Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?

30 994 9
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 19:11

Những hình ảnh liệu về HUẾSông HƯƠNG Minh họa bằng bài thơ thôn vĩ và bài hát do ca sĩ Vân Khánh thể hiện Sao anh không về chơi thôn Vỹ? Sao anh không về chơi thôn Vỹ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền Gió theo lối gió mây đường mây Gió theo lối gió mây đường mây Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó [...]... chở trăng về kịp tối nay Mơ khách đường xa khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ĐÂY THÔN VĨ DẠ Thơ HÀN MẶC TỬ - Nhạc VÕ TÁ HÂN Ca sĩ VÂN KHÁNH Sao anh không về chơi thôn V ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền Gió theo lối gió mây đường mây Gió theo lối gió mây đường mây Dòng nước... che ngang mặt chữ điền Gió theo lối gió mây đường mây Gió theo lối gió mây đường mây Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay Mơ khách đường xa khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ĐÂY THÔN VĨ DẠ Nhạc VÕ TÁ HÂN Phổ thơ HÀN MẶC TỬ Ca sĩ VÂN KHÁNH . Những hình ảnh tư liệu về HUẾ và Sông HƯƠNG Minh họa bằng bài thơ thôn vĩ và bài hát do ca sĩ Vân Khánh thể hiện Sao anh không về chơi thôn V ? Sao. khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ĐÂY THÔN VĨ DẠ Thơ HÀN MẶC TỬ - Nhạc VÕ TÁ HÂN Ca sĩ VÂN KHÁNH Sao anh không về chơi thôn V ? Nhìn nắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?, Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?, Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn