THỰC TRẠNG XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN DIỆN CỬ TUYỂN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2017

10 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 00:08

Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh - Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh vi[r] (1)Tập 183, số 07, 2018 Tập 183 , Số 07 (2) Tạp chí Khoa học Công nghệ CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾ Môc lôc Trang Hồng Thị Phương Nga - Mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” Phạm Thị Thu Hồi, Trần Thị Thanh - Tiếng lóng truyện đề tài giáo dục Văn Thành Lê 9 Ngô Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Vân - Vài nét phương thức thể tình vợ chồng văn học trung đại Việt Nam 15 Nguyễn Thị Thắm,Nguyễn Minh Sơn - Ý thức đối thoại Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông qua nhân vật nữ tập truyện Không qua sông 21 Đặng Thị Thùy, Nguyễn Diệu Thương - Lơ gích tượng “phi lơ gích” ca dao, tục ngữ người Việt 27 Đinh Thị Giang - Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống người Việt đồng Bắc Bộ 33 Nguyễn Diệu Thương, Nguyễn Thị Lan Hương - Phương thức tạo hàm ý tiểu phẩm trào phúng 39 Nguyễn Thu Quỳnh, Vì Thị Hiền - Từ ngữ đồ gia dụng tiếng Thái tỉnh Điện Biên 45 Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Vị thế, vai trò cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 số học kinh nghiệm 51 Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn - Việc thu thuế làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên 57 Lê Văn Hiếu - Hiệu hoạt động mơ hình “ban tun vận” xã, phường, thị trấn “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Lào Cai giai đoạn 63 Thái Hữu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hà - Vai trò hậu phương Bắc Thái tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 69 Phạm Anh Nguyên - Sức hấp dẫn Hài đàm Phan Khôi 73 Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Tuấn Anh - Nâng cao hiệu tổ chức hoạt động ngoại khoá dạy học môn giáo dục công dân trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Thái Nguyên 79 Nguyễn Văn Dũng, Đào Ngọc Anh - Thực trạng thể chất sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường Đại hoc Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 85 Trần Bảo Ngọc, Lê Ngọc Uyển, Bùi Thanh Thủy cs - Thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử tuyển trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 91 Nguyễn Thúc Cảnh - Nghiên cứu xây dựng hệ thống tập có nội dung thực tế giảng dạy học cho học sinh trung học phổ thông 97 Hà Thị Kim Linh, Chu Thị Bích Huệ - Giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 105 Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh - Tăng cường tham gia sinh viên vào hoạt động học tiếng Anh lớp học đơng nhiều trình độ sinh viên năm thứ trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên 111 Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy - Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng phong cách làm việc cán chủ chốt nước ta 117 Đàm Quang Hưng - Thiết kế học khoa học lớp 4, lớp theo hướng tìm tịi thực nghiệm 123 Hồng Thị Thu Hồi - Những khó khăn việc dạy học từ vựng tiếng Anh chuyên cho sinh viên chuyên ngành điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên số giải pháp đề xuất 129 Journal of Science and Technology 183(07) (3)Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa - Những nhân tố ảnh hưởng đến khả nói tiếng Anh sinh viên năm thứ trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 