Cùng học để phát triển năng lực tuần 5+6

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 20:59

Giáo án cùng học để phát triển năng lực lớp 1 tuần 5+61. Mục tiêu: Rèn luyện tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số.2. Yêu cầu cần đạt:Kiến thức: Biết cách luyện tập các động tác.Kỹ năng: Thực hiện được các động tác theo khẩu lệnh. Thể lực: Bước đầu phát triển năng lực liên kết vận động và phát triển năng lực định hướng.Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện. Tuần Ngày giảng : 06/10/2020 lớp 1B tiết sáng 06/10/2020 lớp 1C tiết sáng 07/10/2020 lớp 1A tiết chiều Bài 3: TẬP HỢP ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG, ĐIỂM SỐ (tiết 3) I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách luyện tập động tác Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động phát triển lực định hướng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ T gian I Phần mở đầu Nhận lớp S lần Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV – 7’ Gv nhận lớp, thăm Hoạt động HS hỏi sức khỏe học sinh Đội hình nhận lớp phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học €€€€€€€ - YC HS nhận biết € hàng ngang quan - HS trả lời sát tranh? 2x8N Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - GV nhắc lại cách chơi, luật chơi tổ chức cho hs chơi - Trò chơi “mèo đuổi chuột” II Phần bản: - GV HD học sinh khởi động 16-18’ * Kiến thức: - Điểm số hàng ngang: Cho HS quan sát tranh KL: “Từ đến hết – Điểm số” GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu ĐT: Lần lượt quay đầu sang trái hô to số thứ tự - Tập hợp đội hình hai, ba, bốn hàng ngang KL: “ Thành hai, ba hàng ngang tập hợp” ĐT: Tổ đứng phía sau tổ *Luyện tập Tập đồng loạt lần Hô lệnh thực động tác mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hơ - HS tập theo Gv Tập theo tổ nhóm lần - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ Thi đua tổ * Trò chơi “rèn luyện 3-5’ ĐHĐN” III.Kết thúc 4- 5’ ĐH tập luyện theo tổ €€€€ € € € €€ € €€ € GV € - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách - Từng tổ lên thi chơi, tổ chức chơi trị đua - trình diễn chơi cho HS - Chơi theo đội hình - Nhận xét tuyên hàng ngang dương sử phạt €€€€€€€ người phạm luật - Khi tập hợp đội hình hàng ngang, điểm khách giứa hàng ngang hàng dọc? * Vận dụng: * Thả lỏng toàn thân lần € €€€€€€€ - HS trả lời - GV hướng dẫn * Nhận xét, đánh giá chung buổi học - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Về nhà ôn chuẩn bị sau * Xuống lớp - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € € Ngày giảng : 07/10/2020 lớp 1C tiết sáng 08/10/2020 lớp 1A tiết chiều 09/10/2020 lớp 1B tiết sáng Bài 3: TẬP HỢP ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG, DĨNG HÀNG, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG, ĐIỂM SỐ (tiết 4) II Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách luyện tập động tác Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động phát triển lực định hướng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ T gian I Phần mở đầu S lần Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV – 7’ Gv nhận lớp, thăm Hoạt động HS Nhận lớp hỏi sức khỏe học sinh Đội hình nhận lớp phổ biến nội dung, €€€€€€€€ yêu cầu học €€€€€€€ - YC HS nhận biết € hàng ngang quan - HS trả lời sát tranh? Khởi động 2x8N - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “ mèo đuổi chuột” - GV HD học sinh khởi động - GV tổ chức cho hs chơi 16-18’ II Phần bản: * Kiến thức - Nhắc lại cách tập hợp đội hình (hai, ba) hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng - Ơn tập hợp đội hình ( hai, ba) hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo Gv €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ - Gv quan sát, sửa sai cho HS Tập theo tổ nhóm lần - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ Thi đua tổ lần 3-5’ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ € € € €€ € €€ € GV - GV nêu tên trò - Từng tổ lên thi chơi, hướng dẫn cách đua - trình diễn € * Trị chơi “rèn luyện ĐHĐN” chơi, tổ chức chơi trò - Chơi theo đội hình chơi cho HS hàng ngang - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Khi tập hợp đội hình hàng ngang, điểm khách giứa hàng ngang hàng dọc? * Vận dụng: €€€€€€€ € €€€€€€€ - HS trả lời 4- 5’ III.Kết thúc - GV hướng dẫn * Thả lỏng toàn thân - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - Về nhà ôn chuẩn bị sau €€€€€€€€ €€€€€€€ € * Xuống lớp Tuần Ngày giảng : 13/10/2020 lớp 1B tiết sáng 13/10/2020 lớp 1C tiết sáng 14/10/2020 lớp 1A tiết chiều Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY CÁC HƯỚNG (tiết 1) I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện động tác quay hướng; ôn tập động tác học Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách luyện tập động tác Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động, lực định hướng, lực nhịp điệu lực thăng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để luyện tập II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ T gian I Phần mở đầu S lần Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV – 7’ Nhận