Kế hoạch chăm sóc nghĩa trang

2 1,939 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 08:11

ĐỘI TN TP HỒ CHÍ MINH LĐ TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Số . KH/ LĐ Tam Thái, ngày 15 tháng 1 năm 2010 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NHẬN CHĂM SÓC NGHĨA TRANG LIỆT SĨ XÃ TAM THÁI Kính gởi : - Đảng uỷ xã Tam Thái. - UBND xã Tam Thái. - Ban giám hiệu trường THCS Phan Tây Hồ. - Nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ giáo dục phát động. - Thực hiện theo kế hoạch của Hội Đồng Đội huyện, phòng GD – ĐT huyện Phú Ninh về việc đăng ký chăm sóc các Di tích lịch sử của địa phương. - Thực hiện theo kế hoạch của Liên Đội năm học 2009 – 2010. I. Mục đích yêu cầu: - Nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, giáo dục cho các em truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. - Phát huy tinh thần yêu nước, ra sức rèn luyện học tập, xây dựng đất nước nâng cao sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật sâu rộng trong nhà trường, các Đoàn viên thanh niên, Đội viên. II. Nội dung thực hiện : a/ Lãnh đạo nhà trường: - Tham mưu với Đảng uỷ - UBND xã Tam Thái về việc nhận chăm sóc Nghĩa Trang Liệt sĩ xã theo từng giai đoạn, từng hạng mục. - Nâng cấp trồng cây cảnh tạo quang cảnh trong khu vực Nghĩa Trang. b/ Đoàn viên - Đội viên : - Tham gia dọn vệ sinh khu vực Nghĩa Trang Liệt Sĩ theo sự phân công của nhà trường. - Có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, trồng cây, tuyên truyền sâu rộng cho các bạn đội viên tham gia thực hiện theo kế hoạch. - Tổ chức thành lập câu lạc bộ tình nguyện ngày Chủ nhật “ Xanh, sạch, đẹp ”, tổ chức thảo luận, đăng ký, cam kết thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. c/ Thực hiện giai đoạn I năm học 2009 – 2010 : - Liên Đội trường THCS Phan Tây Hồ trồng : * 06 cây cau kiểng x 90.000 đồng / 1 cây = 540.000 đồng ( Năm trăm bốn mươi ngàn đồng y ) * Chuyên chở : 120.000 đồng. Tổng cộng : 660.000đồng ( Sáu trăm sáu mươi ngàn đồng y) * Đoàn viên - Đội viên có trách nhiệm đào hố, bón phân, tưới nước, bảo vệ. * Dọn vệ sinh trong khuôn viên Nghĩa Trang mỗi tháng 01 lần kèm theo kế hoạch chăm sóc. Trên đây là kế hoạch đăng ký nhận chăm sóc Nghĩa Trang Liệt sĩ xã của Liên Đội, kính đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH TPT HỒ THỨC TIẾN . sinh trong khuôn viên Nghĩa Trang mỗi tháng 01 lần kèm theo kế hoạch chăm sóc. Trên đây là kế hoạch đăng ký nhận chăm sóc Nghĩa Trang Liệt sĩ xã của Liên. theo kế hoạch của Hội Đồng Đội huyện, phòng GD – ĐT huyện Phú Ninh về việc đăng ký chăm sóc các Di tích lịch sử của địa phương. - Thực hiện theo kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch chăm sóc nghĩa trang, Kế hoạch chăm sóc nghĩa trang, Kế hoạch chăm sóc nghĩa trang