TÓM TẮT LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM (CHỦ ĐỀ 1 - HK2)

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:42

[r] (1)QUY TRÌNH HỌC CHỦ ĐỀ KIM LOẠI KIỀM Bước 1: Nghe giảng đến thuộc kiến thức 1) Vị trí cấu hình electron https://youtu.be/9OcPxZIcPME 2) Vị trí cấu hình electron (tiếp theo) https://youtu.be/3ETYIJq5Qeg 3) Tính chất vật lý https://youtu.be/l0ZYcFlfGMc 4) Tính chất hóa học https://youtu.be/_8s83aaZ_Xk 5) Trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế https://youtu.be/VHzgEiw7pek Bước 2: Nhận yêu cầu làm tập (Theo yêu cầu thầy cô môn) Trước làm bài: ghi họ, tên lớp vào đầu trang Phải ghi bút mực, không dùng bút xóa Bước 3: Nộp làm
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM (CHỦ ĐỀ 1 - HK2), TÓM TẮT LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM (CHỦ ĐỀ 1 - HK2)