LV phat trien CT nghe xay dung

183 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2021, 21:18

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái khi xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành nghề cũng đã thực hiện các yếu tố đầu vào và đầu ra, giảm lý thuyết, tăng thực hành và thực tập sản xuất tại doanh nghiệp. Với thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi xây dựng nguồn nhân lực phải chất lượng cao, thay đổi chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất thiết bị bắt kịp với xu hướng thời đại là rất khó. Nhìn chung các ngành nghề ở trường CĐN Yên Bái đã và đang thay đổi phương pháp đào tạo, các máy móc thiết bị đã được chú trọng đầu tư bắt kịp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên chương trình đào tạo mặc dù luôn có sự bổ sung, chỉnh sửa, thiết bị máy móc cũng đã bổ sung thường xuyên nhưng vẫn còn một số ngành nghề vẫn chưa thực sự đáp ứng được với nhu cầu thị trường lao động trong đó có nghề Kỹ thuật xây dựng.Từ lý do trên cho thấy việc phát triển chương trình giáo dục theo Dacum (Gắn kết nhà trường – Doanh nghiệp trong dạy học) là rất thiết thực. Từ những kiến thức, kỹ năng đã đư Dacumợc tiếp thu, thực hành tại nhà trường thì người học được tiếp cận với các trang thiết bị máy móc thực tế, hiện đại, gắn liền với lao động và sản xuất. Nhất là đối với nghề Kỹ thuật xây dựng, các em càng được tiếp xúc với thực tế càng có sự hiểu biết sâu rộng hơn, thực tế hơn, có khả năng tự chủ và trách nhiệm tốt hơn. Vì vậy tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái theo DACUM” để nghiên cứu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -  - NGUYỄN THỊ CẨM VÂN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ YÊN BÁI THEO DACUM Chuyên ngành: LL PPDH môn Kỹ thuật công nghiệp Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Khôi HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, nội dung mà tơi viết Luận văn tìm hiểu nghiên cứu thân, thực trường cao đẳng nghề Yên Bái doanh nghiệp hoạt động địa bàn tỉnh Yên Bái Tất kết nghiên cứu ý tưởng tác giả khác sử dụng có trích dẫn nguồn gốc cụ thể Luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ nước nước chưa công bố phương tiện thông tin, truyền thông Tôi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà tơi cam đoan ởtrên./ Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Vân LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng sau đại học, Trung tâm thông tin – Thư viện, quý thầy, cô giáo công tác Khoa sư phạm Kỹ thuật – Trường Đại học sư phạm Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện để em học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Nguyễn Văn Khôi quan tâm, tạo điều kiện, tận tình bảo, hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu, học tập hồn thành luận văn Sau xin cảm ơn Ban giám hiệu, khoa Kỹ thuật tổng hợp, đồng nghiệp trường Cao đẳng nghề Yên Bái; doanh nghiệp, tổ chức cá nhân địa bàn tỉnh Yên Bái gia đình quan tâm, động viên, giúp đỡ tôi./ Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Vân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt GV SV HS-SV CTĐT Đọc Giảng viên Sinh viên Học sinh, sinh viên Chương trình đào tạo CTGDNN GDNN KTXD KTĐQG CĐN Yên Bái DN NCĐT TTLĐ KTTT KLKTTT MĐ MH HP Chương trình giáo dục nghề nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật xây dựng Khung trình độ quốc gia Cao đẳng nghề Yên Bái Doanh nghiệp Nhu cầu đào tạo Thị trường lao động Kinh tế thị trường Khối lượng kiến thức tối thiểu Mô đun Mơn học Học phần DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỤC LỤC MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Sự bất cấp chất lượng đào tạo nhu cầu thực tiễn sản xuất Hàng năm, sở đào tạo nghề nước ta đào tạo khoảng hàng triệu học sinh - sinh viên trình độ sơ cấp đến cao đẳng nghề Theo thống kê BộLao động - Thương binh Xã hội, tính từ năm 1978 đến số người học tốt nghiệp nghề tăng từ số hàng nghìn lên đến hàng triệu năm Đội ngũ nhân lực không nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Một số học sinh – sinh viên sau trường khơng đáp ứng khó tiếp cận với u cầu doanh nghiệp sản xuất thực tiễn Nguyên nhân nội dung chương trình đào tạo nghề cịn nặng lý thuyết, sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ cho giảng dạy, học tập cịn thiếu hụt, lạc hậu Phương pháp giảng dạy học chưa bắt kịp với nhu cầu thực tiễn thị trường, thời gian thực hành thực tập doanh nghiệp cịn hạn chế… Do tình trạng thiếu hụt số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực diễn phổ biến doanh nghiệp, sở sản xuất 1.2 Chương trình đào tạo cịn nặng lý thuyết, máy móc thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập chưa phù hợp với thực tiễn Phần lớn sở dạy nghề xây dựng chương trình đào tạo cho ngành nghề thực yếu tố đầu vào đầu ra, giảm lý thuyết, tăng thực hành thực tập sản xuất doanh nghiệp Với thời đại cơng nghệ 4.0 địi hỏi xây dựng nguồn nhân lực phải chất lượng cao, thay đổi chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, sở vật chất thiết bị bắt kịp với xu hướng thời đại khó Mặc dù thay đổi phương pháp đào tạo, máy móc thiết bị trọng đầu tư chưa thể bắt kịp với nhu cầu thị trường Do tính hiệu việc học tập chưa cao 1.3 Thực trạng trang thiết bị học nghề trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói chung nghề Kỹ thuật xây dựng nói riêng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái xây dựng chương trình đào tạo cho ngành nghề thực yếu tố đầu vào đầu ra, giảm lý thuyết, tăng thực hành thực tập sản xuất doanh nghiệp Với thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi xây dựng nguồn nhân lực phải chất lượng cao, thay đổi chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, sở vật chất thiết bị bắt kịp với xu hướng thời đại khó Nhìn chung nghành nghề trường CĐN Yên Bái thay đổi phương pháp đào tạo, máy móc thiết bị trọng đầu tư bắt kịp với nhu cầu thị trường Tuy nhiên chương trình đào tạo ln có bổ sung, chỉnh sửa, thiết bị máy móc bổ sung thường xuyên số nghành nghề chưa thực đáp ứng với nhu cầu thị trường lao động có nghề Kỹ thuật xây dựng Từ lý cho thấy việc phát triển chương trình giáo dục theo Dacum (Gắn kết nhà trường – Doanh nghiệp dạy học) thiết thực Từ kiến thức, kỹ tiếp thu, thực hành nhà trường người học tiếp cận với trang thiết bị máy móc thực tế, đại, gắn liền với lao động sản xuất Nhất nghề Kỹ thuật xây dựng, em tiếp xúc với thực tế có hiểu biết sâu rộng hơn, thực tế hơn, có khả tự chủ trách nhiệm tốt Vì tác giả định lựa chọn đề tài “Phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệpnghề Kỹ thuật xây dựng trường Cao đẳng nghề Yên Bái theo DACUM” để nghiên cứu II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đề xuất biện pháp phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng trình độ trung cấp theo DACUM nhằm nâng cao chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp III GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng biện pháp phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng trình độ trung cấp theo DACUM nâng cao chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp IV KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình xây dựng phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựngtrường Cao đẳng nghề Yên Bái 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng trình độ trung cấp theo DACUM 4.3 Phạm vi nghiên cứu Chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng, trường Cao đẳng nghề Yên Bái theo định hướng gắn kết nhà trường với doanh nghiệp bao gồmcác cấp độ: - Chương trình khung - Chương trình đào tạo - Chương trình chi tiết modul, môn học V NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn phát triển chương trìnhgiáo dục nghề nghiệp nghề Kỹthuật xây dựng trường Cao đẳng nghề Yên Bái theo DACUM 5.2 Nghiên cứu tiến trình biện pháp phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng trình độ trung cấp theo DACUM 5.3 Xây dựng cải tiến số thiết bị thực hành có sẵn đơn vị 5.4 Kiểm nghiệm đánh giá giả thuyết khoa học đưa VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình nghiên cứu sử dụng số phương pháp sau: - Các phương pháp nghiên cứu luận: Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, - Cácphương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, khảo sát, thực nghiệm sư phạm, chuyên gia - Phương pháp thống kê xử lí liệu VII CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn cấu trúc gồm chương Chương Cơ sở lý luận thực tiễn việc phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệptheo DACUM Chương Phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng trường Cao đẳng nghề Yên Bái theo DACUM Chương Kiểm nghiệm đánh giá CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO DACUM 1.1 KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Tình hình nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận DACUM nước ngồi Có thể nói Lawrence (Larry) Coffin, Chuyên gia Tư vấn Giáo dục (1993) Sách hướng dẫn thơng hoạt viên DACUM (sách dịch)đã trình bày chi tiết tình hình nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận DACUM nước ngoài, thể sau: [24, Tr1-4] Phương pháp DACUM phương pháp phân tích lực nghề để thiết kế chương trình đào tạo Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thực tế thị trường lao động từ năm 1960 Canada nghiên cứu phát triển giáo dục đặc biệt lĩnh vực giáo dục đào tạo nghề Đi kèm với phát triển nhanh chóng tập trung đáng kể vào đổi bao gồm: Đào tạo giáo viên dạy nghề, xây dựng chương trình giảng dạy đổi phương pháp tiếp cận việc triển khai chương trình Trong giai đoạn trước thời kỳ phát triển này, Canada áp dụng cách thức tiếp cận có hệ thống với phân tích nghề, đặc biệt ngành nghề cho phép chế độ học việc Một số bước tiến hành để nhận diện lập biểu đồ kỹ cốt lõi cần thiết với số ngành nghề DACUM (Developing a Curriculum - Phát triển chương trình đào tạo) hình thành giai đoạn Thuật ngữ DACUM Howard Clement, người Canada tạo Canada Ông nhân viên Sở Phát triển Kinh tế Vùng bảo trợ cho số trung tâm đào tạo đổi thành lập khắp lãnh thổ Canada Khi tìm kiếm phương pháp tiếp cận đổi việc phát triển chương trình đào tạo, ơng tìm trang trình bày trực quan chương trình giảng dạy sử dụng Trung tâm Đào tạo Xúc tiến Việc làm cho Phụ nữ Clinton, Iowa Tuy nhiên, DACUM, mô tả phần tiếp theo, cho cơng trình Robert Adams Nova Scotia NewStart Corporation Yarmouth, Nova Scotia Trong suốt quãng thời gian từ 1968 đến 1972, Adams(1) phát triển phương pháp tiếp cận mà sau trường Cao đẳng Holland sử dụng giai đoạn 1970 Adams mô tả DACUM "hồ sơ kỹ ngắn gọn mà vừa đóng vai trị kế hoạch chương trình giảng dạy vừa cơng cụ đánh giá chương trình đào tạo nghề."DACUM khơng phân tích theo lực Đây cịn cách thức xác định phát triển chương trình đào tạo, hướng dẫn quản lýngười học, theo dõi tiến họ thời gian đào tạo cũngnhư thời gian thực hành chỗ Adam mô tả nguyên tắc học tập tảng quy trình DACUM sau: - Thơng tin phản hồi kết học viên - Phân tích điểm mạnh điểm yếu chương trình - Giao tiếp tích cực giảng dạy học viên - Học viên tự đánh giá - Tự lập kế hoạch thiết lập mục tiêu - Môi trường học tập lý thú, hiệu quả, thực tế phi cấu trúc - Có trách nhiệm đánh giá trình độ cho học viên - Phương pháp tích lũy hồn thành - Thước đo đầu vào đánh giá trình đào tạo kinh nghiệm trước học viên, đồng thời cho phép học viên theo đuổi chương trình xuất phát điểm phù hợp Adamsmơ tả đặc điểm quy trình DACUM - Sao chép mơ cách phù hợp tình công việc - Thái độ tự định tự định hướng việc học 10 - Kiến thức: Qua đánh giá giáo viên tập thể giáo viên kiểm tra viết trắc nghiệm điền khuyết +Trình bày đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, trình tự phương pháp xây gạch - Kỹ năng: + Nắm cấu tạo, xây loại tường, móng, trụ gạch yêu cầu kỹ thuật Nắm tính chất, liều lượng pha trộn vữa; + Trộn loại vữa thông thường yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo mác thiết kế; - Về lực tự chủ trách nhiệm + Có thái độ nghiêm túc trình, cẩn thận trình luyện tập xây; + Đảm bảo an tồn, tiết kiệm q trình luyện tập Phương pháp: đánh giá qua viết, kiểm tra, vấn đáp trắc nghiệm, tự luận, thực hành q trình thực học có mô đun kiến thức kỹ thái độ; VI Hướng dẫn thực mô đun: Phạm vi áp dụng mơ đun: Chương trình mơ đun Xây gạch sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mơ đun: - Mỗi học mô đun giảng dạy phần lý thuyết phòng chuyên đề rèn luyện kỹ xưởng thực hành - Học sinh cần hoàn thành sản phẩm sau kết thúc học giáo viên có đánh giá kết sản phẩm - Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào chương trình khung điều kiện thực tế trường để chuẩn bị chương trình chi tiết nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy học Những trọng tâm chương trình cần ý: - Nội dung trọng tâm: Xây móng, tường Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình kỹ thuật nề – NXB Xây dựng năm 1993 - Sổ tay kỹ thuật Xây dưng – Năm 1995 - Công tác lắp ghép xây gạch đá - Nhà xuất khoa học kỹ thuật năm 1997 169 169 - Cẩm nang người Xây dựng – NXB Xây dựng năm 1999 Tên mô đun: TRÁT, LÁNG Mã số mô đun: MĐ 16 Thời gian mô đun: 70h (Lý thuyết: 15h; Thực hành: 50h; Kiểm tra: 5h) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MƠ ĐUN: - Vị trí mơ đun: Mơ đun bố trí học kỳ I kỳ II khóa học, bố trí dạy song song với môn học, mô đun kỹ thuật sở như: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, bảo hộ lao động, vẽ kỹ thuật, ngoại ngữ, vật liệu xây dựng - Tính chất mơ đun: mô đun chuyên môn nghề bắt buộc II MỤC TIÊU MƠ ĐUN: Sau học xong mơ đun người học có khả năng: - Về kiến thức: Trình bày kiến thức liên quan đến kỹ thuật láng, trát vữa; - Về kỹ năng: + Trát tường phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật + Trát loại trụ độc lập, liền tường vuông chữ nhật yêu cầu + Láng nền, sàn đảm bảo yêu cầu chất lượng - Về lực tự chủ trách nhiệm: + Có thái độ nghiêm túc q trình thực cơng việc, đảm bảo an tồn tiết kiệm + Có thái độ nghiêm túc trình, cẩn thận trình luyện tập trát + Đảm bảo an toàn, tiết kiệm q trình luyện tập III NỘI DUNG MƠ ĐUN: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Thời gian Số TT Tên mô đun Tổng số Lý thuyết Thực hành Lớp vữa trát 2 Trát tường phẳng 20 15 Trát trần 18 15 170 Kiểm tra* 170 Trát cạnh góc Trát trụ độc lập tiết diện vuông, chữ 14 nhật 10 Trát trụ liền tường Kiểm tra, kiểm tra kết thúc mô đun Cộng: 70 15 50 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp lý thuyết với thực hành tính vào thực hành Nội dung chi tiết: Bài 1: Lớp vữa trát; Thời gian: 2h (LT: 2h; TH: 0h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến cấu tạo yêu cầu kỹ thuật lớp vữa trát; - Nêu tiêu đánh giá chất lượng mặt trát; - Nêu dụng cụ kiểm tra mặt trát Nội dung bài: 2.1 Tác dụng lớp vữa trát 2.2 Cấu tạo 2.3 Yêu cầu kỹ thuật 2.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng mặt trát 2.5 Dụng cụ kiểm tra đánh giá chất lượng mặt trát Bài 2: Trát tường phẳng; Thời gian: 20h (LT: 3h; TH: 15h; KT2h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến cơng tác trát tường phẳng; - Làm mốc, mỏ, trát tường phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy trình; - Biết cách khác phục sai hỏng trình trát tường phẳng; - An toàn tiết kiệm 2.Nội dung bài: 171 171 2.1 Dụng cụ trát 2.2 Chuẩn bị mặt trát 2.3 Làm mốc trát 2.4 Phương pháp trát 2.5 Trát giáp mối 2.6 Những sai phạm, nguyên nhân biện pháp khắc phục 2.7 Những dụng cụ vật liệu cần thiết để thực cơng việc 2.8 Trình tự thực 2.8.1 Kiểm tra, vệ sinh tạo ẩm mặt trát 2.8.2 Làm mốc, dải mốc 2.8.3 Trát lớp lót, trát lớp mặt 2.8.4 Cán phẳng 2.8.5 Xoa nhẵn 2.8.6 Trát giáp mối Bài 3: Trát trần; Thời gian: 18h (LT: 3h; TH: 15h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến công tác trát trần; - Trát trần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy trình; - An toàn tiết kiệm Nội dung bài: 2.1 Chuẩn bị trát 2.2 Trình tự, thao tác trát; 2.3 Những dụng cụ vật liệu cần thiết để thực cơng việc 2.4 Trình tự thực Bài : Trát cạnh góc; Thời gian: 7h (LT: 2h; TH: 5h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến cơng tác trát cạnh góc; - Trát cạnh góc cơng trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 172 172 - An toàn tiết kiệm Nội dung bài: 2.1 Phân loại,cấu tạo 2.2 Dụng cụ trát 2.3 Trát góc lồi 2.4 Trát góc lõm 2.5 Những dụng cụ vật liệu cần thiết để thực cơng việc 2.6 Trình tự thực Bài : Trát trụ độc lập diện vuông chữ nhật; Thời gian: 14h (LT: 3h; TH: 10h; KT1h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến cơng tác trát trụ độc lập tiết diện vuông, chữ nhật ; - Làm mốc, trát trụ độc lập tiết diện vuông, chữ nhật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, quy trình - An tồn tiết kiệm; Nội dung bài: 2.1 Yêu cầu kỹ thuật 2.2 Dụng cụ vật liệu cần thiết để thực công việc 2.3 Trình tự thực 2.3.1 Làm mốc trát 2.3.2 Trát lớp lót 2.3.3 Dựng thước trát lớp mặt 2.3.4 Cán phẳng, xoa nhẵn 2.3.5 Tháo thước, sửa cạnh Bài : Trát trụ liền tường; Thời gian: 7h (LT: 2h; TH: 5h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến cơng tác trát trụ liền tường; - Trát trụ liền tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy trình; 173 173 - An toàn tiết kiệm Nội dung bài: 2.1 Yêu cầu kỹ thuật 2.2 Chuẩn bị 2.3 Làm mốc trát 2.4 Lên vữa trát 2.5 Cán phẳng, xoa nhẵn 2.6.Tháo thước, sửa cạnh; 2.7 Dụng cụ, vật liệu cần thiết để thực công việc 2.8 Quy trình thực * Kiểm tra, kiểm tra kết thúc mô đun: Thời gian: 5h IV Điều kiện thực Mơ đun: - Phịng học lý thuyết, xưởng thực hành chuyên môn nghề - Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu +Vật liệu: Cát, vôi, xi măng, đinh 3cm, dây căng… + Dung cụ va trang thiết bị: Thước tầm, thước mét, ni vô, búa đinh, cuốc bàn, xẻng, bay, bàn xoa… + Học liệu: - Giáo trình kỹ thuật nề theo phương pháp Mô đun – NXB Xây dựng năm 2000 - Phiếu hướng dẫn thực hành - Các điều kiện khác: + Thực tập công trường xây dựng V Nội dung phương pháp đánh giá: Nội dung: - Kiến thức: Trình bày kiến thức liên quan đến kỹ thuật láng, trát vữa; - Kỹ năng: + Trát tường phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật + Trát loại trụ độc lập, liền tường vuông chữ nhật yêu cầu + Láng nền, sàn đảm bảo yêu cầu chất lượng 174 174 - Năng lực tự chủ trách nhiệm: + Có thái độ nghiêm túc q trình thực cơng việc, đảm bảo an tồn tiết kiệm + Có thái độ nghiêm túc trình, cẩn thận trình luyện tập xây + Đảm bảo an toàn, tiết kiệm trình luyện tập Phương pháp: đánh giá qua viết, kiểm tra, vấn đáp trắc nghiệm, tự luận, thực hành trình thực học có mơ đun kiến thức kỹ thái độ; VI Hướng dẫn thực mô đun: Phạm vi áp dụng mơ đun: Chương trình mơ đun Trát, láng sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mơ đun: - Mỗi học mô đun giảng dạy phần lý thuyết phòng chuyên đề rèn luyện kỹ xưởng thực hành - Học sinh cần hoàn thành sản phẩm sau kết thúc học giáo viên có đánh giá kết sản phẩm - Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào chương trình khung điều kiện thực tế trường để chuẩn bị chương trình chi tiết nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy học Những trọng tâm chương trình cần ý: - Nội dung trọng tâm: Trát, láng Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình kỹ thuật nề – NXB Xây dựng năm 1993 - Sổ tay kỹ thuật Xây dưng – Năm 1995 - Công tác lắp ghép xây gạch đá - Nhà xuất khoa học kỹ thuật năm 1997 - Cẩm nang người Xây dựng – NXB Xây dựng năm 1999 Tên mơ đun: GIA CƠNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP Mã số mô đun: MĐ 20 Thời gian mô đun: 45h;(Lý thuyết: 15h; Thực hành: 26h; Kiểm tra:4h) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MƠ ĐUN: 175 175 - Vị trí mơ đun: Mơ đun bố trí học kỳ II kỳ III khóa học bố trí dạy song song với mơn học, mơ đun kỹ thuật sở như: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, bảo hộ lao động, vẽ kỹ thuật, ngoại ngữ, trị, vật liệu xây dựng - Tính chất mơ đun: mơ đun chun mơn nghề bắt buộc II MỤC TIÊU MƠ ĐUN: - Về kiến thức: Trình bày kiến thức liên quan đến kỹ thuật gia công, lắp đặt cốt thép; - Về kỹ năng: Gia công, lắp đặt cốt thép dầm, sàn, cột trụ, cấu kiện đơn giản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Về lực tự chủ trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc q trình thực cơng việc, đảm bảo an tồn tiết kiệm III NỘI DUNG MƠ ĐUN: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Thời gian Số TT Tên mô đun Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Gia công cốt thép 21 13 Lắp đặt cốt thép 22 13 Kiểm tra, kiểm tra kết thúc mô đun Cộng 45 15 26 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp lý thuyết với thực hành tính vào thực hành Nội dung chi tiết: Bài 1: Gia công sản xuất cốt thép;Thời gian: 21h (LT: 7h; TH: 13h; KT1h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến cấu tạo yêu cầu kỹ thuật công tác gia công sản xuất cốt thép; - Gia cơng sản xuất cốt thép xây dựng cơng trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 176 176 - An toàn tiết kiệm; Nội dung bài: 2.1 Quy định chung 2.1.1 Cốt thép kết cấu bê tông cốt thép 2.1.2 Yêu cầu kĩ thuật cốt thép 2.2 Gia công cốt thép 2.2.1 Làm thẳng cốt thép tròn 2.2.2 Cắt thép tròn 2.2.3 Làm cốt thép 2.2.4 Uốn cốt thép 2.2.5 Buộc cốt thép 2.3 Nghiệm thu bảo quản thép sau gia công 2.3.1 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thép 2.3.2 Bảo quản cốt thép sau gia công 2.4 Những dụng cụ cần thiết để thực công việc Bài 2: Lắp đặt cốt thép; Thời gian: 22h (LT: 8h; TH: 13h; KT1h) Mục tiêu bài: Học xong người học có khả năng: - Trình bày kiến thức có liên quan đến cơng tác lắp đặt cốt thép; - Lắp đặt só cốt thép cơng trình xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - An toàn tiết kiệm Nội dung bài: 2.1 Yêu cầu kỹ thuật công tác lắp đặt cốt thép: 2.2.1 Khoảng cách cốt thép 2.2.2 Lớp bê tông bảo vệ 2.2.3 Các yêu cầu khác 2.2 Lắp đặt cốt thép số cấu kiện bê tông cốt thép : 2.2.1 Lắp đặt cốt thép kết cấu móng 2.2.2 Lắp đặt cốt thép cột 2.2.3 Lắp đặt cốt thép dầm 177 177 2.2.4 Lắp đặt cốt thép dầm sàn toàn khốỏi 2.2.5 Lắp đặt cốt thép cầu thang 2.2.6 Lắp đặt cốt thép lanh tô, ô văng 2.3 Những dụng cụ cần thiết để thực công việc * Thi, kiểm tra kết thúc mô đun: Thời gian: 2h IV Điều kiện thực Mơ đun: - Phịng học lý thuyết, xưởng thực hành chuyên môn nghề - Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu +Vật liệu: Thép tròn, thép 1mm + Dung cụ va trang thiết bị: Thước m, vam cầm, vam khuy, bàn nắn, tời quay tay, kẹp giữ, chạm chặt thép, kháp, đe, bàn chải sắt, bàn uốn thép + Học liệu: - Giáo trình kỹ thuật nề theo phương pháp Mơ đun – NXB Xây dựng năm 2000 - Phiếu hướng dẫn thực hành - Các điều kiện khác: + Thực tập công trường xây dựng V Nội dung phương pháp đánh giá: Nội dung : - Kiến thức: Trình bày kiến thức liên quan đến kỹ thuật gia công, lắp đặt cốt thép; - Kỹ năng: Gia công, lắp đặt cốt thép dầm, sàn, cột trụ, cấu kiện đơn giản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Năng lực tự chủ trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc trình thực cơng việc, đảm bảo an tồn tiết kiệm Phương pháp: đánh giá qua viết, kiểm tra, vấn đáp trắc nghiệm, tự luận, thực hành q trình thực học có mô đun kiến thức kỹ thái độ; VI Hướng dẫn thực mô đun: Phạm vi áp dụng mơ đun: 178 178 Chương trình mơ đun Gia công, lắp đặt cốt thép sử dụng đểgiảng dạycho trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mơ đun: - Mỗi học mô đun giảng dạy phần lý thuyết phòng chuyên đề rèn luyện kỹ xưởng thực hành - Học sinh cần hoàn thành sản phẩm sau kết thúc học giáo viên có đánh giá kết sản phẩm - Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào chương trình khung điều kiện thực tế trường để chuẩn bị chương trình chi tiết nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy học Những trọng tâm chương trình cần ý: - Nội dung trọng tâm: Gia công cốt thép Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình kỹ thuật nề – NXB Xây dựng năm 1993 - Sổ tay kỹ thuật Xây dưng – Năm 1995 - Công tác lắp ghép xây gạch đá - Nhà xuất khoa học kỹ thuật năm 1997 - Cẩm nang người Xây dựng – NXB Xây dựng năm 1999 Phụ lục ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔ ĐUN 14 XÂY GẠCH 1 Bài Xây tường gạch Cấu tạo loại tường Hình 3-40: Tường mỏ Mỏ; Dây xây; Tường mỏ 179 179 Hình 3-41: Tường trừ cửa Căng dây ngang; Dây lèo Hình 3-42: Tường thu hồi Lỗ xà gồ; Tường thu hồi; Lỗ giăng bão; Lỗ dầm trần 7.1 Xây tường hai mỏ - Vệ sinh tạo ẩm - Căng dây má (Dây phải ăn với góc viên gạch má) Tim cửa Kích thước cửa - Khi xây phải điều chỉnh cho viên gạch ăn dây ăn Khoảng chứa không - Phải tính tốn xác định vị trí để lỗ chừa 7.2 Xây tường trừ cửa - Xác định vị trí tim cửa - Vạch dấu kích thước: Từ tim đo bên = 1/2 chiều rộng cửa + 15mm - Từ vị trí vạch dấu xây viên cữ Hình 3-43:Vạch dấu kích thước Hình 3-44: Xây hai viên cữ 180 180 - Căng dây lèo để xây Hình 3-45: Căng dây lèo để xây 1- Căng dây ngang; 2- Dây lèo; 3- Viên cữ Xây tường thu hồi: - Chuẩn bị: Diễn làm cột lèo, cữ, thành chống chéo, đinh cm - Gia công cột lèo: Đo vạch dấu chiều cao xây thu hồi lên cột lèo - Dựng cột lèo, điều chỉnh cho vạch trùng với mặt tường Đưa tim tường thu hồi lên cữ - Căng dây lèo: Từ vị trí tim tường cữ đo bên 1/2 chiều dày tường, xác định điểm A B Dùng dây căng từ điểm C D (chân hồi) tới điểm A B (đỉnh hồi) đến C’ D’ (chân hồi) 181 181 Hình 3-46: Cột lèo 1- Thanh cữ; 2- Thanh chống chéo 3- Cột lèo; 4- Dấu mặt tường cột Hình 3-47: Căng dây lèo Cột lèo ; Dây lèo ; Điểm thu hồi phần tường định thu hồi ; - Kỹ thuật xây: + Xây má hai bên đầu tường phần thu hồi + Khi xây góc phía ngồi ăn dây lèo + Căng dây xây khoảng mỏ xây tường + Khi xây ý để lỗ chừa + Nếu có nhiều hồi xây hồi đầu trước, xây hồi sau Thu hồi: Dây lèo ; Xà gồ Các loại dụng cụ vật liệu sử dụng để xây - Dao xây, dây xây, thước tầm, ni vơ, dây dọi, thước mét 182 Hình 3-48: Thu hồi 1- Dây lèo; 2- Xà gồ 182 - Gạch 75#, vữa xi măng 50# 183 183 ... yêu cầu công việc Còn TT Mức độ phù hợp Nội dung đánh giá vân 1 Mục tiêu đào tạo/chuẩn đầu CT? ?T Nội dung CT? ?T lý thuyết Nội dung CT? ?T thực hành Nội dung CT? ?T phân 52% 68% 74% 16% 10% 80% 10% 10%... triển CTGDNN cịn có khái niệm thiết kế CTGDNN Tuy nhiên, theo nghĩa hẹp thiết kế CTGDNN cơng đoạn phát triển CTGDNN, cịn theo nghĩa rộng thiết kế CTGDNN đồng với phát triển CTGDNN Phát triển CTGDNN... định mục tiêu CT? ?T Bước 6: Đánh giá CT? ?T Bước 3: Thiết kế CĐR Bước 5: Thực thi CT? ?T Bước 4: Thiết kế nội dụng CT? ?T Hình 1.1: Chu trình bước phát triển CTGDNN Quá trình phát triển CTGDNN phải xem
- Xem thêm -

Xem thêm: LV phat trien CT nghe xay dung, LV phat trien CT nghe xay dung

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm