Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

32 933 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 10:09

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn DươngĐề tài: Đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạoỨng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen”kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen”BÁO CÁOHỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊNKS. Tống Văn Hải:Người hướng dẫnPhan Thị HươngNguyễn Thị Vân AnhBùi Văn CôngHoàng Văn Dương:Nhóm SV thực hiện HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn DươngNỘI DUNG CHÍNH2. Đặt vấn đề3. Vật liệu phương pháp nghiên cứu4. Kết quả thảo luận5. Kết luận đề nghị HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương1.Đặt vấn đề Hiện nay bệnh bạc một trong những bệnh hại nghiêm trọng nhất đối với cây lúa. Chúng không những gây hại trong vụ mùa mà gây hại ngay cả trong vụ xuân làm thiệt hại rất lớn đến năng suất chất lượng lúa. HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương1.Đặt vấn đề Để chọn tạo giống kháng bệnh bạc thành công thì cần phải biết gen nào kháng được các chủng bệnh bạc lá Việt Nam, kháng được bao nhiêu chủng thành phần chủng bệnh bạc đang tồn những vùng trồng lúa.  Muốn xác định được thành phần chủng bệnh bạc thì chúng ta phải đi thu thập mẫu bệnh, phân lập sau đó lây nhiễm trên dòng đẳng gen để phân thành các chủng. HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương Dòng đẳng gen dòng có nền gen cơ bản giống nhau nhưng chỉ khác nhau gen kháng. Dòng đẳng gen đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định thành phần chủng bệnh bạc lá. Việc kết luận chính xác thành phần chủng bệnh bạc và gen nào kháng được các chủng đó giúp các nhà chọn tạo giống có định hướng hiện tại, tương lai trong chương trình chọn tạo giống lúa kháng bệnh của mình.1.Đặt vấn đề HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương1.Đặt vấn đề Các gen kháng bệnh bạc lá đã được các nhà khoa học định vị trên từng nhiễm sắc thể các primer đi kèm. Như vậy chỉ cần dùng kỹ thuật PCR chúng ta có thể phát hiện được các gen có mặt trong các dòng đẳng gen.  Mặt khác theo kết quả nghiên cứu của PGS.TS. Phan Hữu Tôn cộng sự, đã xác định được phổ kháng nhiễm của từng gen đối với các chủng vi khuẩn Miền Bắc Việt Nam, dựa vào đó chúng ta cũng có thể phát hiện sự có mặt của các gen trong các dòng đẳng gen bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo. HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương1.Đặt vấn đề Trong chương trình hợp tác với Viện nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), Bộ môn Công nghệ sinh học đã tiếp nhận 11 dòng đẳng gen từ những năm 2000. Trải qua quá trình bảo quản, lưu giữ trên đồng ruộng trồng cạnh nhau dẫn đến sự lẫn tạp hoặc phân ly các gen kháng với nhau. Sự lẫn tạp đó dẫn đến những kết quả sai lệch trong nghiên cứu cơ bản hậu quả sẽ rất nguy hiểm khi có những kết luận không chính xác. Chính vì vậy chúng em tiến hành đề tài “Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen” HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương Mục đích:Kiểm chứng lại các gen kháng bệnh bạc lá trong các dòng đẳng gen. Yêu cầu: • Trồng chiết tách DNA của các dòng đẳng gen, dùng chỉ thị phân tử DNA để xác định sự hiện diện của các gen kháng.• Lây nhiễm nhân tạo các chủng bệnh bạc lá đặc trưng trên dòng đẳng gen.1.Đặt vấn đề HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương2. Vật liệu phương pháp nghiên cứu2.1. Vât liệu nghiên cứu 11 dòng đẳng gen có nguồn gốc từ IRRI chứa các gen kháng bệnh khác nhauXa7IRRBB76NoneIR24 11Xa5IRRBB55Xa21IRRBB2110Xa4IRRBB44Xa14IRRBB149Xa3IRRBB33Xa11IRRBB118Xa2IRRBB22Xa10IRRBB107Xa1IRRBB11Chứa genTên dòngTTChứa genTên dòngTT HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương 12 chủng vi khuẩn bạc lá dùng trong lây nhiễm nhân tạo đã được xác địnhTT Isolate Phân lập từ giống Địa điểm thu thập mẫu Chủng 1 HAU01043 TN13-1 Hà Nội 1 2 HAU02036-1 Nếp tân Thuận châu- Sơn la 2B 3 HAU02008-3 Nhị ưu-838 Quỳnh giang, Quỳnh lưu, Nghệ an 3A 4 HAU01008-1 Tẻ đỏ Hải Dương 4 5 HAU02013-1 Khang dân Diễn kỳ, Diễn châu, Nghệ An 5A 6 HAU02034-6 Nhị ưu-838 Cường thịnh, Yên bình, Yên Bái 6 7 HAU02019-1 Q5 Vinh Hồng, Bình Giang, Hải Dương 7 8 HAU02020-1 Nếp thơm Vinh Hồng, Bình Giang, Hải Dương 8 9 HAU02037-1 IR64 Thuận Châu, Sơn La 9 10 HAU02032-1 Hybrid rice Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái 10 11 HAU02008-1 Nhị ưu-838 Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An 3A' 12 NEW Bắc thơm-7 Cổ Loa, Hà Nội 11 [...]... cây được cắt sâu 3-5cm bằng kéo nhúng dung dịch vi khuẩn Mỗi một cây tương ứng với 1 hoặc 2 chủng đặc thù • Đánh giá khả năng kháng bệnh của từng giống bằng cách đo chiều dài vết bệnh sau 18 ngày lây nhiễm - Chiều dài vết bệnh < 8 cm: kháng bệnh (R) - Chiều dài vết bệnh 8-12cm: nhiễm vừa (M) - Chiều dài vết bệnh > 12 cm: nhiễm nặng (S) Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng... HỌC NĂM 2010  Lây nhiễm nhân tạo xác định gen kháng bạc lá PP lây bệnh nhân tạo Đo VB sau 18 ngày Đo VB sau 18 ngày Buộc thẻ Buộc thẻ Nuôi cấy/Wakimoto Nuôi cấy/Wakimoto Lây bệnh Lây bệnh 1088CFU/ml 10 CFU/ml Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 • Toàn bộ đầu xanh trên của 1 cây được cắt sâu 3-5cm bằng... KHOA HỌC NĂM 2010 + PCR của gen Xa4 Xa 7 Xa21 được thực hiện theo chu kì nhiệt: 94ºC trong 4 phút, 30 chu kỳ, 94ºC trong 1 phút, 56ºC trong 1 phút, 72º trong 2 phút, 72 º C trong 8 phút + PCR của gen xa5 được thực hiện theo chu kì nhiệt: 94ºC trong 4 phút, 34 chu kỳ: 94ºC trong 1 phút, 55ºC trong 1 phút, 72º trong 1 phút 50 giây, 72 º C trong 7 phút Sau đó, sản phẩm PCR được cắt bằng enzyme... NĂM 2010 IV Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận  Xác định gen kháng bằng chỉ thị phân tử lây nhiễm nhân tạo đã xác định được 2/4 dòng nghiên cứu bị lẫn, đó là dòng IRBB5 IRBB21  Nguyên nhân gây lẫn giống là do cơ giới chứ không phải lẫn sinh học do giao phấn 4.2 Đề nghị  Thu hoạch những các thể đã được xác định chính xác là chứa gen kháng làm giống... 2010 3.4 Xác định gen kháng Xa7 trong dòng IRBB7 Hình 3: Điện di sản phẩm PCR gen Xa7 sử dụng cặp mồi P3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 500 bp 300 bp 1 Marker; 2: DNA chuẩn của gen xa7, 3: IR24 không chứa gen; 4-13: các cây nghiên cứu Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Bảng 2: Kết quả lây nhiễm các cá... KHOA HỌC NĂM 2010  Chỉ thị phân tử xác định gen kháng bạc lá • Chiết tách DNA theo phương pháp của Zheng cộng sự (1995) có cải tiến + Thành phần dung dịch dùng tách chiết DNA gồm có: Tris-HCl 50mM (pH=8), EDTA 25mM (pH=8), NaCl 300mM, SDS 1%, nước cất vô trùng + Cách tiến hành: • Phản ứng PCR: thành phần 20 μl dung dịch phản ứng PCR gồm có: 12.24 μl nước cất, 0.1 μl Taq DNA Polymerase,... KHOA HỌC NĂM 2010 3.5 Xác định gen kháng Xa21 trong dòng IRBB21 Hình 5: Điện di sản phẩm PCR gen Xa21 sử dụng cặp mồi pTA818 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 bp 1 Marker; 2: DNA gen Xa21 chuẩn, 3-12 các cá thể nghiên cứu Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Bảng 4: Kết quả lây nhiễm các cá thể dòng IRBB21... 15μl phản ứng gồm có 10μl sản phẩm PCR, 0,3μl enzyme DraI 10unit/ μl, 1,5μl buffer B, 3,2μl nước Hỗn hợp được ủ 37ºC trong ít nhất 6 tiếng + Sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 1,5% Bản gel được nhuộm bằng Ethidium bromide, chụp ảnh dưới tia UV Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010  Lây nhiễm nhân tạo xác... quả lây nhiễm các cá thể dòng IRBB4 với chủng vi khuẩn 2A 3A Cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2A R R R R R R R R R R 3A S S S S S S S S S S Chủng R: Resistance (Kháng); S: Succeptable (Nhiễm) Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 3.3 Xác định gen kháng xa5 trong dòng IRBB5 Hình 3: Điện di sản phẩm PCR gen xa5... Có 2 nguyên nhân gây lẫn tạp: - lẫn cơ giới lẫn sinh học Trong nghiên cứu này 4 dòng được tiến hành xác định gen bằng chỉ thị phân tử thì có 2 dòng bị lẫn Các vệt băng của cây lẫn đều là các vệt băng đồng hợp Mặt khác theo kết quả lây nhiễm thì những cây bị lẫn lại có phổ kháng nhiễm tương tự như các dòng trong tập đoàn dòng đẳng gen Điều này . Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen kiểm chứng. đề tài Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen, Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen, Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen, Phương pháp nghiên cứu  Ngoài đồng ruộng, Kiểm tra kết quả chiết tách DNA

Từ khóa liên quan