Kiểm tra vật lý 11ktra-1-tiet-k11.thuvienvatly.com.c3d91.41765

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 05:57

Áp dụng: Qua ba đỉnh của một tam giác đều ABC đặt ba dây dẫn thẳng, song song, dài vô hạn, có các dòng I = 10 A cùng chiều chạy qua.. Hãy tính độ lớn lực từ tác dụng lên một đơn vị chiề[r] (1)KIỂM TRA TIẾT KHỐI 11 THỜI GIAN: 45 PHÚT Đề Câu 1: (3 điểm) Nêu định nghĩa, đặc điểm vectơ lực Lo – ren – xơ Câu 2: (2 điểm) Viết biểu thức xác định độ lớn lực từ tác dụng lên đơn vị chiều dài dây dẫn Áp dụng: Qua ba đỉnh tam giác ABC đặt ba dây dẫn thẳng, song song, dài vơ hạn, có dịng I = A chiều chạy qua Hãy tính độ lớn lực từ tác dụng lên đơn vị chiều dài I1 Câu 3: (3 điểm) Hạt α chuyển động từ trường có cảm ứng từ B = 1,2 T theo quỹ đạo trịn có bán kính 0,45 m Hãy tính vận tốc v, chu kỳ quay T, tốc độ góc ω, tần số f, động Wđ hạt từ trường hiệu điện U cần thiết dùng để tăng tốc cho hạt từ trạng thái nghỉ trước vào từ trường Biết hạt α hạt nhân nguyên tử He có khối lượng lần khối lượng proton, có điện tích +2e, khối lượng proton gấp 1840 lần khối lượng electron 1e = 1,6.10 –19 C, me = 9,1.10–31 kg Câu 4: (2 điểm) Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l, khối lượng đơn vị dài dây D = 0,04 kg/m Dây treo hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng đặt từ trường có B vng góc với mặt phẳng chứa MN dây treo, B = 0,04 T Cho dòng điện I qua dây a Định chiều độ lớn I để lực căng dây treo khơng Giải thích chi tiết b Cho MN = 25 cm, I = 16 A có chiều từ N đến M Tính lực căng dây * Chú ý: Nhắc lần 2: Trừ 50% số điểm làm Nhắc lần 3: Thu KIỂM TRA TIẾT KHỐI 11 THỜI GIAN: 45 PHÚT Đề Câu 1: (3 điểm) Nêu định nghĩa tính chất đường sức từ Câu 2: (2 điểm) Viết biểu thức xác định độ lớn lực từ tác dụng lên đơn vị chiều dài dây dẫn Áp dụng: Qua ba đỉnh tam giác ABC đặt ba dây dẫn thẳng, song song, dài vơ hạn, có dịng I = 10 A chiều chạy qua Hãy tính độ lớn lực từ tác dụng lên đơn vị chiều dài I1 Câu 3: (3 điểm) Hạt α chuyển động từ trường có cảm ứng từ B = T theo quỹ đạo trịn có bán kính 0,45 m Hãy tính vận tốc v, chu kỳ quay T, tốc độ góc ω, tần số f, động Wđ hạt từ trường hiệu điện U cần thiết dùng để tăng tốc cho hạt từ trạng thái nghỉ trước vào từ trường Biết hạt α hạt nhân nguyên tử He có khối lượng lần khối lượng proton, có điện tích +2e, khối lượng proton gấp 1840 lần khối lượng electron 1e = 1,6.10 –19 C, me = 9,1.10–31 kg Câu 4: (2 điểm) Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l, khối lượng đơn vị dài dây D = 0,05 kg/m Dây treo hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng đặt từ trường có B vng góc với mặt phẳng chứa MN dây treo, B = 0,04 T Cho dòng điện I qua dây a Định chiều độ lớn I để lực căng dây treo khơng Giải thích chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11ktra-1-tiet-k11.thuvienvatly.com.c3d91.41765, Kiểm tra vật lý 11ktra-1-tiet-k11.thuvienvatly.com.c3d91.41765