Bao cao Co quan van hoa( Tp Ha Noi)

9 558 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 08:11

UBND x Thanh Caoã Trờng THCS Thanh Cao Số: 60 /BC THCS 2010 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc H Ni, ngy 28 thỏng 11 nm 2010 BO CO KT QU 3 NM LIN GI VNG DANH HIU "N V VN HO" ------------------------------- Kớnh gi : - UBND huyn Thanh Oai - Ban ch o "Ton dõn on kt xõy dng i sng vn hoỏ" huyn Thanh Oai - Thnh ph H Ni. Căn cứ vào Quyt nh s 3012/Q- UBND ngy 18/6/2009 ca UBND Thnh ph H Ni v Quy ch cụng nhn danh hiu Gia ỡnh vn húa, Lng vn húa, T dõn ph vn húa, n v vn húa, Khu dõn c vn húa. Cn c Q 120/Q- UBND ngy 2/6/2009 ca UBND huyn Thanh Oai v/v ban hnh quy ch v tiờu chun v hot ng ca Ban ch o phong tro "Ton dõn on kt xõy dng i sng vn hoỏ" huyn Thanh Oai- Thnh ph H Ni. Cn c KH 64/KH/BC ngy 16/9/2009 ca BC phong tro "Ton dõn on kt xõy dng i sng vn hoỏ" huyn Thanh Oai - Thnh ph H Ni. Cn c Ngh quyt Chi b, Ngh quyt i hi Cụng nhõn viờn chc trng THCS Thanh Cao v/v duy trỡ gi vng C quan vn hoỏ. Trng THCS Thanh Cao bỏo cỏo kt qu vic thc hin cỏc tiờu chun tại điều 9 trong quy nh v/v xõy dng Gia ỡnh vn húa, Lng vn húa, T dõn ph vn húa, n v vn húa, Khu dõn c vn húa ca UBND Thnh ph H Ni nh sau: Phn th nht c im tỡnh hỡnh v nhng kt qu t c t nm 2008 n nm 2010. A. Tình hình chung: 1. Thuận lợi : Thanh Cao l xó rất coi trọng việc xây dựng đời sống văn hóa. Hởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Thanh Cao đã 3/5 làng và quan UBND xã đạt danh hiệu văn hoá, trong đó những làng đợc công nhận từ rất sớm là Cao Mật Thợng (năm 2000,2008), Cao Mật Hạ (năm 2001, 2009). Tất cả tạo lên một đời sống văn hóa tinh thần trong toàn xã. 1 Đảng và chính quyền địa phơng rất quan tâm đến công tác giáo dục. Đặc biệt Thanh Cao là cái nôi của Hội khuyến học trong toàn quốc, đợc Trung ơng Hội Khuyến học trực tiếp chỉ đạo và xây dựng thành điểm sáng khuyến học. Điều đó đã tác động sâu sắc đến sự phát triển của giáo dục Thanh Cao. Cả ba nhà trờng nhiều năm liên tục đạt tiên tiến cấp huyện, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ ngành giao. 2. Khó khăn: Thanh Cao cũng còn khó khăn do đời sống kinh tế của nhân dân chỉ ở mức độ trung bình, đa số sống bằng nghề nông. II. Tình hình nhà trờng: Trờng đợc thành lập tháng 9 năm 1968, bề dày 42 năm xây dựng, trởng thành. Trng nằm trên địa bàn xóm Thi Đua - thôn Thanh Thần - xã Thanh Cao - huyện Thanh Oai - TP Nội Đặc điểm tình hình: Trờng hiện nay 15 lớp với 438 học sinh, trong đó: Khối 6: 4 lớp, 121 học sinh Khối 7: 3 lớp, 92 học sinh Khối 8: 4 lớp, 103 học sinh Khối 9: 4 lớp, 122 học sinh. Trờng 55 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó 24 đảng viên, 55 công đoàn viên, 16 đoàn viên. Về trình độ: 32 đồng chí trình độ đại học, 1 đồng chí trình độ thạc sỹ; 100% giáo viên đạt và vợt chuẩn. Đánh giá: Đợc sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền, Phòng Giáo dục - đào tạo và Công đoàn cấp trên, từ tháng 1/2008, trờng THCS Thanh Cao đã đề ra kế hoạch giữ vững danh hiệu quan văn hóa với những mục tiêu sau: - Chp hnh tt ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng v ca Nh nc - Tỏc phong, l li lm vic khoa hc, dy hc cú hiu qu - Vn húa trong giao tip th hin vn minh, lch s, tụn trng nhau trong mi hnh vi, ng x - Cú mụi trng vn húa lnh mnh - Cnh quan, mụi trng xanh sch p Qua 3 năm phấn đấu, xây dựng, nhà trờng xin đợc báo cáo kết quả về việc thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại điều 9 trong Gia ỡnh vn húa, Lng vn húa, T dõn ph vn húa, n v vn húa, Khu dõn c vn húa nh sau: 2 B. Kết quả xây dựng quan văn hóa từ năm 2008 đến năm 2010 1. Chp hnh tt ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng v ca Nh nc: a) Nh trng luụn thc hin tt ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng, ca Nh nc, hon thnh tt nhim v chớnh tr; tuõn th cỏc quy nh ca chớnh quyn cỏc cp, nghiờm chnh chp hnh Lut cỏn b cụng chc, ngha v thu i vi Nh nc, khụng cú ngi vi phm phỏp lut: Tổ chức Đảng nhà trờng 3 năm liên tục đạt Trong sạch vững mạnh. Chi bộ đã chỉ đạo nhà trờng hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ đạo việc xây dựng nhà trờng thành quan văn hoá. Hàng năm chi bộ đều họp ra nghị quyết, đề ra kế hoạch cụ thể để nhà trờng triển khai đến từng cán bộ giáo viên nên mục tiêu xây dựng quan văn hoá là mục tiêu chung của toàn thể cán bộ giáo viên nhà trờng. Nhà trờng sử dụng lao động hợp lý, đúng Luật, đời sống cán bộ giáo viên ổn định. Cán bộ giáo viên nhà trờng chấp hành đầy đủ Luật lao động, Pháp lệnh Công chức viên chức, Hiến pháp, Luật giáo dục. Giáo viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trờng, của ngành giáo dục. Gia đình cán bộ giáo viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi c trú. Hàng năm ban thi đua khen thởng nhà trờng đều lấy ý kiến đánh giá ở nơi c trú với giáo viên trớc khi xếp danh hiệu LĐG, GVG. Qua nhận xét đều đợc đánh giá xếp loại tốt. b) iu kin lm vic ca cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng luụn c ci thin; cỏc ch chớnh sỏch: bo him xó hi, bo him y t i vi cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng c thc hin theo quy nh hin hnh. Tuy nhiên đời sống giáo viên hợp đồng còn nhiều khó khăn. 2. Tỏc phong, l li lm vic khoa hc, dy hc cú hiu qu: a) Hon thnh tt nhim v chớnh tr ca n v c giao, bo m cht lng v hiu qu: Tập thể giáo viên nhà trờng luôn coi trọng kỷ luật, giúp đỡ nhau giảng dạy chất lợng hiệu quả. Vì thế chất lợng học sinh giỏi hàng năm đều xếp thứ hạng cao trong toàn huyện; phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm luôn dẫn đầu, nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp thành phố (3 năm 08 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp thành phố trong đó 2 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao). 100% cán bộ giáo viên nhà trờng hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm 85% cán bộ giáo viên đạt lao động giỏi, trong đó từ 20% trở lên cán bộ giáo viên đạt giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua sở(năm 2008 10 đ/c, năm 2009 9 đ/c, năm 2010 12 đ/c đạt GVG - CSTĐ sở). 3 Không cán bộ giáo viên nào vi phạm kỷ luật. Năm 2008 34 đ/c, năm 2009 38 đ/c, năm 2010 42 đồng chí đạt LĐG b) Xõy dng v thc hin tt cỏc ni quy, quy ch trong c quan, n v: Trờng nội quy, quy chế làm việc rõ ràng, đầy đủ, quy định về quy chế dân chủ, nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên, học sinh nhà trờng. Thực hiện tốt cải cách hành chính; không phiền sách nhiễu nhân dân, phụ huynh học sinh khi thi hành công vụ. c) T chc hi hp cú hiu qu v gii quyt cụng vic nhanh, cú cht lng; Trờng luôn duy trì sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt chuyên môn nề nếp, hiệu quả, đúng quy định (sinh hoạt chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên 1lần/tháng trở lên; sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng trở lên, sinh hoạt đội 1 lần/ tuần. Các đợt sinh hoạt đều tăng cờng giáo dục đờng lối chính trị t tởng cho cán bộ giáo viên học sinh và bàn các biện pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trờng. d) Tit kim trong sn xut v tiờu dựng: tiết kiệm in, nc, in thoi, vn phũng phm v cỏc trang thit b, phng tin khỏc phc v cho cụng tỏc ca c quan, n v, không gây lãng phí, đảm bảo thực hiện hiệu quả. e) Ni lm vic gn gng, sp xp khoa hc; cỏn b cụng chc, viờn chc v ngi lao ng chp hnh tt k lut lao ng v Lut Cỏn b cụng chc, thc hin giao tip vn minh cụng s, lch s khi thi hnh cụng v; g) Thu nhp ca cán bộ, giáo viên ngy cng c ci thin; cụng bng, hp lý trong phõn phi tin lng, tin thng. 3. Vn húa trong giao tip th hin vn minh, lch s, tụn trng nhau trong mi hnh vi, ng x: a) on kt, tng tr, giỳp nhau trong cụng tỏc, sinh hot. b) Mi ngi u cú thỏi vn minh, lch s, ci m v thng thn trong giao tip, ng x; trang phc gn gng, phự hp vi cụng vic v mụi trng cụng tỏc; khụng cú nhng biu hin núi nng hoc cú hnh vi thiu vn húa, quan h tt vi nhõn dõn v chớnh quyn a phng s ti: Trang phục của giáo viên và học sinh đúng quy định: Giáo viên mặc trang phục lễ hội (nữ mặc áo dài, nam mặc comple) trong lễ hội, học sinh mặc đồng phục. Các cán bộ giáo viên nhà trờng đều biển hiệu chức danh khi làm việc, thi hành công vụ. c) Thc hin tt Quy ch dõn ch c s: Thực hiện Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trờng: các văn bản về thu chi đều đợc thông qua hội đồng nhà trờng và hội phụ huynh học sinh, kế hoạch hoạt động của nhà trờng và tiêu chuẩn thi đua khen thởng đợc hội đồng giáo 4 dục thống nhất thực hiện. Đoàn kết nội bộ tốt, không tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Không đơn th vợt cấp sai sự thật, vi phạm Luật Khiếu nại tố cáo. 4. Cú mụi trng vn húa lnh mnh: a) Cỏc t chc on th hot ng tt, i sng vt cht, tinh thn ca cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn c quan tõm v tng bc c ci thin. T chc tt vic nõng cao trỡnh hc vn, tay ngh cho i ng cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn; khụng cú con em cỏn b, cụng chc v ngi lao ng mc cỏc t nn xó hi, ti phm hỡnh s: Chi bộ đợc đánh giá đạt nhiều thành tích trong công tác phát triển Đảng viên mới (ba năm kết nạp 9 Đảng viên mới, nâng số Đảng viên hiện lên 28 đ/c đạt 51% giáo viên nhà trờng).Trờng nhiều năm liền đạt tiên tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn liên tục đạt vững mạnh, 3 năm liền đợc công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đợc liên đoàn lao động huyện, thành phố tặng bằng khen; phong trào giỏi việc trờng đảm việc nhà một đồng chí đợc liên đoàn tặng bằng khen. Công đoàn chăm lo xây dựng đời sống cán bộ giáo viên nhà trờng. Trong đó chú trọng việc tổ chức cho cán bộ giáo viên thăm quan học tập (trong ba năm công đoàn tổ chức cho giáo viên đi thăm quan Huế, Quê Bác, Sầm Sơn, Cửa Lò - Nghệ An). Liên đội liên tục đạt vững mạnh cấp thành phố, 2 năm liền đợc Trung ơng Đoàn tặng bằng khen. Chi đoàn liên tục đạt vững mạnh cấp huyện, đi đầu trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi và viết sáng kiến kinh nghiệm ( 3 đ/c đạt giải nhất, nhì huyện). Trờng luôn khuyến khích cán bộ giáo viên đi học tập nâng cao trình độ. Trong 3 năm qua đã thêm 20 đồng chí tốt nghiệp đại học ( 3 đồng chí tốt nghiệp chính quy, 6 tốt nghiệp tại chức, 11 tốt nghiệp từ xa), 9 đ/c hiện đang theo học đại học, nâng tỉ lệ giáo viên đã và đang vợt chuẩn của trờng lên 76,4%. b) Khụng cú cỏc t nn xó hi: c bc, ma tỳy, mi dõm di bt c hỡnh thc no: Cán bộ giáo viên và học sinh, con em cán bộ giáo viên nhà trờng tuyệt đối không mắc tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số, thực hiện kế hoạch hóa gia đình: trên 20 năm liên tục không ngời sinh con thứ 3. c) Khụng t bn th, bỏt hng v thp hng ti ni lm vic. d) Thc hin tt cỏc Quy ch ca Chớnh ph v thc hin np sng vn minh trong vic ci, tang, l hi, khụng t chc xa hoa, lóng phớ. e) Cú thit ch vn húa, th thao phự hp v hot ng cú hiu qu, bc u ỏp ng nhu cu hng th v sỏng to Vn húa Vn ngh - Th thao ca cụng chc, viờn chc v ngi lao ng: thờng xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn 5 nghệ, thể dục thể thao (bóng bàn, cầu lông, cờ tớng, bóng đá, điền kinh .) cho cán bộ giáo viên và học sinh. Kết quả phong trào TDTT đạt tốt. Hàng năm nhiều học sinh giỏi cấp thành phố, cấp huyện về thể dục thể thao. Năm 2008, 2009, trờng đạt tiên tiến cấp thành phố về TDTT, cú 5 GV t gii thi u TDTT nm 2010. Trờng cố gắng trong đầu t tôn tạo thiết chế văn hóa: phòng đọc sách báo, phòng truyền thống, sân luyện tập thể dục thể thao, bể bơi . Tuy nhiên do cha nhà tập đa năng nên một số hoạt động TDTT của giáo viên và học sinh còn phải đi thuê mợn địa điểm ( bóng đá, .) g) Tớch cc tham gia cỏc hot ng nhõn o, t thin v hng ng cỏc phong tro, cỏc cuc vn ng xó hi do cỏc cp chớnh quyn v on th Trung ng v a phng phỏt ng; Thực hiện tốt các chính sách xã hội: Hàng năm tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện giúp đỡ ngời nghèo, ngời công với nớc, xây dựng nhà công vụ, giúp đỡ trẻ em tàn tật, nạn nhân chất độc màu da cam . Năm 2008 ủng hộ 12.836.000 đồng Năm 2009 ủng hộ 16.062.000 đồng Năm 2010 ủng hộ đủ 4 đợt: ngày vì ngời nghèo, đồng bào lũ lụt, đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ trẻ em khuyết tật. Nhà trờng quan hệ hợp tác tốt với các quan và nhân dân nơi c trú: Công ty VIGLACERA Bình Minh mối quan hệ hợp tác từ những năm 2000, đã ủng hộ 2 vạn gạch xây nhà bảo vệ và nhiều xuất học bổng cho học sinh nghèo vợt khó học giỏi; các tổ chức đoàn thể trong xã đều mối quan hệ mật thiết với nhà trờng, giúp nhà trờng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hội CCB tổ chức nhiều buổi nói chuyện về truyền thống quân đội. Đoàn thanh niên xã phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT. Đặc biệt Hội Khuyến học xã hàng năm trao nhiều suất học bổng và phần thởng cho học sinh vợt khó học giỏi. (Năm 2008: 18 suất học bổng, năm 2009: 15 suất học bổng; năm 2010: 1 chiếc xe đạp. Tất cả tác động tích cực đến hoạt động giáo dục trong nhà trờng, giúp cho hiệu quả giáo dục không ngừng đợc nâng cao. h) 100% h gia ỡnh cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn t danh hiu Gia ỡnh vn húa, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa . Hàng năm, 100% gia đình cán bộ giáo viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và 100% đạt gia đình văn hoá (năm 2007: 45/45; năm 2008: 53/53; năm 2009: 52/52). Hàng năm BCĐ nhà trờng kiểm tra giấy xác nhận của các địa phơng để tập hợp danh sách các gia đình đạt gia đình văn hoá để báo cáo chi bộ và nhà trờng khen thởng. 6 các hoạt động thông tin cổ động (Panô, áp phích, khẩu hiệu) tuyên truyền thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện các phong trào của ngành trong nh trng. chơng trình hởng ứng cuộc vận động xây dựng Làng văn hóa :chấp hành quy ớc văn hóa của địa phơng; tham gia 2 lần ủng hộ xây đờng làng ngõ xóm, phối hợp tốt trong tổ chức văn hoá văn nghệ, thể thao ở địa phơng . 5. Cnh quan, mụi trng xanh sch p: a) Mi khu vc trong trng luụn xanh, sch, p. b) To dng khuụn viờn, cỏc cụng trỡnh p, hi hũa, hp lý m bo cỏc yờu cu v an ton, v sinh lao ng v phũng chng chỏy n. Giáo viên và học sinh nhà trờng luôn ý thức tu tạo cảnh quan nhà trờng. Trờng nhiều năm đạt tiêu chí trờng xanh, sạch, đẹp. Hàng năm đều phong trào Tết trồng cây, qua 3 năm đã trồng đợc nhiều cây xanh. Hoạt động đội với phong trào Một phút sạch trờng' duy trì hiệu quả góp phần tạo cảnh quan môi trờng xanh - sạch - đẹp. Luôn đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động. Trờng các thiết bị phòng chống cháy nổ và đã tập huấn bản cho giáo viên c) Sp xp ni lm vic: ngn np, gn v thun tin. d) n v cú nh v sinh, b trớ ni t thựng ng rỏc v cú ni cha, x lý rỏc, cht thi hp v sinh, ỳng quy nh; khụng gõy ụ nhim mụi trng khu vc xung quanh. Đánh giá chung 1- Ưu điểm, tồn tại: - u điểm: + Đã bản đạt 5 tiêu chuẩn tại điều 9 Tiêu chuẩn công nhận quan, Đơn vị, Doanh nghiệp văn hóa của UBND T.P Nội ban hành ngày 18/6/2009. + Đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đợc giao: trờng nhiều năm đạt tiên tiến, chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh, công đoàn đạt vững mạnh cấp thành phố, chi đoàn đạt vững mạnh cấp huyện, liên đội đợc TW Đoàn tặng bằng khen. - Tồn tại: còn một số hạn chế nh hoạt động của ban chỉ đạo còn cha thờng xuyên, nhiều đồng chí trong ban chỉ đạo làm công tác kiêm nhiệm nên cha dành nhiều thời gian và công sức cho việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa chiều sâu, sở vật chất còn thiếu phòng hành chính, đặc biệt là cha nhà tập đa năng để giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao. 7 2- Nguyên nhân đạt đợc kết quả: - sự quan tâm chỉ đạo của Phòng văn hoá, phòng GD - ĐT Thanh Oai, Công đoàn ngành, của Đảng uỷ HĐND, UBND xã Thanh Cao. - sự đồng lòng nhất trí trong chi bộ, các tổ chức đoàn thể và hội đồng nhà trờng quyết tâm xây dựng và giữ vững danh hiệu quan văn hoá. Phần thứ hai Phơng hớng nhiệm vụ những năm tiếp theo 1- Mục tiêu - Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị đợc giao, thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành giáo dục. - Duy trì kết quả trờng xanh - sạch - đẹp - an toàn - Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trờng - Phối hợp tốt với nhân dân và quan trên địa bàn c trú nhằm tạo nguồn lực xây dựng sở vật chất, quỹ khuyến học và phối hợp tổ chức các hoạt động tập thể. - Hoàn thiện sở vật chất của trờng: Xây khu hành chính, phòng tập đa năng, đảm bảo các phơng tiện phòng cháy chữa cháy. 2. Nhiệm vụ: - Phát huy hiệu quả các kết quả đã đạt đợc: + Giữ vững trờng đạt Chuẩn quốc gia, đạt tiên tiến, các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh. + Giữ vững môi trờng giáo dục lành mạnh, an toàn, sở vật chất đạt xanh- sạch - đẹp. + Giữ vững tập thể đoàn kết. Mỗi giáo viên đóng vai trò tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở địa phơng nơi c trú và nơi công tác. Giữ vững 100% gia đình giáo viên đạt gia đình văn hoá. + Giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, quan trên địa bàn c trú nhằm tạo nguồn lực xây dựng nhà trờng. - Phấn đấu đạt chỉ tiêu: + Phấn đấu đạt trờng tiên tiến xuất sắc, liên đội đạt vững mạnh cấp TW + Phấn đấu nâng cao chất lợng giảng dạy học tập: mỗi năm 25% giáo viên đạt giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua sở, 85% giáo viên đạt LĐG, 25% đạt HSG toàn diện, xếp thứ hạng cao về chất lợng học sinh giỏi huyện, thành phố và tỉ lệ học sinh vào THPT. + Phấn đấu xây dựng CSVC theo hớng hiện đại hoá. 3. Biện pháp thực hiện 8 - Tăng cờng công tác giáo dục t tởng chính trị, giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh cho cán bộ, giáo viên nhà trờng, thực hiện xây dựng đời sống văn hoá trong mọi hoạt động của nhà trờng. - Nâng cao chất lợng dạy học, kế hoạch bồi dỡng giáo viên, tăng số giáo viên tốt nghiệp đại học lên 90%. - Thực hiện công khai dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trờng, đặc biệt trong công tác thu chi và đánh giá thi đua. Thực hiện quản lý thống nhất trên sở phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng cán bộ giáo viên - Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, chú trọng nâng cao đời sống giáo viên. - Đẩy mạnh xây dựng các lực lợng giáo dục; tham mu tích cực với lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, tích cực tìm sự ủng hộ của hội Khuyến học TW và HKH xã để xây dựng quỹ khen thởng giáo viên và học sinh hàng năm đạt 20.000.000 đồng 4- Kiến nghị: Kính đề nghị UBND huyn Thanh Oai, Ban ch o "Ton dõn on kt xõy dng i sng vn hoỏ" huyn Thanh Oai , UBND xã Thanh Cao, các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo nhà trờng hoàn thiện về sở vật chất của trờng chuẩn Quốc gia và quan văn hóa, xét công nhận nhà trờng giữ vững danh hiệu quan văn hóa năm 2008 2010 và những năm tiếp theo. TM. Ban chấp hành Công đoàn sở Hiệu trởng Chủ tịch công đoàn Nghiêm Xuân Hoa Bùi Thị Kim Anh Xác nhận của UBND xã Thanh Cao 9 . Thanh Oai - Thnh ph H Ni. Cn c Ngh quyt Chi b, Ngh quyt i hi Cụng nhõn viờn chc trng THCS Thanh Cao v/v duy trỡ gi vng C quan vn hoỏ. Trng THCS Thanh Cao. x Thanh Cao Trờng THCS Thanh Cao Số: 60 /BC THCS 2010 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc H Ni, ngy 28 thỏng 11 nm 2010 BO CO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao Co quan van hoa( Tp Ha Noi), Bao cao Co quan van hoa( Tp Ha Noi), Bao cao Co quan van hoa( Tp Ha Noi)

Từ khóa liên quan