MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

14 736 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 12:20

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 74 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Cùng với sự phát triển ngày càng cao của các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam cũng đã không ngừng đổi mới về kinh tế chính trị, xã hội nhằm thúc đNy nền kinh tế ngày càng phát triển để thể hòa cùng nhịp độ phát triển với các nước. Vì thế sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Trong chế thị trường để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải kinh doanh hiệu quả và ngày càng nâng cao tổng mức lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận và chi phí tỉ lệ nghịch với nhau, do đó công ty không những phải nâng cao doanh thu, khả năng sinh lợi mà còn phải kiểm soát được tốt nhất chi phí hoạt động của công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh. Chính vì thế doanh nghiệp cần phải phân tích hoạt động kinh doanh, đánh giá được tình hình hoạt động của mình để thể dự đoán trước được những sự việc hay rủi ro thể xảy ra để từ đó những giải pháp hợp lý cho hoạt động của công ty và để thể củng cố, giữ vững được vị thế của mình trên thương trường. Qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, em xin đưa ra một số biện pháp để nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 75 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG Bảng 16: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHGIẢI PHÁP CÁC VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP - Giá bán: luôn góp phần làm tăng doanh thu. - Điều chỉnh giá bán phù hợp. - Thực hiện chiến lược giá cạnh tranh. -Giá vốn hàng bán: biến động tăng giảm. - Tiết kiệm chi phí trong mua nguyên liệu sản xuất, hàng hóa kinh doanh. - Dự đoán tình hình biến động giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa. - Xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu. - Xây dựng mối quan hệ với các đơn vị cung ứng. - Chi phí bán hàng - Sử dụng tối đa công suất của phương tiên vận chuyển. - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Xây dựng định mức sử dụng điện, nước, điện thoại. - Nâng cao ý thức tiết kiệm cho cán bộ công nhân viên. -Kết cấu mặt hàng - Phân tích nhu cầu thị trường để xác định được mặt hàng nào cần sản xuất, kinh doanh. -Sản lượng - Mở rộng hệ thống phân phối, chiết khấu thương mại, tăng hoa hồng bán hàng. -Mở rộng thị trường sang các vùng khác. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 76 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG 5.1 NÂNG CAO DOANH THU - Công ty cần giữ vững và mở rộng thị phần, xóa bỏ dần những khoảng trống nhằm ngăn chặn sự thâm nhập thị trường của đối thủ cạnh tranh tiềm Nn. Để làm được điều đó công ty cần quan tâm đến những khách hàng truyền thống, duy trì mối quan hệ phát triển lâu dài, giá cả ổn định, đảm bảo chất lượng, tổ chức tư vấn cho khách hàng. - Cần đi sâu hơn nữa về nghiên cứu thị trường, tìm hiểu, phân tích nhu cầu của thị trường cũng như nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng bằng cách tiếp cận trực tiếp với khách hàng chứng minh cho họ thấy sản phNm của đơn vị là chất lượng tốt, giá cả hợp lý. 5.2 BIỆN PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Qua phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ, ta thấy các yếu tố tác động đến lợi nhuận là sản lượng, giá bán, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và kết cấu mặt hàng. Do đó, em xin đưa ra một số giải pháp để nâng cao sản lượng, kiểm soát chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán. 5.2.1. Biện pháp làm tăng sản lượng Công ty cần mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời khuyến khích các cửa hàng đNy mạnh tốc độ tiêu thụ mặt hàng công ty bằng các biện pháp: chiết khấu thương mại, tăng hoa hồng…Công ty thể mở rộng thị trường sang miền Trung, đây là thị trường tiềm năng. 5.2.2 Điều chỉnh giá bán phù hợp Trong kinh doanh giá cả là vấn đề quan trọng để thu hút khách hàng. Mặc dù hiện nay giá cả do thị trường quyết định nhưng với mức giá hợp lý thể tác động đến tâm lý khách hàng làm cho khách hàng cảm tình và hợp tác với công ty. Tùy theo biến động của thị trường mà công ty định những mức giá khác nhau. Công ty nên thực hiện chiến lược giá cạnh tranh: khi đối thủ cạnh tranh với công ty thì công ty nên định mức giá thấp hơn một chút để cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng về phía mình, mặc dù lợi nhuận giảm đi chút ít nhưng vẫn www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 77 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG tốt hơn là để mất khách hàng. Tuy nhiên cũng đừng vì muốn lôi kéo khách hàng mà quên đi lợi nhuận tuy giảm giá nhưng vẫn phải xác định mức giá tối thiểu phải bù đắp được chi phí và lợi nhuận. 