CÁC CÔNG cụ KIỂM SOÁT ô NHIỄM nước và QUẢN lý TỔNG hợp tài NGUYÊN nước

29 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 14:54

CÁC CƠNG CỤ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM NƯỚC VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC PGS.TS Trần Đức Hạ Trường Đại học Xây dựng Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 1.1 Các đặc trưng tài nguyên nước chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên nước 1.1.1 Các đặc trưng tài nguyên nước Nước yếu tố chủ yếu hệ sinh thái, nhu cầu sống trái đất cần thiết cho hoạt động kinh tế - xã hội cuả loài người Cùng với dạng tài nguyên thiên nhiên khác, tài nguyên nước nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, đối tượng lao động yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất Mặc dù lượng nước trái đất khổng lồ (1.454.703 200 km 3), song lượng nước cho phép người sử dụng chiếm phần nhỏ ( 1/100.000) Hơn phân bố nguồn nước lại không theo không gian thời gian khiến cho nước trở thành dạng tài nguyên đặc biệt, cần phải bảo vệ sử dụng hợp lý Tài nguyên nước có đặc trưng sau: • Đặc trưng thứ vận động không ngừng tạo nên vịng tuần hồn vĩ đại gọi chu trình thuỷ văn toàn cầu Nước trạng thái khu vực khác thuỷ thông qua vận động, trao đổi để chuyển hoá cho Động lực chu trình thuỷ văn tồn cầu lượng mặt trời Hàng năm lượng chu trình thuỷ văn tích trữ phân phối gần 1/4 tổng lượng mặt trời tới trái đất Hàng năm có khoảng triệu km nước bay từ đất thuỷ vực sau lại ngưng tụ mưa xuống • Đặc trưng thứ hai tài nguyên nước tính thống dạng nước Nhờ vận động, trao đổi chuyển hoá tài nguyên nước, dạng nước khác vùng khác tạo thành thể thống nhất, có quan hệ thuỷ lực chặt chẽ với Tính thống tài nguyên nước thể rõ trao đổi nước qua chu trình tuần hồn Một ví dụ điển hình cho tính thống quan hệ qua lại nước mặt nước ngầm Vào thời kỳ mưa lũ, mực nước sông dâng cao tạo thành dịng chảy lũ sơng suối, làm tăng áp lực thấm bổ cập nước cho dòng chảy ngầm Mực nước ngầm tăng lên Ngược lại, vào thời kỳ khơng có mưa, dịng nước ngầm chảy bổ cập nước cho sông Hiểu mối quan hệ qua lại vực nước, điều chỉnh vấn đề khai thác, hạn chế cạn kiệt nguồn nước ngăn chặn lan truyền nhiễm chúng • Đặc trưng thứ ba nguồn nước tồn hoạt động đồng thời dạng tài nguyên mơi trường Với vai trị tài ngun, nước khai thác triệt để loại tài nguyên thiên nhiên khác cho tất lĩnh vực kinh tế – xã hội với nhiều mục tiêu khác Bên cạnh đó, nước có mặt phát triển trái đất mơi trường có tính định sống, có quan hệ mật thiết với mơi trường thiên nhiên khác đất, khơng khí, thực vật, vi sinh vật tạo nên sinh trái đất Nước vừa tài nguyên vật liệu, vừa vật mang lượng, môi trường trung gian di chuyển vật chất dinh dưỡng (dạng hoà tan, lơ lửng ) từ lục địa đến đại dương Nước làm pha loãng nhiều chất thải tự nhiên nhân tạo Nước nhạy cảm với biến động môi trường, dễ bị nhiễm, suy thối cạn kiệt Đặc trưng thứ tư tài nguyên nước phân phối phân bố không theo thời gian không gian (vùng lãnh thổ) Lượng mưa hệ dịng chảy phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự nhiên nên chúng biến đổi theo quy luật ngẫu nhiên điều kiện tự nhiên, điều kiện tự nhiên ( vị trí địa lý, địa hình, khí hậu ) quy định tính đặc thù phân bố tài nguyên nước theo không gian thời gian mức vĩ mô chuỗi nhiều năm: vùng ẩm ướt, vùng khô hạn, vùng chuyển tiếp mùa mưa, mùa khô Mặt khác biến đổi ngẫu nhiên yếu tố khí hậu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, độ xạ nguyên nhân phân phối không tài nguyên nước theo không gian thời gian mức vi mô, cụ thể thời đoạn (mùa, năm) Sự biến đổi ngẫu nhiên tài nguyên nước khó khăn trở ngại lớn việc khai thác sử dụng nước, nguồn gốc gây tượng bất lợi lũ lụt, hạn hán, kéo theo xói mịn, bạc màu, chua mặn Do biến đổi ngẫu nhiên tài nguyên nước lập dự án thuỷ lợi, người ta phải sử dụng khái niệm tần suất đảm bảo để tính tốn lựa chọn thơng số thuỷ văn ( Ví dụ Q P – lưu lượng tần suất, %, để xuất lưu lượng với giá trị Q ) Do có ý nghĩa quan trọng đặc trưng vậy, tài nguyên nước đứng trước nguy bị nhiễm, suy thối cạn kiệt Nó nguyên nhân nhiều tranh chấp giới biến đổi khí hậu tồn cầu Trong bối cảnh dân số tăng tương lai, với mức tăng chung yêu cầu đơn vị tăng trưởng kinh tế cải thiện điều kiện sống, áp lực toàn cầu tài nguyên nước tiếp tục tăng lên 1.1.2 Các xung đột vấn đề sử dụng tài nguyên nước Các hoạt động có liên quan đến nước thường thuộc ngành cụ thể ( cấp nước, nơng nghiệp tưới tiêu, thuỷ điện công nghiệp, thuỷ sản, vui chơi giải trí ) quản lý thể chế theo ngành, chịu tác động mục tiêu quyền lợi cụ thể Kết việc quản lý tài nguyên nước với tư cách nguồn tài nguyên có hạn tái tạo thường có khuynh hướng bị lấn át quyền lợi ngành Thông thường xung đột nảy sinh kết hợp tình trạng khan nước với mối quan hệ bất bình đẳng quyền lực nhóm sử dụng nước mà nhóm thường khơng giải vấn đề nói khn khổ cấu xã hội, kinh tế thể chế hành Trong quốc gia, khan nước thường mang tính địa phương Các xung đột tài nguyên nước phổ biến là: • Xung đột loại đối tượng sử dụng nước địa phương; • Xung đột loại đối tượng sử dụng nước địa phương; • Xung đột địa phương khác (các đối tượng sử dụng nước thượng lưu hạ lưu); • Xung đột thị nơng thơn; • Xung đột nhóm có quyền lợi khác quyền Vì nhiều ngành khác cần sử dụng nước, việc quản lý nguồn tài nguyên cần phải có phối hợp điều tiết yêu cầu xuất phát từ quyền lợi mâu thuẫn với Việc quản lý tổng hợp có hiệu tài ngun nước khơng thể tiến hành nội biên giới hành ngành, mà phải xử lý vấn đề liên ngành Trong trường hợp có ngành mạnh quyền lợi kinh tế có liên quan, quản lý tổng hợp tài nguyên nước thường trở thành vấn đề mang nhiều tính chất trị 1.1.3 Các nguyên tắc Dublin nước môi trường Phản ứng lại tình hình khơng khả quan nguồn nước ngọt, cộng đồng giới huy động nước nhằm đưa loạt mục tiêu nguyên tắc để bảo đảm kết hợp quy mô giới sáng kiến lĩnh vực nước Tháng năm 1992, hội nghị quốc tế Dublin nước môi trường cho tuyên bố viễn cảnh phát triển bền vững Nó gồm nguyên tắc đạo lớn, là: -Nguyên tắc 1: Nước tài nguyên hạn chế dễ suy thoái, tối cần thiết cho sống, phát triển mơi trường Vì nước cần thiết cho sống, nên việc quản lý tốt nguồn nước đòi hỏi tiếp cận tổng thể nhằm phối hợp phát triển kinh tế – xã hội với việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên Một quản lý hiệu đạt sử dụng tổng thể hài hoà đất lưu vực nước mặt nước ngầm -Nguyên tắc 2: Quản lý phát triển nguồn nước cần dựa cách tiếp cận tham gia người dùng nước, người lập kế hoạch định sách cấp Để làm việc này, nhà hoạch định sách tồn dân chúng cần phải ý thức tầm quan trọng cuả nguồn nước Các định phải lựa chọn cấp có thẩm quyền thấp nhất, thống với ý kiến quần chúng liên kết người sử dụng vào việc kế hoạch hoá thực dự án nước -Ngun tắc 3: Phụ nữ có vai trị trung tâm cấp nước, quản lý bảo vệ nguồn nước Sự thiết lập thể chế liên quan đến khai thác quản lý nước thường quan tâm đến vai trò trung tâm phụ nữ, người sử dụng nước bảo vệ môi trường sống Việc thơng qua áp dụng ngun tắc địi hỏi người ta phải quan tâm đến nhu cầu đặc biệt phụ nữ cần thiết phải cho phụ nữ phương tiện hội tham gia chương trình nước cấp, kể việc đề xuất thực định sách nước -Ngun tắc 4: Nước có giá trị kinh tế dạng sử dụng cạnh tranh phải coi hàng hoá Theo tinh thần nguyên tắc này, phải công nhận quyền người có dịch vụ cung cấp nước vệ sinh thích ứng với giá hợp lý Giá trị kinh tế nước từ lâu khơng biết đến Điều dẫn đến việc lãng phí nguồn tài nguyên khai thác cách bừa bãi mà khơng đề cập đến vấn đề môi trường Coi nước hàng hoá kinh tế nên phải quản lý, sử dụng bảo vệ có hiệu Hội nghị thượng đỉnh Rio de Janeiro cuối năm 1992 thông qua nguyên tắc Dublin nước môi trường Trên sở nguyên tắc Dublin nước môi trường, khái niệm quản lý tổng hợp tài nguyên nước (Integrated Water Resources Management – IWRM) hình thành Tháng năm 2003, diễn đàn Nước giới lần thứ Kyoto ( Nhật bản) nhấn mạnh chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên nước quản lý điều hành, tăng cường lực tài Theo định nghĩa Mạng lưới cộng tác nước tồn cầu (Global Water Partnership – GWP), 2000, quản lý tổng hợp tài nguyên nước trình đẩy mạnh phối hợp phát triển quản lý nguồn nước, đất đai tài nguyên liên quan, để tối đa hố lợi ích kinh tế phúc lợi xã hội cách công mà không phương hại đến tính bền vững hệ sinh thái thiết yếu Quản lý tổng hợp tài nguyên nước khai thác sử dụng nguồn nước để đảm bảo cho hệ thống kinh tế nước phát triển bền vững Theo cách hiểu truyền thống, quản lý tổng hợp tài nguyên nước quản lý hiệu ích tổng hợp đa ngành Với cách hiểu hơn: quản lý tổng hợp tài nguyên nước tổng hợp hệ thống tự nhiên hệ thống người Giữa khai thác sử dụng nước với bảo vệ nguồn nước có quan hệ thống với sở nhu cầu sử dụng nước hệ thống kinh tế nước tiềm nguồn nước Mối quan hệ thể Hình Nhu cầu sử dụng nước Tiềm (trữ lượng chất lượng) nguồn nước Khai thác sử dụng nước Bảo vệ nguồn nước Hình Mối quan hệ yếu tố quản lý tổng hợp tài nguyên nước Nguồn: 1.1.4 Quản lý tổng hợp tài ngun nước lưu vực sơng Lưu vực sơng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội khu vực, quốc gia liên quốc gia Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông cách tiếp cận nhằm giúp giải vấn đề lớn tài nguyên môi trường nước gặp phải nhiều quốc gia, đảm bảo sử dụng có hiệu bền vững nguồn tài nguyên vô giá Quản lý tổng hợp tài ngun nước lưu vực sơng có số tiêu chuẩn sau (Nguồn): a.Thống tổng hợp theo ngành tiểu ngành Quản lý thống tổng hợp tài nguyên nước theo ngành tiểu ngành nhằm vào công tác quy hoạch quản lý tài ngun nước có tính đến cạnh tranh mâu thuẫn việc sử dụng nước tất ngành nông nghiệp, thuỷ điện, cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp, giao thông vận tải thuỷ Quy hoạch thống tổng hợp tài nguyên nước theo tiêu chuẩn dẫn đến việc xây dựng hồ chứa đa mục tiêu, vấn đề phân phối nước, hệ thống cấp giấy phép sử dụng sông cho hoạt động giao thông vận tải thuỷ cho mục đích sử dụng nước khác b.Thống tổng hợp môi trường, kinh tế xã hội Đây việc đưa định không dựa yếu tố mặt tài , chi phí lợi ích cơng tác quản lý nguồn nước mà cịn phải tính đến chi phí mặt mơi trường xã hội hầu hết nước, tiêu chuẩn lồng ghép vào văn pháp quy môi trường, đặc biệt yêu cầu đánh giá tác động môi trường kinh tế xã hội dự án thay đổi lớn liên quan đến chế độ quản lý nguồn nước hành c.Thống tổng hợp mặt hành Tiêu chuẩn liên quan đến điều phối nhiệm vụ hoạt động quản lý nguồn nước tất cấp quyền, bao gồm từ trung ương, tỉnh đến quyền địa phương cấp Trước đây, yếu tố thường bị xem nhẹ nên thiếu tính tổng hợp mặt hành dẫn đến việc quản lý tài nguyên nước nói riêng tài nguyên thiên nhiên nói chung khơng đạt hiệu cao d.Thống tổng hợp mặt địa lý Tiêu chuẩn việc sử dụng ranh giới thuỷ văn (lưu vực sông) mà ranh giới hành làm đơn vị tổ chức quản lý nguồn nước Yếu tố địa lý có nghĩa xem xét thân lưu vực, tác động qua lại việc sử dụng đất nước lưu vực sông, suối, hồ định phát triển quản lý tài nguyên thiên nhiên e.Thống tổng hợp mặt tài trợ Đối với quốc gia phát triển Việt nam, yếu tố tổng hợp mặt tài trợ, tức phối hợp hiệu nhiều quan tài trợ nước phát triển thực dự án Các mối quan hệ việc quản lý thống tài nguyên nước theo lưu vực sông thể theo sơ đồ Hình dụng Các hoạt động phát triển Khai thác sử tài kinh tế - xã hội lưu vực: ngun -Đơ thị hố nước tài -Cơng nghiệp hố ngun -Nơng nghiệp -Giao thơng vận tải Chất thải nguy -Thuỷ lợi, thuỷ điện gây ô nhiễm môi -Khai thác dạng tài trường nước nguyên khác Mâu thuẫn cạnh tranh địa phương, ngành Phát triển bền vững lưu vực Tài nguyên nước (TNN) lưu vực sông: -Chất lượng nươc -Các hệ sinh thái nước -Đa dạng sinh học -Các hồ chứa -Các dạng tài nguyên khác áp lực ô nhiễm nguồn nước suy giảm tính đa dạng sinh học Quản lý tổng hợp lưu vực sông Khai thác, sử dụng hiệu hợp lý nhằm bảo vệ tài nguyên nước Hình Các mối quan hệ quản lý thống tài nguyên nước lưu vực song Nguồn: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông xác định trình quy hoạch, xây dựng thực việc khai thác dạng tài nguyên lưu vực, xem xét toàn diện đầy đủ nhân tố có liên quan đến xã hội, kinh tế, môi trường mối tương tác không gian (giữa phận lưu vực: thượng lưu, trung lưu hạ lưu), tương tác nhân tố ( chống xói mịn, rửa trơi, làm thối hố đất, giảm sức sinh sản rừng đất nông nghiệp, ngăn chặn bồi lắng, lũ đá, chống nhiễm bẩn nước ) Hình thành tổ chức lưu vực sơng coi phương tiện hữu hiệu để quy hoạch thực nội dung phát triển kinh tế xã hội Quy hoạch lưu vực sông phải bảo đảm yêu cầu sử dụng tổng hợp nguồn nước, đáp ứng yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, cơng nghiệp, khai khống, phát điện, giao thơng thuỷ, ni trồng thuỷ, hải sản, sản xuất muối, thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học mục đích khác; bảo đảm yêu cầu phòng, chống lũ, lụt, hạn hán tác hại khác nước gây Một ví dụ điển hình quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực sơng Đồng Nai Đây lưu vực sơng có diện tích 38.600 km nằm trọn lãnh thổ Việt Nam bao phủ địa giới hành tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu phần diện tích tỉnh Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Thuận Long An Các sơng lưu vực bao gồm: sông Đồng Nai, sông La Ngà, sơng Bé, sơng Sài Gịn, sơng Vàm Cỏ lớn, sơng Nhà Bè, sơng Lịng Tàu sơng Sồi Rạp Với dân số 11 triệu người, hoạt động phát triển kinh tế xã hội lưu vực sông Đồng Nai đa dạng, phức tạp diễn với nhịp độ cao Các hoạt động mặt gắn liền với việc khai thác nguồn nước hệ thống sơng Đồng Nai cho mục đích khác thuỷ điện, thuỷ lợi, cấp nước đô thị nông thôn, giao thông đường thuỷ, nuôi trồng thuỷ sản Mặt khác hoạt động tạo vận chuyển chất thải gây ô nhiễm nước Cùng với tăng trưởng kinh tế khu vực, hoạt động gắn với khai thác dịng sơng ngày gia tăng làm nguy cạn kiệt tài nguyên nước giảm sút đa dạng sinh học lớn Hiện khu vực có thách thức liên quan đến việc khai thác sử dụng tài nguyên nước: -Nhu cầu thuỷ điện gia tăng phát triển công nghệp đô thị; -Nông nghiệp thiếu nước nghiêm trọng mùa khô; -Xâm nhập mặn vùng ven biển; -Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp ngày gia tăng; -Ơ nhiễm nước nước thải cơng nghiệp thị Để quản lý tổng hợp tài nguyên nước khu vực, cần phải có số hướng tiếp cận xây dựng tiêu chí sách hoàn thiện khung thể chế , quy hoạch tổng thể lưu vực sơng có việc phát triển cơng trình thuỷ lợi đa mục tiêu, tạo dựng sở liệu số lượng chất lượng nước sông cập nhật liên tục, cung cấp đảm bảo dịch vụ liên quan đến nguồn nước, quản lý trách nhiệm liên can khai thác bảo vệ nguồn nước, đảm bảo hợp tác liên tục toàn diện địa phương, ngành lưu vực, xây dựng phát triển chương trình khuyến khích thoả hiệp tự nguyện; xã hội hoá việc quản lý bảo vệ nguồn nước 1.2 Sử dụng hợp lý tài nguyên nước 1.2.1 Hệ thống kinh tế nước Hầu hết ngành kinh tế hoạt động xã hội có nhu cầu nước Tuy nhiên tính chất sử dụng nhu cầu nước ngành khác khác Có thể chia hai nhóm ngành theo đặc điểm sử dụng nước sau: Nhóm ngành tiêu thụ nước, lượng nước sử dụng bị tiêu hao đáng kể Đó hoạt động tưới nước cho trồng, cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp Nhóm ngành sử dụng nguồn nước nguồn lượng mơi trường Đó ngành thuỷ điện, giao thơng vận tải thuỷ, vui chơi giải trí nước Theo DANIDA, 2000, hoạt động kinh tế xã hội có tiêu thụ nước, nước dùng nông nghiệp chiếm 70,1%, cho cấp nước công nghiệp 20% cho sinh