Tiểu luận: " Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội "

79 481 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 12:15

TRƯỜNG KHOA…………………… TIỂU LUẬN Đề tài Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Điện Nội LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam ngày nay đang bước vào công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Đất nước. Sự bùng nổ kinh tế gắn liền với khoa học kỹ thuật đã tạo ra những khoảng cách lạc hậu giữa các nước trên Thế giới. Để rút ngắn chênh lệch về sự phát triển là phải hội nhập với nền kinh tế thế giới, đó cũng đang là xu thế chung của toàn cầu. th ể nói là thời thuận lợi để chúng ta thể vươn lên mạnh mẽ nhưng đồng thời hội cũng đến cùng với những trở ngại, thách thức về mọi mặt, cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội Để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, việc nâng cao hiệu quả kinh tế trên các mặt hoạt động kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp mới cớ thể tồn tại phá triển, qua đó mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên tạo sự phát triển vững chắc cho doanh nghiệp. Công ty Cổ Phần Điện Nội ra đời từ chủ trương Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, tách ra từ Công ty Chế tạo Điện Nội. Gi ữa cái mới cái cũ, đan xen nhau vừa tồn tại vừa phát triển, nhưng toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên đã vượt qua những khó khăn dần tạo được vị thế cho mình. Sau một thời gian thực tập tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Điện Nội, được sự chỉ bảo tận tình của giáo Trần Thị Ngọc Lan đã giúp cho em hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp với đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Điện Nội. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ để em thể làm quen hoà nhịp với môi trường của doanh nghiệp, cảm ơn Ngọc Lan đã hướng dẫ n để em thể vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, để thể phân tích, đánh giá hoạt động đưa ra biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do thời gian thực tập ngắn, kiến thức chuyên môn giới hạn, do vậy bản báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được được góp ý của thầy các bạn để thể hoàn thiện được hơn nữa. Em xin trân thành cảm ơn! CHƯƠNG I SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1. KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ, PHÂN BIỆT HIỆU QUẢ KẾT QUẢ 1.1.1. KHÁI NIỆM MẶC DỰ CŨN NHIỀU QUAN điểm khác nhau song thể khẳng định trong chế thị trường ở nước ta hiện nay mọi doanh nghiệp kinh doanh đều mục tiêu bao trùm, lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này doanh nghiệp phải xác định chiến lược kinh doanh trong mọi giai đoạn phát triển phù hợp v ới những thay đổi của môi trường kinh doanh; phải phân bổ quản trị hiệu quả các nguồn lực luôn kiểm tra quá trỠNH đang diễn ra là hiệu quả? Muốn kiểm tra tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh phải đánh giá được hiệu quả kinh doanh ở phạm vi doanh nghiệp cũng như ở từng bộ phận của nó thể nói rằng dù sự thống nhất quan đ iểm cho rằng phạm trù hiệu quả kinh doanh phản ánh mặt chất lượng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp song lạI KHÚ TỠM THẤY SỰ THỐNG NHẤT TRONG QUAN NIỆM VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH. CÚ QUAN điểm cho rằng: “ Hiệu quả sản xuất diễn ra trong xÓ HỘI KHỤNG THỂ Tăng sản lượng một loại hàng hóa mà không cắt giảm sản lượng của một loại hàng hóa khác. Mộ t nền kinh tế hiệu quả là nằm trên giới hạn của khả năng sản xuất của nó”. Thực chất quan điểm này đÓ đề cập đến khía cạnh phân bổ hiệu quả các nguồn lực của nền sản xuất xÓ HỘI. XỘT TRỜN GÚC độ lý thuyết, hiệu quả kinh doanh chỉ thể đạt được trên đường giới hạn năng lực sản xuấ t của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được mức hiệu quả kinh doanh này sẽ cần rất nhiều điều kiện, trong đó đŨI HỎI PHẢI DỰ BỎO QUYẾT định đầu tư sản xuất theo quy mô phù hợp với cầu thị trường, thế mà không phải lúc nào điều này cũng trở thànH HIỆN THỰC. TÚM LẠI: HIỆU QUẢ PHẢN ỎNH TRỠNH độ sử dụ ng các nguồn lực đầu vào để đạt được kết quả đầu ra cao nhất với chi phí nguồn lực đầu vào thấp nhất. Kết quả đầu ra Nguồn lực đầu vào HIỆU QUẢ 1.1.2 PHÕN LOẠI HIỆU QUẢ * HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ PHẢN ỎNH TRỠNH đồ lợi dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu kinh tế ở một thời kỳ nào đó. Nếu đứng trên phạm vi từng yếu tố riêng lẻ thỠ CHỲNG TA CÚ PHẠM TRỰ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XEM XỘT VẤN đề hiệu quả trong phạm vi các doanh nghiệp thỠ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHỚNH là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả thể hiểu là hệ số giữa kết quả thu về với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó, phản ánh trỠNH độ sử dụng các nguồn lực tham gia vào quá trỠNH KINH DOANH. Tóm lại, hiệu quả kinh tế phản ánh đồng thỜI CỎC MẶT C ỦA QUỎ TRỠNH SẢN XUẤT KINH DOANH NHư: kết quả kinh doanh, trỠNH độ sản xuất, tổ chức sản xuất quản lÝ, TRỠNH độ sử dụng các yếu tố đầu vào…đồng thời nó yếu cầu doanh nghiệp phải phát triển theo chiều sâu. Nó là thước đo ngày càng trở nên quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế là chỗ dựa bản để đánh giá việc th ực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Sự phát triển tất yếu đŨI HỎI DOANH NGHIỆP PHẢI NÕNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH, đây là mục tiêu bản của mỗi doanh nghiỆP. * HIỆU QUẢ XÓ HỘI HIỆU QUẢ XÓ HỘI Là PHẢN ỎNH TRỠNH độ sử dụng các nguồn lực sản xuất nhằm đạt được những mục tiêu xÓ HỘI NH ẤT định. Nếu đứng trên phạm vi toàn xÓ HỘI NỀN KINH TẾ QUỐC DÕN THỠ HIỆU QUẢ XÓ HỘI HIỆU QUẢ CHỚNH TRỊ Là CHỈ TIỜU PHẢN Ỏnh ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh đối với việc giải quyết những yêu cầu mục tiêu chung của toàn bộ nền kinh tế xÓ HỘI. BỞI VẬY HAI LOẠI HIỆU QUẢ NàY đều vị trí quan trọng trong việc phát tri ển của nền kinh tế xÓ HỘI Ở CỎC MẶT: TRỠNH độ tổ chức sảN XUẤT, TRỠNH độ quản lý, trỠNH độ lao động, mức sống bỠNH QUÕN. 1.2 BẢN CHẤT 1.2.1 BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trỠNH độ lợi dụng các nguồn lực sả n xuất (lao động, MỎY MÚC THIẾT BỊ, NGUYỜN VẬT LIỆU, TIỀN VỐN) TRONG QUỎ TRỠNH TIẾN HàNH CỎC HOẠT động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bản chất của hiệu quả kinh doanhnâng cao năng suất lao động xÓ HỘI TIẾT KIỆM LAO động sản xuất. Đây là hai mặt mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh doanh. Chính việc khan hiếm các nguồn lực sử dụng cũng tính chất cạnh tranh nhằm thỏa mÓN NHU CẦU NGàY CàNG Tăng của xÓ HỘI, đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt được mục tiêu kinh doanh, các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu lực của các yếu tố sản xuất tiết kiệm mọi chi phí. Về m ặt định lượng: Hiệu quả kinh tế của việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xÓ HỘI BIỂU HIỆN TRONG MỐI tương quan giữa kết quả thu được chi phí bỏ ra. Xét về tổng lượng thỠ HIỆU QUẢ THU được khi