Kiểm tra vật lý 10 -kiEn-tra-giUa-hOc-kY-ii-10cb-2013.thuvienvatly.com.a356e.39717

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 17:33

Phát biều nội dung của thuyết động học phân tử chất khí.. Đường đẳng tích là gì?[r] (1)ĐỀ KIỂN TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 – 2013 MƠN: VẬT LÍ - LỚP 10 CƠ BẢN Thời gian làm 45 phút (không kể phát đề) I LÝ THUYẾT (5 điểm) Câu 1: (2,5 điểm) a Định nghĩa viết biểu thức động lượng b Định nghĩa viết biểu thức tính động c Khi lực thực công âm Câu 2: (2,5 điểm) a Phát biều nội dung thuyết động học phân tử chất khí b Đường đẳng tích gì? Vẽ đường đẳng tích hệ tọa độ (p,T) II BÀI TẬP (5 điểm) Câu 3: (2,5 điểm) Một vật nhỏ có khối lượng kg ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc ban đầu 10 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí lấy g = 10 m/s2 Chọn gốc thế mặt đất a) Tính giá trị b) Xác định độ cao cực đại mà vật lên c) Xác định vận tốc vật độ cao 1m so với mặt đất Câu 4: (2,5 điểm) Một phịng tích 120m3 Lúc đầu khơng khí phịng có nhiệt độ 120C áp suất 105Pa, sau nhiệt độ phịng tăng lên đến 340C áp suất 1,1.105Pa a Tìm thể tích khỏi phịng b Nếu phịng kín nhiệt độ 340C áp suất khơng khí phịng bao nhiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 -kiEn-tra-giUa-hOc-kY-ii-10cb-2013.thuvienvatly.com.a356e.39717, Kiểm tra vật lý 10 -kiEn-tra-giUa-hOc-kY-ii-10cb-2013.thuvienvatly.com.a356e.39717