lớp Gv nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€€ phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học - Bên bên phải, trái? Khởi động 2x8N - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, € - HS trả lời - GV HD học sinh khởi động €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € - Trò chơi “ giành cờ” II Phần bản: Hoạt động HS €€€€€€€ 16-18’ Tiết Hoạt động * Kiến thức - Động tác quay phải Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ KL: “ Bên phải quay” GV nêu tên động tác, lệnh, cách thực làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác ĐT: Dùng gót chân phải làm trụ, nửa bàn chân trái làm điểm tựa quay người qua phải sau đưa chân trái ngang chân phải € - Ghi nhớ tên động tác, lệnh, cách thực HS quan sát GV làm mẫu - Quay trái: KL: “ Bên trái quay” ĐT: Dùng gót chân trái làm trụ, nửa bàn chân phải làm điểm tựa quay người qua trái sau đưa chân phải ngang chân trái *Luyện tập Tập đồng loạt lần Hô lệnh thực động tác mẫu - GV hô - HS tập theo Gv - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Y,c Tổ trưởng cho - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € Tập theo tổ nhóm lần bạn luyện tập theo khu vực ĐH tập luyện theo tổ €€€€ € € € €€ € €€ € - Tập luyện theo cặp đôi lần € GV - GV cho HS quay -ĐH tập luyện theo mặt vào tạo thành cặp để tập cặp luyện € € € € € € Thi đua tổ 3-5’ * Trò chơi “rèn luyện ĐHĐN” lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ € € € - Từng tổ lên thi đua - trình diễn - Chơi theo đội hình - GV nêu tên trò hàng ngang chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò €€€€€€€ € chơi cho HS €€€€€€€ - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Sự khác quay phải quay trái? * Vận dụng: - HS trả lời - GV hướng dẫn III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học 4- 5’ - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - Về nhà ôn chuẩn bị sau - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc Hướng dẫn HS Tự ôn nhà €€€€€€€€ €€€€€€€ * Xuống lớp € Ngày giảng : 14/10/2020 lớp 1C tiết sáng 15/10/2020 lớp 1A tiết chiều 16/10/2020 lớp 1B tiết sáng Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY CÁC HƯỚNG (tiết 2) I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện động tác quay hướng; ôn tập động tác học Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách luyện tập động tác Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động, lực định hướng, lực nhịp điệu lực thăng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để luyện tập 10 II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ T gian I Phần mở đầu S lần Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS – 7’ Nhận lớp Gv nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€€ phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Bên bên phải, trái? 2x8N Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - GV HD học sinh khởi động €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € - Trò chơi “ giành cờ” II Phần bản: €€€€€€€ 16-18’ * Kiến thức - Động tác quay sau - HS trả lời Cho HS quan sát tranh 11 - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Ghi nhớ tên động tác, lệnh, cách GV nêu tên động tác, thực lệnh, cách thực HS quan sát GV làm làm mẫu mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác KL: “ Đằng sau quay” ĐT: Dùng gót chân phải làm trụ, nửa bàn chân trái làm điểm tựa quay người qua phải sau sau đưa chân trái ngang chân phải lần Hô lệnh thực động tác mẫu - GV hô - HS tập theo Gv *Luyện tập Tập đồng loạt - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ - Gv quan sát, sửa sai cho HS lần - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ € € € €€ € €€ Tập theo tổ nhóm € lần - GV cho HS quay -ĐH tập luyện theo mặt vào tạo cặp thành cặp để tập € € € € luyện € - Tập luyện theo cặp đôi € lần Thi đua tổ € GV 3-5’ - GV tổ chức cho HS thi đua tổ € € - Từng tổ lên thi đua - trình diễn - Chơi theo đội hình hàng ngang - GV nêu tên trị chơi, hướng dẫn cách €€€€€€€ chơi, tổ chức chơi trò 12 € € * Trò chơi “rèn luyện ĐHĐN” chơi cho HS €€€€€€€ - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Phân biệt sai thực động tác quay hướng? - HS trả lời * Vận dụng: 4- 5’ III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - Về nhà ôn chuẩn bị sau - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc Hướng dẫn HS Tự ôn nhà €€€€€€€€ €€€€€€€ € * Xuống lớp 13 ... luyện tập động tác Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động phát triển lực định hướng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện II Địa... động tác học Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách luyện tập động tác Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động, lực định hướng, lực nhịp điệu lực thăng... động tác học Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách luyện tập động tác Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động, lực định hướng, lực nhịp điệu lực thăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cùng học để phát triển năng lực tuần 5+6, Cùng học để phát triển năng lực tuần 5+6

Mục lục

Xem thêm