kết quả kinh tế đạt được lớn hơn chi phí, sự chênh lệch này càng lớn thỠ HIỆU QUẢ CàNG CAO, SỰ CHỜNH LỆCH NàY NHỎ THỠ HIỆU QU Ả đạt được nhỏ. Về mặt định tính: Hiệu quả kinh tế thu được là mức độ phản ánh sự nỗ lực của mỗi khâu, mỗi cấp trong hệ thống kinh tế, phản ánh trỠNH độ năng lực quản lý kinh tế GIẢI QUYẾT NHỮNG YỜU CẦU MỤC TIỜU CHỚNH TRỊ, XÓ HỘI. VỠ VẬY, YỜU CẦU NÕNG CAO KINH DOANH Là PHẢI đạt được kết quả tối đa với chi phí tối thiểu, hay phải đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định. Chi phí ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là chi phí tạo ra nguồn lực chi phí sử dụng nguồn lực, đồng thời phải bao gồm cả chi phí hội. 1.2.2 PHÕN BIỆT HIỆU QUẢ KẾT QUẢ Để hiểu rỪ BẢN CHẤT HIỆU QUẢ TA CẦN PHÕN BI ỆT HIỆU QUẢ KẾT QUẢ. KẾT QUẢ Là SỐ TUYỆT đối phản ánh quy mô đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh như lợi nhuận, tổng doanh thu, tổng sản phẩm làm ra, giá trị sản xuất. Hiệu quả là số tương đối phảN ỎNH TRỠNH độ sử dụng các nguồn lực để đạt được kết quả cao nhất với chi phí nguồn lực th ấp nhất bỏ ra. Về bản chất, hiệu quả kết quả khác nhau ở chỗ kết quả phản ánh mức độ, quy mô, là cái mà doanh nghiệp đạt được sau mỗi kỳ kinh doanh, kết quả mới tính được hiệu quả, đó là sự so sánh giữa kết quả là khoản thu về so với khoản bỏ ra là chính các nguồn lực đầu vào. Như vậy, dùng kết quả để tính hiệu quả kinh doanh cho từ ng kỳ. Hiệu quả kết quả mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng lại khái niệM KHỎC NHAU. CÚ THỂ NÚI, KẾT QUẢ Là MỤC TIỜU CỦA QUỎ TRỠNH SẢN XUẤT KINH DOANH, CŨN HIỆU QUẢ Là PHương tiện để đạt được mục tiêu đó. 1.2.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.2.3.1. CỎC NHÕN TỐ BỜN TRONG 1.2.3.1.1 Lực lượng lao độnG. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lực lượng lao động củ a doanh nghiệp thể sáng tạo ra công nghệ, kỹ thuật mới đưa chúng vào sử dụng để tạo ra tiềm năng lớn cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cũng chính lực lượng lao động sáng tạo ra những sản phẩm mới với kiểu dáng phù hợp với cầu của người tiêu dùng, làm cho sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thể bán được tạo sở nâng cao hiệu quả kinh doanh. Lực l ượng lao động tác động trực tiếp đến năng suất lao động, đến trỠNH độ sử dụng các nguồn lực khác (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu …) nên tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật đÓ THỲC đẩy sự phát triển của nền kinh tế tri thức. Đặc trưng bản của n ền kinh tế tri thức là hàm lượng khoa học công nghệ kết tinh trong sản phẩm (dịch vụ) rất cao. ĐŨI HỎI LỰC Lượng lao động phải là lực lượng trỠNH độ khoa học kỹ thuật cao, điều này khẳng định vai trŨ NGàY CàNG QUAN TRỌNG CỦA LỰC Lượng lao động đối với việc nâng cao hiệu quả kinH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.2.3.1.2 TRỠNH độ phát triển sở vật chấ t kỹ thuật ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Công cụ lao động là phương tiện mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động. Quá trỠNH PHỎT TRIỂN SẢN XUẤT LUỤN GẮN LIỀN VỚI QUỎ TRỠNH phát triển của công cụ lao động, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm hạ giá thành. Như th ế, sở vật chất kỹ thuật là nhân tố hết sức quan trọng tạo ra tiềm năng năng suất, chất lượng tăng hiệu quả kinh doanh. Chất lượng hoạt động của doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ của trỠNH độ kỹ thuật, tính đồng bộ của máy móc thiết bị, chất lượng của công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc. 1.2.3.1.3 NHÕN TỐ VỐN Đây là một nhân tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông qua khối lượng (nguồn) vốn mà doanh nghiệp thể huy động vào kinh doanh, khả năng phân phối, đầu tư hiệu quả các nguồn vốn cũng như khả năng quản lÝ CỎC NGUỒN VỐN KINH DOANH. Yếu tố vốn là yếu tố chủ chốt quyết định đến quy mô của doanh nghiệp. Nó phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp sở đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kinh doanh. 1.2.3.1.4 NHÕN TỐ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP. Nhân tố quản trị doanh nghiệp đóng vai trŨ QUAN TRỌNG đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp chú trọng đến việc xác định cho doanh nghiệp một hướng đi đúng dắn trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Định h ướng đúng là sở để đảm bảo hiệu quả lâu dài của doanh nghiệp. MUỐN TỒN TẠI PHỎT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHẢI chiến thắng trong cạnh tranh, các lợi thế về chất lượng sự khác biệt hóa sản phẩm, giá cả tốc độ cung ứng để đảm bảo cho một doanh nghiệp giành chiến thắng trong cạnh tranh phụ thuộc vào nhÓN QUAN KHẢ Năng quản trị c ủa các nhà quản trị doanh nghIỆP. Đội ngũ quản trị mà đặc biệt là các nhà quản trị cao cấp lÓNH đạo doanh nghiệp bằng phẩm chất tài năng của mỠNH CÚ VAI TRŨ QUAN TRỌNG, CÚ TỚNH CHẤT QUYẾT định đến sự thành đạt của doanh nghiệp. Kết quả hiệu quả hoạt động của quản trị doanh nghiệp đều phụ thuộc rất lớn vào trỠNH độ chuyên môn của đội ngũ các nhà quản trị cũng như cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân thiết lập các mối quan hệ giữa các bộ phận trong cấu tổ chức đó. 1.2.3.2 CỎC NHÕN TỐ BỜN NGOÀI 1.2.3.2.1 Môi trường chính trị - pháp lÝ Môi trường pháp lý bao gồm luật, các v ăn bản dưới luật,… Mọi quy định pháp luật về kinh doanh đều tác động trực tiếp kết kết quả hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Môi trường pháp lý đảm bảo tính bỠNH đẳng của mọi loại hỠNH DOANH NGHIỆP CỰNG HOẠT động kinh doanh, cạnh tranh nhau một cách lành mạnh, mỗi doanh nghiệp đều phải chú Ý PHỎT TRIỂN NỘI LỰC, ỨNG DỤNG THàNH TỰU KHOA HỌC KỸ THUẬT KHOA HỌC QUẢN TRỊ TIỜN TIẾN NHẰM PHỎT TRIỂN KINH DOANH CỦA MỠNH. Các yếu tố thuộc môi trường chính trị - pháp luật chi phối mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự ổn định chính trị được coi là một tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự thay đổi của môi trường chính trị thể ảnh hưởng lợi cho một nhóm doanh nghiệp này nhưng lại kỠM HÓM SỰ PHỎT TRIỂN CỦA NHÚM DOANH NGHIỆP KHỎC HOẶC NGược lại. Mức độ hoàn thiện, sự thay đổi thực thi pháp luật trong nền kinh tế ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Tóm lại, môi trường chính trị - pháp luật ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách tác động đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua hệ thống công cụ luật PHỎP, CỤNG CỤ VĨ MỤ… 1.2.3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh. * Đối thủ cạnh tranh Bao gồm các đối thủ cạnh tranh sơ cấp (cùng tiêu thụ các s ản phẩm đồng nhất) các đối thủ cạnh tranh thứ cấp (sản xuất tiêu thụ những sản phẩm khả năng thay thế). Nếu doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh mạnh thỠ VIỆC NÕNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH SẼ TRỞ NỜN KHÚ KHăn hơn nhiều. Bởi vỠ DOANH NGHIỆP LỲC NàY CÚ THỂ NÕNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẰNG CỎCH NÕNG CAO CHẤT Lượng, giảm giá thành sản phẩ m để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, tăng doanh thu, tăng vŨNG QUAY VỐN, YỜU CẦU DOANH NGHIỆP PHẢI TỔ CHỨC LẠI BỘ MỎY HOẠT động tối ưu hơn, hiệu quả cao hơn để tạo khả năng cạnh tranh về giá cả, chất lượng, mẫu mÓ… NHư vậy đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời tạo ra sự tiến bộ trong kinh doanh, tạo ra động lực phát triển của doanh nghiệp. Việc xuất hiện càng nhiều đối thủ cạnh tranh thỠ VIỆC NÕNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SẼ CàNG KHÚ KHăn sẽ bị giảm một cách tương đối. * Thị trường Nhân tố thị trường ở đây bao gồm cả thị trường đầ u vào thị trường đầu ra của doanh nghiệp. Nó là yếu tố quyết định quá trỠNH TỎI SẢN XUẤT MỞ RỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. Đối với thị trường đầu vào: cung cấp các YẾU TỐ CHO QUỎ TRỠNH SẢN XUẤT NHư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị… Cho nên nó tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, tính liên tục hiệu quả của quá trỠNH SẢN XUẤT. CŨN đối với thị trường đầu ra quyết định doanh thu của doanh nghiệp trên sở chấp nhận hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, thị trường đầu ra sẽ quyết định tốc độ tiêu thụ, tạo vŨNG QUAY VỐN NHANH HAY CHẬM TỪ đó tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.4 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH KHI XEM XỘT HIỆU Quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, cần phải dựa vào một hệ thống các tiêu chuẩn, các doanh nghiệp phải coi các tiêu chuẩn là mục tiêu phấn đấu. thể hiểu tiêu chuẩn hiệu quả là giới hạn, là mốc xác đị nh ranh giới hiệu quả hay không. Nếu theo phương pHỎP SO SỎNH TOàN NGàNH CÚ THỂ LẤY GIỎ TRỊ BỠNH QUÕN đạt được của ngành làm tiêu chuẩn hiệu quả, hoặc thể so sánh với chỉ tiêu của năm trước. Cũng thể nói rằng, các doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu này mới thể đạt được các chỉ tiêu về kinh tế 1.2.4.1 CHỈ TIẤU HIỆU QUẢ BỘ PHẬN * Hiệu quả s ử dụng lao động - SỨC SINH LỢI BỠNH QUÕN: Đây là chỉ tiêu phản ánh trỠNH độ của cán bộ công nhân viên, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mỗi cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp đÓ TỚCH CỰC LAO động để đạt được kết quả cao. Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp, phản ánh tỠNH TRẠNG SỬ DỤNG CÚ HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC LAO độ ng. - Năng suất lao động: DOANH THU TIỜU THỤ Ả Ẩ Tổng số lao động Năng suất lao động = TỔNG LỢI NHUẬN Ỳ Tổng số lao động bỠNH QUÕN TRONG KỲ LỢI NHUẬN BỠNH QUÕN Ớ = [...]... hiện việc tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, quảng cáo … - Cung ứng vật tư quản lý kho hàng PHẦN 2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NỘI 2.2.1 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIấU TỔNG QUÁT Công ty Cổ phần điện Nội chuyên sản xuất các chi tiết máy điện làm bằng gang đúc Sản phẩm chính là thân, vỏ, nắp của động điện các loại, máy biến áp gia công các chi tiết máy khác... loại theo đơn đặt hàng cho các Công ty điện thuộc Tổng Công ty Thiết Bị Kỹ Thuật Điện - Bộ Công Nghiệp, bao gồm các Công ty thành viên như là: Công ty Chế Tạo Điện Cơ, Công ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungary Trước khi đi vào phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty, ta xem xét bảng kết quả kinh doanh báo cáo tài chính trong 2 năm vừa qua Bảng 2.2.1.a Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003... Tổng Công ty Thiết Bị Kỹ Thuật Điện, Bộ Công Nghiệp Phân xưởng này đi vào hoạt động sản xuất từ năm 1961, qua hơn 40 năm hỡnh thành phỏt triển, đến tháng 5 năm 2002, Công ty Chế Tạo Điện Nội chính thức cổ phần hoá phân xưởng đúc gang thành Công ty Cổ phần Điện Nội 2.1.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP * Đúc gia công chi tiết máy bằng gang, kim loại khác * Sản xuất các động điện. .. TRIỂN DOANH * Tờn cụng ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NỘI * Tờn viết tắt : HAMEC * Địa chỉ: xóm 6 Đông Ngạc, Từ Liờm, Nội * Điện thoại: (04) 8385028 (04) 7572403 Fax: (04) 7572042 * Trụ sở giao dịch: xóm 6 Đông Ngạc, Từ Liêm, Nội * Vốn điều lệ: 5.000.000.000 ( năm tỷ đồng ) * Thành lập thỏng 05/2002 Công Ty Cổ Phần Điện Nội nguyên là một xưởng đúc gang của Công ty Chế Tạo Điện Nội, ... 1.2.6 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, nhiều khâu cho nên muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phải giải quyết tổng hợp, đồng bộ nhiều vấn đề, bằng nhiều biện pháp tổng hợp như: ∗ Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh số bán ra ∗ Tinh giảm chi phí, phân tích xem chi phí nào là bất hợp lý, tìm biện pháp. .. động điện 3 pha từ 120 KW đến 500KW * Sản xuất các thiết bị điện, lắp đặt, sửa chữa động điện * Lắp đặt trạm biến áp, đường dây dẫn điện đến 35 KV Hiện Công ty Cổ phần điện Nội vẫn đang cung cấp các sản phẩm bằng gang cho Tổng Công Ty Thiết Bị Điện, bao gồm các Công ty thành viên như là: Công ty Chế Tạo Điện Cơ, Công ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam Hungary Các sản phẩm chủ yếu được sản xuất. .. nhiệm cao với công việc làm cho sức lao động sử dụng hợp lý tiết kiệm nhằm tăng năng suất lao động trong kinh doanh Dùng quỹ lương làm đòn bẩy để tăng năng suất lao động, làm giảm chi phí khấu hao tài sản cố định cho một đơn vị sản phẩm CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NỘI PHẦN 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP 2.1.1 NGHIỆP QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ... phí hạ giá thành sản phẩm ∗ Cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ lao động để góp phần nâng cao năng suất lao động Đi vào chi tiết từng chỉ tiêu hiệu qủa, để nâng cao hiệu quả về một mặt nào đó tương ứng với chỉ tiêu hiệu quả nào đó ta lại những biện pháp cụ thể khác nhau: Quản lý sử dụng tốt nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Trong các nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, yếu tố... đốc quản lý công tác kế hoạch đầu tư, điều độ sản xuất trong Công ty - Lập kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn ngắn hạn - Tham gia giúp Giám đốc để ký kết các hợp đồng kinh tế - Chỉ đạo hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh xây dựng bản trong Công ty Nhiệm vụ: - Trên sở nhiệm vụ được Giám đốc giao phòng KH- TC căn cứ vào sự biến động của thị trường tình hình sản xuất của Công ty. .. điện Nội BAN GIÁM ĐỐC P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN XƯỞNG KHÍ P TỔNG HỢP XƯỞNG ĐÚC Hình 1.5 Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần điện H Nhiệm vụ, chức năng bản: Ban Giám đốc: Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền nhiệm . hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp với đề tài: Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội. Em xin chân thành. TRƯỜNG KHOA…………………… TIỂU LUẬN Đề tài Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: " Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội ", Tiểu luận: " Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội ", Tiểu luận: " Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội "

Từ khóa liên quan