lời mở đầu TCDN - Kiểm định tính hiệu quả trên thị trường vốn Việt Nam

1 1,673 4
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 17:07

lời mở đầu TCDN - Kiểm định tính hiệu quả trên thị trường vốn Việt Nam LỜI MỞ ĐẦUTừ trước đến nay, để phân tích đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư (NĐT) thường sử dụng 2 học thuyết phân tích thông dụng là: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đây là 2 học thuyết phân tích có từ những ngày đầu tiên trong lịch sử TTCK thế giới. Một học thuyết phân tích được ra đời muộn hơn, phủ định lại 2 học thuyết kia, đó là học thuyết thị trường hiệu quả (efficient market theory).Giả thuyết Thị trường Hiệu Quả - lần đầu tiên được Eugene Fama đưa ra vào những năm 1970 thế kỉ trước - nó có một mối liên hệ hết sức quan trọng với môi trường đầu tư hiện đại mà tất cả các nhà đầu tư nên nắm rõ trước khi tham gia thị trường.Một trong những đề tài tranh luận nóng bỏng nhất giữa các nhà đầutrên thị trường chứng khoán là liệu thị trườnghiệu quả hay không - có nghĩa là liệu nó có phản ánh đầy đủ tất cả mọi thông tin sẵn có đối với các thành viên của thị trường vào bất kì thời điểm nào hay không? Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (EMH) cho rằng tất cả mọi cổ phiếu đều được định giá một cách hoàn hảo theo những tài sản ẩn chứa sau cổ phiếu, theo những kiến thức và nguồn thông tin mà tất cả các thành viên của thị trường đều có phần sở hữu bằng nhau. Bài nghiên cứu dưới đây của chúng tôi sẽ giúp mọi người có thể phần nào hiểu rõ hơn về thị trường hiệu quả. . thuyết Thị trường Hiệu Quả - lần đầu tiên được Eugene Fama đưa ra vào những năm 1970 thế kỉ trước - nó có một mối liên hệ hết sức quan trọng với môi trường đầu. tất cả các nhà đầu tư nên nắm rõ trước khi tham gia thị trường. Một trong những đề tài tranh luận nóng bỏng nhất giữa các nhà đầu tư trên thị trường chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: lời mở đầu TCDN - Kiểm định tính hiệu quả trên thị trường vốn Việt Nam, lời mở đầu TCDN - Kiểm định tính hiệu quả trên thị trường vốn Việt Nam, lời mở đầu TCDN - Kiểm định tính hiệu quả trên thị trường vốn Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn