GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚC YÊN

15 362 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 23:20

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚC YÊN 3.1 Phương hướng hoạt động của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Phúc Yên trong thời gian tới Năm 2008 bám sát mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Mục tiêu, giải pháp chỉ đạo kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. Phát huy những kết quả kinh doanh đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại trong năm 2008 ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Phúc Yên tiếp tục mở rộng tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng, bám sát định hướng của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. Năm 2008 chi nhánh đã đề ra các mục tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh cụ thể như sau: Tăng trưởng nguồn vốn: 30% Trong đó: + Tăng trường nguồn vốn ngoại tệ 9 % + Tỷ trọng huy động vốn dân / TNV là 40% Tăng trưởng dư nợ: 30% Trong đó: + Tỷ trọng trung, dài hạn / TDN là 20% + Tỷ trọng vay HSX / TDN là 1% Để thực hiện mục tiêu hoạt thành kế hoạch năm 2008, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Phúc Yên đã đề ra các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện đó là: + Đẩy mạnh công tác huy động vốn tại địa bàn đảm bảo đủ cân đối vốn mở rộng cho vay. Cơ cấu vốn huy động 12 tháng đáp ứng nhu cầu vốn vay trung hạn, dài hạn, áp dụng đa dạng các hình thức huy động vốn linh hoạt với thời gian, lãi xuất phù hợp có khả năng cạnh tranh thu hút khách hàng. Triển khai huy động vốn tại ngân hàng cấp 3, giao chỉ tiêu cho các đơn vị cán bộ công nhân viên. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, khuyến mại tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch mở tài khoản cá nhân, đổi mới phong cách giao dịch, phục vụ khách hàng văn minh lịch sự. + Công tác tín dụng xác định tăng trưởng tín dụng trên cơ sở tăng trưởng nguồn vốn, tăng dư nợ phải đảm bảo chất lượng hiệu quả. Bám sát các chương trình đế án kinh tế của thị xã để mở rộng đầu tư vốn. Tiến hành phân loại khách hàng, khảo sát điều tra nhu cầu vay vốn. Tiếp cận các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả để đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư mở rộng diện cho vay. Tiếp tục mở rộng cho vay xuất khẩu lao động, cơ cấu đầu tư trung hạn, ngắn hạn hợp lý phù hợp cơ cấu nguồn vốn, định hướng của ngành. Tiếp cận các cơ quan, ban chính sách để mở rộng cho vay tiêu dung, quản lỳ tốt các dự án uỷ thác, không để đọng vốn gây lãng phí vốn trong kinh doanh. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền thông báo đến tận khách hàng các thông tin về cơ chế tín dụng hiện hành, điều kiện, thủ tục vay vốn, lãi suất, lịch của cán bộ tín dụng tại từng xã, phường. Chất lượng tín dụng: Chấp hành đúng quy trình cho vay, chuyển nợ quá hạn nghiêm túc, tích cực thu nợ quá hạn, nợ xử lý rui ro, tăng cường kiểm tra đối chiếu nợ để phát hiện sai sót có biện pháp khắc phục kịp thời hạn chế rủi ro. 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Phúc Yên 3.2.1 Thực hiện quy trình cho vay một cách hợp lý Thực tế quy trình cho vay của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam khá chặt chẽ nếu cán bộ tín dụng ở các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Vịêt Nam đều thực hiện đúng quy trình cho vay thì có thể khẳng định tỷ lệ nợ quá hạn sẽ rất thấp. Tuy nhiên cũng có thể khẳng định rằng nếu làm đúng theo quy trình cho vay thì số khách hàng đủ điều kiện cho vay là rất ít, không đủ mức cho vay dư nợ của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu. Vì vậy thực hiện quy trình cho vay hợp lý hơn chi nhánh cần phải: + Quan tâm hàng đầu đến hiệu quả kinh doanh của dự án đầu tư trong khâu thẩm định trước khi cho vay. Với dự án có hiệu quả khách hàng có khả năng trả nợ ngân hàng ngân hàng giảm thiểu được rất nhiều khả năng mất vốn. + Việc lập dự án đầu tư để khách hàng tự lập là chủ yếu, với những hướng dẫn thông báo cụ thể cách thức lập các loại dự án đầu tư tới từng thôn, xóm, xã, phường. Cán bộ tín dụng chỉ làm nhiệm vụ thẩm định dự án, bàn bạc với khách hàng về tính khả thi của dự án với mục đích làm cho khách hàng hiểu ngân hàng làm vì họ trước tiên sau đó mới đến lợi ích của ngân hàng. + Tăng cường việc kiểm tra, giám sát khoản vay sau khi giải ngân. Ngân hàng có thể phát hiện kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý đối với khách hàng cố tình sử dụng vốn sai mục đích, hoặc có những biện pháp giúp đỡ khách hàng khi khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế chứng minh nếu việc kiểm tra, giám sát tín dụng được thực hiện nghiêm túc chất lượng tín dụng của ngân hàng sẽ tăng lên. + Những vấn đề liên quan đến khách hàng từ trước đến nay như tư cách năng lực, khả năng tài chính….phải luôn được cập nhật nhanh chóng chính xác nhằm đảm bảo cho chất lượng tín dụng được nâng cao Vì vậy ngân hàng nên trang bị một số máy vi tính lưu trữ thông tin thị trường khách hàng. Ngân hàng càng hiểu rõ khách khách hàng thì chất lượng tín dụng sẽ được nâng lên. Song song với việc thẩm định dự án, việc chú trọng đến tư cách của người vay, khả năng tài chính cũng như tài sản thế chấp mà ngân hàng đang làm là điều cần thiết. Tuy nó không là điều quan trọng nhất để xác định cho vay nhưng nó là tiêu chuẩn đạo đức, ràng buộc pháp lý buộc người vay phải có trách nhiệm hơn trong dự án sản xuất kinh doanh của mình cũng như trong việc trả nợ ngân hàng đúng hạn. 3.2.2 Đa dạng hoá hình thức tín dụng Trên cơ sở xác định đối tượng khách hàng là: Hộ sản xuất, hộ kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn; hộ sản xuất kinh doanh lớn ở các xã, các chợ, các đại lý dịch vụ thương mại, các hộ có thân nhân đi lao động ngắn hạn ở nước ngoài; cho vay đối với cán bộ công nhân viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp có tính ổn định; chọn lọc doanh nghiệp nhỏ vừa làm ăn có hiệu quả. Các hình thức cho vay của chi nhánh chưa đa dạng, nhiều khi không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng như: một số doanh nghiệp cần vay vốn nhưng do không đủ điều kiện về tài sản thế chấp nên mặc dù có phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn không được vay vốn. Vì vậy chi nhánh cần phát triển cho vay bằng tín chấp. Các doanh nghiệp, hộ sản xuất muốn vay vốn trung, dài hạn nhưng bắt buộc phải vay vôn ngắn hạn để đầu tư trung, dài hạn. Đẩy mạnh cho vay trung, dài hạn là việc cần làm để thu hút thêm khách hàng từ đó nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường cho vay theo hạn mức tín dụng, thấu chi đối với các hộ kinh doanh lớn tại các xã, phường, các chợ thay vì cho vay từng lần như hiện nay chi nhánh đang làm. Việc cho vay gián tiếp thông qua tổ nhóm cũng có thể thu hút được đông đảo hộ sản xuất xin vay nếu làm tốt phương thức này thì chất lượng tín dụng cũng sẽ được nâng lên. Ngân hàng cần phát triển hơn nữa các hình thức cho vay mới như là: cho vay trả góp, cho vay hợp vốn, các hình thức tín dụng thế chấp. Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng đối với dân cư như cho vay trả góp để mua nhà ở, cho vay mua sắm các phương tiện tiêu dùng có giá trị lớn như ô tô, xe máy… 3.2.3 Nâng cao trình độ bồi dưỡng đạo đức cán bộ tín dụng + Nghiệp vụ ngân hàng càng phát triển đòi hỏi chất lượng nhân sự ngày càng cao. Chính vì vậy, để làm tốt hơn công việc của minh mỗi cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như kiến thức kinh tế, kinh tế ngoài ngành pháp luật để họ có đủ năng lực phẩm chất đạo đức đảm đương tốt công việc được giao. Hàng tháng, quý ngân hàng cần tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đạo đức, phổ biến quy chế tín dụng cho cán bộ, tích cực đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ ngân hàng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt quan tâm đến nội dung kinh tế thị trường. + Quan tâm xây dựng các điển hình người tốt việc tốt, từ đó nhân rộng lan toả trong mỗi phòng, tổ toàn chi nhánh, có chính sách động viên kịp thời về cả vật chất tinh thần đối với những cán bộ tín dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ. + Bố trí sử dụng nguồn nhân lực: Việc bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ là quan trọng trong quản lý ngân hàng. Một khi nguồn lực được sử dụng đúng đắn hợp lý sẽ tạo điều kiện cho từng cán bộ phát huy hết năng lực của mình, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng. Muốn làm tốt việc này trước hết lãnh đạo ngân hàng phái đánh giá chính xác trình độ, năng lực mỗi người.Việc đánh giá trình độ cán bộ là công việc không đơn giản tuy nhiên có thể đánh giá qua các đợt thi nghiệp vu do chi nhánh NH cấp trên tổ chức, qua thưc tế tại chi nhánh. Làm cơ sở bố trí đúng người, đúng việc. Mặt khác cần lưu ý đến tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đối với công việc được giao tiếp thu những ý kiến phản hồi từ mỗi người để ra quyết định một cách chính xác. + Tuyển dụng cán bộ: Ngân hàng cần tuyển dụng thêm các cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức phẩm chất tốt. Ngân hàng nên tổ chức thi tuyển công khai để tuyển dụng cán bộ giỏi, có chính sách đãi ngộ để thu hút những sinh viên giỏi. Tạo môi trường làm việc năng động cơ hội thăng tiến cao cho các cán bộ trong ngân hàng. Sinh viên là người nhiệt tình với công việc. Hiện nay nhiếu sinh viên ngân hàng ra trường chưa có việc làm. Nên chăng cùng với việc thi cử bằng lý thuyết, ngân hàng nên áp dụng hình thức thử việc, giúp họ đi xuống địa bàn nghiên cứu tìm hiểu thị trường, đề xuất các giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, mở rộng thị trường hoạt động của ngân hàng. 3.2.4 Đẩy mạnh huy động vốn Thực hiện có hiệu quả chiến lược khách hàng qua tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp, chăm sóc khách hàng tiện ích từ các giao dịch, sản phẩm sẵn có. Tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các công ty có dự án đền bù huy động nguồn tiền gửi từ các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng. Điều chỉnh lãi suất kịp thời để thu hút tiền gửi từ các tầng lớp dân cư, áp dụng các hình thức khuyến mại, thăm hỏi, tặng quà tại nhà…đối với khách hàng gửi vốn Duy trì tiếp tục thực hiện khoán huy động vốn, coi huy động vốn là chỉ tiêu số 1 đối với cán bộ nhận khoán là trách nhiệm đối với mọi cán bộ Phát động các phong trào thi đua quý, năm về huy động vốn, khen thưởng đột xuất bằng vật chất, động viên kịp thời những cá nhân huy động tiền gửi lớn. Đẩy mạnh tiếp thị, tuyên truyền quảng cáo về chi nhánh, xử lý các biểu phí dịch vụ một cách linh hoạt, tăng số lượng tài khoản định hướng để khách hàng sử dụng tài khoản, phát triển công tác kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiểu hối, thanh toán quốc tế, thẻ…thu hút tối đa nguồn vốn nội tệ ngoại tệ. Mặt khác như chúng ta đã biết về nguyên tắc, để cho vay trung, dài hạn, các ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn trung, dài hạn là chính, bởi vì việc sử dụng nguồn vốn huy động đúng chức năng đúng mục đích sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán. Ngoài tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn thì chi nhánh có thể huy động bằng cách phát hành trái phiếu, kỳ phiếu. 3.2.5 Tăng cường công tác thanh tra – giám sát tín dụng Công tác thanh tra - giám sát tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng, giúp ngân hàng phát hiện sai sót do hoạt động tín dụng mang lại có biện pháp xử lý kịp thời. Thời gian qua ngoài việc thanh tra định kỳ của ngân hàng cấp trên chi nhánh cũng thường xuyên kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của ngân hàng, đặc biệt hoạt động là tín dụng tuy nhiên số lượng còn ít chất lượng chưa cao. Để tăng cường vai trò công tác thanh tra- giám sát tín dụng ngân hàng nên: + Tiếp tục tăng cường những cán bộ kiểm soát có trình độ, để kiểm soát tốt. Yêu cầu cán bộ kiểm soát phải có trình độ kinh nghiệm tốt vì thế nên bổ xung cán bộ đã qua nghiệp vụ tín dụng cho phòng kiểm soát. + Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ luật pháp cho cán bộ kiểm soát. + Tiếp tục đổi mới hoàn thiện công tác thanh tra cả về nghiệp vụ đội ngũ cán bộ nhằm tạo chuyển biến về chất trong hoạt động thanh tra đặc biệt là thanh tra tại chỗ. Cụ thể, trước hết chi nhánh cần đề ra các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng khoản vay, từ đó cán bộ thanh tra sẽ đánh giá khoản vay để có biện pháp xử lý kịp thời đối với những khoản vay có vấn đề. + Phân định trách nhiệm rõ ràng đối với cán bộ kiểm soát có chế độ khuyết khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ kiểm soát. Cuộc thanh tra phải rõ ràng , quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân vi phạm để thông qua thanh tra, giám sát tăng cường tính công khai minh bạch của chi nhánh, tạo niềm tin trong dân chung. Làm như vậy mới đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng đựoc lành mạnh, chất lượng hoạt động tín dụng được nâng cao. 3.3 Một số kiến