Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 27

8 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 18:42

Câu hỏi 1: Cho biết ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những nhóm ngành nào?. ...[r] (1)BÀI 27 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Đường dẫn vào internet: https://www.youtube.com/watch?v=Im3loQWSzA0 Câu hỏi 1: Cho biết ngành cơng nghiệp lượng bao gồm nhóm ngành nào? Câu hỏi 2: Nguồn than nước ta? (Dựa vào Atlat trang 8, 22) -Than antraxit tập trung nhiều đâu? -Than nâu tập trung nhiều đâu? -Than bùn tập trung nhiều đâu? -Khai thác chủ yếu đâu? Câu hỏi 3: Nguồn dầu khí (Dựa vào Atlat trang 8, 22) - Cho biết bể trầm tích có triển vọng trữ lượng khả khai thác dầu khí nước ta ? - Dựa vào hình sau, nhận xét sản lượng dầu thô khai thác nước ta: -Từ 1900-2017 sản lượng dầu thô khai thác nước ta tăng hay giảm? -Từ 1990-2005 tăng có liên tục khơng? -Từ 2010-2017 tăng có ổn định không? -Tại 2010-2017 tăng không ổn định? -Dầu khí khai thác chủ yếu thềm lục địa phía bắc hay phía Nam? -Kể tên nhà máy lọc dầu nước ta? (2) Câu hỏi 4: Tiềm phát triển công nghiệp điện lực nước ta? Dựa vào biểu đồ sau, nêu nhận xét sản lượng điện nước ta giai đoạn 2000-2017? (3)Dựa vào hình đây, nhận xét thay đổi cấu sản lượng điện phân theo nguồn? Câu hỏi 5: Trên đồ trang 22 Atlat ‘’Đường dây 500kV” chạy từ đến -Tiềm phát triển thủy điện nhà máy thủy điện nước ta? Tiềm lớn, công xuất triệu kw Tập trung Hệ thống sông Hồng %, hệ thống sông Đồng Nai % (4)Nhiệt điện? Cơ sở nhiên liệu: Miền Bắc: ; Miền Trung miền Nam: Các nhà máy nhiệt điện Câu hỏi 6: +Cơ cấu công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm gồm nhóm ngành nào? + Tiềm phát triển ngành này? (5)+Tình hình phát triển phân bố: Trắc nghiệm: Chọn ý câu trắc nghiệm sau? Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D (6)Chọn : Chọn : (7)Chọn : Chọn : (8)Chọn : Chọn : Chọn : https://www.youtube.com/watch?v=Im3loQWSzA0
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 27, Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 27