hoạt 9,9% Ở Việt Nam, lượng nước tưới lên đến 83% lượng nước nhóm ngành tiêu thụ Một phần nước lấy từ sông, suối, hồ,đầm lầy nguồn nước ngầm tiêu thụ sau khơng hồn trở lại cho mục tiêu sử dụng khác Hầu khai thác sau sử dụng sinh hoạt sản xuất nông nghiệp bị nhiễm bẩn Khi xả vào sông hồ, vào tầng nước ngầm, chúng gây ô nhiễm nguồn nước Yêu cầu chất lượng nước nhóm (nhóm tiêu thụ) khác địi hỏi chặt chẽ Yêu cầu chất lượng nước sinh hoạt cao Một số ngành công nghiệp dệt nhuộm, sản xuất có quy định riêng chất lượng nước sử dụng Nhóm ngành chủ yếu lợi dụng tiềm nguồn nước nên hao hụt trình nhỏ (chủ yếu bay hơi) Tuy nhiên khơng có hoạt động kinh tế xã hội lại không làm tiểu hao giảm sút chất lượng nước Cho nên phân chia tương đối Hệ thống khai thác sử dụng nước hoạt động kinh tế xã hội gọi hệ thống kinh tế nước hay hệ thống thuỷ lợi Đây tập hợp công trình, thiết bị phương tiện kỹ thuật để khai thác sử dụng tài nguyên nước Trong phạm vi quốc gia, hệ thống kinh tế nước thường chia thành cấp theo sơ đồ Hình HƯ thèng kinh tÕ níc cÊp HƯ thèng kinh tÕ níc cÊp HƯ thèng kinh tÕ níc cÊp HƯ thèng kinh tÕ níc cÊp HƯ thèng kinh tÕ níc cÊp Hình Sơ đồ phân cấp hệ thống kinh tế nước Nguồn: Hệ thống kinh tế nước cấp xem tổng sơ đồ khai thác sử dụng nước tồn quốc gia, nghiên cứu lập sở tổng cân nước phạm vi toàn quốc Thứ tự ưu tiên cấp nước cho đối tượng sử dụng hệ thống kinh tế nước cấp Nhà nước định sở nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước Hệ thống kinh tế nước cấp nghiên cứu hình thành hoạt động phạm vi vùng lớn miền, thường gọi hệ thống kinh tế nước ( hệ thống thuỷ lợi) vùng Quy mô tính chất đặc trưng hệ thống kinh tế nước cấp định cân nước khuôn khổ vùng lãnh thổ có tính đến tính chất, tầm quan trọng, thứ tự ưu triên cấp nước thành phần kinh tế vùng Hệ thống kinh tế nước cấp hình thành phạm vi lưu vực sông hệ thống sông Đặc trưng bật hệ thống kinh tế nước yếu tố cân nước (đầu vào - đầu ra) hình thành, phát triển khép kín phạm vi lưu vực Do giải pháp khoa học công nghệ khai thác nước thực cách triệt để nguyên tắc quản lý thống tổng hợp lưu vực sông Tuỳ theo quy mô tính chất lưu vực sơng mà nhiệm vụ hệ thống kinh tế nước lưu vực khác Ví dụ, đặc trưng bật lưu vực sông Hồng tiềm lớn thuỷ điện (chiếm 60% tổng thuỷ nước) dòng chảy mùa lũ (lưu lượng lũ cực hạn gấp 15 –20 lần lưu lượng nước bình quân nhiều năm) Do biện pháp khai thác tiềm thuỷ điện phịng chống lũ lụt lưu vực có vị trí quan trọng Hệ thống kinh tế nước cấp có nhiệm vụ giải tốn khai thác tài nguyên nước phạm vi nhánh sơng đoạn sơng Tuỳ theo tính chất , đặc trưng tài nguyên nước nhu cầu sử dụng nước mà hệ thống kinh tế nước cấp đa mục tiêu hay đơn mục tiêu Hệ thống kinh tế nước cấp thành phần kinh tế nước cụ thể Đó giải pháp cơng trình chun mơn đập dâng nước, trạm bơm, nhà máy thuỷ điện, âu thuyền Mỗi ngành kinh tế có nhu cầu dùng nước số lượng lẫn chất lượng khác Đây sở để lập cân nước quản lý tổng hợp nguồn nước 1.2.2 Cấp nước sinh hoạt Lưu lượng cần cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt xác định tổng quát sau: Q = 10 −3 Nq c K c , m3/ngày (1) Nguồn: đó: N-số dân khu vực dùng nước ; qc- tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nước ta, qc lấy 100 – 200 l/người.ngày khu vực đô thị 50-100 l/người.ngày khu vực nơng thơn; Kch-hệ số khơng điều hồ chung, lấy từ 1,2 đến 1,8 phụ thuộc vào cấp đô thị Tuy nhiên, lượng nước khai thác lớn nhu cầu nước sử dụng trạm xử lý (khoảng 10% tổng lượng nước cấp) thất thoát hệ thống phân phối (khoảng 15%) Đối với thị nước ta, thất nước mức báo động (hầu hết 35%) Trên phạm vi tồn cầu, tiêu thụ nước thị chiếm 7% tổng khối lượng nước lấy từ sông 22% lấy từ hồ Ở nước ta, gần 70% đô thị lấy nước cấp cho sinh hoạt từ nguồn nước mặt sông hồ 30% lấy nước ngầm 1.2.3 Cấp nước cơng nghiệp Trong q trình sản xuất, nhu cầu nước bao gồm : a Nhu cầu sinh hoạt : ăn uống, tắm rửa cho công nhân b Nhu cầu sản xuất : chuẩn bị hoá chất, nguyên vật liệu, sản xuất, lượng, sản phẩm ,vệ sinh công nghiệp c Dự phòng nhu cầu khác: dự trữ chữa cháy, tưới , rửa đường Nhu cÇu Nớc NC SN XUT Sinh hoạt Sản xuất Nớc lợng Dự phòng Nớc công nghệ Nớc làm nguội Hỡnh Nhu cầu sử dụng nước trình sản xuất Nguồn: Tính chất nhu cầu sử dụng nước ngành công nghiệp khác khác Một số ngành công nghiệp sử dụng nước phận cấu thành sản phẩm, ví dụ ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng ; số ngành sử dụng nước nguyên liệu công nghiệp nhiệt điện, thuỷ điện Các ngành cơng nghiệp hố sử dụng nước chất xúc tác tác nhân Nhiều lĩnh vực công nghiệp sử dụng nước để làm nguội thiết bị, chi tiết máy (trong ngành khí, hố chất ) hay sản phẩm chế tạo (công nghệ luyện kim, đúc ) Trong số ngành công nghiệp, ngành điện lĩnh vực sản xuất có mức sử dụng nước lớn cho mục đích tạo nước, ngưng tụ nước Lượng nước tiêu thụ thông thường từ 0,16 đến 0,45 m 3/h cho đơn vị công suất (1kW) Trong công nghiệp giấy, lượng nước tiêu thụ 300-800 m3/tấn giấy 1.2.4 Cấp nước cho nông nghiệp Cây trồng tiêu thụ nước để thực trình quang hợp hình thức bốc qua mặt Nước đất không thoả mãn nhu cầu nước trồng mà cịn có vai trị điều tiết chế độ nhiệt, độ thống khí, nồng độ chất dinh dưỡng Đây yếu tố cần thiết cho sinh trưởng vi sinh vật Tưới hộ sử dụng nước lớn giới Tuỳ theo loại trồng, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, lượng nước cần cho thay đổi phạm vi lớn, từ 3000 – 15000 m 3/ha.vụ Lượng nước cần cho trồng hàng năm tính cho đơn vị diện tích trồng sơ tính sau: Ec=K.y , m3/ha.năm (2) Nguồn: đó: k- hệ số cần nước cây, tính cho đơn vị trọng lượng hay sản lượng khô cây, m3/tấn; y – trọng lượng hay sản lượng thu hoạch tính cho đơn vị diện tích gieo trồng, tạ/ha.năm Lượng nước tưới phụ thuộc vào phương pháp thiết bị tưới, hiệu hoạt động hệ thống kênh mương Ở nước ta, lượng nước cấp cho nông nghiệp lớn tăng lên hàng năm Hiện nước ta có 75 hệ thống thuỷ lợi lớn vừa nhiều hệ thống thuỷ lợi nhỏ Lượng nước sử dụng hàng năm cho nông nghiệp 70 tỷ m3, chiếm 84% tổng nhu cầu Dự báo đến năm 2010 nhu cầu tưới tăng lên đến 88,8 tỷ m3 (ứng với diện tích tưới 12 triệu ha) Chất lượng nước sông hồ (trừ vùng bị ảnh hưởng chua, phèn, ) nói chung đáp ứng yêu cầu tưới 1.2.5 Thuỷ điện Thuỷ điện nguồn lượng sạch, rẻ , tái tạo nhờ cơng nghệ tiền tiến Ngoại trừ lượng bốc từ hồ chứa không sử dụng, thuỷ điện hộ sử dụng khơng tiêu thụ nước Cơng trình thuỷ điện bao gồm đập, hồ chứa, hệ thống tuabin quay máy phát điện Một xây dựng, thuỷ điện nguồn tài nguyên tái tạo, đánh giá có chi phí vận hành thấp, tuổi thọ cao, điều chỉnh cơng suất dễ dàng nhanh chóng Sản xuất điện lý quan trọng để xây dựng đập lớn nhiều nước Đập dùng cho sản xuất điện mục đích chức kết hợp Dung tích hồ chứa nước trước đập thuỷ điện phụ thuộc vào lưu lượng sơng Hồ chứa nước dùng để giải mục tiêu khác chống lũ, tạo nguồn cấp nước Thuỷ điện ngành khai thác tài nguyên nước có hiệu lớn Tuy nhiên thuỷ điện có nhược điểm lớn làm ngập đất đai tài sản khác phạm vi hồ chứa, đòi hỏi phải di chuyển dân, khơi phục cơng trình, tái trồng rừng Công suất nhà máy thuỷ điện xác định theo biểu thức sau đây: N= γQT Hn ηT 102 (3) Nguồn: đó: γ - trọng lượng thể tích nước, kg/m3; QT-lưu lượng tua bin, m3/s; H- hay cột nước làm việc tua bin, m; n-số lượng tua bin; ηT –hiệu suất trạm thuỷ điện Với điều kiện lượng mưa hàng năm phong phú 3/4 lãnh thổ đồi núi nên nước ta 14 nước giới có tiềm thuỷ điện to lớn 1.2.6 Giao thơng đường thuỷ Ngành giao thơng vận tải thuỷ có ưu điểm lớn chi phí vận tải tương đối rẻ so với hình thức vận tải khác, có khả vận chuyển hàng có trọng lượng kích thước lớn Đặc điểm sử dụng nước ngành vận tải thuỷ lợi dụng nước môi trường, lượng nước tiêu hao không đáng kể, chủ yếu tổn thất bốc Tuy nhiên để tạo luồng vận tải phù hợp với yêu cầu tàu thuyền, tuyến tải phải đảm bảo thông số cần thiết độ sâu nước, bề rộng mặt nước, vận tốc lớn cho phép dòng chảy, bán kính chỗ ngoặt tuyến vận tải Ngành giao thông đường thuỷ không đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hố hành khách mà cịn đảm nhận vai trị thực giao lưu văn hố - kinh tế – xã hội, tạo điều kiện phân bố lại lực lượng sản xuất nâng cao dân trí 10 • Chương IX chương X điều khoản khen thưởng, xử lý vi phạm điều khoản thi hành Ngày 30 tháng 12 năm 1999 Chính phủ có Nghị định số 179 /1999/NĐ-CP Quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước Nghị định quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước, cấp giấy phép tài nguyên nước phòng, chống, khắc phục hậu tác hại nước gây Nghị định quy định hoạt động gây ô nhiễm nước biển; quy định quy hoạch xây dựng cơng trình biển cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, thuỷ sản cơng trình khác; hoạt động liên quan đến quai đê lấn biển, lũ, phịng, chống xâm nhập mặn, nước biển dâng, tràn, làm muối, nuôi trồng thuỷ, hải sản hoạt động khác có liên quan 2.1.3 Quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường Quy chuẩn tiêu chuẩn mơi trường phương tiện để trực tiếp điều chỉnh chất lượng môi trường hầu giới Chúng xác định mục tiêu môi trường đặt giới hạn số lượng hay nồng độ cho phép chất thải vào khí quyển, nước, đất hay phép tồn sản phẩm tiêu dùng Mỗi loại tiêu chuẩn dùng làm quy chiếu cho việc đánh giá mục tiêu hành động sở pháp lý cho việc kiểm sốt mơi tr ường Đây giá trị ghi nhận quy định thức, xác định nồng độ tối đa cho phép chất thức ăn, nước uống giới hạn chịu đựng người sinh vật với yếu tố mơi trường xung quanh Các tiêu chuẩn bao gồm quy cách kỹ thuật thiết kế thiết bị phương tiện xử lý ô nhiễm mơi trường tiêu chuẩn hố phương pháp lấy mẫu phân tích mơi trường Để quản lý môi trường nước, quốc gia giới thường xây dựng hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn riêng Ở nước giới nước ta sử dụng quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường nước tiêu chuẩn nước thải công cụ pháp lý để kiểm sốt bảo vệ mơi trường nước Các quy chuẩn (QCVN) tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) môi trường nước quy định chất lượng cho ba loại nước: nước mặt, nước biển ven bờ nước ngầm Các QCVN TCVN môi trường nước hành: • QCVN 8:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt; • QCVN 9:2008/BTNMT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm; • QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước biển ven bờ; • TCVN 6773:2000 - Chất lượng nước – Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi • TCVN: 6774-2000 - Chất lượng nước - Chất lượng nước bảo vệ đời sống thuỷ sinh Các quy chuẩn tiêu chuẩn chất lượng nước thải gồm: • QCVN 01:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải cơng nghiệp chế biến cao su thiên nhiên; • QCVN 11:2008/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải cơng nghiệp chế biến thuỷ sản; • QCVN 12:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải cơng nghiệp giấy bột giấy • QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp dệt may; 15 • QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt • QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải cơng nghiệp ; • QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chơn lấp chất thải rắn • TCVN 7382:2004: Chất lượng nước Nước thải bệnh viện Tiêu chuẩn thải Theo QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp phân thành cấp: A, B đặc điểm nguồn tiếp nhận Nước thải cơng nghiệp có nồng độ chất thải ô nhiễm nhỏ giá trị giới hạn cấp A đổ thải vào khu vực dùng làm nguồn nước cấp sinh hoạt Nước thải cơng nghiệp có nồng độ chất nhiễm nhỏ giá trị cấp B đổ thải vào nguồn nước có mục đích cho giao thông thủy, tới tiêu, bơi lội, nuôi thủy sản, trồng trọt Từ tảng nhóm chất gây nhiễm, phương pháp đánh giá, tiêu chuẩn áp dụng thị môi trường nước, việc đánh giá tác nhân gây ô nhiễm, ô nhiễm trước mắt, lâu dài, thấy tiềm tàng thực nguồn nước 2.2 Các công cụ phương tiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước bảo vệ môi trường 2.2.1 Đánh giá tài nguyên nước Quản lý tài nguyên nước đòi hỏi kiến thức chất phạm vi vấn đề quản lý Điều tra bản, đánh giá tài nguyên nước nhiệm vụ kỹ thuật quản lý tài nguyên nước Đánh giá tài nguyên nước xem xét cách thích đáng trạng tài nguyên nước (nước mặt nước đất) tác động qua lại với việc sử dụng cho nhu cầu xã hội vùng hay quốc gia Nội dung đánh giá tài nguyên nước xem xét khả nguồn nước yêu cầu dùng nước Đánh giá tài nguyên nước xem xét diễn biến thay đổi số lượng, chất lượng nước mặt, nước ngầm theo không gian thời gian thử nghiệm đánh giá cho kịch phát triển kinh tế xã hội khác Mục tiêu đánh giá tài nguyên nước không giải vấn đề khó khăn mà cịn xác định liệt kê vấn đề liên quan, xác định lĩnh vực ưu tiên để điều tra đánh giá cụ thể Các nội dung phân tích tài nguyên nước sau -Xây dựng sở thông tin liệu tài ngun nước Thơng tin có sẵn trạng tài nguyên nước thường hiếm, rời rạc, lạc hậu không phù hợp với mục tiêu quản lý Nếu khơng có tiếp cận hợp lý với thơng tin khoa học chu trình thuỷ văn cân nước hệ sinh thái liên quan khơng có kết luận đắn nguồn tài nguyên cân đối khả chất lượng với yêu cầu nguồn nước Vì xây dựng sở kiến thức liệu tài nguyên nước điều kiện tiên để quản lý nước hiệu Cơ sở kiến thức nước phải bao gồm liệu biến số ảnh hưởng đến yêu cầu dùng nước Chỉ từ liệu thực phương pháp đánh giá linh hoạt thực Quản lý hiệu yêu cầu dùng nước tác động lớn đến yêu cầu dùng nước cụ thể Xây dựng đề án sử dụng nước có tác dụng tốt để hỗ trợ xác định mức độ sử dụng nước tương lai Hơn nữa, đánh giá nhu cầu thực tế cách phân tích thái độ người sử dụng tình hình khan nước thông tin thiết yếu để xác định sách giá hợp lý -Hệ thống monitoring đo đạc môi trường nước Việc đánh giá tiềm chất lượng nguồn nước, biến đổi trạng thái nguồn tiêu thụ nước, thay đổi khí hậu, thời tiết phụ thuộc 16 vào độ tin cậy hệ thống monitoring Việc đánh giá nhu cầu nguồn lực để phân bổ đầu tư, vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật cơng trình cấp nước -Đánh giá tác động mơi trường (ĐTM) Đánh giá tác động mơi trường có vai trị trung tâm lấy thông tin tác động xã hội môi trường, kể tác động tài nguyên nước, chương trình dự án phát triển, xác định biện pháp cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên hệ sinh thái liên quan, bảo đảm tính khả thi biện pháp Phương pháp tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước có ý nghĩa đánh giá tác động phát triển ngành tài nguyên nước Những đánh giá phải xét đến thiết kế đặt ưu tiên cho dự án phát triển ĐTM nghiên cứu môi trường tự nhiên mà môi trường xã hội, gắn với vấn đề tổng hợp xuyên ngành lôi kéo tham gia người xây dựng dự án, người quản lý nước, người định công chúng ĐTM đề chế công cụ để thực tổng hợp chuyên ngành -Đánh giá quản lý rủi ro Rủi ro quản lý tài ngun nước có hình thức khác nhau, thông thường diễn biến thời tiết cực đoan, tác hại sức khoẻ cộng đồng Khơng loại trừ hồn tồn rủi ro Kỹ thuật công nghệ đại cho phép đánh giá mối nguy hại (tần suất, độ lớn khả diễn biến) rủi ro tiềm tàng Tuy nhiên đánh chưa toàn diện bỏ qua câu hỏi xã hội chấp nhận bỏ qua rủi ro Đây vấn đề có tính văn hố nhận thức mà giải dựa phương pháp tiếp cận tham gia quản lý tổng hợp tài nguyên nước Để hài hồ lợi ích, quốc gia thời điểm khác phải chấp nhận mức độ rủi ro mà cịn phải chấp nhận khắc phục số nguy gây hại Quản lý rủi ro thiết phải có cân hợp lý lợi ích mát có rủi ro chuẩn bị phương tiện để người tài sản bảo vệ điều kiện bất lợi xảy đến Trên quan điểm môi trường, nguyên tắc phòng ngừa quản lý rủi ro giảm thiểu chi phí bỏ cách tránh thiệt hại phải khắc phục thiệt hại Ở khơng có nghĩa loại hẳn tất rủi ro 2.2.2 Điều hành trực tiếp Công cụ để điều hành trực tiếp quản lý tài nguyên nước bao gồm quy định thi hành, quy định quyền sử dụng dịch vụ cung cấp nước, tiêu chuẩn hướng dẫn, kiểm soát quy hoạch sử dụng đất Quy định thi hành hướng dẫn quy tắc quản lý làm sáng tỏ chi tiết hoá luật pháp nước Những quy định thi hành tạo điều kiện thuận lợi mà luật khơng có soạn thảo điều chỉnh điều khoản nhỏ, nhanh chóng đáp ứng hồn cảnh mơi trường, kinh tế xã hội thay đổi Tiêu biểu quy định lấy nước xả nước thải yêu cầu người sử dụng phải có giấy phép lấy xả nước thải Những quy định mô tả thủ tục cần thiết để xin giấy phép tiêu chuẩn cấp phép Quy tắc chung cho thấy quy định thi hành có tính cưỡng chế đảm bảo thực Ở Việt Nam, Nghị định số 149 ngày 27 tháng năm 2004 Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước Trên sở đó, Bộ Tài ngun Mơi trường ban hành thông tư hướng dẫn thực thi Nghị định số 149/2004/NĐ-CP Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước Cấp nước vệ sinh công nghiệp độc quyền cung cấp dịch vụ thiết yếu Nhà nước điều tiết ngành công nghiệp tạo cân nhà cung cấp với động đầu tư hoạt động hiệu bảo vệ quyền lợi xã hội nói chung Các khía cạnh độc quyền sản phẩm nước, yêu cầu vốn lớn kẹt vốn để xây dựng hạ tầng, cạnh tranh không điều tiết thị trường tự gây khó khăn cho ngành nước Một số nhiệm vụ điều hành trực tiếp xác định 17 giải rủi ro, tạo cấu thực hợp đồng, xác định số đánh giá cơng việc, kiểm sốt tn thủ thực đánh giá tiêu chuẩn cách công khai minh bạch Kiểm soát quy hoạch sử dụng đất biện pháp hữu hiệu quản lý tổng hợp tài nguyên nước Nhiều cấp có thẩm quyền quản lý nước sử dụng biện pháp để bảo vệ nguồn cấp nước họ Ví dụ: điều hồ mục đích sử dụng đất khu vực bổ sung nước thượng lưu quanh hồ chứa để tránh ô nhiễm, nhiễm mặn thay đổi chế độ dịng chảy mặt Tuy khả kiểm sốt đất phụ thuộc vào sở pháp lý chức phạm vi không gian địa lý Trong bối cảnh quản lý tổng hợp tài nguyên nước, quản lý sử dụng đất quan trọng quản lý tài ngun nước tác động đến dịng chảy, mơ hình sử dụng nước chất nhiễm Hơn quy hoạch sử dụng đất hiệu góp phần tăng cường quay vịng quy hoạch tái sử dụng nước 2.2.3 Công cụ kinh tế Công cụ kinh tế công cụ pháp lý gắn liền bổ trợ cho Hành lang pháp lý ln sở đảm bảo việc áp dụng có hiệu công cụ kinh tế quản lý Ngược lại, công cụ kinh tế tác động trực tiếp đến hành vi nguời, giúp người kiểm sốt cân nhắc hành vi mình, nâng cao thu nhập để có đầu tư cần thiết, xác lập ưu tiên đạt mục đích quản lý với chi phí thấp xã hội Để vận dụng thành công công cụ kinh tế, điều kiện phải có tiêu chuẩn hợp lý, lực thực hành chính, kiểm soát hiệu lực thi hành, phối hợp tổ chức ổn định kinh tế Xây dựng công cụ kinh tế hợp lý cần xem xét đồng thời mức độ hiệu quả, tính bền vững mơi trường, cơng vấn đề xã hội khác, với khung hoàn chỉnh thể chế điều hành Các công cụ kinh tế tiêu biểu quản lý tài nguyên nước bảo vệ môi trường giá nước, biểu thuế, trợ cấp, chế khuyến khích, phí nước thải chế phí, thị trường nước loại thuế - Giá, biểu thuế bao cấp nước: Theo nguyên tắc quản lý nước giá trị kinh tế xã hội, mục đích đối tượng sử dụng nước thu hồi đủ vốn, trừ có lý đặc biệt Sự thu hồi chi phí cấp nước đảm bảo tính bền vững đầu tư độ tin cậy cung cấp dịch vụ Tuy vậy, nhiều tình huống, để đạt mục đích đề ra, năm đầu phải chấp nhận bao cấp trực tiếp Vì sách xố đói giảm nghèo , khơng thu hồi vốn cấp nước số hệ thống tưới Tại đô thị số vùng nông thôn, thực bao cấp chéo từ người sử dụng nước có khả kinh tế cao cho người nghèo Bao cấp chéo không làm suy giảm bền vững tài quan cung cấp dịch vụ làm lệch lạc cấu giá yêu cầu nước Để quản lý tốt, bao cấp nước phải thực công khai Trong điều kiện thông thường, sở cơng nghiệp phải trả đủ chi phí cấp nước - Biểu thuế khuyến khích: Trong sử dụng nước sinh hoạt, mức tiêu thụ nước tương đối Tuy tổng thể giảm lượng nước sử dụng Hệ thống biểu thuế phí nước yếu tố quản lý cần thiết, rõ người sử dụng phải trả Trong thâm canh nơng nghiệp, định giá nước khuyến khích việc thay đổi cấu trồng nhiều nước sang dùng nước - Cơ cấu phí: Biểu thuế nước có tác dụng khuyến khích sử dụng vững bền nguồn nước tính đồng hạng khơng phụ thuộc vào lượng nước Trong trường hợp vậy, đề chế tính phí nước đúng, áp giá luỹ tiến đơn vị nước sử dụng khối lượng lớn khuyến khích sử dụng nước có cân nhắc Cơ cấu góp phần bền vững tài cho cấp thẩm quyền nước hồn chi phí quản lý tài ngun nước - Phí nước thải: Theo ngun tắc “người gây nhiễm phải trả phí nhiễm”, phí thải nước thu lượng nước xả Phí phải phản ánh yếu tố mơi trường bên ngồi gắn liền với q trình xử lý nhiễm sử dụng nước Phí nước thải tính theo khối lượng chất lượng nguồn thải riêng biệt điều chỉnh thích đáng để khuyến khích tối đa 18 sở gây ô nhiễm sử dụng công nghệ xử lý tiền tiến, tái sử dụng nước giảm thiểu nhiễm nguồn nước Áp dụng phí nước thải cần kết hợp với biện pháp điều tiết để khống chế kiểm soát chất bẩn xả ra, sở gây ô nhiễm Phối hợp hợp lý thuế nước luỹ tiến