nghị Chất lượng hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng phụ thuộc bởi nhiều yếu tố, yếu tố chủ quan yếu tố khách quan. Yếu tố chủ quan thuộc về bản thân ngân hàng nhưng yếu tố khách quan lại thuộc vào khách hàng, môi trường kinh tế, chính trị, xã hội những chính sách của đảng nhà nước. Do vậy để thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh, góp phần thúc đẩy kinh tế thị xã Phúc Yên phát triển, góp phần vào tăng trưởng thì không những phải có sự nỗ lực của chi nhanh mà cần phải có sự phối hợp của các ban ngành, có một môi trường pháp lý vững chắc, môi trường kinh doanh thuận lợi thì ắt hẳn hoạt động ngân hàng cũng sẽ có hiệu quả hơn. Qua tình hình nghiên cứu thực tiễn em xin đề xuất một số kiện nghị đó là: 3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước các ban ngành có liên quan Nhà nước với chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế có vai trò quản lý hoạt động kinh tế chính vì thế một chính sách mới của nhà nước có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong môi trường kinh tế Việt Nam đang phát triển với nhiều biến động, để có thuận lợi cho ngân hàng nhà nước cần phải: + Tạo môi trường khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Hiên nay, nước ta khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn do vậy nhà nước cần đưa ra những chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn nhất là vùng dân trí còn nghèo lại chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai như hạn hán, bão lụt ảnh hưởng rất nhiều đến mùa màng cuộc sống của người dân như địa bàn chi nhánh đang hoạt động vì thế nhà nước cần tạo ra những chính sách phù hợp để nâng cao đời sống của các vùng nông thôn, khuyến khích nông dân làm kinh tế trang trại, kinh tế biển, phát triển chăn nuôi….Để thực hiện điều đó trước hết nhà nước cần phải có các dự án lớn hỗ trợ từng vùng, miền, xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống đê điều, giao thông thuận lợi để khuyến khích đầu tư. Có những chính sách ưu đãi về thuế tím đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp……Hiện việc tạm thu thuế nông nghiệp là một chính sách vô cùng đúng đắn, giúp cải thiện đời sống. Do vậy, trong thời gian tới nhà nước nên tiếp tục nghiên cứu những biện pháp để hỗ trợ nông dân từng bước xoá đói giảm nghèo nâng cao dân trí. Hơn nữa do đặc điểm ngành nghề nên nông dân chỉ có việc làm khi đến vụ, do vậy nhà nước cần mở những lớp làm nghề truyền thống, giúp nông dân có thể tận dụng thời gian của mình đồng thời bảo tồn được giá trị truyền thống của dân tộc giảm gánh nặng lên các thành phố vì khi hết vụ nông dân thường ồ ạt kéo nhau lên thành phố để kiếm việc làm. Ngoài ra nhà nước cần có chính sách tập trung vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn về một đầu mối ( như nguồn vốn ODA, vốn phát triển các xã vùng II, III, miền núi, nguồn vốn của các tổ chức tiền tệ quốc tế ) để đầu tư có trọng điểm, phát huy hiệu quả cao nhất của đồng vốn đầu tư. Hiện nay ngân hàng đang chú trọng cho vay có tài sản đảm bảo, khai thác mọi tài sản hợp pháp của khách hàng để làm bảo đảm nợ vay, tăng tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo trong tổng dư nợ từ đó tăng chất lượng cho vay. Tuy nhiên quá trình bảo đảm tiền vay còn gặp phải một số khó khăn như: + Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên đất triển khai chậm làm cho việc thực hiện các thủ tục bảo đảm tiền vay bằng bất động sản gặp nhiều khó khăn, người vay có tài sản là động sản nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc chưa được ghi nhận tài sản trên đất nên không thể thế chấp vay tiền được của ngân hàng. + Các ngân hàng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục công chứng, chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm là bất động sản: Các phòng công chứng quá tải, việc công chứng, chứng thực mất nhiều thời gian, nhận thức cách làm của cán bộ tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm yêu cầu thủ tục, chưa đúng với tinh thần của pháp luật dẫn đến phiền hà cho người vay tiền. Chính vì vậy nhà [...]