ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 3

2 408 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 21:11

Họ và tên HS: …………………………………. KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIN HỌC Thời gian: 35 phút Điểm: GK ký: Lớp: 3……. Câu 1: Em hãy điền vào chỗ trống tên các thành phần của máy tính để bàn. 1………………… . 2………………… 3…………………… . 4………………… Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để dược câu hoàn chỉnh. a) Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng giống như……………………………………… b) Người ta coi………………………………………………………….là bộ não của máy tính. c) Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên…………………………………………………. d) Em điều khiển máy tính bằng………………………………………………………………… Câu 3: Em hãy chọn và gạch dưới từ hoặc cụm từ thích hợp (trong ngoặc) để được câu đúng. a) Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị (ho, cận thị, sổ mũi). b) Ngồi thẳng với tư thế thoải mái, em sẽ không bị (vẹo cột sống, mỏi cổ, đau cổ tay). Câu 4: Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống (…). a) Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng…………………………………… . và dạng………………………………………………………………………………………… . b) Truyện tranh cho em thông tin dạng…………………………………………………………. và dạng………………………………………………………………………………………… . Câu 5: Để khởi động một chương trình em làm như thế nào? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 6: Em hãy kể tên các hàng phím mà em đã học? ………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………… . . ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu 1: (2 điểm) 1. Màn hình 2. Thân máy 3. Bàn phím 4. Chuột Câu 2: (2 điểm) a) Màn hình ti vi b) Bộ xử lí c) Màn hình d) Chuột Câu 3: (2 điểm) a) Cận thị b) Vẹo cột sống Câu 4: (2 điểm) a) Dạng hình ảnh và dạng âm thanh b) Dạng văn bản và hình ảnh Câu 5: (1 điểm) Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền. Câu 6: (1 điểm) Hàng phím trên; Hàng phím dưới; Hàng phím cơ sở, Hàng phím số. . và tên HS: …………………………………. KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIN HỌC Thời gian: 35 phút Điểm: GK ký: Lớp: 3 …. Câu 1: Em hãy điền vào chỗ trống. cổ, đau cổ tay). Câu 4: Điền các từ còn thi u vào chỗ trống (…). a) Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng…………………………………… . và dạng………………………………………………………………………………………… .
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 3, ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 3, ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn