng Tỷ đồng 24 Năm 2009, tuy tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng chi nhánh vẫn phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Cụ thể nhu sau: - Đối với chỉ tiêu huy động vốn phải đạt mức tăng trưởng 20% so với năm 2008 - Chỉ tiêu tổng dư nợ phải đạt mức tăng trưởng 50,97% so với năm 2008. - Chỉ tiêu thu dịch vụ ròng phải đạt mức tăng trưởng 90,47% so với năm 2008 Kế hoạch này sẽ là một thách thức lớn đối với chi nhánh trong tình hình hiện nay. Muốn thực hiện tôt kế hoạch này, chi nhánh phải phát huy tối đa sức mạnh nội lực của mình kết hợp với sự giúp đỡ từ ngân hàng ĐT&PT VN 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội: Như chúng ta đã biết, bất kể một tổ chức nào muốn hoạt động tốt đều cần phải có kế hoạch. Ngân hàng là một tổ chức kinh tế, nên công tác lập kế hoạch là rất quan trọng. Đối với chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội, công tác lập kế hoạch trong những năm qua đã đạt được những kết quả nổi bật, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Để phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy được tiềm năng của chi nhánh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại và hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch năm 2009 chi nhánh đã tập trung thực hiện một số giải pháp sau, nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch để đạt được hiệu quả cao nhất. 3.2.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh: 3.2.1.1 Kết hợp công tác nghiên cứu- dự báo với việc thiết lập các mục tiêu: Suy cho cùng, công tác lập kế hoạch là quá trình xây dựng các chương trình hành động để đạt được các mục tiêu đặt ra. Một bản kế hoạch đề ra phải luôn hướng đến mục tiêu tổng thể. Do đó, để công tác lập kế hoạch nói chúng và lập kế hoạch kinh doanh nói riêng diễn ra một cách thuận lợi thì phải chú ý đến các mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu chính là những điều mà chi nhánh mong muốn đạt được, là những kết quả mà chi nhánh luôn hướng tới. Các mục tiêu đặt ra phải luôn đảm bảo tính cụ thể, có thể lượng hóa được, phải có tính khả thi và phải có thứ tự ưu tiên giữa các mục tiêu. Việc kết hợp giữa công tác nghiên cứu- dự báo thị trường và việc thiết lập các mục tiêu sẽ giúp cho các mục tiêu đặt ra mang tính thực tế hơn. Đồng thời, với việc kết hợp giữa hai yếu tố này sẽ làm cho các mục tiêu hướng tới khách hàng, hướng tới thị trường, hướng tới các đối thủ cạnh trạnh… nhiều hơn. Bên cạnh đó, các mục tiêu lớn và các mục tiêu chiến lược sẽ được chia nhỏ thành các mục tiêu tác nghiệp dễ dàng hơn. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Các mục tiêu của chi nhánh đặt ra phải phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, của ngân hàng Nhà Nước VN, của ngân hàng ĐT&PT VN đảm bảo sự điều tiết của ngân hàng Nhà Nước và hướng tới mục tiêu phát triển chung mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. Các mục tiêu trong kế hoạch hàng năm của chi nhánh phải luôn hướng tới mục tiêu dài hạn của chi nhánh và của ngân hàng ĐT&PT VN. 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin, củng cố lại công tác thống kê và báo cáo trong toàn bộ hệ thống: Thông tin là một công vụ quan trọng trong công tác quản lý và lập kế hoạch. Do đó, chi nhánh phải hoàn thiện hệ thống thông tin của mình để cung cấp thông tin kịp thời trong điều kiện thị trường luôn biến động hiện nay. Đồng thời, đảm bảo sự thông suốt của hệ thống thông tin trong toàn bộ chi nhánh và của chi nhánh với bên ngoài. Chi nhánh cần tăng cường cán bộ chuyên môn làm công tác thống kê tại tất cả các phòng ban và các điểm giao dịch trực thuộc chi nhánh Triển khai công tác tập huấn chế độ báo cáo trong hệ thống ngân hàng ĐT&PT VN. 3.2.1.3 Tăng cường đôi ngũ cán bộ cho công tác lập kế hoạch: Lập kế hoạch là một công việc phức tạp, đòi hỏi sự góp sức của nhiều người. Tuy nhiên, phòng kế hoạch tổng hợp( là nơi chịu trách nhiệm lập kế hoạch) hiện nay chỉ có 4 người, như vậy là đang còn thiếu so với nhu cầu công việc. Do đó, chi nhánh cần tăng cường nhân sự cho phòng kế hoạch tổng hợp. Bên cạnh việc bổ sung nhân sự cho phòng kế hoạch tổng hợp thì chi nhánh cũng cần phải đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ cho công tác lập kế hoạch. Các nhân viên trong phòng kế hoạch tổng hợp phải được trang bị đầy đủ về trình độ chuyên môn để có thể hoàn thành tốt công tác lập kế hoạch của chi nhánh, phù hợp với điều kiện thực tế của chi nhánh và phù hợp với kế hoạch của cấp trên giao. 3.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện việc thực hiện kế hoạch kinh doanh: 3.2.2.1 Phát triển và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ và chính sách về lãi suất: Hiện nay, các sản phẩm và dịch vụ của chi nhánh đã phong phú, tuy nhiên nhiều sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh chưa hoàn thiện, chưa đáp ừng được nhu cầu của khách hàng. Do đó, trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình thì bên cạnh việc ra đời của các sản phẩm, dịch vụ mới chi nhánh cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ. Các sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh cần phải khác biệt so với các sản phẩm và dịch vụ của các ngân hàng khách, dễ dàng sử dụng và thuận tiện cho khách hàng. Đồng thời, chi nhánh cũng phải quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình rộng rãi đến với khách hàng. Chi nhánh cần xác định sản phẩm chiến lược của mình, từ đó có sự phân bổ nguồn lực hợp lý. Vị trí hiện nay của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội là nơi trung của khu vực Nam Hà Nội, đây là điều kiện thuận lợi giúp chi nhánh phát triển các sản phẩm dịch vụ mới của mình. Chi nhánh cần tận dụng mọi lợi thế của mình trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ. Chính những điều này đã giúp chi nhánh thực hiện tốt kế hoạch mà mình đã đặt ra. Lãi suất là công cụ quan trọng của việc huy động vốn. Lãi suất là thành phần chính trong chi phí của ngân hàng và khoản thu của người gửi tiền hay mua các sản phẩm dịch của ngân hàng. Do đó, luôn có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa ngân hàng và người gửi tiền. Ngân hàng phải đảm bảo hài hòa lợi ích của cả hai bên để vừa giảm được chi phí, vừa thu hút được khách hàng. Bên cạnh đó, chi nhánh cần xây dựng chính sách lãi suất phù hợp, linh hoạt với tình hình nhiều biến động như hiện nay. Một chính sách về lãi suất thích hợp sẽ tạo điều kiện cho chi nhánh thực hiện được kế hoạch về huy động vốn đã đặt ra. 3.2.2.2 Phát triển công nghệ: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì công nghệ có vai trò rất quan trọng, nó chính là đòn bẩy của sự phát triển, là điều kiện thuận lợi giúp các ngân hàng có thể dễ dàng hội nhập với thị trường tài chính thế giới. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, nó cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của ngân hàng và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Chính vì thế, để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như khả năng cạnh tranh của chi nhánh thì chi nhánh cần áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến. Chi nhánh cần trang bị cho mình những thiết bị, máy móc hiện đại vừa tăng tính an toàn, bảo mật vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Chi nhánh cần trang bị thêm một số máy ATM tại những điểm đông dân cư, tránh tình trạng máy hết tiền và bị hư hỏng. Chi nhánh cần thực hiện việc tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa các hoạt động của mình theo các tiêu chuẩn quốc tế. 