HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 Quận 10

2 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 01:51

Khi tải điện năng đi xa, nguyên nhân gây ra hao phí điện năng là do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.Công thức tính công suất hao phí vì nhiệt trên dây tải là P hp = R. a/ Theo e[r] (1) ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Câu 1: (2 đ) a/ Dịng điện xoay chiều dịng điện có chiều luân phiên thay đổi Các tác dụng dòng điện xoay chiều nhiệt, từ quang, sinh lý Tác dụng phụ thuộc vào chiều dòng điện tác dụng từ.Máy phát điện hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ b/ Máy biến gồm phận :lõi sắt cuộn dây có số vịng khác Khi tải điện xa, nguyên nhân gây hao phí điện tượng tỏa nhiệt đường dây.Cơng thức tính cơng suất hao phí nhiệt dây tải P hp = R P2/U2 Để giảm hao phí nhiệt xuống 400 lần cần phải tăng U lên 20 lần Câu 2: (2 đ) Gạch nội dung SAI: 0,25 đ; Sửa chỗ SAI: 0,25 đ STT NỘI DUNG Sửa lại 1 Thấu kính phân kỳ ln ln cho ảnh ảo lớn vật Nhỏ 2 Muốn tia sáng không bị khúc xạ truyền qua môi trường trong suốt tia tới phải vng góc với đường pháp tuyến Mặt phân cách 3 Một kính lúp có tiêu cự 0,125 m số bội giác 200X 2X 4 Tấm lọc màu hấp thụ tốt ánh sáng màu với lọc khác Câu 3: ( 1,5đ) a/ Mắt người có tật cận thị ………0,5 đ b/ Để nhìn rõ vật xa vơ cực, người phải đeo kính phân kỳ, tiêu cự 100 cm0,25 đx2 c/ Khi đeo kính, người khơng thể nhìn rõ vật điểm cực cận ảnh vật qua kính nằm vị trí gần điểm cực cận mắt………0,5 đ Câu 4: ( 1,5 đ) Hiệu điện phát từ nhà máy phát điện 20000V Đưa dòng điện vào máy biến có số vòng 10000 vòng 2000 vòng để tải điện xa a/ Phải dùng cuộn 2000 vòng làm cuộn sơ cấp? Lúc đó, máy biến có tác dụng tăng …0,25 đx2 b/ Hiệu điện cuộn thứ cấp: U = 100000V………0,5 đ c/ Nếu d tăng gấp đơi S tăng gấp S tỉ lệ thuận với d2 R giảm lần  P hp giảm lần……0,5 đ Câu 5: (3đ) Vật AB có dạng hình mũi tên cao cm cho ảnh thật A’B’= cm qua thấu kính a/ Theo em, thấu kính hội tụ Vì cho ảnh thật………0,5 đx2 b/ Vẽ hình ………1 đ c/ Tiêu cự thấu kính hội tụ f = 16 cm………1 đ (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 Quận 10, HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 Quận 10