Phác thảo yếu tố biển trong văn hóa Việt Nam

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 04:46

Như vậy, nghiên cứu văn hoá Việt Nam không thể không khẳng định rằng nền văn hoá nông nghiệp lúa nước là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu hình thành nên văn hoá bản địa, như[r] (1)PHÁC THẢO YẾU TỐ BIỂN TRONG VĂN HOÁ VIỆT NAM AN OVERVIEW OF SEA FACTORS IN VIETNAMESE CULTURE Trần Thị Mai An Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Trong yếu tố cấu thành nên văn hố Việt, yếu tố biển khơng phải yếu tố hàng đầu hình thành nên văn hố địa vai trị vị trí “mảng” văn hoá lại chiếm phần quan trọng văn hoá Việt, ngày bộc lộ đậm nét Từ hình thức kinh tế nơng nghiệp trồng khoai lang bãi cát đến mảnh vỡ ‘dân tộc học” dòng tri thức dân gian, hay dấu ấn thịnh vượng cảng thị/thương cảng Việt xưa Vân Đồn, Phố Hiến, Hội An Bức tranh văn hoá biển Việt Nam ngày lộ diện không nhắc đến yếu tố cấu thành văn hoá Việt Bài viết muốn phác thảo số dấu tích văn hố biển đời sống người Việt Nam ABSTRACT Of the components of Vietnamese culture, sea factors are not the leading factors in the formation of a native culture, but its roles and positions play an important part in the Vietnamese culture which is being revealed boldly and significantly With its first forms of agricultural economy ranging from the planting of sweet potatoes on sandy soil to the fragments “ethnology” in the line of folklores or the “footprints” of formerly commercial ports / Vietnamese ancient ports such as Vandon, Phohien, Hoian The sea picture of Vietnam culture is increasingly manifested and can not be ignored in the forming components of this culture This article deals with an overview of vestiges of the “sea culture” in the life of Vietnamese people 1 Quan niệm văn hóa biển Văn hoá - xét cho hệ việc cộng đồng thích ứng với mơi trường tự nhiên xã hội quanh để tồn Văn hoá Việt Nam hệ nhiều năm dựng xây bồi đắp giá trị tinh thần/vật chất hệ Việt Nam Nền văn hố ấy kịp vươn ngồi lãnh thổ Việt để khẳng định vị trí “tơi” cộng đồng giới, và với thời gian, khẳng định mạnh mẽ “bản lĩnh” dẫn dắt Việt Nam qua nhiều đổi thay thời đại Khi nói đến yếu tố cấu thành nên “cái tôi” số Việt, nhà nghiên cứu ý nhiều đến yếu tố văn hố đồng bằng, văn hố núi mà dường khơng ý nhiều đến văn hố biển Phải từ buổi “bình minh” quốc gia độc lập đầu tiên, xâm nhập lúa văn hoá lúa nước (2)điểm chung tầng văn minh Đông Nam Á Đó văn minh nơng nghiệp lúa nước với phức thể văn hoá gồm yếu tố: Văn hoá đồng bằng, văn hoá núi văn hoá biển Các biểu yếu tố khơng phải xuất lúc mà có trước, sau, đan cài vào trình tồn tại, phát triển Như vậy, nghiên cứu văn hố Việt Nam khơng thể khơng khẳng định văn hố nơng nghiệp lúa nước yếu tố quan trọng hàng đầu hình thành nên văn hoá địa, yếu tố văn hoá biển - vốn kết ứng xử cư dân nông nghiệp họ từ cửa sông vươn biển sở hình thành tính cách độc đáo người Việt Nam: tính cách thâm trầm, kín đáo, liệt bên mà ơn nhu, mềm dẻo, đơn hậu với bên ngồi Bài viết này, vậy, muốn phác thảo số dấu tích văn hoá biển đời sống tinh thần người Việt Nam 2 Các yếu tố cội nguồn văn hóa biển Sẽ khơng đầy đủ khơng nói nguồn gốc yếu tố biển cộng đồng người Việt Theo GS Ngô Đức Thịnh, người Việt khơng có nguồn gốc biển mà cư dân sống vùng trước núi (gồm trung du) tràn xuống khai thác đồng lẫy trũng, lấn biển khai thác biển Có tạm gọi truyền thống biển người Việt do, giao tiếp, tiếp thu từ tộc láng giềng (cư dân nam Đảo) hay hình thành nên trình khai thác lấn biển sau Nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc yếu tố biển văn hoá người Việt đề tài thách thức nhà khảo cổ học, ngôn ngữ học, lịch sử hay nhân học Có ý kiến cho từ cách khoảng 3000 - 4000 năm, đồng thời với văn hoá khảo cổ tiền Đông Sơn Đông Sơn, tầng Mon-Khơme, chủ nhân quan trọng văn hoá giờ, cư trú Bắc khu IV cũ tiếp xúc với cư dân nói ngơn ngữ Tày - Thái cổ phía Bắc cư dân Nam Đảo ven biển phía Đơng (có thể tổ tiên người Hạ Long, Hoa Lộc) Kết trình giao tiếp hình thành người Việt cổ Họ - chủ nhân văn hố Đơng Sơn đạt tới trình độ văn minh hình thành nhà nước, sau tiếp xúc với người Hán văn minh Trung Hoa; từ định hình tộc người Việt đại đạt tới đỉnh cao (thể qua văn hoá Lý Trần rực rỡ, mở đầu văn minh Đại Việt) [4, 21] Đi theo giả thiết nhà nghiên cứu cố gắng tìm tịi yếu tố biển mà người Việt cổ tiếp thu từ cư dân nói ngơn ngữ Nam Đảo láng giềng, qua địa danh từ vựng, huyền thoại tìm hiểu ảnh hưởng Tày- Thái cổ người Việt cổ Tuy nhiên dù có giao tiếp ảnh hưởng đến đâu người Việt cổ, chủ nhân văn hố Đơng Sơn lưu vực sơng Hồng sông Mã cư dân nông nghiệp Văn minh Đông Sơn văn minh nơng nghiệp Đó văn hố - văn minh mang đậm yếu tố sơng nước yếu tố biển Và trình phát triển, “lấn biển” “nam tiến” “chất biển” văn hố người Việt tăng lên Nguyên nhân thứ vì, họ từ trung du xuống khai thác đồng lầy trũng sông Hồng tiến lấn biển làm nông nghiệp và khai thác biển, nhân tố đặt họ “đứng trước biển” Và thế, “quai đê lấn (3)của người Việt cổ Tác giả Từ Chi Phạm Đức Dương nghiên cứu [1, 15] nhấn mạnh đến hình thức trồng khoai lang bãi cát dạng trồng trọt nông nghiệp đặc thù miền duyên hải Ở khoai trở thành lương thực chính, có suất cao, người trồng biết kết hợp cách khéo léo xử lý yếu tố kỹ thuật không gian đồng vào không gian biển cách trồng trọt Và bên cạnh đó, tác giả cịn nhấn mạnh đến sản phẩm nơng nghiệp có giá trị trồng vùng sình lầy phù sa sơng đổ Cói Đây loại chứng minh cho “quai đê lấn biển” để trồng trọt người Việt Thứ hai, người Việt tiếp nhận truyền thống biển từ người Chăm không loại trừ phận không nhỏ người Chăm từ sau kỷ XI trở đi, bị Việt hố, tức người Việt gốc Chăm Điển hình trao nhận thể nhiều kỹ thuật đóng thuyền, mà cụ thể thơng qua chiếc ghe bầu Quảng Nam - Đà Nẵng, tri thức dân gian tượng thiên nhiên biển, loài cá kỹ thuật đánh bắt hải sản, phong tục, tín ngưỡng lễ nghi cộng đồng người biển 3 Hình tượng yếu tố biển tri thức dân gian Trước dòng tri thức bác học đời gắn với hệ thống chữ viết, dòng tri thức dân gian, nhà nghiên cứu ý đến chi tiết truyện cổ, truyền thuyết mang dấu ấn vùng biển Việc tìm hiểu, thờ phụng Chử Đồng Tử biểu tượng Tứ Việt Nam chi tiết đáng ý Cho đến người ta chưa rõ quan niệm tên gọi “Tứ bất tử” có từ bao giờ, đặt số bốn vị thánh chưa thật thống Nhưng nhìn chung hình tượng Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử Mẫu Liễu Hạnh xem Tứ thánh phổ biến Việt Nam Trong Thánh Tản Viên biểu trưng cho sức mạnh cố kết cộng đồng khẳng định sức mạnh trước tự nhiên, chống lại yếu tố mưa, gió, lũ lụt, bảo vệ mở rộng lãnh thổ cộng đồng Thánh Gióng biểu tuợng cho sức mạnh đoàn kết cộng đồng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ quyền sống dân tộc Chử Đồng Tử, biểu tượng cho ước muốn xây dựng xã hội ổn định, cân bằng, khoan hoà mối quan hệ xã hội mà người trở với trạng thái tự nhiên ban đầu tình u, nhân, đối nhân xử thế, cứu độ chúng sinh, đảm bảo trường tồn cộng đồng trình chinh phục đồng lầy trũng, phát triển ngành nghề, giao lưu buôn bán, mang lại phồn vinh cho cộng đồng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, hình ảnh vị thần linh gần gũi với đời sống trần tục, chứa đựng khát vọng sống người, người phụ nữ thoát khỏi ràng buộc khắc nghiệt xã hội Nho giáo, đạt tới ước mơ hạnh phúc gia đình [3, 14] (4)của Đạo Lão, đời Chử Đồng Tử Tiên Dung tốt lên tính nhân sâu sắc, gần gũi với đời thường, họ thần tiên không cách biệt với nhân gian người Một cách cư xử cộng đồng đầy tính nhân hậu tự nhiên Theo lời Gs Ngô Đức Thịnh, gặp gỡ Tiên Dung Chử Đồng Tử dường “gặp gỡ” cách sống, luồng văn hố nơng nghiệp đồng ruộng chài lưới sơng nước [4, 12] Hình ảnh Chử Đồng Tử dường hình ảnh chàng trai thai từ hình tượng cá, rắn, thuồng luồng giới sông nước nhiều dân tộc địa Đông Nam Á, kết duyên với Nàng Tiên mang biểu tượng núi, đất liền [2, 36] Và phải câu chuyện thể mang màu sắc lịch sử quy luật kết hợp rồng Tiên tộc Việt xa xưa Trong thực tế, chi tiết nhắc tới câu truyện Tiên Dung - Chử Đồng Tử gợi nhắc người nghĩ đến môi trường sinh thái dọc vùng đồng châu thổ sông Hồng: Chử Xá (Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội), Tự Nhiên (Hồng Châu, Thường Tín, Hà Tây), Đa Hồ (Bình Minh, Châu Giang, Hưng n), Dạ Trạch (n Vĩnh, Châu Giang, Hưng Yên) , nơi vùng trũng nhiều đầm hồ gần cửa sông Hồng Ở tiềm ẩn bên hữu lớp văn hố sơng nước làng thuỷ dấu lớp văn hoá biển biểu qua tục lệ thờ Càn Hải Đại Vương, Tứ Vị Thánh Nương (tích vết xa xưa tục thờ cá Voi , thờ thần biển) 4 Hình thức sinh kế biển sơ khai dân tộc Việt Như vậy, “Quai đê lấn biển” cách ứng xử người Việt từ vùng trung du xuống khai phá vùng sình lầy, phù sa ven biển mang tố chất cư dân nông nghiệp, cần cù, sáng tạo, khôn khéo Và cách ứng xử thứ hai áp dụng mơ hình nơng nghiệp vào vùng duyên hải, người Việt nhận giá trị biển nên dần mở rộng không gian làng nông nghiệp đồng thành không gian gồm nhiều làng có đan xen sản xuất nông nghiệp, phát triển nghề đánh bắt cá, nghề làm muối ; tổ chức đời sống xã hội tạo đuợc “hội” người biển bên cạnh cấu xã hội nông nghiệp cổ truyền Và vậy, cho dù sinh hoạt đất liền hướng mơ hình nơng nghiệp truyền thống, nhưng cư dân sống vùng đồng lầy trũng mang tư tưởng “khai thác biển” sinh kế Và dĩ nhiên, tâm tưởng họ, biển nguồn tài ngun vơ giá lồi cá, đại diện cho lực siêu nhiên huyền bí mà người vừa muốn chinh phục lại vừa sợ hãi Do tâm thức người Việt, song song với chuyến khai thác biển, hình thành phát triển hệ thống tín ngưỡng thờ thần Biển phong phú Phổ qt có lẽ hình ảnh thờ cá Ông (cá Voi), Tứ Vị Thánh Nương (Thần Độc Cước, Dương Không Lộ, Long Vương, Thuỷ thần) ngư dân ven biển (5)Tục thờ cá Voi nhắc đến nhiều ghi chép cổ Việt Nam Đại Nam Nhất Thống Chí, hay nghiên cứu ngư dân Nguồn Sơn Linh mục L Cadiere Khi gặp cá cịn sống, ngư dân phải nghiêng kính cẩn lạy tạ, xin Đức Ngài cho đánh tôm cá, khơi n ổn bình an Cịn cá Voi chết tấp vào bờ phải tổ chức lễ tang cho Cá Lễ chơn cất cá Ơng có điểm giống địa phương người thấy xác cá Ông bãi biển, đám tang phải mặc tang phục trưởng nam lúc đưa đám phải lùi trước linh cữu Cá Voi thường chôn sau miếu thờ Đức ngư, nơi giống nghĩa trang với kích thước ngơi mộ khoảng từ 15- 20cm, rộng 5m cao 3m Cũng giống lễ tang người, việc chôn cá Voi cung theo trình tự lễ chơn, lễ mở cửa mả cách trọng thể Như vậy, cư dân nghề biển, họ tôn sùng cá Voi vị thần linh mà “con người” có thật “Con người” biết sống bao dung nhân ái, giúp đỡ cộng đồng gặp hoạn nạn Kiểu quan niệm dường làm cho mối quan hệ người thần gần gũi quan điểm huyền bí họ lý giải cách thực Sự tôn sùng chơn cất xác cá Ơng tấp vào bờ dường trả ơn mang màu sắc huyền bí đồng thời phù hợp với đạo lý “nhớ ơn” người Việt Tục thờ cá Ông thật biểu tín ngưỡng dân gian độc đáo khơng thể thiếu đời sống ngư dân ven biển Việt Nam 5 Các yếu tố “đô thị” biển lịch sử Một dấu vết khác yếu tố biển văn hoá Việt Nam biểu qua xuất đô thị xưa, mà cụ thể Vân Đồn, phố Hiến, Hội An, Vân Đồn thành phố đảo ngoại thương lớn nước ta vào cuối kỷ XIII (Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh) Từ kỷ XV kỷ XVII, Vân Đồn trung tâm thương mại, mậu dịch tiếng vùng Đông Bắc Á, Đông Nam Á Đồ gốm sứ, trầm hương, ngọc trai, ngà voi, gỗ lim, tơ lụa từ Việt Nam xuất cảng sang Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philippines Phố Hiến đô thị phát triển cực thịnh thời nhà Lê, kỷ XV Câu nói dân gian được phổ biến lúc "Thứ Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến" Phố Hiến (nay thuộc tỉnh Hưng Yên ) thành phố thương mại lớn nằm đồng Bắc bộ, nơi thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, thường xuyên lui tới Hội An thương cảng lớn vào loại bật Đông Bắc Á Đông Nam Á vào đầu kỷ XVII Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam) nằm cửa sông Thu Bồn, nơi tiếp giáp với biển Đông thương cảng đông đúc người Hoa, người Nhật, người phương Tây (6)PGS.TS Nguyễn Quang Ngọc có lý nêu lên đường phát triển đô thị nước ta thời trung cổ đại từ kinh kỳ xuôi biển: Kẻ Chợ (Kinh Kỳ - Hà Nội), Phố Hiến (cảng Thị, cửa ngõ Kinh kỳ) Doméa (cảng biển vùng cửa ngõ trấn giữ biển Đông) Rõ ràng người Việt hướng biển, tiếp nhận mặn mịi biển khơng nguồn lợi hải sản, mà nguồn lợi giao lưu bn bán, tầm nhìn quan hệ thơng thương với giới bên 6 Kết luận Như vậy, với vài phác thảo yếu tố biển chân dung văn hóa Việt Nam trên, thấy biển không bật, không lấn lướt yếu tố núi đồng bằng, rõ ràng hữu điều khẳng định Người Việt hướng tiến biển để gió lành mang đến điều tốt đẹp cho người: lấn biển mở đồng bằng, nguồn lợi cá tôm, nguồn lợi giao lưu buôn bán nguồn lợi tầm nhìn thống mở Cho nên, việc nghiên cứu yếu tố biển dải tầng văn hóa Việt Nam lý thú, cần thiết TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Từ Chi - Phạm Đức Dương, Vài nhận xét cách ứng xử người Việt trước biển, Tạp chí Thơng tin khoa học cơng nghệ, Số 1996, Viện Văn hóa dân gian [2] Vũ Ngọc Khánh - Ngô Đức Thịnh (1990), Tứ Bất tử, NXB Văn hoá Dân tộc Hà Nội [3] Ngô Đức Thịnh, Phụng thờ Chử Đồng Tử biểu tượng Tứ Việt Nam, T/c Văn hóa dân gian số (70)/2000
- Xem thêm -

Xem thêm: Phác thảo yếu tố biển trong văn hóa Việt Nam, Phác thảo yếu tố biển trong văn hóa Việt Nam