135 Vũ Kiều Hạnh - Những yếu tố định đến mức độ đọc hiểu sinh viên năm thứ hai trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 141 Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Nhung - Hỏi để tự học học tập cộng tác thành công – hướng tới xây dựng người học ngoại ngữ độc lập bối cảnh hội nhập khu vực quốc tế 147 Ngơ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hồi Thu - Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy – học tiếng Việt cho học viên quốc tế Học viện Kỹ thuật Quân 153 Dương Văn Tân - Đánh giá hiệu áp dụng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 159 Bùi Thị Hương Giang - Nâng cao lực giao tiếp giao văn hóa dạy học ngoại ngữ 165 Trần Hồng Tinh, Nơng La Duy, Phạm Văn Tuân - Xây dựng trung đội tự quản quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 171 Trần Thị Yến, Khổng Thị Thanh Huyền - Sử dụng hình thức đọc chuyên sâu để nâng cao khả viết học thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 177 Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 183 Trần Thùy Linh, Trần Lương Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang - Cách tiếp cận pháp luật cạnh tranh liên minh châu Âu hành vi lạm dụng mang tính trục lợi 189 Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương - Xây dựng tiêu chí số kinh tế phù hợp để đánh giá quản lý rừng bền vững huyện Định Hóa 195 Đinh Thị Hồi - Truyền thơng marketing sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên 201 Nguyễn Thị Thanh Xuân - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn Thanh Hóa, Việt Nam 207 Dương Thị Tình - Đóng góp xuất hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái 213 Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh - Phân tích tổ chức khơng gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên 219 Hà Văn Vương - Vận dụng lý thuyết Ecgônômi tổ chức môi trường làm việc văn phòng chi nhánh may Sông Công II - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG 227 Mai Anh Linh, Nguyễn Thị Minh Anh - Đánh giá chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng: nghiên cứu thực nghiệm siêu thị Lan Chi, Thái Nguyên 233 Đinh Hồng Linh, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thu Hằng - Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu (4)Trần Bảo Ngọc Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 91 - 95 91 THỰC TRẠNG XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN DIỆN CỬ TUYỂN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2017 Trần Bảo Ngọc*, Lê Ngọc Uyển, Bùi Thanh Thủy cs Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm mô tả thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử tuyển Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 Sử dụng phương pháp mô tả thiết kế cắt ngang từ hồ sơ thứ cấp quản lý văn sinh viên tốt nghiệp Phịng Cơng tác học sinh sinh viên Có tất 341 sinh viên cử tuyển giai đoạn 2013-2107 tốt nghiệp, gồm 20 dân tộc từ 22 tỉnh Bắc Trung trở Kết xếp loại tốt nghiệp: Khá 29,9%; Trung bình 25,8% Trung bình 44,3% (kém rõ rệt so sánh với sinh viên diện ngân sách năm tốt nghiệp) Phân tích đơn biến thấy: nữ giới; năm tốt nghiệp 2016, 2017; vùng đồng Sông Hồng Đơng Bắc có tỷ lệ tốt nghiệp loại Khá cao có ý nghĩa Nghiên cứu cho thấy xếp loại tốt nghiệp sinh viên cử tuyển tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên khơng cao Nhóm tác giả tiếp tục có nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân thực trạng đề xuất giải pháp khắc phục Từ khóa: xếp loại tốt nghiệp, sinh viên cử tuyển, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ĐẶT VẤN ĐỀ * Cử tuyển chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta, thể sách ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có hồn cảnh kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Chính sách được cụ thể hóa Luật Giáo dục Đây chính sách đắn, hợp lịng dân, có hiệu quả; tạo hội học tập bình đẳng cho em đồng bào dân tộc thiểu số; điều kiện, hội nâng cao trình độ dân trí, chun mơn; bổ sung đội ngũ trí thức, cán có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn [1] Trường Đại học Y Dược sở đào tạo lớn Đại học Thái Nguyên có lịch sử 50 năm xây dựng trưởng thành Trải qua trình phát triển đào tạo, nhà trường cung cấp cho xã hội hàng ngàn nhân viên y tế cung cấp nguồn nhân lực quan trọng việc bảo vệ sức khỏe nhân dân Từ năm 1991, thực Nghị định 134/2006 của Chính phủ, Nhà trường có thêm trách nhiệm đào tạo nhân lực y tế (bác sĩ đa khoa) * Tel 0912232902; Email: ngoctranbao72@gmail.com cung cấp nguồn nhân lực y tế cho khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt cho đối tượng người dân tộc thiểu số làm việc vùng khó khăn khu vực Đến nay, qua gần 30 năm thực sách ưu tiên Đảng Nhà nước, hàng ngàn bác sĩ (BS) tốt nghiệp từ diện đào tạo cử tuyển tốt nghiệp, góp phần không nhỏ cho việc cung cấp nguồn nhân lực y tế cho vùng khó khăn (5)Trần Bảo Ngọc Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 91 - 95 92 khoa học, lý nhóm tác giả tiến hành đề tài với mục đích mơ tả thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử tuyển Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Số liệu thứ cấp từ hồ sơ quản lý, theo dõi cấp phát Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên Chọn chủ đích sinh viên (SV) diện cử tuyển SV hệ ngân sách nhà nước tốt nghiệp thời gian năm qua (từ 2013-2017) Loại trừ SV chậm tốt nghiệp các nguyên nhân khác Phương pháp nghiên cứu Mô tả thiết kế cắt ngang giai đoạn 2013-2017 Cỡ mẫu: chọn toàn SV diện cử tuyển SV hệ ngân sách tốt nghiệp giai đoạn Địa điểm: Phịng Cơng tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên Thời gian: Tháng năm 2018 Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu hoàn toàn sử dụng số liệu thứ cấp từ sổ sách quản lý nên thơng tin cá nhân hồn tồn bảo mật Các tiêu nghiên cứu Các thông tin chung đối tượng nghiên cứu: dân tộc, giới tính, địa thường trú trước nhập học Xếp loại tốt nghiệp theo quy định Bộ Giáo dục - Đào tạo chia thành mức độ: Giỏi, Khá, Trung bình Trung bình Xác định số yếu tố liên quan tới xếp loại tốt nghiệp Xử lý số liệu Các số liệu nhập xử lý phần mềm SPSS 22.0 Sử dụng test 2khi phân tích các yếu tố liên quan KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Trong năm qua (2013-2017) có 341 sinh viên (SV) hệ cử tuyển tốt nghiệp, với 219 nam, tỷ lệ nam/nữ 1,8/1 Số SV tốt nghiệp các năm 2013 đến 2017 57, 79, 75, 94, 36 SV Sở dĩ, số lượng SV tốt nghiệp năm 2017 năm qua cịn nhiều SV cịn nợ tín chưa tốt nghiệp Ví dụ báo cáo số 638 ngày 15/8/2017 của Nhà trường, 229 SV chậm tốt nghiệp có tới 48 SV diện cử tuyển [3] Mặc dù số lượng đào tạo nguồn cử tuyển đều đặn năm gần đây, nhiên nhiều nguyên nhân khác nhau, tiêu đào tạo cử tuyển chưa đạt yêu cầu, báo cáo Trần Quốc Kham (2014), tỷ lệ chỉ tiêu cử tuyển bậc đại học 34 tỉnh khảo sát đạt 91,3% [4] Bảng Phân bố đối tượng nghiên cứu theo dân tộc Dân tộc Số lượng Tỷ lệ % Dân tộc Số lượng Tỷ lệ % Tày 109 32,0 Khơ-Mú 2 0,6 Dao 50 14,6 Lào 2 0,6 Mông 50 14,6 Hoa 2 0,6 Thái 33 9,7 Phù Lá 1 0,3 Nùng 27 7,8 La Chí 1 0,3 Kinh 26 7,6 La Ha 1 0,3 Mường 19 5,6 Bố Y 1 0,3 Cao Lan 6 1,8 Pà Thẻn 1 0,3 Giáy 5 1,5 Cống 1 0,3 Sán Dìu 3 0,9 Pu Péo 1 0,3 (6)Trần Bảo Ngọc Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 91 - 95 93 Nùng) chiếm tỷ lệ cao SV cử tuyển theo học trường (269 SV, chiếm 78,7%), điều phản ánh tính chất vùng miền Nhà trường đóng địa bàn trung du Đông Bắc bộ; dân tộc Kinh chiếm 7,6% (thấp quy định 15%) Kết tương tự báo cáo Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa thơng tin thể thao du lịch năm 2017 [5] Đặc biệt bảng cho thấy có SV từ dân tộc thiểu số người (trong 16 dân tộc) tỉnh giới thiệu đào tạo tốt nghiệp (La Ha, Bố Y, Pà Thẻn, Cống, Pu Péo) thể quan tâm UBND tỉnh nỗ lực học tập cao SV dân tộc người Bảng Phân bố theo tỉnh Tỉnh Số lượng Tỷ lệ % Tỉnh Số lượng Tỷ lệ % Bắc Kạn 53 15,5 Thanh Hóa 13 3,8 Cao Bằng 35 10,3 Hịa Bình 9 2,6 Hà Giang 32 9,4 Lạng Sơn 8 2,3 Tuyên Quang 30 8,8 Ninh Bình 7 2,1 Sơn La 27 7,9 Bắc Giang 7 2,1 Yên Bái 25 7,3 Nghệ An 3 0,9 Thái Nguyên 20 5,9 Hải Phòng 3 0,9 Lai Châu 19 5,6 Phú Thọ 2 0,6 Lào Cai 17 5,0 Vĩnh Phúc 2 0,6 Quảng Ninh 14 4,1 Hà Tĩnh 1 0,3 Điện Biên 13 3,8 Quảng Bình 1 0,3 Bảng cho thấy có cơng dân thường trú từ 22 tỉnh từ Bắc Trung trở học tập, rèn luyện và tốt nghiệp trở thành bác sĩ đa khoa Tác giả nhận thấy số lượng SV cử tuyển không đồng các tỉnh,nguyên nhân bước đầu số tỉnh giới thiệu tới Trường Y Dược phía Bắc khác đào tạo nguồn nhân lực y tế, ví dụ khu vực đồng sông Hồng hay Bắc Trung Mặc dù vậy, Nhà trường đơn vị dẫn đầu Đại học Thái Nguyên đào tạo cử tuyển, như báo cáo số 1497/ĐHTN-ĐT ngày 10/10/2014, năm (2010-2013), Nhà trường đã đào tạo 343 học sinh cử tuyển (chiếm 54,01% toàn Đại học Thái Nguyên), số liệu vừa thể uy tín nhà trường, thiếu hụt nguồn nhân lực y tế nói chung khu vực [6] Bảng Xếp loại tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Đối tượng tuyển sinh p Cử tuyển Ngân sách nhà nước Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Giỏi 0 0,0 135 15,7 < 0,05 Khá 102 29,9 527 61,4 Trung bình 88 25,8 110 12,8 Trung bình 151 44,3 86 10,0 Tổng số 341 100,0 858 100,0 (7)Trần Bảo Ngọc Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 91 - 95 94 Bảng Các yếu tố liên quan xếp loại tốt nghiệp Yếu tố Xếp loại tốt nghiệp Tổng số p Khá Trung bình/Khá Giới Nữ 87 (39,7) 132 (60,3) 219 < 0,001 Nam 15 (12,3) 107 (87,7) 122 Nhóm dân tộc Chính 91 (30,8) 204 (69,2) 295 > 0,050 Còn lại 11 (23,9) 35 (76,1) 46 Năm tốt nghiệp 2013 12 (21,1) 45 (78,9) 57 < 0,001 2014 21 (26,6) 58 (73,4) 79 2015 14 (18,7) 61 (81,3) 75 2016 36 (38,3) 58 (61,7) 94 2017 19 (52,8) 17 (47,2) 36 Vùng địa lý Tây Bắc 24 (21,6) 87 (78,4) 111 < 0,050 Đông Bắc 70 (34,8) 131 (65,2) 201 Bắc Trung 3 (17,6) 14 (82,4) 17 Đồng Sông Hồng 5 (41,7) 7 (58,3) 12 * Ghi chú: Nhóm dân tộc “chính” quy ước Kinh, Tày, Nùng, Mơng, Dao, Thái Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hịa Bình, Lào Cai, n Bái); Đơng Bắc (Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh); Bắc Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình); Đồng Sơng Hồng (Hải Phịng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình) Bảng cho thấy, SV cử tuyển nữ có kết quả học tập cao rõ rệt so với SV nam Điều cho thấycác SV nữ giới thể siêng năng, cần cù, bị hút hoạt động khơng có ích SV nam Kết học tập SV nữ cao SV nam tương tự nghiên cứu Nguyễn Thùy Dung (2017) Trường Đại học Lâm nghiệp [7], của Nguyễn Thị Thu An (2016) Trường Đại học Kỹ thuật –Công nghệ Cần Thơ [8] Khi so sánh cặp đơi với nhóm dân tộc, chúng tôi chưa phát khác biệt học tập những SV dân tộc thiểu số có dân số đơng (Tày, Nùng, Dao…) so sánh với dân tộc người khác Có điều đáng mừng, từ kết quả xếp loại tốt nghiệp năm gần đây, thấy tỷ lệ SV cử tuyển tốt nghiệp loại Khá có xu hướng tăng dần hai năm gần đây, phải chăng chất lượng nguồn tuyển cao hơn, các em tích cực học tập hơn, hỗ trợ từ giảng viên bạn đồng khóa tốt hơn, nhận định tiếp tục phân tích, tìm kiếm nghiên cứu tương lai Từ số liệu thứ cấp Phịng Cơng tác học sinh sinh viên, cố gắng đưa ra tranh thực trạng xếp loại tốt nghiệp các SV cử tuyển năm gần rút số yếu tố liên quan Tuy nhiên hạn chế lớn nghiên cứu tìm hiểu ngun nhân, từ đề xuất giải pháp khắc phục nghiên cứu định tính, theo dõi dọc dài qua can thiệp cần thiết, cũng chủ đề cơng bố tương lai của nhóm tác giả KẾT LUẬN 341 SV diện cử tuyển tốt nghiệp năm (2013-2017) với 20 dân tộc anh em từ 22 tỉnh đã đào tạo từ Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên Kết tốt nghiệp nhóm SV chưa cao, khơng có Giỏi, tỷ lệ Khá chiếm 29,9%, gần nửa xếp loại Trung bình (44,3%) Một số yếu tố liên quan kết Khá là: SV nữ, năm tuyển sinh SV khu vực Đông Bắc và đồng Sông Hồng KHUYẾN NGHỊ (8)Trần Bảo Ngọc Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 91 - 95 95 LỜI CẢM ƠN Nhóm tác giả gửi lời cảm ơn tới chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, mã số B2017-TNA-46 Đại học Thái Nguyên, phòng chức Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên cung cấp số liệu cho báo cáo TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Hội đồng dân tộc (Cổng thông tin điện tử Hội đồng dân tộc ngày 11/11/2011), Báo cáo số 79 Kết giám sát việc thực sách tuyển sinh, đào tạo sử dụng cán theo hình thức cử tuyển Kỳ họp Quốc hội khóa XIII 2 Bộ Y tế (Cổng thông tin điện tử, ngày 10/10/2014), Hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng trường Y Dược Việt Nam lần thứ XIII Trường Đại học Y Hà Nội 3 Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên (2017), Báo cáo số 638/BC-ĐHYD ngày 15/8/2017 thực trạng sinh viên vượt thời gian đào tạo 4 Trần Quốc Kham, Đinh Hồng Dương (2014), “Đánh giá kết đà tạo cử tuyển nhân lực y tế 34 tỉnh (2007-2011)”, Tạp chí Y Dược học quân sự, số 9, tr 39-45 5 Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa thơng tin thể thao du lịch (Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Vụ Đào tạo ngày 16/11/2017), Hiệu đào tạo hệ cử tuyển nguồn nhân lực vùng đồng dân tộc thiểu số 6 Đại học Thái Nguyên (2014), Báo cáo số 1497/ĐHTN-ĐT ngày 10/10/2014 việc báo cáo đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo sách cử tuyển, địa sử dụng, đối tượng 30a 7 Nguyễn Thùy Dung, Hoàng Thị Kim Oanh, Lê Đình Hải (2017), “Thực trạng nhân tố ảnh hưởng kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đạo học Lâm nghiệp”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, tháng 10/2017, tr 134-141 8 Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Thị Ngọc Thứ, Đinh Thị Kiều Oanh cs (2016), “Những nhân tố ảnh hưởng kết học tập sinh viên năm I-II Trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 46, tr 82-89 SUMMARY THE REALITY OF DEGREE CLASSIFICATION IN NON-EXAMINATION STUDENTS ATUNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY – THAI NGUYEN UNIVERSITY IN THE PERIOD FROM 2013 TO 2017 Tran Bao Ngoc*, Le Ngoc Uyen, Bui Thanh Thuy et al TNU- University of Medicine and Pharmacy This research was conducted to describe the reality of degree classification in non-examination students at University of Medicine and Pharmacy - Thai Nguyen University in the period from 2013 to 2017 The descriptive cross-sectional study was performed from the graduated students’ diploma management secondary documents at the office of student affairs from 2013 to 2017 341 non-examination students in the period from 2013 to 2017 graduated, including 20 ethnic groups in 22 provinces from north central coast to the north The results of degree classification were that 29.9% good; 25.8% average good and 44.3% ordinary (It was clearly lower than the examination students in the same year of graduation) Single variable data analysis showed that the gender was female; the graduation year were 2016 and 2017; the Red river delta and the Northeast region had a had significantly more good graduation ratio Degree classification in non-examination students at University of Medicine and Pharmacy - Thai Nguyen University was not high The further research need performing to find the causes of this reality and to propose solutions Key words: degree classification, non-examination students, University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University Ngày nhận bài: 23/4/2018; Ngày phản biện: 04/5/2018; Ngày duyệt đăng: 29/6/2018 * (9)soT Tạp chí Khoa học C«ng nghƯ SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICS Content Page Hoang Thi Phuong Nga - Literature tourism model “the old Vu Dai village” Pham Thi Thu Hoai, Tran Thi Thanh - Slang in Van Thanh Le's stories about education problems 9 Ngo Thi Thanh Nga, Pham Thi Hong Van - A brief description of the modes of expressing conjugal sentiments in the Vietnam medieval literature 15 Nguyen Thi Tham, Nguyen Minh Son - The opposite view of Nguyen Ngoc Tu to Vietnamese traditional literature via the main female characters in Khong qua song 21 Dang Thi Thuy, Nguyen Dieu Thuong - The logic of “non logic” phenomenon in Vietnamese folk verses, proverbs 27 Dinh Thi Giang - Factors affecting current lifestyle of Vietnamese people in the northern delta 33 Nguyen Dieu Thuong, Nguyen Thi Lan Huong - Mechanisms creating implication in satirical jokes 39 Nguyen Thu Quynh, Vi Thi Hien - Household vocabulary of Thai language in Dien Bien province 45 Nguyen Thi Thu Oanh, Hoang Thi My Hanh - Position, role of the communist party of Vietnam in the period 1954 – 1975 and some lessons learned 51 Do Hang Nga, Pham Quoc Tuan - Collection of taxes in the villages through material of reformist village convention in Thai Nguyen province 57 Le Van Hieu - The efficiency of the model "propaganda department" in communes, wards, township and "commander" in villages, cities at the current period in Lao Cai province 63 Thai Huu Linh, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thanh Ha - The role of the rear Bac Thai in the 1968 general offensive 69 Pham Anh Nguyen - The attraction in “Hai dam” of Phan Khoi 73 Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Mao, Nguyen Tuan Anh - Enhancing the efficiency of extracurrucular activities in teaching civic education at high schools in thai nguyen city these days 79 Nguyen Van Dung, Dao Ngoc Anh - Physical status of non-sports students at Thai Nguyen University of Education 85 Tran Bao Ngoc, Le Ngoc Uyen, Bui Thanh Thuy et al - The reality of degree classification in non-examination students at University of Medicine and Pharmacy – Thai Nguyen University in the period from 2013 to 2017 91 Nguyen Thuc Canh - The need for buiding an exercise system with practical content to teach mechanics to high school 97 Ha Thi Kim Linh, Chu Thi Bich Hue - Educate legal knowledge for ethnic minority women in Vo Nhai district, Thai Nguyen province 105 Nguyen Thi Thanh Hong, Nguyen Thi Khanh Ly, Vu Kieu