... nhiên… Tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông Phúc Yên vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo yêu cầu phát triển một cách an toàn, bền vững trở thành vấn đề đã đang được quan tâm đặc biệt Qua thực tế phân tích các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng cho thấy chất lượng tín dụng tai chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Phúc Yên còn thấp do nguyên... sự tồn tại phát triển của mỗi ngân hàng Nhưng mở rộng tín dụng phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng tín dụng Đó là việc làm khó khăn đối với mọi ngân hàng thương mại nói chung đối với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng khi cấp tín dụng Chất lượng tín dụng không chỉ phụ thuộc vào bản thân ngân hàng mà nó còn phụ thuộc vào nhân tố khách quan như khách hàng, môi... trình tín dụng một cách hợp lý Trong đó giải pháp đa dạng hoá hình thức tín dụng, đẩy mạnh huy động vốn, nâng cao trình độ bồi dưỡng đạo đức cán bộ tín dụnggiải pháp quan tâm hàng đầu Những giải pháp hữu hiệu được đưa ra sẽ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Phúc Yên ... chủ quan khách quan, chính từ các nguyên nhân đó mà giải pháp kiến nghị được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Các giải pháp được đưa ra cụ thể là: Nâng cao trình độ bồi dưỡng đạo đức cán bộ tín dụng, tăng cường công tác thanh tra, giám sát tín dụng, đa dạng hoá hình thức tín dụng, đẩy mạnh huy động vốn thực hiện quy trình tín dụng một cách hợp lý Trong đó giải pháp đa... cần phát triển nghiệp vụ này ở nông thôn + Do đặc thù cho vay hộ nông dân có chi phí lớn, phải xuống tận cơ sở tiếp xúc với số đông hộ cho vay nên chăng có chế độ ưu đãi với những cán bộ tín dụng để họ yên tâm công tác phát huy hết khả năng của mình để nâng cao chất lượng tín dụng Thường xuyên quan tâm động viên khen thưởng với những cán bộ tín dụng giỏi có như vây mới đảm bảo chất lượng tín dụng. .. lý kinh doanh Xây dựng bộ máy thanh tra của ngân hàng nhà nước việc kiểm soát nội bộ của các tổ chức tín dụng phải có chất lượng, nhằm tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát các hoạt động tiền tệ, tín dụng của các tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh đúng hướng, an toàn có hiệu quả 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam + Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. .. phí đề nghị ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam áp dụng khung, để các chi nhánh điểu chỉnh cho phù hợp với các mức phí chung của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn + Đối với nghiệp vụ cho thuê tài chính, hiện nay mới chỉ áp dụng ở các đô thị các khách hàng doanh nghiệp trong khi khu vực nông thôn rộng lớn đang rất cần nhiều chủng loại máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nhưng... phát triển nông thôn Việt Nam cần phối hợp với ngân hàng cấp dưới tổ chức các hội thảo chuyên đề tín dụng để cán bộ tín dụng có thể trao đổi kinh nghiệm công tác tiếp thu những kiến thức mới + Là chi nhánh mới được nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, đề nghị ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam xét duyệt cho các nhu cầu thiết yếu... động tín dụng Không nên quy định một cách quá chi tiết thuộc nghiệp vụ kinh doanh của các tổ chức tín dụng để hạn chế việc can thiệp sâu không phù hợp với cơ chế thị trường, tạo chủ động cho các tổ chức tín dụng trong hoạt động kinh doanh tín dụng - Ngân hàng nhà nước cần tăng cường hơn nữa việc kiểm soát các ngân hàng thương mại thông qua hình thức giám sát từ xa thanh tra tại chỗ Hệ thống ngân hàng. .. cho vay + Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể các văn bản quyết định của ngân hàng nhà nước + Tăng cường hoạt động thanh tra kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống nhằm chấn chỉnh các hoạt động của các chi nhánh KẾT LUẬN Hoạt động tín tín dụng là hoạt động mang lại thu nhập lớn nhất song rủi ro cao nhất của ngân hàng Nâng cao chất lượng tín dụng luôn là vấn đề đặc biệt quan tâm của các ngân hàng thương . GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚC YÊN 3.1 Phương hướng hoạt động của chi nhánh ngân. khó khăn tồn tại trong năm 2008 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phúc Yên tiếp tục mở rộng tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng, bám sát
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚC YÊN, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚC YÊN, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚC YÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn