Quyết định thành lập ban PCTP trong trường học năm học 2010-2011

1 1,577 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 21:11

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ-NTB Hoà Thắng, ngày 11 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm trong trường họcBan chủ nhiệm câu lạc bộ” Căn cứ công văn số 1404/GD-ĐT ngày 25/11/2005 của Sở GD-ĐT Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2005 – 2010. Căn cứ quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND xã Hòa Thắng về việc thành lập BCĐ câu lạc bộ phòng chống tội phạm trong trường học xã Hòa Thắng. Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị và theo đề nghị của BCĐ phòng chống tội phạm Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thế Bảo : QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU I: Nay thành lập câu lạc bộ phòng chống tội phạm trường THCS Nguyễn Thế Bảo năm học bao gồm các thành viên là CB, GV, CNV, HS và cha mẹ học sinh tiêu biểu trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trong trường học. ĐIỀU II: Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phòng chống tội phạm gồm các ông bà có tên sau: 1/ Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Hiệu trưởng làm chủ nhiệm. 2/ Ông Nguyễn Tự Thế, P.Hiệu trưởng làm phó chủ nhiệm. 3/ Ông Võ Cao Mên, Thư ký hội đồng làm phó chủ nhiệm. 4/ Bà Nguyễn Thị Bích Liễu, TPT Đội làm ủy viên. 5/ Ông Hồ Minh Thuận, Tổ trưởng chuyên môn làm ủy viên. 6/ Ông Nguyễn Ngọc Hân, Giám thị làm ủy viên. 7/ Ông Nguyễn Văn Công, TBĐDCMHS làm ủy viên. ĐIỀU III: Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phòng chống tội phạm có trách nhiệm tuyên truyền, thu hút hội viên và xây dựng nội dung kế hoạch sinh hoạt theo tinh thần của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm nhà trường. ĐIỀU IV: Các bộ phận trong nhà trường và các ông bà có tên ở điều II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. HIỆU TRƯỞNG . Thế Bảo năm học bao gồm các thành viên là CB, GV, CNV, HS và cha mẹ học sinh tiêu biểu trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trong trường học. ĐIỀU. 2010. Căn cứ quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND xã Hòa Thắng về việc thành lập BCĐ câu lạc bộ phòng chống tội phạm trong trường học xã Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định thành lập ban PCTP trong trường học năm học 2010-2011, Quyết định thành lập ban PCTP trong trường học năm học 2010-2011, Quyết định thành lập ban PCTP trong trường học năm học 2010-2011

Từ khóa liên quan