Hanh - Improve students’ participation in English learning activities in large mixed ability classes of the freshman students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 111 Pham Thi Huyen, Vu Thi Thuy - Manipulate exemplary style according to the President Ho Chi Minh’s thought in building work style for key caders at present period 117 Dam Quang Hung - Science lesson planning for grade 4, according to experimental research 123 Hoang Thi Thu Hoai - Difficulties in teaching and learning ESP vocabulary for nursing students at Thai Nguyen Medical College and some solutions 129 Nguyen Lan Huong, Van Thi Quynh Hoa - Determinants affecting English speaking performance of the first-year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 135 Journal of Science and Technology 183(07) (10)Vu Kieu Hanh - Determinants to the reading comprehension performance level of the second- year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 141 Nguyen Thi Que, Hoang Thi Nhung - Asking the right question for successful self-studying and cooperative learning - towards independent language learners in the context of ASEAN community and global integration 147 Ngo Thi Thu Ha, Nguyen Thi Hoai Thu - Apply interactive teaching methods to improve the quality of teaching and learning Vietnamese to international students at Military Technical Academy 153 Duong Van Tan - An assessment of the effectiveness in application of games in general physical development for students at Thai Nguyen University of Technology 159 Bui Thi Huong Giang - Improving intercultural communicative competence in foreign language teaching and learning 165 Tran Hoang Tinh, Nong La Duy, Pham Van Tuan - Building self-managed platoon in disciplinary education for students at the center for defense and security education in the current phase 171 Tran Thi Yen, Khong Thi Thanh Huyen - Improving academic writing performance for english majors through intensive reading 177 Do Thi Hong Hanh, Hoang Mai Phuong - Vocational training for rural workers in Cho Moi district, Bac Kan province 183 Tran Thuy Linh, Tran Luong Duc, Nguyen Thi Thuy Trang - European union competition law approach on exploitative abuses 189 Nguyen Thi Thanh Ha, Pham Viet Huong - Setting up an appropriate set of economic criteria and indicators for evaluating sustainable forest management in Dinh Hoa district 195 Dinh Thi Hoai - Marketing promotion for information - library product and service at the Learning Resource Center of Thai Nguyen University 201 Nguyen Thi Thanh Xuan - Factors affecting customer satisfaction in hotels at Thanh Hoa province, Vietnam 207 Duong Thi Tinh - Contributions of goods export to the economic growth of Yen Bai province 213 Le Minh Hai, Tran Viet Khanh - Tourism space organization of Thai Nguyen province 219 Ha Van Vuong - Apply the ergonomics theory in working environment organization at the office of Song Cong grarment branch II – TNG Investment and Trading Joint Stock Company 227 Mai Anh Linh, Nguyen Thi Minh Anh - Assessing service quality and customer satisfaction: an empirical study at Lan Chi supermarket, Thai Nguyen city 233 Dinh Hong Linh, Nguyen Thu Nga, Nguyen Thu Hang - Applying logarithmic function to evaluate the business efficiency of Vietnam banks 239
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN DIỆN CỬ TUYỂN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2017, THỰC TRẠNG XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN DIỆN CỬ TUYỂN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2017