Địa lí 12 - Học trên truyền hình - Bài 22

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:50

Câu hỏi 6: Tại sao nói nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển cây công nghiệp, nhất là cây công nghiệp lâu năm?Bên cạnh thuận lợi còn có những khó khăn gì?. Tự nhiên Kinh tế xã hội?[r] (1)BÀI 22 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Đường dẫn vào internet: http://nghean.edu.vn/lien-ket-cac-co-so-truc-thuoc/tai-nguyen/day-hoc-tren-truyen-hinh/truyen-hinh-ha-noi/trung-hoc-pho-thong-thpt-/mon-dia Tìm: MƠN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP | 16H00 NGÀY 12.3.2020 (Dạy học truyền hình Hà Nội) Giáo viên Trần Thị Thu Hương Câu hỏi 1: Dựa vào biểu đồ sau, nêu nhận xét cấu thay đổi cấu sản xuất trồng nước ta giai đoạn 2005-2016? Câu hỏi 2: Ý nghĩa quan trọng sản xuất lương thực? Câu hỏi 3: Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội có thuận lợi khó khăn cho sản xuất lương thực? (2)Câu hỏi Dựa vào Atlat trang 19 hồn thành bảng sau? Bảng Diện tích, sản lượng, suất lúa, bình quân sản lượng lúa theo đầu người qua năm Năm 2000 2005 2007 Diện tích lúa ( nghìn ha) Sản lượng lúa (nghìn tấn) Năng suất lúa (tấn/ha) Dân số (triệu người) 77,63 83,11 85,17 Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg/ người) Câu hỏi 5:Dựa vào Atlat trang 19, cho biết: -Tên vùng sản xuất lương thực lớn nước? -Vùng dẫn đầu nước sản xuất lương thực ? -Vùng dẫn đầu nước suất lúa? Câu hỏi 6: Tại nói nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp, công nghiệp lâu năm?Bên cạnh thuận lợi cịn có khó khăn gì? Tự nhiên Kinh tế xã hội Câu hỏi 7: Dựa vào biểu đồ cột Diện tích gieo trồng cơng nghiệp qua năm trang 19 Atlat, nêu nhận xét: -Tổng diện tích cơng nghiệp tăng hay giảm? -Trong công nghiệp hàng năm cơng nghiệp lâu năm loại tăng nhanh hơn? Câu hỏi 8: Dựa vào Atlat trang 18, 19 trình bày phân bố cơng nghiệp sau: Cây công nghiệp Phân bố Lâu năm -Cà phê -Chè -Điều -Hồ tiêu -Dừa -Cao su Tây Nguyên, Đông nam Bộ, Hàng năm -Mía -Lạc -Đậu tương -Thuốc -Bông -Dâu tằm Câu hỏi 9: Tại công nghiệp lâu năm có vai trị quan trọng cấu sản xuất cây công nghiệp nước ta? (3)Câu hỏi 10: Nhận xét biểu đồ sau? Câu hỏi 11: Ngành chăn nuôi chuyển hướng nào? Câu hỏi 12: Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi? (4)Câu hỏi 13: Dựa vào bảng số liệu biểu đồ sau: Nhận xét tăng trưởng thịt lợn so với loại khác? Nhận xét tỉ trọng thịt lợn cấu sản lượng thịt loại nước ta? Câu hỏi 14: Tại lợn gia cầm phân bố rộng khắp, đặc biệt phân bố vùng đồng bằng? Câu hỏi 15:Tại trâu bị ni nhiều trung du miền núi? Tại trâu nuôi tập trung phía Bắc nước ta? http://nghean.edu.vn/lien-ket-cac-co-so-truc-thuoc/tai-nguyen/day-hoc-tren-truyen-hinh/truyen-hinh-ha-noi/trung-hoc-pho-thong-thpt-/mon-dia
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa lí 12 - Học trên truyền hình - Bài 22, Địa lí 12 - Học trên truyền hình - Bài 22