5.2.3 Kiểm soát giá vốn hàng bán - Tiết kiệm chi phí trong việc mua hàng. Khi thu mua nguyên vật liệu Công ty nên kế hoạch thu mua rõ ràng theo yêu cầu sản xuất, phải kiểm tra số lượng lẫn chất lượng nguồn nguyên liệu. - Hiện nay, thị trường vật liệu xây dựng biến động rất nhiều, do đó công ty cần dự toán tình hình biến động giá của nguyên vật liệu. Khi Công ty dự đoán được tình hình thị trường giá những loại này sẽ tăng nữa thì nên mua vào với khối lượng nhiều để tránh sự tăng giá quá cao sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản phNm. Trường hợp không dự đoán được Công ty nên tồn trữ với khối lượng vừa đủ dùng để giảm ảnh hưởng của giá giảm vì nếu tồn kho nhiều khi giá giảm công ty phải gánh chịu một khoản chi phí rất lớn.Công ty nên phát huy tốt mối quan hệ với nhà cung cấp nguyên liệu để mua được với giá rẻ hơn. - Xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, kiểm soát chi phí ở từng khâu công đoạn công nghệ sản xuất ra sản phNm, nâng cao năng suất lao động, nâng cao công suất sử dụng thiết bị máy móc và tài sản cố định nhằm giảm giá thành sản phNm. - Đối với các đơn vị cung ứng công ty cũng cần xây dựng mối quan hệ kinh tế mang tính lâu dài và ổn định để thể mua được nguồn nguyên liệu đầu vào với giá ưu đãi hơn. 5.2.4 Kiểm soát chi phí bán hàng - Do đặc điểm của công ty là bán hàng vận chuyển cho khách hàng, trong điều kiện hiện nay, giá xăng dầu đang biến động không ổn định, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển gia tăng. Vì vậy, công ty cần sử dụng tối đa công suất của phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng lãng phí. 5.2.5 Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp - Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, xây dựng định mức sử dụng điện, nước, điện thoại, lập dự toán chi phí ngắn hạn giúp công tác quản lý chi phí cụ thể hơn. Thực hiện công khai chi phí đến từng bộ phận liên quan để đề ra biện www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 78 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG pháp cụ thể tiết kiệm chi phí, ví dụ: đối với chi phí văn phòng phNm, tuy nhiên không khống chế nó ở mức quá thấp vì nó chỉ hỗ trợ cho văn phòng làm việc, hoặc đối với chi phí hội họp, tiếp khách, công ty cần lập ra một biên độ dao động thích hợp. - Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm trong cán bộ, công nhân viên, xây dựng quy chế thưởng phạt về sử dụng tiết kiệm hoặc lãng phí tài sản của doanh nghiệp. 5.3 BIỆN PHÁP VỀ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH - Hàng tồn kho là yếu tố quan trọng với công ty. Công ty cần xây dựng kế hoạch hàng tồn kho, chính sách dự trữ nguyên liệu cho hợp lý nhằm tránh bị ứ đọng vốn. Qua phân tích, ta thấy rằng số vòng quay hàng tồn kho giảm dần (năm 2006: 5,13 lần, năm 2007: 3,9 lần và năm 2008: 3,24 lần). Số vòng quay hàng tồn kho chịu sự tác động của 2 nhân tố là giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho. Tỷ số này thấp do giá vốn hàng bán tăng giảm nhưng với tốc độ thấp hơn tốc độ tăng của trị giá hàng tồn kho. Công ty mức dự trữ hàng tồn kho khá hợp lý. Đặc biệt là vào những tháng cuối năm, nhu cầu về vật liệu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất để trang trí cho các công ty, doanh nghiệp, nhà ở…chuNn bị đón tết là rất lớn do đó công ty cần đảm bảo mức tồn kho như vậy để đủ lượng hàng đáp ứng. - Hàng năm, vốn vay của công ty cao nên chi phí tài chính luôn cao dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động này lỗ. Vì vậy, công ty cần tận dụng nguồn vốn vay với lãi suất thấp, khai thác các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi. 5.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC - Công ty cần một số cải thiện trong hoạt động quảng cáo để kích thích nhu cầu khách hàng về sản phNm của công ty và mở rộng thị trường bằng một số hình thức quảng cáo trên báo đài, internet cùng với mở rộng hình thức khuyến mãi nhằm đNy tốc độ tăng trưởng doanh thu. - Công ty nên quan tâm vào các hoạt động tài chính khác như tham gia thị trường chứng khoán, mua bán ngoại tệ…ngoài hoạt động tín dụng và các hoạt động đầu tư khác. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 79 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG - Công ty nên tinh gọn lại bộ máy quản lý, phải chú trọng vào công tác sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với khả năng, đảm bảo đúng người đúng việc, được như vậy thì mới khả năng nâng cao năng suất lao động. - Khoán quỹ lương theo sở lợi nhuận, kích thích tính năng động, sáng tạo, khả năng làm theo nhóm, theo tổ để thích ứng nhanh với sự thay đổi. Chủ động nâng cao năng suất lao động của từng đơn vị cũng như của mỗi cá nhân. - Đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ chủ chốt, chính sách đãi ngộ lao động hợp lý. - chế độ làm việc theo ca, theo sản phNm để nâng cao năng suất lao động, tăng khối lượng sản phNm sản xuất để khai thác hết công suất tài sản cố định giúp giảm chi phí sản xuất. - Công ty cần chú trọng đến việc tạo ý thức đoàn kết trong công ty, tạo sự phấn khởi, hăng hái làm việc đặc biệt là tạo được sự thân thiện giữa các nhân viên trong công ty với nhau, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân viên. Các giải pháp trên hy vọng rằng sẽ mang lại những tác dụng nhất định góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, nó sẽ vô hiệu nếu như không được triển khai và tiến hành đồng bộ. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 80 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN ……  …… 6.1 KẾT LUẬN Trong nền kinh tế thị trường hiện nay luôn sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp tự hoàn thiện và chiến lược kinh doanh hợp lý để thể đứng vững trên thương trường. Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ cũng phải hòa nhập vào xu thế đó nên trong những năm gần đây công ty đã không ngừng tiến hành các chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là thước đo trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn đối với một doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh cao tức lợi nhuận càng cao. Qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ trong 3 năm 2006, 2007, 2008 cho chúng ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty hiệu quả và quy mô kinh doanh của công ty ngày càng rộng lớn. Bên cạnh đó công ty cũng đã hết sức cố gắng và đồng thời đã nhiều biện pháp hữu hiệu trong việc gia tăng doanh thu. Tuy chi phí của công ty tăng nhưng so với sự tăng lên của doanh thu thì tốc độ tăng của chi phí vẫn chấp nhận được. Điều này cho thấy công ty đã nhiều cố gắng trong việc quản lý chi phí. Trong những năm qua công ty đã không ngừng phát triển đi lên, lợi nhuận ngày càng cao. Sự thành công này là do tập thể cán bộ công nhân viên của công ty đã những biện pháp, hướng đi thích hợp đã không ngừng nổ lực phấn đấu, đổi mới hiện đại hóa sở vật chất kỹ thuật, tạo cho công ty vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay công ty đang tập trung vào sản xuất, kinh doanh để làm gia tăng sản phNm, hàng hóa, đồng thời nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao cho cán bộ công nhân viên. Song song đó công ty đã sử dụng hiệu quả các loại nguồn vốn của www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 81 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG mình để tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên công ty vẫn vấp phải khó khăn lớn là thiếu vốn, công ty sử dụng chủ yếu là vốn vay nên chi phí trả lãi rất cao. Tỷ trọng hàng tồn kho ngày càng cao trong khidoanh thu lại giảm đi điều này chứng tỏ công tác tổ chức bán hàng và tiêu thụ sản phNm ở các cửa hàng, đại lý chưa tốt. Từ việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ta thấy được những mặt mạnh, mặt yếu, những khó khăn khách quan, chủ quan cần phải khắc phục. Công ty cần phải cố gắng hơn nữa trong sản xuất lẫn tiêu thụ sản phNm, hàng hóa, tiết kiệm chi phí để thể khắc phục khó khăn và giữ vững được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, công ty luôn nổ lực và linh động trong sản xuất kinh doanh cũng như trong quan hệ mua bán với các đối tác của mình để duy trì lợi nhuận của công ty. Với truyền thống đó hy vọng công ty sẽ những chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình mới để công ty không ngừng mở rộng và phát triển hơn nữa trong tương lai. 6.2 KIẾN NGHN  Đối với công ty - Cần phải lập kế hoạch dự báo nhu cầu của thị trường để sở lên kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp tránh tình trạng hàng tồn kho quá nhiều làm ứ đọng vốn và tốn chi phí lưu kho, bảo quản. - Để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh, công ty cần huy động từ nhiều nguồn khác nhau như cố gắng sử dụng các nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp, khuyến khích và yêu cầu các đơn vị trả trước hoặc ứng một phần giá trị hàng hóa bán được, huy động vốn dư thừa từ trong nội bộ công ty. - Công ty cần bộ phận Marketing để nghiên cứu thị trường và thăm dò thị trường trước khi một quyết định quan trọng. - Cần phải khai thác hết công suất của máy móc thiết bị, thanh lý những tài sản không còn sử dụng, không còn phù hợp. Đầu tư thêm máy móc thiết bị mới hiện đại với công nghệ cao để nâng cao hiệu quả làm việc. - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng bởi vì họ là một trong những nguồn nhân lực thúc đNy sự gia tăng doanh www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 82 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG thu của công ty. Trong chế nền kinh tế thị trường thì cung cách phục vụ khách hàng là yếu tố quan trọng. Vì vậy đội ngũ nhân viên này cần được huấn luyện thông qua các khóa học về Marketing nhằm tạo sự hài lòng từ khách hàng khi họ mua hàng của công ty. Mở rộng thị trường, tham gia vào các thị trường còn bỏ ngõ như kinh doanh bất động sản ở đồng bằng sông Cửu Long, tham gia liên doanh, liên kết, tăng cường công tác nghiên cứu, tham gia các kỳ hội chợ, xúc tiến thương mại với bạn hàng nước ngoài, tăng cường tiếp thị, mở rộng mạng lưới phân phối sản phNm.  Đối với nhà nước Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi về thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các ngân hàng tạo mọi điều kiện để công ty vay vốn để bổ sung vốn kinh doanh cho những mục tiêu mà công ty đã định hướng với lãi suất ưu đãi và dài hạn. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 83 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ……  …… 1. Nguyễn Tấn Bình. Phân tích hoạt động doanh nghiệp, ĐHQGTPHCM. 2. Nguyễn Văn Công. Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê. 3. Nguyễn Quang Thu (2007). Quản trị tài chính căn bản, NXB Thống kê. 4. Nguyễn Năng Phúc (2004). Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, NXB Thống kê. 5. Các báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ từ năm 2006- 2008. 6. Website: http://www.google.com http://www.cantho.gov.vn www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net [...]... www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ Phụ lục 2: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2006, 2007, 2008 Đvt:1.000 đồng CHỈ TIÊU 1 .Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ 3 .Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp 6 .Doanh thu hoạt động tài chính 7.Chi phí tài chính Trong... 20.421.144 - 9.251.123 9.251.033 - 3.112.894 3.093.533 - www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 7 Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I - Vốn chủ sở hữu 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2 Thặng dư vốn cổ phần 3 Vốn khác của chủ sở hữu 4 Cổ phiếu quỹ (*) 5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6 Chênh... hạn 1 Phải thu dài hạn của khách hàng 2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 3 Phải thu dài hạn nội bộ 4 Phải thu dài hạn khác 5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định 1 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 2 Tài sản cố...www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ PHỤ LỤC …… …… Phụ lục 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2006, 2007, 2008 Đvt:1.000 đồng TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn Năm 2006 35.949.544 Năm 2007 30.496.131... kinh phí và quỹ khác 1 Quĩ khen thưởng phúc lợi 2 Nguồn kinh phí 3 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng nguồn vốn http://www.kinhtehoc.net 2.889.788 2.889.788 1.841.864 1.047.924 45.229.138 90 9.553.778 9.459.356 6.000 404.699 202.350 2.852.307 94.422 38.429.297 19.360 10.703.286 10.447.521 7.200.000 361.456 32.536 2.853.528 255.765 255.765 31.910.992 www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh. .. - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 3 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 4 Chi phí xây dựng bản dở dang III - Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1 Đầu tư vào công ty con 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3 Đầu tư dài hạn khác 4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác 1 Chi... tài chính Trong đó lãi vay phải trả 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận trước thuế 15 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành 16 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế 18 Lãi bản trên cổ phiếu http://www.kinhtehoc.net Năm 2006 70.202.275 Năm 2007 66.829.818 Năm 2008 73.104.066... Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5 Phải trả người lao động 6 Chi phí phải trả 7 Phải trả nội bộ 8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả, ngắn hạn II - Nợ dài hạn 1 Phải trả dài hạn người bán 2 Phải trả dài hạn nội bộ 3 Phải trả dài hạn khác 4 Vay và nợ dài hạn 5.http://www.kinhtehoc.net trả Thuế thu nhập hoãn lại phải (8.149.270) . Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Cùng với sự phát triển ngày càng cao của. tăng doanh www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD:
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn