Tải Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 44 - Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

3 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2020, 11:41

Dựa trên biên bản này, người ta có thể phát hiện những truy cập không bình thường (ví dụ ai đó quá thường xuyên quan tâm đến một số loại dữ liệu nào đó vào một số thời điểm nhất[r] (1)§13: BẢO MẬT THƠNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL (t3) I Mục tiêu 1 Kiến thức + Biết khái niệm bảo mật tồn qui định, điều luật bảo vệ thông tin + Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL 2 Thái độ: Có ý thức thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL II Chuẩn bị 1 Giáo viên: Giáo án, SGK Tin 12, SGV Tin 12, máy tính, máy chiếu 2.Học sinh: SGK tin 12, ghi. III Tổ chức hoạt động học tập 1 Ổn định tổ chức lớp 2 Kiểm tra cũ: Trình bày biện pháp phân quyền truy cập nhận dạng người dùng? 3 Tiến trình mới: Hoạt động thầy trò NỘI DUNG Hoạt động 1: Mã hố thơng tin nén dữ liệu (15p) GV: Ngoài việc bảo mật phân quyền việc người truy cập chấp hành chủ trương sách cịn giải pháp để bảo mật thơng tin mã hóa thơng tin GV: ý nghĩa việc mã hóa thơng tin? HS:Khi mã hóa theo phương pháp ngồi việc giảm dung lượng cịn tăng tính bảo mật thơng tin GV: Tại nói mã hóa lại tăng tính bảo 3 Mã hóa thơng tin nén liệu - Trong chương trình lớp 10 đề cập đến mã hóa thơng tin theo ngun tắc vịng trịn thay kí tự kí tự khác - Mã hóa độ dài cách nén liệu Ví dụ: AAAAAAAAABBBBBBBBCCC Mã hóa thành 10A8B3C Chú ý: Các liệu thường được (2)Hoạt động thầy trị NỘI DUNG mật? Có thể lấy ví dụ minh họa? HS: Giải thích thơng tin sau mã hóa thể dạng khác, góp phần tăng cường tính bảo mật, người khác ko đọc thông tin mã hóa HS:lấy ví dụ minh họa cụ thể Hoạt động 2: Lưu biên (15p) GV: Trình chiếu minh họa cụ thể biên bản lưu Yêu cầu HS vào xác định ý nghĩa việc lưu biên bản? HS: Thảo luận theo nhóm GV: Tổng kết đưa kết luận biên hệ thống hỗ trợ đáng kể cho việc khơi phục hệ thống có cố kĩ thuật, đồng thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm người dùng hệ thống nói chung thành phần hệ thống nói riêng Dựa biên này, người ta phát truy cập khơng bình thường (ví dụ q thường xun quan tâm đến số loại liệu vào số thời điểm định), từ có biện pháp phịng ngừa thích hợp 4 Lưu biên bản Ngoài giải pháp nêu trên, người ta tổ chức lưu biên hệ thống Biên hệ thống thông tường cho biết: Số lần truy cập vào hệ thống, vào thành phần hệ thống, vào yêu cầu tra cứu,… Thông tin số lần cập nhật cuối cùng: phép cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật,… 4 Tổng kết hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhắc lại cách mã hố thơng tin nén liệu - Cách lưu biên (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 44 - Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL, Tải Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 44 - Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL