Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

30 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 15:50

Các biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non ....................................................................................................................................................................................................................................................... MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ - TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON I ĐẶT VẤN ĐỀ : Lý chọn đề tài Theo điều tra Tổ chức Y tế Thế giới 34 % trẻ em bị bệnh 36 % trẻ em 14 tuổi bị chết giới biến đổi yếu tố mơi trường, 1/3 bênh bùng phát trẻ em tồn cầu biến đổi yếu tố không khí, đất, nước thực phẩm Các thảm họa thiên nhiên lốc xốy, cháy lớn gây sang chấn động tâm thần mạnh với trẻ em trẻ em phải chứng liến cảnh người thân, nhà cửa bị tàn phá, mắc bệnh nhiễm khuẩn Tỷ lệ mắc bệnh hen toàn cầu tăng gấp đôi 15 năm qua tăng ô nhiễm môi trường, triệu trẻ em tuổi tử vong năm bệnh sốt rét môi trường ảnh hưởng lớn trẻ em Nhận thức tầm quan trọng công tác giáo dục bảo vệ môi trường, Đảng, Nhà nước Bộ GD & ĐT ban hành nhiều văn bản, tạo điều kiện cho công tác giáo dục bảo vệ môi trường hệ thống giáo dục quốc dân nói chung giáo dục mầm non nói riêng Ngày 21 tháng năm 2006 Vụ Giáo dục mầm non có cơng văn hướng dẫn thực thị 02/2005/BGD&ĐT việc: “Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non giai đoạn “2005 -2010” Công văn đề nhiệm vụ cho các sở giáo dục Mầm non tham gia vào công tác giáo dục bảo vệ mơi trường từ trẻ hiểu biết mơi trường, giúp trẻ có hành vi, thái độ ứng xử phù hợp với mơi trường để gìn giữ BVMT, biết sống hịa nhập với mơi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh Trẻ biết môi trường xung quanh trẻ bao gồm gì? Trẻ biết phân biệt môi trường xung quanh trẻ, việc làm tốt – xấu mơi trường làm để bảo vệ mơi trường? Hay giáo dục trẻ cách chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho thân trẻ, biết chăm sóc bảo vệ cối, bảo vệ vật nơi Biết số ngành nghề, văn hóa, phong tục tập quán địa phương, xây dựng cho trẻ niềm tự hào ý thức gìn giữ bảo tồn văn hố dân tộc Vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ đơn vị phụ trách trọng song kết chưa cao: Phụ huynh xem nhẹ việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ nên phối hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ cịn khó khăn Một số trẻ lớp phụ trách ý thức bảo vệ môi trường trẻ kém, trẻ làm người lớn u cầu, chưa có tính tự giác nên tơi lo lắng vấn đề ý thức BVMT trẻ Xuất phát lý giành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm số biện pháp “Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5- tuổi trường mầm non” Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non công tác Xác định mục tiêu nghiên cứu Tìm số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ – tuổi trường mầm non Giúp cho giáo viên có kinh nghiệm việc giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho trẻ từ hình thành cho trẻ ý thức tốt việc bảo vệ môi trường Xây dựng giả thiết nghiên cứu: Nếu giải pháp giúp trẻ nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường áp dụng hiệu trẻ biết cách sống tích cực với mơi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh thể trí tuệ.Tơi tin hệ trẻ sau có ý thức bảo vệ mơi trường tốt Phương pháp nghiên cứu Để thực thi đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu (phân tích, tổng hợp tài liệu Internet, tập san, sách báo có liên quan đến đề tài) - Phương pháp điều tra giáo dục - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp thực hành, thực nghiệm sư phạm - Phương pháp điều tra thực trạng học sinh Dự báo đóng góp đề tài: - Việc áp dụng lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) giúp giáo viên thực hiệc nội dung giáo dục cách nhạy bén, linh hoạt, không trùng lặp, không gây tải, tận dụng nguồn nguyên vật liệu phế thải có sẵn để biến dụng cụ dạy học đơn giản mang tính khoa học sáng tạo để trẻ thực hành trải nghiệm cách thoải mái không gượng ép - Nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm - Kết hợp phụ huynh tham gia nhiều phong trào xây dựng môi trường sạch, tham gia đóng góp phế liệu làm đồ dùng đồ chơi Phụ huynh hiểu ý nghĩa việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ - Tạo cho trẻ thói quen nề nếp, hứng thú, sáng tạo linh hoạt cho trẻ vào tiết học II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ SỞ KHOA HỌC 1.1 Cơ sở lý luận: Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người Mơi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người phát triển kinh tế văn hoá đất nước, nhân loại Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu mà người hay thiên nhiên gây cho môi trường Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non q trình giáo dục có mục đích nhằm phát triển trẻ hiểu biết sơ đẳng mơi trường, có quan tâm đến vấn đề mơi trường phù hợp với lứa tuổi, thể qua kiến thức, thái độ hành vi trẻ môi trường xung quanh Vấn đề ô nhiễm môi trường diễn liên tục tất nước giới, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới tồn cầu tình trạng nhiễm khơng khí, nguồn nước, hạn hán lũ lụt xảy liên tục mà gần Trung Quốc trả giá cho tình trạng nhiễm làm ảnh hưởng tới sức khoẻ Nhân tố người yếu tố làm cho tình trạng nhiễm tăng trầm trọng người nhân tố bảo vệ môi trường cải thiện môi trường sống Môi trường sống người vũ trụ bao la, hệ mặt trời trái đất phận có ảnh hưởng trực tiếp rõ nét Mơi trường thiên nhiên bao gồm nhân tố thiên nhiên; đất, nước, khơng khí, ánh sáng tồn khách quan ngồi ý muốn người Mơi trường nhân tạo gồm nhân tố vật lý, sinh học, xã hội người tạo nên, chịu chi phối người Môi trường xã hội bao gồm mối quan hệ người với người Những vấn đề môi trường tồn tại, xen lẫn tương tác chặt chẽ vào Đặc biệt bùng nổ dân số với q trình thị hóa nhà máy, xí nghiệp tạo nhiều khí thải .đang xâm nhập làm ảnh hưởng đến sức khỏe sống người Hoạt động bảo vệ môi trường khai thác sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học, khắc phục nhiễm, suy thối, phục hồi cải thiện mơi trường, ứng phó cố môi trường; giữ cho môi trường lành, đẹp Ngày không đào tạo người có trí thức có khoa học có tình yêu thiên nhiên, yêu Tổ quốc, yêu lao động mà tạo nên người biết yêu nghệ thuật, yêu đẹp, giầu mơ ước, sáng tạo cịn biết nhìn xa trơng rộng Những phẩm chất người phải hình thành từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi hứa hẹn bao điều tốt đẹp tương lai 1.2 Cơ sở thực tiễn: Vấn đề giáo dục trẻ mầm non ý thức bảo vệ môi trường thực hoạt động hàng ngày trẻ lớp Từ lúc đón trẻ, đến hoạt động học, hoạt động chơi, ăn, ngủ…đều giáo viên thực lồng ghép việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ Như năm trước lớp phụ trách thực số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua tranh ảnh, đàm thoại trẻ hành động, việc làm bạn nhỏ ý thức BVMT ( bỏ rác vào thùng, trồng cây…) hay tổ chức buổi lao động dọn sân trường, giao nhiệm vụ cho nhóm trẻ, hay giáo dục trẻ ý thức BVMT thơng qua trị chơi đạt hiệu chưa cao Trẻ nhớ lúc sau lại quên ngay, lao động trẻ làm cách miễn cưỡng, coi nhiệm vụ phải làm THỰC TRẠNG TRƯỜNG LỚP Thuận lợi: 1.1 Về sở vật chất - Được quan tâm giúp đỡ từ phía phịng GD & ĐT, Ban giám hiệu nhà trường với phụ huynh học sinh giúp đỡ sở vật chất phục vụ cho cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ, lớp trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02, môi trường an tồn thân thiện - Trường, lớp rộng rãi, thống mát, có hệ thống nước phù hợp nước rác thải xử lý hợp vệ sinh kịp thời, trường có đầy đủ dụng cụ lao động lớp: chổi, thùng rác… hàng năm nhà trường chi số tiền mua sắm, tu sửa dụng cụ lao động 1.2 Học sinh Lớp phụ trách có 27 cháu (trong có số lượng trẻ nam 14, trẻ nữ 13 cháu), tất trẻ phát triển bình thường, nhanh nhẹn, hoạt bát 1.3 Phụ huynh Tất phụ huynh quan tâm đến em mình, thường xun đưa đón trẻ học chun cần trao đổi tình hình sức khỏe, học tập, vui chơi trẻ nhà trường với giáo viên phụ trách lớp 1.4 Giáo viên - Bản thân tơi đào tạo đạt trình độ Đại học, có tinh thần học hỏi, nhiệt tình giảng dạy, u nghề mến trẻ, ln tìm tịi vận dụng phương pháp, hình thức đổi vào hoạt động nhằm thu hút trẻ tham gia tích cực vào hoạt động - Được học tập đúc rút kinh nghiệm qua thăm lớp dự đồng nghiệp - Bản thân trực tiếp tham dự chuyên đề giáo dục mầm non Phòng GD&ĐT tổ chức, có chun đề giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ mầm non, giáo dục trẻ ứng phó với biến đổi khí hậu…tơi biết thiết kế giảng điện tử giảng dạy gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nắm vững kiến thức Bên cạnh thuận lợi, cịn khơng mặt khó khăn việc nâng cao ý thức BVMT cho trẻ Khó khăn: 1.1 Cơ sở vật chất - Trường mầm non điểm, chưa có đầy đủ phịng chức diện tích phịng sinh hoạt chung, cơng trình vệ sinh, phòng kho lớp chật hẹp - Vườn ăn quả, bồn hoa cảnh nhà trường quy hoạch chưa đẹp 1.2 Học sinh - Một số trẻ chưa có ý thức bảo vệ mơi trường : Như cịn giẫm đạp lên vỏ sữa, vỏ bim bim coi trị chơi hấp dẫn Hay nhiều lúc trẻ chạy cách vơ tư chưa biết nhặt rác chân để bỏ vào thùng, chơi chạy đà giẫm hết lên vườn hoa trường, chí cịn bẻ cành cây, bẻ hoa vườn trường, vệ sinh, rửa tay chưa biết khố vịi nước lại 1.3 Phụ huynh Là xã thuộc miền núi, hầu hết phụ huynh nông dân, làm ruộng nên họ nhận thức rằng: Việc giáo dục dạy trẻ học đếm, học chữ cái… việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ việc làm không cần thiết họ nhận thức bảo vệ môi trường trách nhiệm họ Khảo sát điều tra ban đầu: Bảng khảo sát đầu năm thói quen, ý thức bảo vệ môi trường trẻ Tổng số trẻ khảo sát: 27 trẻ tuổi TT Các hành vi đánh giá Kết đánh giá Tỷ lệ Số lượng trẻ đạt Biết chăm sóc bảo vệ cây, 19 / 27 70 % 18 / 27 67 % 21 / 27 78 % chăm sóc bảo vệ vật ni Biết giữ gìn trật tự,vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp Biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi nơi quy định Tự giác gom rác vào thùng 13 / 27 48 % Phân biệt hành 17 / 27 63 % 12 / 27 44 % 11 / 27 41 % động đúng, hành động sai với môi trường Biết tiết kiệm điện, nước sử dụng tắt không sử dụng Nhắc nhở người không xả rác bừa bãi Từ kết khảo sát suy nghĩ trăn trở xem phải làm làm để nâng cao kết giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ đồng thời nhắc nhở phụ huynh, đánh thức họ ý thức bảo vệ mơi trường, sống cho tương lai em sau Tơi xin mạnh dạn đưa số biện pháp sau đây: NHỮNG BIỆN PHÁP 3.1 Xây dựng trường học an toàn toàn diện Việt Nam quốc gia thường xuyên chịu tác động thiên tai Trẻ em đối tượng dễ bị tổn thương thiên tai xảy Do đó, cần cần đầu tư xây dựng trường học an toàn giảm thiểu nguy hiểm, mát tính mạng, tài sản…do thiên tai biến đổi khí hậu Trường học xây dựng an tồn: vật liệu, kỹ thuật, lối hiểm… Đưa nội dung GD ứng phó với BĐKH phịng chống thiên tai vào công tác quản lý thường xuyên trường Có kế hoạch dự phịng, hàng năm nhà trường tổ chức diễn tập ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh Bằng hình thức giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai trường học: Đưa nội dung GD ứng phó với biến đổi khí hậu phịng chống thiên tai, bảo vệ mơi trường tích hợp vào hoạt động giáo dục trẻ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho GV, nhân viên, học sinh việc BVMT ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hướng tới trường học an tồn ton din 3.2 Cô gơng mẫu chuẩn mực: S gng mẫu người xung quanh ¶nh hëng lớn trẻ c im ca tr l hay bắt chước, bắt chước đúng, tốt, bắt chước sai, xấu Vì giáo người xung quanh cần thực triệt để lời nói phải đơi với việc làm để thực gương sáng cho cháu noi theo Cô người quanh trẻ tích cực bảo vệ mơi trường : Vệ sinh trường lớp sẽ, gọn gàng; sử dụng điện nước tiết kiệm, hiệu quả; chăm sóc trồng vật ni… trẻ bắt chước làm theo hành vi tốt người lớn 3.3 Tích hợp, lồng ghép nội dung GDBVMT chủ đề: Thông qua hoạt động học: Trẻ tham gia nhiều vào hoạt động khác nhau: khám phá khoa học, âm nhạc, làm quen tác phẩm văn học, tạo hình hoạt động có đặc trưng riêng có ưu khác như: trẻ quan sát, đàm thoại, thực hành trải nghiệm, thí nghiệm, chơi trị chơi với trẻ để trẻ nhận việc làm tốt, không tốt, hành động – hành động khơng kích thích trẻ suy nghĩ, bộc lộ tình cảm, có thái độ phù hợp với mơi trường ngồi lớp học Ví dụ: * “Chủ đề: Trường mầm non thân yêu bé”: Ngoài việc cung cấp cho trẻ kiến thức chủ đề: Giới thiệu khu vực trường, khu vệ sinh, nơi bỏ rác, vứt rác Trò chuyện cần thiết việc rửa tay, rửa mặt Những thời điểm cần rửa tay, rửa mặt (Trước ăn, sau ăn, sau vệ sinh, sau hoạt động trời, tay bẩn) Tơi cịn giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sẽ, không hái hoa bẻ cành xung quanh trường lớp, biết chăm sóc, bảo vệ xanh… Tơi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ Chọn hành vi - sai”: Cô làm tranh vẽ việc giữ gìn bảo vệ mơi trường bạn nhỏ như: bé vứt rác vào thùng, vứt rác bừa bãi, bé quét nhà, giẫm lên cỏ, bé đu cành cây, bé ngồi lên bàn, bé tranh giành đồ chơi Sau chia trẻ làm hai đội, đội có tranh yêu cầu trẻ phải bật qua vòng yêu cầu đội đánh dấu X vào vòng tròn hành vi đội đánh dấu nhân vào vòng tròn hành vi sai Thời gian sau nhạc đội khoanh theo yêu cầu chiến thắng Trò chơi “ Chọn hành vi – sai” Tôi cho trẻ xem tranh ảnh, đoạn băng tình : Bạn ngắt hoa bẻ cành, bạn giẫm lên hoa, bạn vứt rác bừa bãi… sau hỏi trẻ “ Con làm gặp bạn nhỏ đó?”… * “Chủ đề: Bản thân”: Mục đích giáo dục trẻ biết ích lợi việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh mơi trường sức khoẻ người Trẻ có hành vi thói quen tốt ăn uống: mời cơ, mời bạn, khơng ăn q vặt ngồi đường Nhận biết ký hiệu thông thường: nhà vệ sinh nam, nữ, thùng đựng rác biết số vật 10 cỏ không phá hoại đồ chơi nơi công cộng Cô giáo dục trẻ biết xây dựng giữ gìn cảnh quan để tự hào với bạn nước khác đất nước Việt Nam xanh, sạch, đẹp Cơ cho trẻ chơi trị chơi đóng kịch, cô giúp trẻ thể nội dung câu chuyện bảo vệ mơi trường, thể hành vi có lợi hành vi có hại cho mơi trường… Như việc lồng ghép GDBVMT cho trẻ thông qua chủ đề khác chủ đề: nghề nghiệp, quê hương đất nước, trường tiểu học thật phong phú, đa dạng biết lồng ghép tích hợp để giúp trẻ có kiến thức hiểu biết chăm sóc cho thân, mơi trường xung quanh gần gũi với thân, biết sử dụng giữ gìn đồ dùng ln gọn gàng, ngăn nắp biết sống mơi trường, bảo vệ giữ gìn mơi trường, có thái độ với mơi trường cách tích cực hiệu Với việc lồng ghép ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động học, trẻ có kiến thức kĩ thực hành bảo vệ môi trường phù hợp với khả trẻ 3.4 Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động khác Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động vui chơi Hoạt động chơi mang tính tích hợp cao giáo dục trẻ, thơng qua trị chơi phân vai, trẻ đóng vai thể cơng việc người làm công tác bảo vệ môi trường như: Trồng cây, chăm sóc cây, nhặt rác xung quanh khu vực lớp tơi hướng cho trẻ đóng vai bác sĩ phòng khám đa khoa( khám chữa bệnh cho người, ý giữ gìn vệ sinh phịng khám, xử lý rác thải y tế ) Rồi cho trẻ đóng vai cảnh sát giao thông bắt người vi phạm lấn chiếm vỉa hè, gây trật tự công cộng, sai đường, bán hàng rong giáo dục trẻ luật lệ an tồn giao thơng bảo vệ mơi trường - Trị chơi gia đình: Phải dọn dẹp nhà cửa, lau chùi nhà sẽ, quần áo gấp gọn gàng, ngăn nắp mua đồ dùng gia đình giữ gìn khơng rơi vỡ, qt màng 16 nhện trước ăn phải rửa tay, rửa mặt nhắc nhở người phải sống tiết kiệm - Trị chơi nấu ăn: tập làm ăn đơn giản ý vệ sinh dụng cụ nhà bếp - Góc xây dựng: Xây dựng công viên xanh, xếp đồ dùng ngăn lắp hợp lý - Góc nghệ thuật: Múa hát hát theo chủ đề, tạo nguyên vật liệu thiên nhiên phế liệu, dùng xong cất nơi qui định cho trẻ trang trí cho thùng rác thật đẹp để khuyến khích bạn nhỏ bỏ rác vào thùng : Trẻ cắt dán, vẽ tranh nhặt rác dán vào thùng, dán thùng rác có khn mặt cười Bé trang trí thùng đựng rác - Góc thiên nhiên: Bác làm vườn chăm sóc vườn cây, lau lá, nhổ cỏ, tưới cây, nhặt khô, trồng cây, gieo hạt, chơi với cát nước (chơi xong phải rửa tay, chân xà phịng ) Thơng qua tổ chức ăn, ngủ cho trẻ: Đây hoạt động nhằm hình thành nề nếp thói quen sinh hoạt, đáp ứng sinh lí, trẻ vui vẻ thoải mái : 17 Tôi thường xuyên nhắc trẻ phải biết kê bàn ngắn, biết lấy đĩa ( đựng cơm thừa, cơm rơi vãi đĩa để khăn ướt lau miệng ) Sau xếp hàng rửa tay xà phịng theo qui trình bước Trong ăn nhắc trẻ ăn ngon miệng, nhai kỹ, ăn hết suất, ho phải lấy tay che miệng, khơng nói chuyện ăn tạo thói quen văn minh lịch ăn Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định cách gọn gàng, sau trẻ đánh răng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước cách lấy cốc hứng nước, không vặn vòi nước chảy liên tục đánh Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phịng, nhóm sẽ, vệ sinh phải nơi quy định, xong để dép lên giá xếp ngắn theo tổ, sau biết lấy gối ngủ, biết gấp quần áo để nơi quy định Thông qua hoạt động dạo chơi, tham quan Trẻ quan sát trực tiếp với môi trường tự nhiên, địa danh xung quanh trường, lớp để trẻ cảm nhận vẻ đẹp môi trường quanh trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ Tôi cho trẻ thăm quan môi trường lớp học lớp học khác, khu vực quanh trường thăm nghĩa trang liệt sĩ, Uỷ ban nhân dân xã, trạm y tế xã, nơi bà họp chợ Yêu cầu trẻ nhận xét vệ sinh mơi trường nơi tìm cách khắc phục bảo vệ môi trường VD: Cho trẻ tham quan nơi họp chợ bà nhân dân Các thử nhận xét xem bà họp chợ chưa? Họp chợ ngã ba gây hậu ? Khi họp chợ xong nhìn thấy cịn sót lại ? Con làm để khơng có tình trạng họp chợ gây ùn tắc giao thông, gây ô nhiễm môi trường ? ( Trẻ nhắc nhở bố mẹ hậu việc họp chợ không chỗ ) 18 Dạo thăm quan sát : Cảnh họp chợ đường Thông qua hoạt động lao động ( ngoại khố) Tơi hướng dẫn trẻ làm số đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên vật liệu qua sử dụng: Lấy chuối bện vật, bện kèn, nhặt hoa cỏ dại tập gói hoa tăng cô, tặng mẹ Lấy hột hạt, vỏ hến, sỏi để xếp hoa, quả.Thơng qua tơi giáo dục trẻ ý thức tiết kiệm ý thức lao động sáng tạo Thường vào buổi thứ cuối tuần cho trẻ lao động vệ sinh môi trường xunh quanh trường lớp : + Tổ 1: Thu gom rác xung quanh trường ( nhặt giấy vun, vỏ bim bim, vỏ hộp sữa, thu gom bỏ vào thùng rác ) 19 + Tổ 2: Chăm sóc vườn hoa + Tổ 3: Nhổ cỏ cho vườn thuốc nam Sau trẻ lao động xong cho trẻ nhận xét quang cảnh trường trước sau lao động, trẻ cảm nhận niềm vui lao động sau hồn thành cơng việc trẻ nhìn thấy thành lao động mơi trường sạch, đẹp Thông qua hoạt động nêu gương Hoạt động nêu gương hoạt động để thực nhiệm vụ GDBVMT cho trẻ cách có chiều sâu, giúp cho trẻ có ý thức bảo vệ môi trường cách hiệu nhất.Vào buổi nêu gương cô cho trẻ nêu kể việc làm tốt giúp cô giáo bạn như: biết kê bàn ăn, biết gấp khăn, biết 20 đổ khay thức ăn thừa vào nồi, biết nhặt rác để vào thùng, xếp ghế, có kỹ sống biết chào hỏi, mắc lỗi với bạn biết xin lỗi, có người khác giúp đỡ hay cho q biết cảm ơn Trong buổi nêu gương giúp trẻ làm tốt công việc hàng ngày trẻ lao động giúp cô Tôi tuyên dương, khích lệ trẻ kịp thời, thường xuyên cho trẻ kể việc làm tốt mà trẻ làm ngày cắm cờ, tơi trọng đến vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường cách tuyên dương, khen ngợi trẻ làm giúp cô nhặt rụng, quét lớp, trải chiếu, cất gối, tiết kiệm nước rửa tay, rửa chân trẻ khen cố gắng, trẻ khác học tập bạn bảo vệ môi trường Thông qua hoạt động lễ hội giáo dục lúc nơi Hoạt động lễ hội có vị trí quan trọng việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Thơng qua việc tổ chức lễ hội, hình thành trẻ kỹ năng, thái độ, hành vi tích cực địa danh môi trường, biết bảo vệ ,giữ gìn mơi trường địa danh nơi diễn lễ hội Nội dung tích hợp hoạt động giáo dục nhiêu hình thức theo ý thích trẻ thời gian dạo chơi ngồi trời hay thăm quan Ví dụ ngày lễ, ngày tết Nguyên Đán cô phát động phong trào “Tết trồng cây”, cô với phụ huynh trẻ sưu tầm xanh, cảnh trồng tổ chức tưới chăm sóc Ngồi tơi vận dụng lúc nơi để giáo dục trẻ : Giờ ngủ dậy, chơi tự do, chí lúc trẻ vệ sinh hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt chải tóc 3.5 Ứng dụng công nghệ thông tin Trong giai đoạn nay, việc ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy vô quan trọng, sử dụng công nghệ thông tin giúp cho trẻ có tư trực tiếp để phát huy tính tích cực trẻ, trẻ hứng thú kết đạt lớn Nếu lựa chọn đề tài để dạy trẻ tiết học mà có tranh ảnh khơng trẻ dễ bị nhàm chán, chất lượng trẻ chắn khơng cao Chính mà tơi ln tìm tịi học hỏi cách làm hiệu ứng PowerPoint 21 năm học 2014 -2015 trường cài phần mềm giáo án điện tử kho tàng tư liệu, tài liệu có hình ảnh âm hiệu ứng đẹp tất chủ đề, lĩnh vực giải trí có tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường VD: Góc giải trí có trị chơi nhận thức Nhờ có trị chơi máy vi tính trẻ lớp tơi hứng thú, say mê hình, đồng thời thao tác máy trẻ thiết lập, tư phát triển mạnh, ghi nhớ hình ảnh - sai dễ dàng Ngồi biện pháp tơi cịn sưu tầm tài liệu nói mơi trường tơi sử dụng đĩa hình đưa vào máy vi tính vào đón, trả trẻ tơi thường mở máy vi tính cho trẻ xem hình ảnh như: Tệ nạn chặt phá rừng, lũ lụt, thiên tai, dịch cúm gia cầm, đốt rừng lấy củi Rồi hình ảnh trẻ em tắm nước bẩn, phóng uế bừa bãi, tắm với trâu… Bên cạnh tơi sưu tầm hình ảnh mang tính giáo dục treo góc tuyên truyền như: Trẻ tích cực diệt ruồi muỗi, rửa tay vịi nước, rửa mặt hình ảnh bé tắt quạt, ti vi để tiết kiệm điện, quét rác đổ vào thùng, bé tưới xanh cô, bé ngồi xe máy bịt trang đội mũ bảo hiểm qua hình ảnh tơi tiến hành ứng dụng dạy trẻ tiết học hoạt động để khắc sâu kiến thức giáo dục môi trường cho trẻ 3.6 Công tác phối kết hợp phụ huynh Phụ huynh nguồn động viên khích lệ ln sát cánh bên tơi khơng phụ huynh rèn nề nếp cho trẻ mà cịn tun truyền cho bậc phụ huynh khác ý thức để bảo vệ môi trường nhiệt tình ủng hộ phong trào trường lớp Tôi phối hợp y tế tuyên truyền với phụ huynh ô nhiễm môi trường địa phương cách: + Trưng bày góc chơi, sản phẩm trẻ để giới thiệu với phụ huynh + Qua buổi đón trả trẻ nhắc nhở phụ huynh thường xuyên giáo dục trẻ bảo vệ môi trường Nhắc nhở phụ huynh để xe khu vực cho phép 22 + Lồng vào buổi họp phụ huynh trao đổi tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường Tuyên truyền phụ huynh rèn nề nếp cho trẻ nhà nhắc trẻ biết chào hỏi người lớn, mời bố mẹ ăn cơm, ăn cơm xong biết lấy tăm, lấy nước gấp quần áo để vào tủ mình, bố mẹ tham gia chăm sóc bảo vệ gia đình, giữ gìn vệ sinh nhà cửa sẽ, tích cực diệt ruồi, muỗi + Tun truyền góc tranh ảnh ngồi cửa lớp học khu ô nhiễm môi trường, khu rác thải chưa xử lý, cánh đồng lạm dụng thuốc trừ sâu Đặc biệt năm học vừa qua phụ huynh lớp ủng hộ hai ngày công để cắt cỏ, lau chùi cửa, lan can ,dọn rác xung quanh khu vực trường lớp kết hợp giáo viên trồng rau, trồng ăn cho khu vực vườn trường, nhiều phụ huynh ủng hộ rau giống, ủng hộ cát, đá trắng để làm bể cát cho trẻ thực hành chơi với cát, nước; phụ huỵnh sưu tầm phế liệu ( chai, lọ, vỏ sò ) để làm đồ chơi Đồ chơi tự làm vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ mơi trường lại khơng phần hấp dẫn, lạ mắt với trẻ Con chim cánh cụt làm từ chai dầu gội Cây tre trăm đốt làm từ hộp sữa 23 Ơ tơ làm từ lõi giấy vệ sinh Con voi làm từ chai dầu rửa bát Điều khẳng định cơng tác phố kết hợp gia đình nhà trường có đồng thuận đạt kết cao KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Dựa nghiên cứu biện pháp thu lại kết quả: 4.1.Về phía trẻ: Đa số trẻ có ý thức cá nhân, ý thức tập thể bảo vệ môi trường Trẻ có kỹ sống, trẻ nói năng, ứng xử, giao tiếp với người thân thiện, có ý thức với hành vi BVMT Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, cách hào hứng, tự nguyện Trẻ yêu thích hứng thú mong muốn làm công việc phù hợp liên quan đến bảo vệ mơi trường ngồi lớp học sẽ, thống mát.Trẻ có ý thức vệ sinh môi trường chung: không vứt rác bừa bãi, không khạc nhổ, khơng bẻ cây, hái hoa, biết chăm sóc cây, biết chăm sóc bảo vệ vật ni, thường xun nhặt rác vệ sinh sân trường, vệ sinh nơi quy định, biết tiết kiệm điện, nước…Trẻ tự ý thức hành vi mình: Tự rửa tay trước ăn cơm, lau miệng ăn xong, trẻ thích ăn rau…đã biết nhắc nhở bạn khơng vứt rác bừa bãi… Trẻ có thái độ gần gũi với mơi trường tự nhiên, môi trường xã hội, yêu quý chăm sóc bảo vệ cỏ hoa gia đình, nhà trường khắp nơi, yêu 24 quý chăm sóc bảo vệ vật ni gần gũi, q trọng bảo vệ đồ dùng đồ chơi, biết lau chùi đồ dùng đồ chơi bị bụi bẩn, thích tham gia vào việc trồng cô giáo trường Trẻ có thói quen hành vi văn minh lịch giao tiếp, ứng xử Đã phát huy tính tích cực trẻ trẻ trải nghiệm với môi trường tự nhiên môi trường xã hội Trẻ biết động viên bố mẹ tham gia như: nhắc bố mẹ không xe máy, xe đạp vào sân trường làm bụi bẩn sân trường, nhắc bố mẹ thu gom phế liệu, đóng góp tranh ảnh để làm đồ dùng, đồ chơi trang trí góc tun truyền Trẻ tự phát triển ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng lưu loát đủ câu giao tiếp, đàm thoại.Tự có hành vi thái độ mong muốn bảo vệ môi trường cách rõ rệt 4.2 Khảo sát trẻ Qua thực số biện pháp nghiên cứu giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ lớp từ đầu năm đến đã thu lại kết sau: Kết khảo sát 27 trẻ Trước thực TT Các hành vi đánh giá Số trẻ Tỷ lệ đạt Biết chăm sóc bảo vệ cây, Sau thực Số trẻ Tỷ lệ đạt 19/27 70 % 25/27 93 % 18/27 67 % 26/27 96 % 21/27 78 % 27/27 100 % 16/27 59 % 27/27 100 % chăm sóc bảo vệ vật ni Biết giữ gìn trật tự,vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp Biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi nơi quy định Tự giác gom rác vào thùng 25 Phân biệt hành 17/27 63 % 26/27 96 % 12/27 44 % 27/27 100 % 11/27 41 % 23/27 85 % động đúng, hành động sai với môi trường Biết tiết kiệm điện, nước sử dụng tắt không sử dụng Nhắc nhở người không xả rác bừa bãi Nhìn vào bảng thống kê thấy phấn khởi, niềm động viên khích lệ tơi cố gắng năm học 4.3 Về phía phụ huynh: Phụ huynh phấn khởi n tâm thấy em có ý thức bảo vệ môi trường, trường mà cịn gia đình đóng góp tranh ảnh có nội dung mơi trường, tranh ảnh, hình ảnh hoạt động người môi trường đến học liệu, vật liệu như: hạt rau, củ giống, rau, củ quả, bóng bay, nến, cát, sỏi giáo viên học sinh trải nghiệm trồng, chăm sóc Bản thân bậc phụ huynh ý thức cao trách nhiệm cao nhiều việc bảo vệ môi trường trường mầm non Cụ thể: ủng hộ xanh, tham gia lao động dọn cỏ, dọn vệ sinh trường, vệ sinh đường làng khu dân cư 4.4 Phân tích tổng hợp rút kết luận khoa học Qua nghiên cứu áp dụng biện pháp trên, rút số kinh nghiệm giảng dạy sau: 26 - Giáo viên phải nhận thức đầy đủ đắn nội dung giáo dục bảo vệ môi trường môi trường phát triển trẻ.Vì thể địi hỏi giáo viên phải nghiên cứu hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ để từ có biện pháp tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường, lúc nơi khơng ngại khó, khổ, ngại bẩn - Tích cực tìm tịi, sáng tạo áp dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy để áp dụng nội dung chuyên đề cách phù hợp với khả trẻ tình hình thực tế trường, lớp - Gia đình phải thật mái ấm tình thương trẻ, bố mẹ phải gương sáng để trẻ noi theo, phải quan tâm, yêu thương trẻ, có trách nhiệm giáo dục trẻ từ chào đời Luôn phối kết hợp chặt chẽ phụ huynh học sinh gia đình nhà trường để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ Tích cực sưu tầm tranh đẹp, hấp dẫn đảm bảo tính thẩm mỹ có nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường -Tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin, giảng điện rử sưu tầm băng hình chất lượng cao để lưu giữ sử dụng tiết học hoạt động - Lập kế hoạch tham mưu với ban giám hiệu tổ chuyên môn dự đóng góp xây dựng ý kiến III KẾT LUẬN Kêt luận Trẻ em nguồn hạnh phúc gia đình, tương lại đất nước Chăm sóc giáo dục trẻ chăm sóc đến tương lai dân tộc Bởi nhà nghiên cứu khoa học thống rằng: Giáo dục bảo vệ môi trường cần quan tâm mức từ lứa tuổi mầm non trẻ lứa tuổi thích tiếp xúc với giới tự nhiên sống xung quanh Để giúp trẻ có kiến thức kỹ thực hành bảo vệ môi trường phù hợp với khả trẻ, điều quan trọng giáo viên phải gương mẫu cho trẻ làm theo, ln có ý thức hướng dẫn trẻ kiên trì khơng đốt cháy giai đoạn Trên sở giáo dục trẻ biết yêu quý, gần gũi môi trường đánh giá hành vi tốt, xấu người việc chăm 27 sóc bảo vệ mơi trường Từ biết cách sống tích cực với mơi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh thể trí tuệ Đặc biệt qua giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ cịn để nhắc nhở người lớn đánh thức họ biết bảo vệ môi trường sống cho trẻ em bảo vệ cho mơi trường sống an tồn, sẽ, lành mạnh phong phú Vì giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ vấn đề quan trọng vô cần thiết VI KIẾN NGHỊ Đối với nhà trường + Đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tham mưu với cấp, ngành, lãnh đạo địa phương mua sắm trang thiết bị, đồ chơi trời cho trẻ Xây dụng trường chuẩn quốc gia giai đoạn I, để cháu có điều kiện học tập vui chơi Xây dựng khn viên có vườn hoa cảnh, vườn ăn qủa vườn bé, xây vườn cổ tích để trẻ thích thú học tập vui chơi trải nghiệm cô để giúp trẻ hoạt động đạt kết tốt Ngoài nhà trường cần đầu tư nâng cấp loại trang thiết bị sở vật chất, xây hố xử lý rác thải + Xử lý tốt nguồn nước thải, nhà vệ sinh + Để phục vụ tốt cho việc giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non nhà trường nên có hình thức tun truyền với phụ huynh cách có hiệu như: Tổ chức buổi lao động tập thể, dùng tin, thông báo để cung cấp kiến thức cho họ + Trồng vườn rau giúp bé tìm hiểu loại rau, củ, quả, đồng thời cung cấp thực phẩm tươi, cho nhà bếp Đối với địa phương + Đề nghị với cấp, ngành quan tâm đến vật chất tinh thần cấp học mầm non nói chung giáo viên mầm non nói riêng để chúng tơi giáo viên mầm non thực yên tâm công tác cống hiến nhiều cho nghiệp giáo dục nước ta, xứng đáng với phương châm: “Giáo dục quốc sách 28 hàng đầu” Đầu tư để xây dựng hoàn thành trường chuẩn giai đoạn I để tạo điều kiện cho giáo viên học sinh trường mầm non “ Dạy tốt, học tốt” + Tuyên truyền thông tin đại chúng, buổi họp giao ban với trưởng ban ngành đồn thể tìm giải pháp tốt tránh tình trạng gây nhiễm đồng thời có biện pháp xử lý phân loại rác thải kịp thời Đối với ngành giáo dục + Đầu tư thêm kinh phí cho ngành học mầm non hỗ trợ thêm trang thiết bị có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường như: Đĩa DVD, tập san nạn phá rừng, sóng thần, rác thải, khí thải, khói bụi + Phát động phong trào sáng tác thơ ca, truyện kể, trò chơi ,câu đố hội thi, hội giảng có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Trên biện pháp mà thực tế thực gặt hái số thành công Nhưng tránh khỏi thiếu sót nên mong đóng góp ý kiến hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện đạt kết cao cho lần sau cho q trình giảng dạy sau Tơi xin chân thành cảm ơn! 29 Mục Lục Trang I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Xác định mục tiêu nghiên cứu .2 Xây dựng giả thiết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu - Dự báo đóng góp đề tài II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ SỞ KHOA HỌC 1.1 Cơ sở lý luận .3 - 1.2 Cơ sở thực tiễn - THỰC TRẠNG TRƯỜNG LỚP Thuận lợi: ……… 5- Khó khăn: - Khảo sát điều tra ban đầu: .7 NHỮNG BIỆN PHÁP 3.1 Xây dựng trường học an toàn toàn diện: 3.2 Cô gương mẫu chuẩn mực: - 3.3 Tích hợp, lồng ghép nội dung GDBVT chủ đề: - 16 3.4 Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động khác: 16 - 21 3.5 Ứng dụng công nghệ thông tin: 21- 22 3.6 Công tác phối kết hợp phụ huynh: 22 24 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 4.1 Về phía trẻ: 24 25 4.2 Khảo sát trẻ: 25 26 4.3 Về phía phụ huynh: 26 4.4 Phân tích tổng hợp rút kết luận khoa học: 27 III PHẦN KẾT LUẬN Kết luận ………………… … 27 - 28 IV KIẾN NGHỊ Kiến nghị: 2.1 Đối với nhà trường: 28 2.2 Đối với địa phương: 28 - 29 2.3 Đối với ngành giáo dục: 29 30 ... pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non công tác Xác định mục tiêu nghiên cứu Tìm số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ – tuổi trường mầm non. .. dục bảo vệ môi trường cho trẻ để nhắc nhở người lớn đánh thức họ biết bảo vệ môi trường sống cho trẻ em bảo vệ cho môi trường sống an tồn, sẽ, lành mạnh phong phú Vì giáo dục bảo vệ môi trường cho. .. Giúp cho giáo viên có kinh nghiệm việc giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho trẻ từ hình thành cho trẻ ý thức tốt việc bảo vệ môi trường Xây dựng giả thiết nghiên cứu: Nếu giải pháp giúp trẻ nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non, Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Từ khóa liên quan