Những lời khuyên dành cho trọng tài chính môn Bóng đá

25 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:55

− The referee, based on these recommendations, must look for the best position, taking into account other circumstances.... POSITIONING (dead ball)..[r] (1)Những lời khuyên cho (2)Nhng ch ã Chọn Vị trí ã Các ký hiệu trọng tài ã Sử dụng tiếng còi. (3)Chọn vị trÝ (khi bãng chÕt)“VÞ trÝ tèt nhÊt vị trí m t ú, trng ti đ a đ ợc định − VÞ trÝ The position suggested in the following graphics are basic and recommended to the referees (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)• Các hành động (chơi bóng) trọng tài trợ lý trọng tài ãTrục di chuyển chÐo. •Khơng ảnh h ởng đến trận đấu đến cầu thđ  Chän vÞ trÝ (khi bãng cuéc)“VÞ trÝ tốt vị ttrí (17)Các ký hiệu trọng tài (18)Xử lý thẻ phạt (19)Lợi thế (20)Bắt buộc phải có tiÕng cßi:Bắt đầu trận đấu (hiệp 1, hip 2) Dng trn u ãQuả phạt, Penalty. ãDng, tm dng hay ỡnh ch trn đấu − Bắt đầu lại trận đấu Quả phạt với hàng rào phải đIều chỉnh cự ly. ãQu ỏ Penalty Không thiết có tiếng còI: Cho vic dng trn u ãQuả phát bóng, phạt góc, ném biên. ãBàn thắng (Trừ tình không rõ ràng) Cho vic bt u li trn u ãQuả phạt, phát bóng, phạt góc, ném biên. (21)Ngụn ng động tác Ngôn ngữ động tác là: − Một công cụ trọng tài giúp điều khiển trận đấu. − ThĨ hiƯn uy quyền khả điều khin trn u theo ý mình. Ngơn ngữ động tác khơng phảI là: − Giải thích định. − Chỉ để thể uy quyền mà thôi. (22)ChuÈn bÞ chiÕn thuËt  Tầm quan trọng trận đấu.  Những trận đấu tr ớc ú. Kết cần thiết, tỷ số cần thiết. Kích th ớc sân. Điều kiện s©n.  Độ cao so với mực n ớc biển, độ nóng, độ ẩm.  Thời tiết yếu tố ảnh h ởng (m a, gió )  Thực trạng đ ờng kẻ sân. (23)ChuÈn bÞ chiÕn thuËt  Sơ đồ chiến thuật đội bóng (4 2). Bố trí phòng thủ (dàn ngang, có trung vệ thßng)  Xếp đội hình.  Hiểu ý đố cầu thủ.  Phong cách chơi. (24)ChuÈn bÞ chiÕn thuËt  Đọc trận đấu: - Bè trÝ, s¾p xÕp - Phát bóng. (25)Chuẩn bị chiến thuËt  Đọc trận đấu: - Giờ thi đấu. - Ghi bàn thắng trận đấu. - Các tr ờng hợp chấn th ơng làm gián đoạn trận đấu - Thêi gian chÕt.
- Xem thêm -

Xem thêm: Những lời khuyên dành cho trọng tài chính môn Bóng đá, Những lời khuyên dành cho trọng tài chính môn Bóng đá