Tải Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn - Soạn văn 11 siêu ngắn

2 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2020, 09:15

Tác phẩm kể lại công chiến đấu, sự hi sinh anh dũng của những nghĩa sĩ và bày tỏ nỗi đau thương, mất mát, lòng kính trọng, biết ơn của người ở lại đối với người đã khuất.. Bố cục.[r] (1)Soạn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn Tóm tắt Tác phẩm văn tế, viết để tế nghĩa sĩ hi sinh trận tập kích đồn quân Pháp Cần Giuộc Tác phẩm kể lại công chiến đấu, hi sinh anh dũng nghĩa sĩ bày tỏ nỗi đau thương, mát, lịng kính trọng, biết ơn người lại người khuất Bố cục Phần 1(từ đầu đến “tiếng vang mõ”) – phần Lung khởi: Khái quát đời người nghĩa sĩ Cần Giuộc Phần (từ “Nhớ linh xưa” đến “tàu đồng súng nổ”) – phần Thích thực: Kể lại đời, công đức người nghĩa sĩ Phần (từ “Ơi!” đến “cơn bóng xế dật dờ trước ngõ”) – phần Ai vãn: Lời thương tiếc trước người khuất Phần (đoạn lại) – phần Kết: Lòng biết ơn, khẳng định công lao, phẩm tiết người nghĩa sĩ Câu (trang 65 SGK Ngữ văn 11 tập 1): Bố cục văn tế: Phần 1(từ đầu đến “tiếng vang mõ”) – phần Lung khởi: Khái quát đời người nghĩa sĩ Cần Giuộc Phần (từ “Nhớ linh xưa” đến “tàu đồng súng nổ”) – phần Thích thực: Kể lại đời, cơng đức người nghĩa sĩ Phần (từ “Ơi!” đến “cơn bóng xế dật dờ trước ngõ”) – phần Ai vãn: Lời thương tiếc trước người khuất Phần (đoạn lại) – phần Kết: Lòng biết ơn, khẳng định công lao, phẩm tiết người nghĩa sĩ Câu (trang 65 SGK Ngữ văn 11 tập 1): Hình ảnh người nơng dân nghĩa sĩ: + Trong sống bình thường: cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó, biết ruộng trâu, việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm Cuộc sống nghèo khó, vất vả lao động, chất phác, chăm ⇒ + Khi có giặc ngoại xâm: manh áo vải, dao tu, nón gõ, khơng đợi mang bao tấu, bầu ngịi, tay cầm tầm vông dạp rào lướt tới coi giặc không, đâm ngang, chém ngược,… Với vũ khí thơ sơ, chưa quen với binh đao họ chiến đấu kiên cường, xả ⇒ thân lịng u nước Hình ảnh đẹp đẽ, lớn lao, cao ⇒ Giá trị nghệ thuật: (2) + Nghệ thuật ngôn ngữ: ngơn ngữ giàu hình ảnh, màu sắc biểu tượng cao, kết hợp ngôn ngữ bác học ngôn ngữ bình dân + Bút pháp trữ tình kết hợp nhuần nhuyễn với tự sự, đậm đặc yếu tố miêu tả Câu (trang 65 SGK Ngữ văn 11 tập 1): + Tiếng khóc bi tráng tác giả xuất phát từ: nỗi đau đất nước bị xâm lăng, nỗi xót xa cho hi sinh người nghĩa sĩ + Tiếng khóc khơng bi lụy chứa đựng niềm kính trọng, biết ơn, tự hào cơng đức, lòng yêu nước người khuất Câu (trang 65 SGK Ngữ văn 11 tập 1): + Sức gợi cảm văn tế chủ yếu yếu tố biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả + Đau đớn bấy! bóng xế dật dờ trước ngõ: nỗi đau xót, nhớ thương da diết gia đình người nghĩa sĩ hi sinh, nỗi đau cụ thể hóa nhờ hình ảnh miêu tả, chi tiết kể Luyện tập Câu hỏi luyện tập (trang 65 SGK Ngữ văn 11 tập 1): Những câu văn thể triết lí chết vinh cịn sống nhục: + Sống làm chi theo quân tả đạo, quăng vùa hương, xô bàn độc + Sống làm chi lính mã tà, chia rượu lạt, gặm bánh mì + Thà thác mà đặng câu địch khái, theo tổ phụ vinh, mà chịu chữ đầu Tây, với man di khổ Chết lý tưởng dân tộc, theo lời tổ tiên bảo vệ quê hương chết vinh ⇒ quang Ngược lại, sống mà luồn cúi ách kẻ thù, bán nước cho giặc sống không chết Ý nghĩa Tác phẩm tiếng khóc bi tráng cho thời kì lịch sử đau thương vĩ đại dân tộc, tượng đài người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc Bài văn tế thành tựu xuất sắc nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật, kết hợp nhuẫn nhuyễn chất trữ tình tính thực; ngơn ngữ bình dị, sáng, sinh động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn - Soạn văn 11 siêu ngắn, Tải Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn - Soạn văn 11 siêu ngắn