ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 5

2 617 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 21:11

Họ và tên HS: …………………………………. KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIN HỌC Thời gian: 35 phút Điểm: GK ký: Lớp: ……. A. LÝ THUYẾT (5 điểm): Câu 1: Hai phím Shift nằm ở: Hàng phím dưới Hàng phím trên Hàng phím cơ sở Câu 2: Em hãy ghép phím với chức năng tương ứng của nó Phím cách Gõ chữ hoa và kí tự trên của phím Phím Enter Gõ dấu cách giữa hai từ Phím Shift Xuống dòng Câu 3: Khi em tính tổng của ba số 15, 21, và 9, thông tin vào là gì và thông tin ra là gì? ………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………… . Câu 4: Em hãy kể tên các thiết bị lưu trữ mà em biết? ………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………… . Câu 5: Em hãy nhận xét sự khác nhau giữa hai phím sau: 1. và 2. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… B. THỰC HÀNH (5 điểm): Vẽ con cánh cam và thực hiện sao chép hình để có hai con cánh cam từ một con cánh cam theo mẫu. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM A * 8 Câu 1: (1 điểm) Hàng phím dưới Câu 2: (1 điểm) Phím cách Gõ chữ hoa và kí tự trên của phím Phím Enter Gõ dấu cách giữa hai từ Phím Shift Xuống dòng Câu 3: (1 điểm) Thông tin vào là: 15, 21, 9 Thông tin ra là: 45 Câu 4: (1 điểm) Đĩa cứng; Đĩa mềm; Đĩa CD; Thiết bị nhớ Flash (USB). Câu 5: (1 điểm) Phím số 1: có một kí tự, đó là chữ A Phím số 2: có hai kí tự, đó là số 8 và dấu * . HS: …………………………………. KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIN HỌC Thời gian: 35 phút Điểm: GK ký: Lớp: ……. A. LÝ THUYẾT (5 điểm): Câu 1: Hai phím Shift. 3: (1 điểm) Thông tin vào là: 15, 21, 9 Thông tin ra là: 45 Câu 4: (1 điểm) Đĩa cứng; Đĩa mềm; Đĩa CD; Thi t bị nhớ Flash (USB). Câu 5: (1 điểm) Phím số
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 5, ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 5, ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn