Con người và môi trường

14 1,420 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 21:11

NHiÖt liÖt chµo mõng Ch­¬ng iii Con ng­êi, d©n sè vµ m«i tr­êng TiÕt 56. T¸c ®éng cña con ng­êi ®èi víi m«i tr­êng Thời kì Nguyên thuỷ XH nông nghiệp XH công nghiệp Cách tác động Hậu quả tới môi trường Tích cực Tiêu cực Thời kì nguyên thuỷ Xã hội nông nghiệp Xã hội Công nghiệp Quan sát hình 53.1,2,3, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa. Hoàn thành bảng sau I.Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội Sự tác động của con người tới môi trường được chia thành mấy giai đoạn? Thời kì Nguyên thuỷ XH nông nghiệp XH công nghiệp Cách tác động Hậu quả tới môi trường Tích cực Tiêu cực I.Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội Trong 3 thời kì đó, thời kì nào con người tác động vào môi trường nhiều nhất? Thời kì công nghiệp hoá gây hậu quả mất diện tích đất trồng, nhưng nếu không tiến hành công nghiệp hoá thì sẽ như thế nào? -Dùng lửa để nấu nư ớng -Săn bắt, hái lượm - Tích luỹ nhiều giống cây trồng -Khai thác tài nguyên -Săn bắn, trồng trọt, chăn nuôi - Phá rừng làm khu dân cư -Phát triển khu dân cư -Suy giảm độ màu mỡ - Cải tạo môi trường - Không đáng kể -Giảm diện tích đất rừng - Làm giảm diện tích rừng Em hiểu thế nào là suy thoái môi trường? Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị thay đổi về chất lượng số lượng của các thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu cho con người thiên nhiên. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là gì? II.Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên Phá huỷ thảm thực vật, gây ra nhiều hậu quả xấu. Những hoạt động nào của con người gây nhiều hậu quả xấu? Hot ng ca con ngi Hu qu phỏ hy mụi trng t nhiờn Tr li 1/ Hỏi lm a/ Mt nhiu loi sinh vt 2/Sn bt ng vt hoang dó b/ Mt ni ca sinh vt 3/ t rng ly t trng trt c/ Xúi mũn v thoỏi húa t 4/ Chn th gia sỳc d/ ễ nhim mụi trng 5/ Khai thỏc khoỏng sn e/ Chỏy rng 6/ Phỏt trin nhiu khu dõn c g/ Hn hỏn 7/ Chin tranh h/ Mt cõn bng sinh thỏi 1: a 2: a,h 3: T t c 4:a,b,c,d,g,h 7: T t c 5:a,b,c,d,g,h 6:a,b,c,d,g, h Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải(kí hiệu bằng a, b, c) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3) gây ra sự phá huỷ môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây ghi vào cột Ghi kết quả Ngoài những hoạt động của con người trong bảng, em hãy nêu những hoạt động khác của con người làm suy thoái môi trường? II.Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên - Vứt rác bừa bãi. - Chất thải của các khu công nghiệp. - Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách. - Chất thải của các phương tiện giao thông. - Bùng nỗ dân số Những hoạt động của con người làm suy thoái môi trường: Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Theo em đó là những hậu quả gì? Lũ lụt Xói mòn đất Sa mạc hoá Vì m«i tr­êng tù nhiªn chÝnh lµ m«i tr­êng sèng cña con ng­êi. M«i tr­êng bÞ suy gi¶m lµm cho chÊt l­îng cuéc sèng bÞ suy gi¶m. V× sao con ng­êi cÇn ph¶i b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng tù nhiªn? Con ng­êi cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng tù nhiªn? III. Vai trß cña con ng­êi trong viÖc b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng tù nhiªn [...]... 8chữhoạt Quy củamà môi trường của chữ cái: Đâyngười nhã 4 Có 89 Cócái:3Các1 Hoạt động của cây hậu vệ tự nhiên chữ 5 chữchữ 2 trọng việc bảo đến môi trường tự nhiên? gì? Kết quả hướng dẫn học sinh học ở nhà - Học bài + Ghi nhớ - Trả lời câu hỏi trong SGK - Làm bài tập 6 SGK/160 - Chuẩn bị bài sau: + Đọc tìm hiểu trước nội dung bài mới: Ô nhiễm môi trường - Sưu tầm các tài liệu về ô nhiễm môi trường ... cái:Hoạt trong những người nguyêncon không làm ảnh hưởng Một động động 7 Có Có chữcái: Có chữ cái: nào củahoạtngànhcủatrongngườiphá nước thoái trầm thuỷ vậtlàm suy 5 cái:cái:5Vào khíĐây ngành này gâyraloàinguythểtrình ragọi làhợp.này? Cócái: động mùaconlà làxanh quảnay nhất c môi làmrừng.ta.tầng 10 Loại định khô, thảmhiện cácô có sinh cơ xảy thủng với nhất?là một hoạ lớn nhiễmquá trường ối gì? sản việc...Những biện pháp bảo vệ cải tạo môi trường tự nhiên - Hạn chế sự gia tăng dân số - Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên - Bảo vệ các loài sinh vật - X lớ rỏc thi - Phc hi v trng rng mi - Lai to ging cú nng sut v phm cht tt Bản thân em cần phải làm gì để bảo vệ môi trường ở trường, gia đình, địa phương? Trò chơi chữ 1 L T C : Giải ô L ụ T H á Y . chất lượng và số lượng của các thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu cho con người và thiên nhiên. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên. động của con người trong bảng, em hãy nêu những hoạt động khác của con người làm suy thoái môi trường? II.Tác động của con người làm suy thoái môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Con người và môi trường, Con người và môi trường, Con người và môi trường