de kthkI co dap an vat li 6789

2 269 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 00:11

TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG Họ và tên: …………………………… . Lớp … KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009-2010 Môn: Cơng nghệ 9 ; Thời gian : 45’ Điểm L ời phê cua thầy giáo ĐỀ BÀI Câu 1 : Hãy nêu 6 cơng việc trong nội dung lao động của nghề điện dân dụng mà em đã học (1.5đ) C©u 2: Tr×nh bÇy yªu cÇu cđa nghỊ ®iƯn d©n dơng ®èi víi ngêi lao ®éng? (2đ) Câu 3 : Cơng dụng của đồng hồ đo điện là gì ? (1,5đ) Câu 4 : Hãy nêu cách mắc vơn kế và ampe kế vào mạch điện để đo hiệu điện thế và cường độ dòng ®iện (1đ). Câu 5: Dựa vào sơ đồ ngun cho ở hình sau hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện A O đáp án biểu điểm Cõu 1: 6 cụng vic trong ni dung lao ng ca ngh in dõn dng : - Lp t mng in chiu sỏng trong nh 0,25 - Lp t iu hũa khụng khớ 0,25 - Lp t ng dõy h ỏp 0,25 - Sa cha qut in 0,25 - Lp t mỏy bm nc 0,25 - Bo dng v sa cha mỏy git 0,25 Cõu 2 : Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ngời lao động: (3 điểm) - Về kiến thức: Tối thiểu cần phải trình độ văn hoá tốt nghiệp THCS. Hiểu biết những kiến thức bản của lĩnh vực kĩ thuật điện, nguyên làm việc (1 điểm) - Về kĩ năng : kĩ năng đo lờng, sử dụng, bảo dỡng, sửa chữa, lắp đặt nhỡng thiết bị điện và mạng điện (1 điểm) - Về thái độ : Yêu thích nhngc công việc của nghề điện dân dụng, ý thức bảo vệ môi trờng, làm việc (0,5 điểm) - Về sức khoẻ : đủ điều kiện về sức khoẻ, không mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp , thấp khớp . (0,5 điểm) Cõu 3: ng h o in giỳp phỏt hin nhng h hng, s c k thut, hin tng lm vic khụng bỡnh thng ca mch in v dựng in . (1,5). Cõu 4: - Vụn k c mc song song vi hai u mch in cần o (0,5) - Ampe k c mc ni tip vo mch in (0,5) Cõu 5 - V ỳng c 3 im - V p c 1 im . …………………………… . Lớp … KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009-2010 Môn: Cơng nghệ 9 ; Thời gian : 45’ Điểm L ời phê cua thầy cơ giáo ĐỀ BÀI Câu 1 : Hãy nêu 6 cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: de kthkI co dap an vat li 6789, de kthkI co dap an vat li 6789, de kthkI co dap an vat li 6789

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn