BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

5 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:50

Đồng thời, với một số sinh viên còn rụt rè, không dám thể hiện bản thân, không tự tin đứng trước lớp thì giảng viên cũng cần có những giải pháp thích hợp để khuyến k[r] (1) BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHĨM TRONG GIẢNG DẠY MƠN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Phùng Thanh Hoa Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thơng – ĐH Thái Ngun TĨM TẲT Hiện nay, lực hợp tác lực quan trọng người uá trình phát triển lực hợp tác diễn khổng bên xã hội mà lĩnh vực giáo dục dần trở thành xu giữ vai trò tất yếu Một phương pháp dạy học để phản ánh xu lĩnh vực giáo dụ phương pháp thảo luận nhóm Khi phương pháo thảo luận nhóm thực tốt phát huy tính tích cực, tính tự giác cho sinh viên để phát triển lực thân Trong viết tác giả trình bày số biện pháp sử dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát triển lực người học thông qua việc giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Từ khóa: thảo luận nhóm; phương pháp dạy học tích cực; giảng dạy; dạy học nhóm; hợp tác nhóm nhỏ Ngày nhận bài: 18/3/2019; Ngày hoàn thiện: 16/5/2019; Ngày duyệt đăng: 30/5/2019 MEASURES TO USE GROUP DISCUSSION METHOD IN TEACHING HO CHI MINH THOUGHT UNDER THE ORIENTATION OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT Phung Thanh Hoa TNU - University of Information Technology and Communication ABSTRACT Currently, cooperation capacity is one of the most important forces of each person Capacity development process occurs not only cooperate in outside society in the field of education, it is also gradually becoming a trend in the inevitable role A teaching method to reflect that trend in the field of example is the method of group discussion When the group discussion method is well implemented, it will promote the positive and self-discipline for students to develop their own capabilities In this article the author presents a number of measures using group discussion method to develop the capacity of students through teaching subjects Ho Chi Minh Thought Keywords: group discussion; active teaching method; teaching; group teaching; small group cooperation Received: 18/3/2019; Revised: 16/5/2019; Approved: 30/5/2019 (2)1 Đặt vấn đề Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tới tất lĩnh vực đời sống xã hội lĩnh vực giáo dục khơng nằm ngồi quy luật Qua q trình dạy học người nắm bắt, chiếm lĩnh tri thức làm chủ sống Giảng viên muốn chủu động nắm bắt tri thức cần phải có phương pháp dạy học phù hợp Trên thực tế, trình dạy học giảng viên sử dụng nhiều biện pháp dạy học khác nhau: thảo luận nhóm, giải tình có vấn đề, bể cá vàng… Trong tất phương pháp dạy học tích cực phương pháp thảo luận nhóm (PPTLN) coi phương pháp tối ưu PPTLN phát huy tính chủ động, tích cực sinh viên q trình học tập Nghị số 29, Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố bản giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học” [1,tr 27]. Tư tưởng Hồ Chí Minh mơn học giúp cho sinh viên hiểu cách có hệ thống giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tới cách mạng xã hội chủ nghĩa Thêm nữa, thông qua môn học giúp cho sinh viên có khả vận dụng sáng tạo tư tưởng, lý luận vào thực tiễn sống Tuy nhiên, phương pháp dạy học chưa thật hợp lí cộng thêm thiếu phong phú, đa dạng làm hạn chế phần hứng thú sinh viên với mơn lí luận trị nói chung tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng Trên thực tế, phận không nhỏ sinh viên chưa thấy ý nghĩa mơn học, chưa có hứng thú học tập làm cho hiệu mang lại môn học chưa thật cao Vì vậy, yêu cầu cấp bách cần thiết đặt làm để nâng cao hiệu quả giảng dạy cho môn học 2 Nội dung 2.1 Vài nét phương pháp thảo luận nhóm PPTLN hay phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ phương pháp tồn tạo từ lâu lịch sử Ngay từ thời Cổ đại vấn đề mà nhà giáo dục quan tâm dạy học người học học sao? Trong xã hội Trung Hoa Khổng Tử (551-479 TCN) khẳng định: “trong ba người tất có người thầy ta” [5,tr 22] Với quan niệm Khổng Tử chứng tỏ điều ông đề cao tương tác người dạy người học, người học với Tiếp theo thời kì triết học Hy Lạp La Mã cổ đại nhà triết học Socrat vĩ đại (469-399 TCN) đề phương pháp Socrat để phát tìm chân lý với tinh thần “nhận thức mình” Người Việt Nam có câu thành ngữ “Học thầy khơng tày học bạn” Đây coi hình thức sơ khai việc học tập theo mơ hình hợp tác nhóm nhỏ Ngày nay, PPTLN coi phương pháp dạy học tích cực sở kế thừa phương pháp daỵ học lịch sử trước Nhóm tập hợp số người vật thình thành theo nguyên tắc định, tụ tập với để làm việc Nhóm cịn quan niệm hoạt động có ý thức người bao gồm tập hợp người(hai hai người) xác định mối quan hệ tương tác, đặc biệt có mục đích chia sẻ mục tiêu chung (3)Trong giáo trình “Nghiên c ứu thị trường” có viết: “Thảo luận nhóm kỹ thuật thu thập liệu phổ biến dự án nghiên cứu định tính Việc thu thập liệu được thực qua hình thức thảo luận các đối tượng nghiên cứu với dẫn hướng nhà nghiên cứu Nhà nghiên cứu trường hợp gọi người điều khiển chương trình.”[6, tr 78] Ưu điểm PPTLN + Thứ nhất, thơng qua PPTLN sinh viên hình thành phương pháp tự học phù hợp sinh viên biết cách thức trình bày giải vấn đề cách cụ thể rõ ràng + Thứ hai, với PPTLN tinh thần tích cực, ý thức tự giác, ý thức trách nhiệm thân sinh viên phát huy cách tối đa + Thứ ba, trình tiến hành thảo luận sinh viên có trao đổi, tiếp xúc với nhiều qua tạo điều kiện có gần gũi với để từ tiếp thu học hỏi kinh nghiệm lẫn + Thứ tư, PPTLN tạo điều kiện để sinh viên thể lĩnh, tự tin khả diễn thuyết + Thứ năm, thơng quan thảo luận nhóm giúp sinh viên có khả lắng nghe, tiếp thu, chia sẻ ý kiến phản hồi từ sinh viên khác cách hiệu Tuy nhiên, PPTLN bộc lộ số hạn chế định Hạn chế PPTLN + Thứ nhất, PPTLN với lớp có số lượng sinh viên đơng thảo luận nhóm nhiều thời gian Bởi tách thành nhóm với số lượng sinh viên mang lại hiệu cao + Thứ hai, nhóm thảo luận khơng phải sinh viên tích cực, chịu khó mà có số sinh viên lười làm việc nhó nên nảy sinh tình trạng thụ động, ỷ nại Vì vậy, trình cho điểm giáo viên cần vào khả tham gia hoạt động nhóm thành viên khơng dẫn tới không công + Thứ ba, mơn học trị địi hỏi phải cập nhật liên tục thơng tin giảng viên phải có mềm dẻo, linh hoạt nhạy bén để giải vấn đề cách thuyết phục Điều giảng viên làm nên dẫn tới tình trạng hình thức, sinh viên khơng hứng thú làm việc đối phó, khơng tham gia nhiệt tình vào buổi thảo luận 2.2 Biện pháp sử dụng PPTLN giảng dạy mơn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển lực người học Bước 1: Xây dựng chủ đề thảo luận Trước thảo luận nhóm cần có chủ đề thảo luận hay tình thảo luận nhóm Giảng viên tiến hành lựa chọn chủ đề để sinh viên chuẩn bị Giảng viên cho chủ đề trước sau sinh viên nhà thu thập tài liệu chuẩn bị theo chủ đề nhận Một vài gợi ý chủ đề thảo luận: Chủ đề 1: Trong quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, anh (chị) giải thích “Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời” Chủ đề 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân làm chủ” Anh (chị) làm rõ quan điểm Chủ đề 3: Phân tích ngun tắc “Xây phải đơi với chống” Ngồi ra, giảng viên cho sinh viên chuẩn bị vài tập tình tranh luận đối kháng trực tiếp Ví dụ: Trong sách giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh có viết: “Theo Hồ Chí Minh, bước vào thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta có đặc điểm lớn nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội kinh qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa.” [3,tr 115] Bỏ qua TBCN tức là: Quan điểm 1: Bỏ qua tất yếu tố thuộc về CNTB Quan điểm 2: Bỏ qua yếu tố lạc hậu, phản tiến bộ, kế thừa phát triển yếu tố tích cực CNTB (4)mà (nhóm mình) lựa chọn Lập luận tranh luận với bạn (nhóm bạn) để bảo vệ kiến Bước 2: Tổ chức tiến hành thảo luận - Tiến hành chia nhóm vị trí chỗ ngồi nhóm Cơng tác chia nhóm Giảng viên lấy dựa vào danh sách lớp xem có thành viên để chia nhóm thảo luận cho phù hợp Mỗi nhóm thảo luận có khoảng 5-6 sinh viên Các thành viên nhóm tự có trách nhiệm bàn bạc với công việc phân cơng người đại diện cho nhóm (hay nhóm trưởng) Khi buổi thảo luận tiến hành tất thành viên cần thể tinh thần đoàn kết cách tập trung thành nhóm ngồi chỗ định Giảng viên chủ động phân chia nhóm thảo luận theo danh sách lớp để thành viên tự nguyện nhận nhóm với phả đảm bảo quân số Khi tiến hành thảo luận nhóm trưởng trình bày hết phân chia thành viên trình bày nội dung - Tiến hành trình giao nhiệm vụ Sau phân nhóm, bố trí vị trí chỗ ngồi cụ thể cho nhóm xong bắt đầu cơng việc tiến hành thảo luận Từng nhóm trình bày thảo luận theo chủ đề Giảng viên tự phân cơng chủ đề cho nhóm bốc thăm Lưu ý quan trọng nhóm điểm thành viên không giống Giảng viên cộng thêm điểm với cá nhân tích cực trừ điểm với cá nhân vi phạm Vì vậy, giảng viên cần có theo dõi lớp cách sát điểm cách xác đảm bảo cơng Mỗi chủ đề thực tiết học bao gồm thời gian trình bày, thời gian hỏi thời gian trả lời Các thành viên nhóm thảo luận có trách nhiệm nghe trả lời câu hỏi nhóm chưa thảo luận ngược lại đặt câu hỏi cho thành viên nhóm khác - Trình bày thảo luận tranh luận Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày báo cáo nhóm trưởng một thành viên nhóm Trong q trình tiến hành thảo luận để làm cho nhóm thêm phong phú sinh động sinh viên kết hợp sử dụng biện pháp khác như: trình chiếu slide, thuyết trình miệng, viết bảng, trình bày khổ giấy lớn… Giảng viên lúc bao quát, hoạt động sinh viên lại Có chủ đề thu hút sinh viên tham gia cách chí tạo tranh luận đơi mang tính chất đối kháng, căng thẳng.Vì vậy, giảng viên lúc đóng vai trị người điều hoàn giảng tranh luận kịp thời làm dịu bớt khơng khí căng thẳng Ví dụ: Trong tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh tiền đề quan trọng nhất? Một là: giá trị truyền thống dân tộc Hai là: kết hợp yếu tố tinh hoa văn hoá nhân loại Ba là: vai trò chủ nghĩa Mác – Lênin Trong trình thảo luận để tránh bị lạc hướng, lạc chủ đề giảng viên đưa vài câu hỏi khác để định hướng cho sinh viên chủ đề Đồng thời, với số sinh viên cịn rụt rè, khơng dám thể thân, không tự tin đứng trước lớp giảng viên cần có giải pháp thích hợp để khuyến khích sinh viên chủ động, kịp thời năm bắt tri thức theo kịp chủ đề thảo luận Bước 3: Tổng kết, đánh giá + Giảng viên với vai trò người hướng dẫn, cố vấn học tập cho sinh viên cần đưa hệ thống kiến thức chuẩn để khẳng định lại vấn đề tranh luận, ý kiến phản hồi sinh viên có đáp án đầy đủ xác Ví dụ: (5)Minh khẳng định: "Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh nhất chủ nghĩa Lênin" [4, tr 128] + Bước tiếp theo, giảng viên đưa nhận xét nhóm thảo luận vấn đề cụ thể Những vấn đề bao gồm tác phong người thuyết trình, nội dung báo cáo, khả diễn đat, trình bày, ngơn từ, q trình tham gia trả lời câu hỏi nhóm thảo luận khác đặt ra… Đó lag tiêu chí, cứ, điều kiện để giảng viên cho điểm nhóm thảo luận + Kết thúc sau tất nhóm tiến hành tảo luận xong giảng viên đánh giá cho điểm hoạt động sinh viên Giảng viên lấy điểm thảo luận nhóm làm điểm kiểm tra cộng vào điểm chuyên cần cho sinh viên thay kiểm tra với sinh viên thiếu * Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc sử dụng PPTLN giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển lực người học Thứ nhất, với giảng viên giảng phải bám sát giáo trình Đồng thời trình giảng dạy phải bám sát thực tiễn, thực chủ trương, đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước Thứ hai, buổi thảo luận giảng viên cần phải có phân bổ thời gian hợp lí Trong giảng dạy phải không ngừng đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ, liên tục cập nhật thơng tin cách nhanh xác để truyền đạt giáo dục cho sinh viên Thứ ba, q trình tham gia thảo luậnsinh viên phải có tinh thần trách nhiệm cao Yêu cầu tất sinh viên phải tham gia vào thảo luận, khơng ỷ nại, lười biếng…Vì vậy, đảm bảo tương tác, giao lưu tất thành viên nhóm thảo luận Thứ tư, ln đảm bảo sĩ số lớp thảo luận 40 sinh viên để đảm bảo cho tất sinh viên tham gia trình bày, đóng góp ý kiến, tranh luận thảo luận Nếu lớp đông chia thành nhiều nhóm ảnh hưởng tới thời gian học lí thuyết cịn nhóm q đơng hiệu mang lại không cao 3 Kết luận Q trình giảng dạy mơn học lý luận trị có mơn học Tư tưởng Hồ Chí Minh mang lại thở cho người học Muốn cho sinh viên có hứng thú với mơn học coi khơ khan, khó hiểu, trừu tượng giảng viên cần phải có vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học khác đồng thời phải nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật tình hình hình thực tiễn cách nhạy bén, nhanh xác Một nhiệm vụ việc thực nâng cao hiệu học tập mơn học cần đổi phương pháp giảng dạy để nhằm phát triển lực tư cho người học Đây nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt không cá nhân giảng viên dạy lý luận trị mà cịn nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài Nhà trường môn Đổi phươg pháp giảng dạy để phù hợp với bối cảnh thực tiễn thời đại, để nâng cao chất lượng, hiểu môn học, để nâng cao lực tư duy, phát triển lực người học… Nếu thực tốt tất điều góp phần quan trọng vào nghiệp đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nước nhà để từ góp phần xây dựng đât nước ngày văn minh, đại TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung ương khóa XI, Văn phịng trung ương Đảng, Hà Nội, 2013 [2] Đinh Văn Đức - Dương Thuý Nga, Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân trường THPT, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2009 [3] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016 [4] Hồ Chí Minh, Tồn tập, Tập 10, Nxb Chính trị Quốc ggia, Hà Nội, 2002 [5] Nguyễn Lân, Lịch sử giáo dục học giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1958
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC, BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC