Tải Phân tích chi tiết Diêm Vương xử kiện trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Bài văn mẫu lớp 10

1 92 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2020, 21:45

Diêm Vương tiến hành xử kiện, nghe lời phân giải của hai bên, xem xét chứng cớ và cuối cùng phán quyết đúng người đúng tội: Tử Văn được hậu đãi sau giữ chức phán quan đền Tản Viên, những[r] (1)Văn mẫu lớp 10: Phân tích chi tiết Diêm Vương xử kiện Chuyện chức phán đền Tản Viên Tên tướng giặc chết tiếp tục gây tội ác Hồn giả mạo thổ thần, qua mắt Diêm Vương làm hại dân lành Những việc làm Diêm Vương khơng hay biết tìm cách đút lót cho thần đền miếu lân cận nên bao che, phán quan Diêm Vương dối trá càn bậy Trên khơng hay biết, không dám kêu, hồn tên tướng giặc sức lộng hành, coi thường tất Gây bao cảnh thảm ngược Ngô Tử Văn đốt đền trừ diệt u ma lấy lại cơng đem đến bình n hồn tên tướng giặc ngang nhiên kiện chàng âm phủ Diêm Vương tiến hành xử kiện, nghe lời phân giải hai bên, xem xét chứng cớ cuối phán người tội: Tử Văn hậu đãi sau giữ chức phán quan đền Tản Viên, kẻ tắc trách, làm trò xằng bậy bị trừng phạt thích đáng Chi tiết Diêm Vương xử kiện chi tiết giàu ý nghĩa Trước hết thể niềm tin người thời trung đại giới khác tồn bên cạnh giới cõi trần Cõi âm, nơi người phải đến để nhận phán xét thưởng phạt cho việc làm cịn sống Đó niềm tin vào luân hồi, báo sau chết người xưa Từ mà có ý nghĩa khuyên răn, giáo dục người Đồng thời cơng lí thực cõi âm khơng phải cõi trần, điều cho thấy cõi trần tồn nhiều bất công khát vọng cơng lí nhân dân lại chưa thực Mặt khác kiện Diêm Vương xử kiện khiến cho xung đột có tính chất kịch tính câu chuyện đẩy lên cao trào, lúc thiện ác phải đối mặt để giành lấy cơng lí thực Đó bối cảnh để nhân vật Ngơ Tử Văn có dịp bộc lộ lĩnh, khí phách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Phân tích chi tiết Diêm Vương xử kiện trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Bài văn mẫu lớp 10, Tải Phân tích chi tiết Diêm Vương xử kiện trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Bài văn mẫu lớp 10

Từ khóa liên quan