[IUH] RM chuong 8:QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

31 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 00:26

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ? Người lao động: - Gặp tai nạn - Mất sức lao động - Bỏ việc Tổn thất nhân Ảnh hưởng: - Người lao động gia đình - Năng suất lao động GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỐI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC THUYÊN CHUYỂN LAO ĐỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA MỘT TỔ CHỨC GIỚI THIỆU Nguồn nhân lực tổ chức bao gồm tồn số cán bộ, cơng nhân, nhân viên, nhà quản trị, lao động toàn thời gian bán thời gian, lao động theo mùa lao động quanh năm GIỚI THIỆU Vai trò nguồn nhân lực rủi ro Con người nguồn rủi ro Con người biết tự xử lí rủi ro GIỚI THIỆU Thể hiểu biết, lòng tin tưởng, nhận thức giả định giới người lao động sống hoạt động Là thấu kính qua nhà quản trị quan sát đội ngũ người lao động khả đóng góp họ hoạt động kinh doanh công ty Mơ hình nguồn nhân lực Nhà quản trị giỏi phải biết cách kết hợp mơ hình quản trị nguồn nhân lực với văn hóa cơng ty Kĩ nhà quản trị Động làm việc người lao động thách thức nhà quản trị Mâu thuẫn tránh đội ngũ lao động Nhà quản trị cần phải học để xóa bỏ mâu thuẫn MỐI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI Nguy hiểm ý thức đạo đức: Những sai lầm người MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Nguy hiểm ý thức đạo đức: Nguy hiểm ý thức đạo đức loại nguy hiểm vơ hình khơng nhìn thấy khó đánh giá Vì nguy hiểm ý thức đạo đức khó lượng hóa , đánh giá người ta dễ dàng chấp nhận giá trị lớn nhỏ Nguy hiểm ý thức đạo đức có liên quan đến hành vi người tổ chức: nhà quản trị họ, nhân họ, hợp đồng, nhà cung ứng họ khách hàng họ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Mối quan hệ tốt người chủ người lao động yếu tố mang lại hiệu lao động kinh doanh Dưới kiểm soát nhà quản trị giỏi công việc thực theo quy định theo kế hoạch, hành vi hay việc làm sai bị phát rủi ro giảm RÁC VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP Phần lớn rủi ro xảy nơi sản xuất nguyên nhân rác ( phế liệu ) thải trình sản xuất từ máy móc thiết bị, có đặc tính nguy hiểm gây hỏa hoạn HÚT THUỐC NƠI LÀM VIỆC Hút thuốc nơi làm việc nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp gây nên hỏa hoạn lủa cháy từ diêm từ tàn thuốc lá, điếu thuốc cháy dở dang, vô ý vứt vào sọt rác có giấy, hay chất dễ cháy gây nên cháy LÀM VIỆC BAN ĐÊM Làm việc ban đêm định nghĩa công việc người lao động thực từ 9h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau Thời gian dễ xảy tai nạn nhân buồn ngủ, lãng, làm sai thao tác dẫn đến tai nạn Hoặc máy móc thiết bị khơng có thời gian nghỉ, làm nguội, máy bị nóng hư hóc xảy nhiều Giãn thợ (trong thời gian ngắn) Thuyên chuyển lao động Tự ý nghỉ (bỏ) việc Được phép nghỉ thức Nguyên nhân khác Sự di chuyển nhân vào khỏi công việc với cho phép công ty TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC Chi phí cao, tổn thất thu nhập Lịng trung thành thỏa mãn giảm Năng suất thấp, người tài giỏi Gián đoạn hoạt động sản xuất Tổn thất uy tín Làm tang tỷ lệ bỏ việc Chi phí cho người rời bỏ cơng ty Chi phí tuyển dụng Chi phí đào tạo Chi phí thuyên chuyển lao động Chi phí tổn thất doanh thu Chi phí thuê lao động Chi phí giảm suất Trực tiếp Gián tiếp Chi phí trực tiếp thuyên chuyển lao động - Chi phí thuê lao động tạm thời hay tiền trả cho lao động tìm người - Thời gian cần thiết mà phòng tổ chức phải làm việc với người - Thời gian bị nhà quản trị có nhân bỏ việc:bố trí lại cơng việc trách nhiệm, tư vấn cho người lao động lại - Chi phí đào tạo cho người bỏ việc bao gồm: tổn thất cấp, chun mơn - Chi phí tuyển dụng lựa chọn người thay bao gồm: mô tả công việc, quảng cáo, vấn,… - Chi phí đào tạo định hướng lao động thay bao gồm: thời gian hướng dẫn nhà quản trị người làm việc, tổn thất suất làm việc chưa có kinh nghiệm Chi phí gián tiếp thun chuyển lao động Mất khách hàng có quan hệ trực tiếp với người nghỉ việc Người lao động có suất lao động thấp Năng suất lao động tồn đội giảm có người bỏ việc phải đào tạo người thay Khối lượng công việc cho số lao động lại tang lên nguyên nhân suất giảm Đạo tạo người thay làm ảnh hưởng đến suất nhà quản trị đội ngũ lao động Các dự án bị gián đoạn phải kết thúc người lao động chủ chốt Tổn thất chuyên môn kinh nghiệm, nguồn lợi cạnh tranh, thay cách dễ dàng Tỷ lệ thuyên chuyển cao, gây tâm lý xấu cho người lại Khơng thỏa mãn khách hàng dẫn đến kết tổn thất thu nhập công việc bị giảm sút NGUYÊN NHÂN THUYÊN CHUYỂN LAO ĐỘNG Nền kinh tế Hiệu tổ chức Văn hóa cơng ty Đặc trưng công việc Ảo ảnh công ty Dân số học Cá nhân Nghỉ việc tự nguyện Lý quản lý Nghỉ việc không tự nguyện Các tiêu đánh giá mức độ thuyên chuyển lao động Chỉ tiêu chu chuyển lao động tịnh CCLDT = Tỷ số kỹ lao động Tỷ số tính cách lấy tổng số lao Hay: T= Trong đó: R: số lao động nghỉ việc W: Tổng số lao động bình quân năm tổ chức Trường hợp nghỉ việc người lao T= Trong đó: U số trường hợp nghỉ việc tránh khỏi động có thời gian làm việc năm thời điểm chia cho tổng số lao động tuyển dụng TTKNLĐ = Công thức giả định cơng nhân có kinh nghiệm sau năm làm việc Tổn thất người chủ chốt ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA NGUỒN NHÂN LỰC Tổn thất khoản tín dụng Đối với sở hữu chủ sở hữu đa chủ Tổn thất hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn Đối với công ty hợp danh Đối với công ty cổ phần nội Tổn thất người chủ chốt Những nhân viên mà kỹ nghề nghiệp, kiến thức hay mối quan hệ kinh doanh họ nguồn lực quan trọng tổ chức Những người cung cấp tín dụng cho tổ chức (bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng thương mại, trái chủ tổ chức) bị ảnh hưởng suy giảm lực tổ chức trường hợp người quản lý chết hay khả làm việc Tổn thất khoản tín dụng Nhiều tổ chức thực việc mở rộng tín dụng cho khách hàng Tình trạng tử vong, bệnh tật kéo dài hay thất nghiệp khách hàng làm giảm khả tốn nợ tạo mối quan hệ không tốt với công chúng sử dụng áp lực đòi nợ Tổn thất hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn KẾT LUẬN Rủi ro tồn song song với phát triển doanh nghiệp Và rủi ro nguồn nhân lực Công ty cổ phần nội số nhiều củahợp gánh chịu Đây xem Sở hữu chủrủi ro mà Donh nghiệp Công ty danh sởquan hữu trọng đa chủ rủi ro gây tổn thất không nhỏ cho cơng ty Vì nhân lực nguồn tài nguyên vô giá công ty chủ Con nắmngười giữ Quản trị rủi ro nhân lực công việc không dễ dàng đối vớiNhững nhàngười quản trị -Khi người chủ bị chết -Mỗi đối tác có cổ phần cơng ty bị khả đoán trách nhân tố khó khó đonhiệm lườngvơ nhà quản phảicổ cầnphần áp dụng tất thể hạnVìđối trị có lao động với cáccủa khoản lý tốt nguồn chuyển kĩ kinh nghiệm nợ để quản nhân lực.đổiTạođược dựngcho mốingười quan công ty khác Tuy nhiên, cổ -Trong trường hợp mộ giữ chân nhiều nhân tài hệ tốt chiêu phần nắm giữ giải thể - Nếu đối tác chết nội bộ, khơng thể đem bán thành cơng việc quản trị rủi ro nhân lực nghiệp rộng rãi thị trường   ... HIỂM ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC THUYÊN CHUYỂN LAO ĐỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA MỘT TỔ CHỨC GIỚI THIỆU Nguồn nhân lực tổ chức bao gồm tồn số cán bộ, cơng nhân, nhân viên, nhà quản trị, lao... ch? ?rủi ro mà Donh nghiệp Công ty danh sởquan hữu trọng đa chủ rủi ro gây tổn thất khơng nhỏ cho cơng ty Vì nhân lực nguồn tài nguyên vô giá công ty chủ Con nắmngười giữ Quản trị rủi ro nhân lực. .. gian, lao động theo mùa lao động quanh năm GIỚI THIỆU Vai trò nguồn nhân lực rủi ro Con người nguồn rủi ro Con người biết tự xử lí rủi ro GIỚI THIỆU Thể hiểu biết, lòng tin tưởng, nhận thức giả
- Xem thêm -

Xem thêm: [IUH] RM chuong 8:QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC, [IUH] RM chuong 8:QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Từ khóa liên quan