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng và năng lực củ đội ngũ cán bộ, nhân viên của chi nhánh: Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, quyết định hoạt động của mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức. Đối với các ngân hàng thì hình ảnh nhân viên chính là hình ảnh của ngân hàng trong mắt khách hàng, họ chính là một yếu tố góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng đối với khách hàng. Chính vì vậy, công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của mình thì chi nhánh cần xây dựng và phát triển hệ thống nguồn nhân lực một cách đồng bộ và hiệu quả. Đối với công tác tuyển dụng: chi nhánh cần căn cứ vào nhu cầu về nhân sự của các phòng ban còn thiếu để tuyển thêm nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của chi nhánh, đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian sắp tới. Sau khi xác định được số lượng nhân viên cần tuyển, thì chi nhánh cần tổ chức thi tuyển để tìm được những người phù hợp nhất với những vị trí đang còn thiếu. Đối với công tác đào tạo cán bộ: chi nhánh cần thường xuyên mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhân viên để bổ sung những kiến thức chuyên môn mà còn thiếu, cũng như những kiến thức mới về công nghệ ngân hàng, về công tác quản lý… Chi nhánh có thể mời các chuyên gia về giảng dạy tại chi nhánh mình hoặc trợ cấp kinh phí cho nhân viên tự đi học tại các trường đại học trong nước cũng như các trường đại học tại nước ngoài. 3.2.3 Một số giải pháp khác: Ngay từ những tháng đầu năm, thường xuyên đánh giá các mặt hoạt động của chi nhánh. Từ đó rút ra những kết quả đạt được và chưa đạt được. Phân tích kỹ những mặt chưa đạt được để có biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đã đặt ra. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản hiện hành về các chính sách, nội quy, cơ cấu của chi nhánh. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch. Tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh đối ngoại, hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức tài chính quốc tế, của chính phủ và của ngân hàng ĐT&PT VN trong việc thu hút các dự án nước ngoài. Thực hiện tiết kiệm triệt để các chi phí phát sinh trong toàn chi nhánh để tiết kiệm các chi phí không cần thiết trong điều kiện kinh tế kho khăn như hiện nay. 3.3 Mộtkiến nghị: Dưới đây là một số kiến nghị với chính phủ, với NHNN VN và ngân hàng ĐT&PT VN nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của thị trường tài chính nói chung và của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội nói riêng. 3.3.1 Một số kiến nghị với chính phủ: Chính phủ là người điều hành mọi hoạt động của nền kinh tế. Chính vì vậy chính phủ cần hoàn thiện môi trường pháp lý đối với hoạt động của ngành ngân hàng nói riêng và của toàn bộ nến kinh tế nói chung. Đây sẽ là cơ sở, là tiền đề cho sự phát triển của ngành ngân hàng, tạo niềm tin cho khách hàng đối với hệ thống ngân hàng của nước ta. Bên cạnh đó, Chính phủ cần đẩy mạnh quá trình thực hiện hai bộ luật: luật ngân hàng và luật kế hoạch. Chính phủ cần cung cấp những hướng dẫn chi tiết cho các ngân hàng về việc thực hiện hai bộ luật này. Các văn bản này phải có sự đồng bộ, thống nhất giữa các ngành, các cấp để tránh sự chồng chéo. Chính phủ cần xem xét đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện và sử dụng hợp lý các nguồn lực bên trong và bên ngoài để luôn đảm bảo nợ của quốc gia nằm trong phạm vi an toàn và kiểm soát được. Chính phủ cần sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, viện trợ từ nước ngoài và phân bổ các nguồn vốn đó một các hợp lý trách sự lãng phí. Chính phủ cần xác định các lĩnh vực, công trình, dự án trọng điểm mà nhà nước cần huy động vốn để xây dựng những kế hoạch huy động vốn cụ thể, các kế hoạch này phải được xây dựng trên cơ sở minh bạch, công bằng không phân biệt thành phân kinh tế nhà nước và tư nhân. Chính phủ cần sớm ban hành các quy chế, quy định về việc công bố thông tin, các số liệu,… mà các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phải công bố cho khách hàng và nhân dân được biết. Các thông tin này phải chính xác, minh bạch, có sự kiểm tra của các cơ quan có chức năng, có thông tin này cũng phải phù hợp với hệ thống pháp lý. Tất cả các kiến nghị trên, nhằm tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh, thông thoáng cho hệ thống ngân hàng. Tạo điều kiện cho thị trường tài chính phát triển và tăng tính tự chủ. Đây cũng chính là công cụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước. 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước Việt Nam: NHNN cần điều hành hiệu quả các chính sách tài chính, chính sách tiền tệ nhằm duy trì sự ổn định của thị trường tài chính trong nước, tạo lòng tin cho khách hàng trong nước cũng như các tổ chức kinh tế nước ngoài…NHNN cần sử dụng các công cụ như tỷ giá, lãi suất,…để tạo điều kiện cho các ngân hàng hoạt động thuận lợi và dễ dàng hơn đồng thời đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. NHNN cần hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính và chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt để có thể theo kịp sự biến động của thị trường. NHNN có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động của các ngân hàng, nhưng cũng không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động của các ngân hàng nhất là các ngân hàng của Nhà Nước. NHNN nên tăng tính tự chủ cho các ngân hàng trong phạm vi cho phép. NHNN cần xem xét kỹ việc thành lập của ngân hàng mới, nhằm đảm bảo thị trường cho thị trường tài chính hoạt động hiệu quả tránh tình trạng các ngân hàng mới thành lập quá nhiều nhue thời gian vừa qua. Đồng thời, NHNN cần khống chế lãi suất tiền gửi ổn định trong phạm vi cho phép, không để tình trạng lãi suất VNĐ quá cao như cuối năm 2008 vừa qua, gây nên khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc vay vốn vì lãi suất quá cao. NHNN cần ổn định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đảm bảo nguồn vốn ổn định cho các ngân hàng, đồng thời đảm bảo an ninh tài chính cho quốc gia. 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng ĐT&PT VN: Ngân hàng ĐT&PT VN có sự điều hành quản lý kịp thời đối với các ngân hàng chi nhánh, đồng thời đảm bảo tính độc lập cho các chi nhánh trong hoạt động của mình. Ngân hàng ĐT&PT VN cần đa dạng hóa các sản phẩm, dịch cụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xây dựng hình tốt về ngân hàng trong lòng khách hàng bằng đội ngũ nhân viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình với khách hàng. Ngân hàng cần tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý để đáp ứng nhu cầu hiện nay và theo kịp trình độ quản lý tiên tiến của thế giới. Ngân hàng cần có chính sách về lãi suất phù hợp với tình hình lãi suất có nhiều thay đổi hiện nay, đồng thời tăng tính cạnh tranh của ngân hàng. Ngân hàng cần cải tiến hệ thống công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống ngân hàng ngày càng tiến tiến để đảm bảo tính an toàn và thuận tiện trong hoạt động giao dịch với khách hàng. Chủ động cung cấp những thông tin cần thiết về hoạt động của ngân hàng cho khách hàng biết. [...]...KẾT LUẬN Trên đây em đã trình bày những nội dung cơ bản của một bản kế hoạch kinh doanh nói chung và em cũng đã trình bày quy trình lập kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ĐT &PT Nam Hà Nội nói riêng Tùy vào điều kiện cụ thể của mình mà chi nhánh đã có những kế hoạch kinh doanh cụ thể phù hợp với mình Trong quá trình hoạt động của chi nhánh. .. động của chi nhánh đã cho thấy vai trò quan trọng của công tác lập kế hoạch Nó đã giúp cho chi nhánh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn Kế hoạch kinh doanh là một khâu quan trọng giúp cho chi nhánh đi đến thành công và nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình Do kinh nghiệm thực tế của em còn ít ỏi, kiến thức còn hạn hẹp nên bài viết này của em chắc... tế của em còn ít ỏi, kiến thức còn hạn hẹp nên bài viết này của em chắc chắn còn nhiều thiếu xót, em mong các thầy cô hướng dẫn, chi bảo để em có nhận thức đúng đắn nhất và có thể vận dụng bài viết của mình vào thực tế . MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT VÀ. ngân hàng ĐT& amp ;PT VN 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ĐT& amp;PT
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT VÀ PT NAM HÀ NỘI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT VÀ PT NAM HÀ NỘI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT VÀ PT NAM HÀ NỘI

Từ khóa liên quan