Tải Giải bài tập SGK Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

6 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2020, 13:43

Công cuộc khai hoang của nhà Nguyễn có tác dụng: Giải quyết tình trạng đất hoang hóa, tăng thêm diện tích đất canh tác, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân?. Trả lời câu hỏi Lịch Sử[r] (1)Giải tập SGK Lịch sử 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Trả lời câu hỏi Lịch Sử Bài 27 trang 136: Nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Trả lời: Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã: - Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lập nhà Nguyễn Thiết lập máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền - Ban hành luật Hoàng triều luật lệ (Gia Long) - Ở địa phương: Chia nước thành 30 tỉnh phủ thừa thiên, đứng đầu tỉnh lớn Tổng đốc cịn tình vừa nhỏ tuần phủ - Xây dựng quân đội hùng mạnh với nhiều binh chủng => Tăng cường tính tập quyền nhà nước từ trung ương đến địa phương Trả lời câu hỏi Lịch Sử Bài 27 trang 137: Công khai hoang triều Nguyễn có tác dụng nào? Trả lời: Công khai hoang nhà Nguyễn có tác dụng: Giải tình trạng đất hoang hóa, tăng thêm diện tích đất canh tác, giải vấn đề ruộng đất cho nông dân Trả lời câu hỏi Lịch Sử Bài 27 trang 137: Tại diện tích canh tác được tăng thêm mà cịn tình trạng nơng dân lưu vong? Trả lời: Diện tích canh tác tăng thêm mà cịn tình trạng dân lưu vong vì: Ở địa phương, địa chủ cường hào hoành hành, cướp ruộng đất nông dân buộc họ phải lưu vong Trả lời câu hỏi Lịch Sử Bài 27 trang 137: Tại việc sửa đắp đê thời Nguyễn gặp khó khăn? (2)Việc đắp đê nhà Nguyễn gặp nhiều khó khăn vì: - Việc sửa, đắp đê không nhà Nguyễn trọng, lụt lội, hạn hán xảy thường xuyên - Tài (thời Tự Đức) thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, tiền Nhà nước bỏ lại rơi vào túi tham quan việc đắp đê khó khăn Trả lời câu hỏi Lịch Sử Bài 27 trang 137: “Người Việt Nam thợ đóng tàu thành thạo Họ hồn thành cơng trình với kĩ thuật xác.” Nhận xét người nước gợi cho em suy nghĩa tài thợ thủ cơng nước ta đầu kỉ XIX? Trả lời: Nhận xét cho ta thấy được: Thợ thủ công nước ta thời đầu kỉ XIX có tay nghề cao, biết sử dụng cơng nghệ kĩ thuật tiên tiến phương tây vào sản xuất mà đóng tàu Bài trang 139 Lịch Sử 7: Cơng khai hoang thời Nguyễn có tác dụng nào? Trả lời: Công khai hoang thời nhà Nguyễn có tác dụng: Giải tình trạng đất hoang hóa, tăng thêm diện tích đất canh tác, giải vấn đề ruộng đất cho nông dân Bài trang 139 Lịch Sử 7: Em có nhận xét tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn? Trả lời: Nhận xét tình hình thủ cơng nghiệp thời Nguyễn: - Thủ công nghiệp phát triển Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng với nhiều thợ giỏi, có tay nghề cao - Ngành khai mỏ mở rộng với hàng trăm mỏ khai thác (3)- Những hoạt động thủ cơng nghiệp dân gian cịn phân tán Thợ thủ công nghiệp phải nộp thuế sản phẩm nặng nề Bài trang 139 Lịch Sử 7: Chính sách ngoại thương nhà Nguyễn với nước phương Tây thể nào? Trả lời: Chính sách ngoại thương nhà Nguyễn với nước phương Tây: - Nhà Nguyễn dần thu hẹp hoạt động thương nhân phương Tây họ đến buôn bán hải cảng, nhà Nguyễn không cho người phương Tây mở cửa hàng Họ vào số cảng quy định - Về sau, Nhà Nguyễn thực sách “bế quan tỏa cảng” Trả lời câu hỏi Lịch Sử Bài 27 trang 139: Em có nhận xét đời sống nhân dân triều Nguyễn? Trả lời: Nhận xét đời sống nhân dân triều Nguyễn: Đời sống tầng lớp nhân dân ngày khổ cực - Địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng - Tô thuế, phu dịch nặng nề - Nạn dịch bệnh nạn đói hồnh hành khắp nơi => Nhân dân căm phẫn, bất bình, mâu thuẫn xã hội ngày trở nên gay gắt, nên họ dậy đấu tranh chống quyền nhà Nguyễn Trả lời câu hỏi Lịch Sử Bài 27 trang 142: Hàng trăm dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc nào? Trả lời: Hằng trăm dậy nhân dân chống lại truyền đình nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội bất ổn định, rối ren Triều đình nhà Nguyễn thối nát, bảo thủ, nạn tham nhũng diễn phổ biến, địa phương cường hào, địa chủ sức bóc lột quần chúng nhân dân (4)=> Tình trạng mâu thuẫn xã hội ngày trở nên gay khắt Bài trang 142 Lịch Sử 7: Ở nửa đầu kỉ XIX, nước ta có điều kiện để phát triển kinh tế thuận lợi? Trả lời: Những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thời kì nửa đầu kỉ XIX là: - Đất nước hoàn toàn thống mặt lãnh thổ mặt nhà nước => Có thể khai thác tốt nguồn tài nguyên, nhân tài đất nước - Lãnh thổ đất nước rộng lớn, nhiều đất đai màu mỡ phía Nam thuận lợi cho việc mở rộng diện tích canh tác sản xuất nơng nghiệp - Thương nhân nước đến buôn bán tấp nập, hội để Việt Nam học hỏi thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến từ nước khác đặc biệt phương Tây Bài trang 142 Lịch Sử 7: Tóm tắt nét chính sách nhà Nguyễn trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội Trả lời: Những sách nhà Nguyễn: - Chính trị: + Nguyễn Ánh lên vua lập nhà Nguyễn (1802), xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền + Tiến hành cải cách hành chia đất nước 30 tỉnh phủ Thừa Thiên + Xây dựng quân đội mạnh - Kinh tế: + Nơng nghiệp: Khuyến khích khai hoang, đặt chế độ quân điền… + Thủ công nghiệp: lập nhiều xưởng lớn nhà nước, phát triển ngành khai mỏ (5)- Đối ngoại: + Thần phục nhà Thanh + Đối với phương Tây chủ chương đóng cửa khơng chấp nhận tiếp xúc - Xã hội: Đặt nhiều thứ thuế, quan lại tham nhũng, địa chủ, cương hào hoành hành, làm cho đời sống nhân dân cực khổ Bài trang 142 Lịch Sử 7: Những nguyên nhân dẫn đến sống khổ cực nhân dân ta Trả lời: Nguyên nhân làm cho nhân dân cực khổ là: - Quan lại tham nhũng, thu tô thuế nặng nề - Ở địa phương địa chủ, cường hào hồng hành chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột sức lao động nhân dân - Nạn dịch bệnh, đói thường xuyên xảy Bài trang 142 Lịch Sử 7: Tóm tắt nét ba khởi nghĩa lớn nửa đầu kỉ XIX Trả lời: Thời gian Người lãnh đạo Hoạt động Kết 1821 -1827 Phan Bá Vành Vùng Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình ) sau lan rộng trấn Hải Dương, An Quảng Khởi nghĩa thất bại 1854-1855 Cao Bá Quát Ứng Hòa (Hà Tây) mở rộng Hà Nội, Hưng Yên (6)1833 – 1835 Lê Văn Khôi Phiên An (Gia Định) mở rộng Nam Bộ Thất bại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giải bài tập SGK Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Tải Giải bài tập SGK Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn