CHỦ đề văn 9 kì II 2021

18 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2021, 22:56

Chủ đề Văn 9 kì II soạn mới nhất theo công văn 5512. Gồm các bài: Bàn về đọc sách, Nghị luận về một vấn đề hiện tượng đời sống, tư tưởng đạo lí. Bài soạn chi tiết, tính ứng dụng cao.I. Mục tiêu.1. Kiến thức.+Văn bản: Bàn về đọc sách. HS biết về tác giả và xuất xứ văn bản, phương thức biểu đạt và kiểu văn bản. Học sinh hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản. HS vận dụng liên hệ thực tiễn việc đọc sách của bản thân.+ Làm văn nghị luận. HS nhận biết khái niệm nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Hiểu và biết cách làm một bài nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống; nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Vận dụng tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết đoạn, bài văn NL.2. Năng lực. Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch (không sa vào phân tích ngôn từ). Nhận ra và phân tích được bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu, rõ ràng trong một văn bản nghị luận. Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề. Nhận xét, đánh giá được tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong đoạn trích. Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội. Nhận biết được bố cục của kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống và một vấn đề về tư tưởng, đạo lí. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và tư tưởng đạo lí. Biết quan sát các hiện tượng của đời sống. Đọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loại. Viết được đoạn văn, bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và một vấn đề về tư tưởng, đạo lí với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình. 3. Phẩm chất. Yêu sách, thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Intenet để mở rộng hiểu biết, có phương pháp đọc sách hiệu quả. Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày. Có ý thức luôn quan tâm đến đời sống, tu dưỡng đạo đức; tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người, khách quan, công bằng trong nhận thức, ứng xử, đứng về lẽ phải mà suy nghĩ. Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm. Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân. II. Thiết bị dạy học và học liệu. Học liệu: Ngữ liệuSách giáo khoa, phiếu bài tập. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.III. Tiến trình dạy học.1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.a) Mục tiêu: Liên hệ, kết nối những hiểu biết của bản thân với chủ đề của bài học. Nêu và bảo vệ được quan điểm của bản thân bằng ngôn ngữ nói về một vấn đề xã hội liên quan đến nội dung của bài học. b) Nội dung hoạt động: HS xem vi deo. Chia sẻ quan điểm của cá nhân.c) Sản phẩm học tập: Câu trả lờichia sẻ của HS bằng ngôn ngữ nói theo phương thức nghị luận.d) Tổ chức hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS xem video về Ngày hội đọc sách“Quyển sách tôi yêu”. Suy nghĩ của em sau khi xem video? Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, chia sẻ quan điểm của cá nhân. Báo cáo kết quả: HS chia sẻ quan điểm của cá nhân. Đánh giá, nhận xét: GV nhận xét, kết luận, dẫn vào bài mới. CHỦ ĐỀ: VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Môn học: Ngữ Văn; Lớp:9B Thời gian thực hiện: 08 tiết I Mục tiêu Kiến thức +Văn bản: Bàn đọc sách - HS biết tác giả xuất xứ văn bản, phương thức biểu đạt kiểu văn - Học sinh hiểu, cảm nhận nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung ý nghĩa thực tiễn văn - HS vận dụng liên hệ thực tiễn việc đọc sách thân + Làm văn nghị luận - HS nhận biết khái niệm nghị luận việc, tượng đời sống; nghị luận tư tưởng đạo lí - Hiểu biết cách làm nghị luận việc, tượng đời sống; nghị luận tư tưởng đạo lí - Vận dụng tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết đoạn, văn NL Năng lực - Biết cách đọc hiểu văn dịch (không sa vào phân tích ngơn từ) - Nhận phân tích bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu, rõ ràng văn nghị luận - Phân tích mối liên hệ luận đề, luận điểm, lí lẽ chứng; vai trị luận điểm, lí lẽ chứng việc thể luận đề Nhận xét, đánh giá tính chất sai vấn đề đặt đoạn trích - Liên hệ ý tưởng, thơng điệp văn với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội - Nhận biết bố cục kiểu nghị luận việc tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí - Phân biệt điểm giống khác văn nghị luận việc, tượng đời sống tư tưởng đạo lí - Biết quan sát tượng đời sống - Đọc hiểu văn nghị luận theo đặc trưng thể loại - Viết đoạn văn, văn nghị luận việc, tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí với suy nghĩ, kiến nghị riêng Phẩm chất - Yêu sách, thích đọc sách, báo, tìm tư liệu mạng Intenet để mở rộng hiểu biết, có phương pháp đọc sách hiệu - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ học nhà trường, sách báo từ nguồn tin cậy khác vào học tập đời sống ngày - Có ý thức quan tâm đến đời sống, tu dưỡng đạo đức; tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải trước người, khách quan, công nhận thức, ứng xử, đứng lẽ phải mà suy nghĩ - Ln thống lời nói với việc làm - Nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân chịu trách nhiệm lời nói, hành vi thân II Thiết bị dạy học học liệu - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu tập - Thiết bị: Máy tính, máy chiếu III Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Xác định vấn đề a) Mục tiêu: - Liên hệ, kết nối hiểu biết thân với chủ đề học - Nêu bảo vệ quan điểm thân ngơn ngữ nói vấn đề xã hội liên quan đến nội dung học b) Nội dung hoạt động: - HS xem vi deo Chia sẻ quan điểm cá nhân c) Sản phẩm học tập: - Câu trả lời/chia sẻ HS ngơn ngữ nói theo phương thức nghị luận d) Tổ chức hoạt động: * Chuyển giao nhiệm vụ: - GV cho HS xem video Ngày hội đọc sách-“Quyển sách yêu” Ngày hội đọc sách - -Quyển sách yêu-.mp4 - Suy nghĩ em sau xem video? * Thực nhiệm vụ học tập: - HS suy nghĩ, chia sẻ quan điểm cá nhân * Báo cáo kết quả: - HS chia sẻ quan điểm cá nhân * Đánh giá, nhận xét: GV nhận xét, kết luận, dẫn vào Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc hiểu làm văn nghị luận 2.1 Hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn “Bàn đọc sách” (Chu Quang Tiềm) a) Mục tiêu: - Ý nghĩa, tầm quan trọng việc đọc sách phương pháp đọc sách - Phương pháp đọc sách có hiệu - Biết cách đọc hiểu văn dịch (khơng sa vào phân tích ngơn từ) - Nhận phân tích bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu, rõ ràng văn nghị luận - Phân tích mối liên hệ luận đề, luận điểm, lí lẽ chứng; vai trị luận điểm, lí lẽ chứng việc thể luận đề Nhận xét, đánh giá tính chất sai vấn đề đặt đoạn trích - Liên hệ ý tưởng, thông điệp văn với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội - Yêu sách, thích đọc sách, báo, tìm tư liệu mạng Intenet để mở rộng hiểu biết, có phương pháp đọc sách hiệu - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ học nhà trường, sách báo từ nguồn tin cậy khác vào học tập đời sống ngày b) Nội dung hoạt động: - Tìm hiểu chung tác giả văn - Đọc tìm hiểu khái quát văn - Đọc phân tích văn - Tổng kết văn c) Sản phẩm học tập: - Những nét khái quát tác giả văn - Luận đề, luận điểm, lí lẽ chứng tiêu biểu văn bản; mối liên hệ luận đề, luận điểm, lí lẽ chứng; vai trị luận điểm, lí lẽ chứng việc thể luận đề; tính chất sai vấn đề đặt văn - Mối quan hệ ý tưởng, thông điệp văn với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội d) Tổ chức thực hiện: * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: - GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin * Thực nhiệm vụ: - Học sinh đọc ngữ liệu văn - HS hoạt động cá nhân, cặp đơi, nhóm, thảo luận, thống kết ghi vào phiếu tập - GV quan sát, hỗ trợ HS * Báo cáo kết quả: - HS trình bày kết (cá nhân/đại diện nhóm) * Đánh giá nhận xét: - HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung - GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết làm việc HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ HOẠT ĐỘNG CÁCH THỨC TỔ CHỨC TÌM HIỂU CHUNG VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM Dự kiến sản phẩm: - HS quan sát chân dung tác giả, hình ảnh - Tác giả: thơng tin phần Chú thích sách… SGK - HS đọc thông tin tác giả, văn - Xuất xứ: đoạn trích từ “Danh - GV phát phiếu tập số 1, yêu cầu HS nhân Trung Quốc bàn niềm vui nỗi làm việc nhóm để điền thơng tin vào phiếu buồn việc đọc sách” tập - Thể loại: Nghị luận - Sau HS thực xong nhiệm - Phương thức biểu đạt chính: nghị luận vụ, GV nhận xét chốt lại Phiếu tập số 1: BÀN VỀ ĐỌC SÁCH (trích) Tác giả Xuất xứ Thể loại Phương thức biểu đạt Những thơng tin tác giả văn giúp cho em việc đọc văn bản? HOẠT ĐỘNG CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐỌC, HIỂU CHI TIẾT VĂN BẢN Dự kiến sản phẩm: * Trước đọc, hiểu chi tiết văn bản: GV cho HS - Văn nói cần thiết làm việc cá nhân, thực Phiếu học tập số việc đọc sách phương pháp chiến thuật dự đoán: đọc sách đắn Phiếu học tập số - Tác giả ca ngợi vai trò sách Từ nhan đề “Bàn đọc sách”, em dự đoán nội việc đọc sách; phê phán dung văn bản; sau ghi thơng tin vào cột bên trái cách đọc sách không bảng sau Thông tin cột bên phải điền đúng; khẳng định cần phải biết sau đọc hiểu xong văn chọn sách có phương pháp Dự đoán nội dung Nội dung hình thức đọc sách có hiệu phát hìnhthức văn văn (sau huy tầm quan trọng đọc) sách Văn nói vấn đề: Văn khác so ………… với dự đoán ban đầu Tác giả thể thái độ Bây hiểu …… vấn đề đặt văn ……………………… - Tác giả kết hợp phương thức nghị luận với biểu cảm (qua ví von), thuyết minh (ở luận điểm 2) để làm tăng sức thuyết phục cho viết * GV yêu cầu HS nêu ấn tượng bật văn bản: Cảm xúc, suy nghĩ em sau đọc văn gì? * GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực yêu cầu sau: (1) Ngoài phương thức biểu đạt chính, văn “Bàn đọc sách” CQT cịn có phương thức biểu đạt kết hợp? Em dấu hiệu phương thức biểu đạt sử dụng văn bản? - Vì tác giả lại sử dụng kết hợp phương thức biểu đạt văn bản? - Câu hỏi nâng cao: Nếu bàn vấn đề tương tự, em có sử dụng kết hợp phương thức biểu đạt tác giả khơng? Vì sao? (2) - Luận đề văn gì? Luận đề nằm đâu? - Để triển khai luận đề đó, tác giả đưa luận điểm nào? Hãy vị trí luận điểm - Tác giả lập luận theo cách nào? Em thấy cách lập luận có hợp lí khơng? Vì sao? - Câu hỏi nâng cao: Em thấy cách lập luận tác giả hay sáng tạo chỗ nào? Em có muốn làm theo cách lập luận tác giả làm văn nghị luận khơng? Nếu có vận dụng vào trường hợp nào? Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại - Luận đề nằm tên văn Có luận điểm: + Tầm quan trọng, ý nghĩa cần thiết việc đọc sách (Từ đầu đến “thế giới mới”), chủ yếu sử dụng thao tác giải thích + Các khó khăn thiên hướng sai lạc dễ mắc phải việc đọc sách thời đại (Tiếp theo đến “tiêu hao lực lượng”), chủ yếu sử dụng thao tác chứng minh bình luận + Phương pháp đọc sách có hiệu (còn lại), chủ yếu sử dụng thao tác chứng minh, phân tích - Cách lập luận: tổng – phân – hợp -> chặt chẽ, hợp lí - Tầm quan trọng ý nghĩa * GV yêu cầu HS làm việc nhóm phiếu tập, việc đọc sách nhóm nhiệm vụ (phiếu tập 3) - Phiếu tập: 3,4,5 - Những sai lệch thường gặp - HS hoàn thành phiếu tập, báo cáo kết việc đọc sách - HS theo dõi, đánh giá, nhận xét… (phiếu tập 4) - Cách lựa chọn sách đọc phương pháp đọc sách có hiệu (phiếu tập5) - Phiếu học tập số 3: Luận điểm nằm vị trí văn bản? Tác giả sử dụng thao tác lập luận nào? Chỉ biểu thao tác đó? (Hoàn thành phiếu học tập) Thao tác Luận điểm Luận Lí lẽ lập luận Nhận xét thao tác lập luận, cách đưa lí lẽ, dẫn chứng tác giả: Tác dụng thao tác lập luận, cách đưa lí lẽ, dẫn chứng: + Dự kiến sản phẩm: Thao tác Luận điểm lập luận Đọc sách Giải thích đường quan trọng học vấn Luận - Sách ghi chép, cô đúc, lưu truyền tri thức, thành tựu mà người tìm tịi, tích lũy qua thời đại Những sách có giá trị xem cột mốc đường phát triển học thuật nhân loại - Sách trở thành kho tàng quý báu di sản tinh thần mà loài người thu lượm, suy ngẫm suốt ngàn năm - Do đó, với người, đọc sách chuẩn bị để làm cuôc trường chinh vạn dặm đường học vấn, phát giới Nhận xét thao tác lập luận, cách đưa lí lẽ, dẫn chứng tác giả: - Thao tác lập luận, lí lẽ dẫn chứng tác giả sử dụng hợp lí, chặt chẽ Tác dụng thao tác lập luận, cách đưa lí lẽ, dẫn chứng: - Tác giả ca ngợi vai trò sách việc đọc sách - Phiếu học tập số 4: Tầm quan trọng sách - Ý nghĩa việc đọc sách Lí lẽ Ở luận điểm 2, lí lẽ dẫn chứng tác giả sử dụng? Tác giả sử dụng thao tác lập luận để trình bày lí lẽ dẫn chứng ấy? Lí lẽ dẫn chứng có phù hợp với khơng? Vì sao? Những sai lệch thường gặp việc đọc sách Luận Luận Thao tác lập luận Lí lẽ Dẫn chứng Nhận xét cách đưa lí lẽ, dẫn chứng tác giả Nghệ thuật Tác dụng cách đưa lí lẽ, dẫn chứng, nghệ thuật + Dự kiến sản phẩm: Những sai lệch thường gặp việc đọc sách Luận Luận Sách nhiều khiến người ta Sách nhiều khiến người đọc không chuyên sâu, dễ sa vào khó lựa chọn, lãng phí thời lối “ăn tươi nuốt sống” gian sức lực với không kịp tiêu hóa, khơng sách khơng thật có ích biết nghiền ngẫm Thao tác lập luận Chứng minh, bình luận Các học giả Trung Quốc, Nhiều người học Dẫn chứng học giả trẻ (liếc qua ) Sách đọc Chiếm lĩnh học vấn, lĩnh Lí lẽ vực nào, nhiều thiết thực có số Nhận xét cách đưa lí lẽ, Cách trình bày nêu lí lẽ, dẫn chứng chặt chẽ, sâu sắc, có dẫn chứng tác giả hình ảnh, gây ấn tượng giàu sức thuyết phục Cách viết giàu hình ảnh, nhiều chỗ tác giả ví von cụ thể Nghệ thuật thú vị Phê phán cách đọc sách không Nâng cao nhận Tác dụng cách đưa lí lẽ, thức cho người đọc tăng thêm tính thuyết phục cho ý dẫn chứng, nghệ thuật kiến - Phiếu học tập số 5: Ở luận điểm 3, lí lẽ dẫn chứng thao tác tác giả sử dụng Tác giả sử dụng thao tác lập luận để trình bày lí lẽ dẫn chứng ấy? Lí lẽ dẫn chứng có phù hợp với khơng? Vì sao? Cách lựa chọn sách đọc phương pháp đọc sách có hiệu Luận Luận Thao tác lập luận Lí lẽ Nhận xét cách đưa lí lẽ, dẫn chứng tác giả Tác dụng cách đưa lí lẽ, dẫn chứng, nghệ thuật + Dự kiến sản phẩm: Cách lựa chọn sách đọc phương pháp đọc sách có hiệu Luận Luận Cách lựa chọn sách Phương pháp đọc sách Phép lập luận Chứng minh, phân tích - Chọn tinh, chọn + Đọc kĩ sách chun mơn, có giá trị thuộc kết hợp sách thưởng thức… lĩnh vực chuyên môn + Khơng đọc lướt Đọc có suy nghĩ nghiền ngẫm Lí lẽ + Đọc sách thường thức + Không đọc tràn lan đọc tài liệu chun mơn có kế hoạch, có hệ thống + Đọc sách cịn rèn tính cách chuyện học làm người Nhận xét nghệ thuật lập Diễn dịch dùng nhiều thành ngữ, so sánh đối chiếu dẫn luận tác giả chứng cụ thể, hình ảnh & lời văn gợi cảm, dễ hiểu Phương pháp đọc sách đắn: Đọc kĩ, vừa đọc vừa suy Tác dụng cách lập luận ngẫm, cần phải có kế hoạch có hệ thống HOẠT ĐỘNG CÁCH THỨC TỔ CHỨC Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại * GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi nâng cao sau: - Em thấy việc xếp thứ tự luận điểm văn có hợp lí, chặt chẽ khơng? Có thể thay đổi thứ tự luận điểm khơng? Vì sao? - Em rút học cách nêu lí lẽ, dẫn chứng, sử dụng thao tác lập luận triển khai luận điểm làm văn nghị luận? - Ở luận điểm, cho biết giọng điệu tác giả Chỉ từ ngữ/câu văn thể trực tiếp gián tiếp quan điểm, tư tưởng tác giả nêu luận điểm * GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi sau: - Ở luận điểm, cho biết giọng điệu tác giả Chỉ từ ngữ/câu văn thể trực tiếp gián tiếp quan điểm, tư tưởng tác giả nêu luận điểm Từ đó, cho biết qua văn bản, tác giả thể quan điểm, tư tưởng việc đọc sách? - Em thấy quan điểm, tư tưởng tác giả việc đọc sách hay sai? Vì sao? - Quan điểm em vấn đề đọc sách gì? Có điều giống khác với quan điểm tác giả? Việc bàn đọc sách cách đọc sách tác giả có tác dụng đời sống nay? Vì sao? Theo em, để thể rõ quan điểm, tưởng thân vấn đề cần nghị luận làm văn nghị luận, cần sử dụng từ ngữ viết câu nào? Vì lại phải làm vậy? Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại * GV cho HS hoạt động nhóm: Hình thành kiến thức phần đọc hiểu chi tiết sơ đồ tư Dự kiến sản phẩm : Tổng kết văn Kết dự kiến : - Hình thức: Bố cục chặt chẽ, hợp lí - Nội dung: lời bàn tác giả đọc sách vừa đạt lí vừa thấu tình; lí lẽ dẫn chứng xác đáng, có sức thuyết phục cao - Ý nghĩa văn bản: Tầm quan trọng, ý nghĩa việc đọc sách cách lựa chọn sách, cách đọc sách cho hiệu * GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực yêu cầu sau: Em khái qt đặc điểm hình thức, nội dung đánh giá ý nghĩa văn * GV yêu cầu HS hoàn thành cột bên phải Phiếu học tập số Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại 2.2 Hướng dẫn học sinh tập làm văn nghị luận xã hội a) Mục tiêu: - Đặc điểm, yêu cầu, đối tượng kiểu nghị luận việc, tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí (Nhận diện đề bài) - Những yêu cầu cụ thể làm nghị luận việc tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí - Nhận biết bố cục kiểu nghị luận việc tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí Phân biệt điểm giống khác văn nghị luận việc, tượng đời sống tư tưởng đạo lí b) Nội dung hoạt động: - Tìm hiểu đề nghị luận việc, tượng đời sống; Cách làm nghị luận việc, tượng đời sống - Tìm hiểu đề nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí; Cách làm nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí c) Sản phẩm học tập: - Yêu cầu nội dung hình thức văn nghị luận việc, tượng đời sống văn nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí Hs báo cáo bảng phụ - Quy trình cách làm hai dạng văn d) Tổ chức thực hiện: d1 Hình thành khái niệm: Bước Chuyển giao nhiệm vụ -GV nêu yêu cầu (dùng phiếu học tập) *Nhóm 1: Tìm hiểu ví dụ: Bệnh lề mề (sgk/20) + Phiếu học tập 1: -Văn bàn luận tượng ? Bài văn chia làm phần, nêu ý phần? - Tác giả trình bày vấn đề qua luận điểm luận nào? - Bài viết đánh giá tượng sao? Bàn luận mở rộng thêm vấn đề xã hội? - Qua em hiểu nghị luận việc, tượng có ý nghĩa đời sống xã hội ? *Nhóm 2: Tìm hiểu ví dụ: Tri thức sức mạnh (sgk/34) + Phiếu học tập 2: -Văn bàn vấn đề gì? Bài văn chia làm phần? Nội dung phần? - Tác giả trình bày vấn đề qua luận điểm luận nào? Văn sử dụng phép lập luận nào? - Qua em hiểu nghị luận tư tưởng đạo lí? Có điểm khác với nl sv, ht đời sống? Bước Thực nhiệm vụ -HS thảo luận kĩ thuật mảnh ghép, ghi bảng phụ -Đảo nhóm để trao đổi Bước Báo cáo kết thảo luận - Đại diện nhóm trình bày -Nhóm khác nhận xét, phản biện, bổ sung (nếu có) Bước Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập -GV chốt chuẩn kt, chiếu Làm rõ khác hai kiểu nghị luận Dự kiến sản phẩm Phiếu học tập Phiếu học tập 1(nhóm 1) (nhóm 2) Nghị luận Nghị luận việc, tượng tư tưởng đạo lí đời sống Ví dụ: sgk/20 Ví dụ: sgk/34 Nhận xét Nhận xét -Vấn đề: coi thường -Vấn đề: giá trị giấc -Bố cục: phần -Luận điểm: +Biểu +Nguyên nhân +Tác hại +Bài học -Đánh giá: tượng xấu, cần thay đổi  NL SVHT đời sống bàn sv, ht có ý nghĩa xã hội, đáng khen, đáng chê… Ghi nhớ: sgk/21 tri thức -Bố cục: phần -Luận điểm:Câu đầu hai câu kết đoạn Câu đầu đoạn -Phép lập luận: chứng minh Nghị luận việc, tượng đời sống: xuất phát từ thực tế đời sống để rút vấn đề mang tính ý nghĩa tư tưởng, đạo lí Ghi nhớ: sgk/36 d2.Đề nghị luận Bước Chuyển giao nhiệm vụ -Yêu cầu hs thảo luận nhóm, kĩ thuật ktb, tìm hiểu đề nghị luận Câu hỏi: - Các đề có điểm giống nhau? Chỉ rõ? - Mỗi em tự nghĩ đề tương tự? Bước Thực nhiệm vụ -HS thảo luận kĩ thuật khăn trải bàn, ghi bảng phụ Bước Báo cáo kết thảo luận - Đại diện nhóm trình bày -Nhóm khác nhận xét, phản biện, bổ sung (nếu có) Bước Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập -GV chốt chuẩn kt, chiếu Làm rõ khác dạng đề Dự kiến sản phẩm Đề nghị luận việc, Đề nghị luận tư tưởng đạo lí tượng đời sống 1.Ví dụ: sgk/22 Nhận xét: 1.Ví dụ: sgk/51 a, giống nhau: thể việc, Nhận xét: tượng biểu dương, việc a giống : đưa vấn đề tư tượng khơng tốt phê phán, nhắc tưởng, đạo lí để người viết bàn bạc, suy nhở nghĩ, đề có mệnh lệnh đề - Dạng đề thường: nhận xét, nêu ý mở kiến, bày tỏ thái độ b Một số đề tương tự : b, Những dạng đề tương tự - Nêu nhận xét, suy nghĩ tượng hút thuốc niên Việt Nam năm gần - Nêu suy nghĩ tượng bệnh thành tích - Bình luận câu tục ngữ "Ăn nhớ kẻ trồng - Suy nghĩ em tính trung thực học tập - Đồn kết sức mạnh d3 Cách làm Bước Chuyển giao nhiệm vụ -Yêu cầu hs đọc đề -Yêu cầu hs thảo luận nhóm, kĩ thuật mảnh ghép, tìm hiểu cách làm nghị luận Câu hỏi: - Nêu bước làm văn? *Nhóm 1: Tìm hiểu bước làm văn nghị luận sv, ht đời sống *Nhóm Tìm hiểu bước làm văn nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí Bước Thực nhiệm vụ -HS thảo luận kĩ mảnh ghép, ghi bảng phụ Bước Báo cáo kết thảo luận - Đại diện nhóm trình bày -Nhóm khác nhận xét, phản biện, bổ sung (nếu có) Bước Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập -GV chốt chuẩn kt, chiếu Làm rõ cách làm dạng Dự kiến sản phẩm Cách làm nghị luận Cách làm nghị luận tư tưởng việc, tượng đời sống đạo lí Đề bài: Suy nghĩ đạo lí “Uống nước nhớ Đề bài: sgk/23 nguồn” 1.Tìm hiểu đề, tìm ý 1.Tìm hiểu đề, tìm ý -Yêu cầu: nêu suy nghĩ -Yêu cầu: nêu suy nghĩ -Nội dung: gương chăm học, chăm -Nội dung: đạo lí biết ơn làm, sáng tạo Phạm Văn Nghĩa Lập dàn ý.sgk/52 Lập dàn ý: sgk/24 Viết Viết -HS tham khảo sgk, viết đoạn thân -HS viết đoạn mở bài, đoạn thân Đọc sửa chữa  Rút yêu cầu dàn chung cho kiểu Đọc sửa chữa NL vấn đề tư tưởng đạo lí?  Rút yêu cầu dàn chung cho *Ghi nhớ: sgk/54 kiểu NL việc tượng đời sống? *Ghi nhớ: sgk Dự kiến sản phẩm: Hoạt động 3: Luyện tập a) Mục tiêu: - Đọc hiểu văn nghị luận theo đặc trưng thể loại - Viết đoạn văn, văn nghị luận việc, tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí với suy nghĩ, kiến nghị riêng - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ học nhà trường, sách báo từ nguồn tin cậy khác vào học tập đời sống ngày - Có ý thức ln quan tâm đến đời sống, tu dưỡng đạo đức; tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải trước người, khách quan, công nhận thức, ứng xử, đứng lẽ phải mà suy nghĩ - Luôn thống lời nói với việc làm - Nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân chịu trách nhiệm lời nói, hành vi thân b) Nội dung hoạt động: - HS luyện đọc kĩ đoạn trích văn “Bàn đọc sách” (Chu Quang Tiềm) thực nhiệm vụ/trả lời câu hỏi, tập để rèn kĩ đọc hiểu văn - HS tập làm nghị luận việc, tượng đời sống nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí c) Sản phẩm học tập: - Câu trả lời câu hỏi, tập - Các làm văn d) Tổ chức thực hiện: Bước Chuyển giao nhiệm vụ - GV phát phiếu tập Bước Thực nhiệm vụ - HS suy nghĩ, hình thành triển khai ý tưởng, tư độc lập… Bước Báo cáo kết quả: - GV gọi cá nhân trình bày kết Bước Kết luận, đánh giá: - HS, GV đánh giá, nhận xét HOẠT ĐỘNG CÁCH THỨC THỰC HIỆN Luyện tập đọc hiểu văn GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau: Phiếu học tập số Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Bất lĩnh vực học vấn ngày có sách chất đầy thư viện, có tác phẩm bản, đích thực, thiết phải đọc chẳng qua nghìn quyển, chí Nhiều người học tham nhiều mà không vụ thực chất, lãng phí thời gian sức lực sách vô thưởng vô phạt, nên không tránh khỏi bỏ lỡ dịp đọc sách quan trọng, Chiếm lĩnh học vấn giống đánh trận, cần phải đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân địch tinh nhuệ, chiếm mặt trận xung yếu Mục tiêu nhiều, che lấp vị trí kiên cố, đá bên hơng, đấm bên tây, hóa thành lối đánh “tự tiêu hao lực lượng” (Trích Bàn đọc sách – Chu Quang Tiềm Dẫn theo Ngữ văn 9, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019) Chỉ nêu tác dụng biện pháp nghệ thuật so sánh sử dụng đoạn trích Em hiểu lối đánh “tự tiêu hao lực lượng”? Tác giả phê phán lối đọc sách đoạn trích trên? Từ đoạn trích, em rút cho học đọc sách? Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại HS luyện tập viết văn * GV sử dụng đề sách giáo khoa, nghị luận việc, đề sau: tượng đời sống Từ văn “Bàn đọc sách” (Chu Quang Tiềm), viết văn nêu suy nghĩ em quan sát ảnh đây: (Sưu tầm từ Internet) Chúng ta sống giới số, nơi hoạt động từ sinh hoạt thường ngày đến kiện đặc biệt, từ cơng việc đến vui chơi giải trí, tự gắn chặt với giới số Hãy viết văn nêu suy nghĩ em vấn đề Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) kiện quốc tế năm, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên hộ gia đình sở kinh doanh tắt đèn điện thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối tháng ba (Theo http://vi.wikipedia.org) Hãy viết văn nêu suy nghĩ em kiện * Trong đề trên, GV dùng đề để hướng dẫn HS cách làm bài; để để HS viết thành văn hồn chỉnh (có thể làm lớp nhà) Với đề hướng dẫn HS cách làm bài, GV yêu cầu HS: - Chỉ vấn đề cần nghị luận quan điểm thân (đồng tình hay phản đối) vấn đề - Xác định phương thức biểu đạt phương thức biểu đạt kết hợp văn - Xác định thao tác lập luận sử dụng - Tìm ý lập dàn ý cho văn - Viết đoạn văn mở bài, đoạn phần thân bài, đoạn kết - Chỉnh sửa viết Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại HS luyện tập viết văn * GV sử dụng đề sách giáo khoa, nghị luận vấn đề tư đề sau: tưởng, đạo lí Học giả Chu Quang Tiềm cho rằng: “Học vấn không chuyện đọc sách, đọc sách đường quan trọng học vấn” (Trích “Bàn đọc sách” – Dẫn theo Ngữ văn 9, Tập 2) Hãy viết văn nêu suy nghĩ em ý kiến Viết văn nêu suy nghĩ em có khun rằng: Hãy tắt điện thoại, gập máy tính để nói cười? * Với hai đề trên, GV yêu cầu HS: - Chỉ vấn đề cần nghị luận quan điểm thân (đồng tình hay phản đối) vấn đề - Xác định phương thức biểu đạt phương thức biểu đạt kết hợp văn - Xác định thao tác lập luận sử dụng - Tìm ý lập dàn ý cho văn - Viết đoạn văn mở bài, đoạn phần thân bài, đoạn kết - Chỉnh sửa viết Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại Hoạt động 4: Vận dụng a) Mục tiêu: - Đọc hiểu văn nghị luận theo đặc trưng thể loại - Viết đoạn văn, văn nghị luận việc, tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí với suy nghĩ, kiến nghị riêng - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ học nhà trường, sách báo từ nguồn tin cậy khác vào học tập đời sống ngày - Có ý thức ln quan tâm đến đời sống, tu dưỡng đạo đức; tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải trước người, khách quan, công nhận thức, ứng xử, đứng lẽ phải mà suy nghĩ - Luôn thống lời nói với việc làm - Nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân chịu trách nhiệm lời nói, hành vi thân b) Nội dung: - HS vận dụng kĩ đọc hiểu văn nghị luận để đọc số đoạn trích/văn khác có phương thức chủ đề với văn “Bàn đọc sách” (Chu Quang Tiềm) - HS vận dụng kĩ làm văn nghị luận việc, tượng đời sống vấn đề tư tưởng, đạo lí để làm c) Sản phẩm học tập: - Câu trả lời cho câu hỏi đọc hiểu văn - Bài làm văn nghị luận xã hội d) Tổ chức thực hiện: * Giao nhiệm vụ học tập: - GV phát phiếu tập * Thực nhiệm vụ: - HS suy nghĩ, hình thành triển khai ý tưởng, tư độc lập… * Báo cáo kết quả: - GV gọi cá nhân trình bày kết * Kết luận, đánh giá: HOẠT ĐỘNG Đọc hiểu văn CÁCH THỨC THỰC HIỆN GV yêu cầu HS thực phiếu học tập sau đây: Phiếu học tập số Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Nói chung, sách có hai loại, sách tảng sách kĩ Đọc sách kĩ (kĩ sống, kĩ hành xử, kĩ làm việc…) tốt cần thiết, tốt nhiều đọc sách văn hố, sách khai minh (để hình thành tính bên trong, phần gốc rễ) đọc sách kĩ (để hoàn thiện hành xử bên ngoài, phần cành lá) Như "Đắc nhân tâm", hồi trẻ tơi thích thú này, sau tơi khơng thích lắm, khác nhiều với tinh thần cốt lõi "giáo dục khai phóng người tự do" mà theo đuổi Tôi nghĩ, thay cố tìm cách học thủ thuật hay chiêu trò để lấy lòng hay thuyết phục người khác người ta cần nâng tầm vóc văn hố lên, làm giàu lương tri phẩm giá mình, cần sống với người (sống thực, sống tự do), khơng cần dùng chiêu trò hay mẹo vặt mà người khác tôn trọng, quý mến tin tưởng Ngược lại, học tồn thủ thuật, chiêu trò, mánh khoé, mẹo vặt để lấy lịng người khác mà tính bên người lại khơng lâu dài nguy hiểm cho cho xã hội Bởi lẽ, với thủ thuật tinh vi học giúp thành cơng thời, tự biến thành kẻ hai mặt (bản tính bên khác hẳn hành vi bên ngồi), cịn xã hội với nhiều người sụp đổ niềm tin ngày trở nên dối trá Do vậy, người đọc khôn ngoan vào sách "tu thân" mang giá trị khai minh tiến sách thiên chiêu trò, mánh khoé (Nhà giáo Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE,Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED)) Câu ¶ Câu Phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích gì? Câu · Câu Theo tác giả, điểm khác sách tảng sách kĩ gì? Câu ¸ Câu Dựa vào đoạn trích, cho biết em hiểu "người đọc khôn ngoan"? Câu ¹ Câu Chia sẻ kinh nghiệm khác riêng em việc đọc sách Trình bày khoảng 5-7 dịng Phiếu học tập số 10 Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Kĩ đọc thể tổ hợp thao tác tư xác lập thành thói quen ứng xử đọc Các thao tác tư là: Lựa chọn có ý thức đề tài vấn đề cần đọc cho thân, biết vận dụng thành thạo cách đọc khác loại tài liệu đọc (tài liệu nghiên cứu, tài liệu phổ thông, tài liệu giải trí ) Biết định hướng nguồn tài liệu cần thiết cho thân, trước hết thư mục mục lục thư viện, nguồn tra cứu như: bách khoa thư, từ điển giải nghĩa, loại sổ tay, cẩm nang biết định hướng nguồn tài liệu cần thiết cho thân môi trường số (trong sở liệu, internet) Thể tính hệ thống, tính liên tục trình lựa chọn tài liệu đọc (đọc từ trình độ thấp lên trình độ cao, từ vấn đề đơn giản tới phức tạp) Biết cách tiếp nhận tối đa sâu sắc nội dung tài liệu đọc, kể vệ sinh đọc tài liệu cách ngồi, khoảng cách mắt tài liệu đọc, Biết vận dụng biện pháp kĩ thuật để củng cố đào sâu nội dung đọc ghi chép, lập hộp phiếu thư mục, soạn tóm tắt, viết giải, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp Biết vận dụng vào thực tiễn nội dung đọc Mục đích cuối kĩ đọc đọc có hiệu cao nhất, nắm nội dung cốt lõi biết vận dụng điều đọc vào sống người đọc Ngày người ta đặc biệt lưu tâm tới yếu tố thứ 6: biết vận dụng nội dung đọc vào sống người đọc để cải thiện sống họ Không phải vô cớ mà năm UNESCO trao giải thưởng xoá mù chữ cho cá nhân, tập thể đọc biết viết đơn thuần, mà phải biết vận dụng điều đọc vào sống họ, cải thiện sống nghèo khổ người mù chữ (Trích Văn hố đọc phát triển văn hoá đọc Việt Nam - Theo http://www.nlv.gov.vn) Nội dung đoạn trích gì? Theo đoạn trích, "kĩ đọc"? Theo em, người viết lại đưa vào đoạn trích hoạt động UNESCO: "hằng năm UNESCO trao giải thưởng xoá mù chữ cho cá nhân, tập thể đọc biết viết đơn thuần, mà phải biết vận dụng điều đọc vào sống họ, cải thiện sống nghèo khổ người mù chữ”? Em nêu tên sách hay mà đọc; 01 điều mà em vận dụng từ việc đọc sách vào sống thân Sau HS thực xong nhiệm vụ, GV nhận xét chốt lại Viết văn nghị luận GV yêu cầu HS làm kiểm tra 45 phút, thực vấn đề tư tưởng, đạo lí yêu cầu sau: việc, Có nhiều người cho rằng, bên cạnh việc mang lại tượng đời sống lợi ích to lớn, Internet làm cho hệ trẻ ngày đắm chìm vào giới ảo phá vỡ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp gia đình bạn bè Em có đồng ý với quan điểm khơng? Hãy viết văn nêu suy nghĩ quan điểm HS làm xong, GV thu chấm bài, trả nhận xét, rút kinh nghiệm kĩ làm văn nghị luận xã hội cho HS ... chung tác giả văn - Đọc tìm hiểu khái quát văn - Đọc phân tích văn - Tổng kết văn c) Sản phẩm học tập: - Những nét khái quát tác giả văn - Luận đề, luận điểm, lí lẽ chứng tiêu biểu văn bản; mối... kĩ đọc hiểu văn nghị luận để đọc số đoạn trích /văn khác có phương thức chủ đề với văn “Bàn đọc sách” (Chu Quang Tiềm) - HS vận dụng kĩ làm văn nghị luận việc, tượng đời sống vấn đề tư tưởng,... sau đọc hiểu xong văn chọn sách có phương pháp Dự đoán nội dung Nội dung hình thức đọc sách có hiệu phát hìnhthức văn văn (sau huy tầm quan trọng đọc) sách Văn nói vấn đề: Văn khác so ………… với
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề văn 9 kì II 2021, CHỦ đề văn 9 kì II 2021