phí xả nước thải động khuyến khích bảo vệ nguồn nước, quay vòng tái sử dụng nước sở công nghiệp Ở Việt Nam, ngày 13/6/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2003/NĐ - CP bảo vệ môi trường nước thải Trước đây, việc thu phí nước thải thực theo phần trăm sử dụng nước cấp số địa phương Trước mắt, việc thu phí áp dụng nước thải cơng nghiệp Do phí xả thải phải tính vào giá thành sản phẩm, sở sản xuất muốn cạnh tranh cần phải giảm thiểu tải lượng chất bẩn xả vào môi trường Tuy nhiên, để nghị định thực có ý nghĩa, quan quản lý cần phải thực triệt để, tồn diện, xác cơng Ngồi phí nước thải cịn có phí thu gom rác thải Công cụ phổ biến số thành phố, thị xã số địa phương, tuỳ thuộc vào đề xuất qui định thành phố, cộng đồng Tuy nhiên cấp độ quốc gia chưa có chương trình phí thu gom thực mặt quản lý nhà nước - Thị trường nước Trong điều kiện thích hợp, thị trường nước cải thiện hiệu phân phối nước góp phần bảo đảm sử dụng nước cho mục đích đem lại giá trị cao Tuy thị trường nước đòi hỏi khung cấu điều tiết thể chế thích hợp để điều chỉnh khiếm khuyết thị trường tác động bên khác - Thuế sản phẩm Thuế sản phẩm đánh vào sản phẩm gây hại mơi trường Đây công cụ đắc lực làm thay đổi thái độ phù hợp trường hợp người sử dụng có phương án lựa chọn sản xuất xả chất thải tác động xấu mơi trường Cơng cụ áp dụng với sản phẩm yêu cầu sản xuất tiêu thụu nhiều nước sản phẩm gây ô nhiễm nước Đối với vấn đề nhiễm diện, ví dụ sử dụng hố chát nơng nghiệp, việc đánh thuế có tác dụng nguồn thải khống chế xử lý trực tiếp Do đó, giảm nhiễm nhờ hạn chế sử dụng hố chất nơng nghiệp tương ứng để đối phó với việc đội giá sản phẩm Ở nước ta, quan niệm công cụ kinh tế bảo vệ môi trường cịn mẻ, số cơng cụ bước đầu áp dụng thực tế phần mang lại kết đáng khích lệ việc kiểm sốt nhiễm làm mơi trường Tuy nhiên, công cụ chưa thực vào sống Phần lớn hoạt động mang tính tự phát, xuất phát từ lợi ích kinh tế cá nhân cộng đồng nhỏ hẹp trước nhu cầu nảy sinh thực tiễn Cơ sở pháp lý việc thực công cụ kinh tế để quản lý nguồn nước là: - Luật bảo vệ môi trường Luật BVMT qui định: "Tổ chức cá nhân sử dụng thành phần môi trường vào mục đích sản xuất, kinh doanh trường hợp cần thiết phải đóng góp tài cho BVMT” Theo qui định Luật, tất cá nhân, tập thể sở sản xuất phải xử lý nước trước xả nước thải xuống hồ chịu trách nhiệm có hành vi gây nhiễm Tuy nhiên, tất hành vi gây ô nhiễm chất lượng nước hồ chưa bị xử phạt đóng góp tài - Luật đất đai ban hành 14/7/1993, sửa đổi năm 2001, qui định rõ mức độ xử phạt hành truy tố trước pháp luật hành vi vi phạm đất công cộng Như vậy, tất hành vi lấn chiếm hồ coi hành vi vi phạm đất công Các hành vi phải bị cưỡng chế mà cịn phải bị xử phạt hành bị truy tố trước pháp luật - Chỉ thị số 487/TTG Thủ tướng Chính phủ ngày 30/7/1996 tăng cường quản lý nhà nước tài nguyên nước Luật Tài nguyên nước ban hành ngày 20/5/1998 với nghị định số 179/1999/NĐ- CP ngày 10/7/1999 thi hành luật tài nguyên 19 Một số công cụ kinh tế bắt đầu áp dụng Việt Nam là: thuế tài nguyên, quĩ môi trường, phí thu gom rác thải, phí mơi trường nước thải Thuế tài nguyên quy định thu số loại thuế, phí gắn với khai thác sử dụng tài ngun Những hình thức thuế phí có liên quan mật thiết tới công tác bảo vệ môi trường Thơng tư 07-TC/TCT Bộ Tài ngày 7/2/1991 hướng dẫn chi tiết việc thực qui định Thuế tài ngun, tính tốn số lượng tài nguyên khai thác, giá tài nguyên thuế suất, thuế suất qui định cụ thể loại tài nguyên Quĩ môi trường cơng cụ tài sử dụng nhiều nước giới Kiểm sốt nhiễm nước 3.1.Các ngun tắc kiểm sốt nhiễm nước 3.1.1 Điều kiện vệ sinh xả nước thải vào nguồn Nước mặt trạng thái tự nhiên đa dạng thành phần hoá học, phân bố chất hữu cơ, chất vô vi sinh vật Đặc điểm với yếu tố khí hậu thuỷ văn tạo nên hình thành hệ thống thuỷ sinh vật đặc trưng cho vùng sinh thái Dưới tác động người, thành phần tính chất nước thiên nhiên bị thay đổi, dẫn đến cân hệ sinh thái Để đảm bảo chất lượng nước theo yêu cầu sử dụng, người ta chia nguồn nước theo hai nhóm sử dụng (Nguồn): - Nguồn nước loại A phục vụ cho mục đích làm nguồn cung cấp nước ăn uống sinh hoạt; - Nguồn nước loại B phục vụ cho mục đích sản xuất vui chơi giải trí, Bảng Tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng Loại nguồn Tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng Tiêu chuẩn nguồn cấp nước đô thị công nghiệp Cấp nước sinh hoạt A Cấp nước sản xuất A Tiêu chuẩn nguồn cấp nước nước cho nông nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản B Nước cho tưới tiêu B Nguồn cấp nước cho mục đích khác Vui chơi giải trí nước A Giao thông đường thuỷ B Nguồn: Nguồn nước phải đảm bảo yêu cầu sử dụng Sau tiếp nhận nước thải, điểm định đó, chất lượng nước phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn sử dụng Điểm 20 thường phía trước điểm lấy nước sử dụng với khoảng cách an toàn (thường gọi khoảng cách ly vệ sinh) Điểm gọi điểm kiểm tra chất lượng nước nguồn Nồng độ giới hạn cho phép chất ô nhiễm nước thải trước xả nguồn phải đáp ứng hai điều kiện sau : - Nước thải sau pha loãng, xáo trộn làm nguồn nước, tính đến điểm kiểm tra khơng làm cho nước nguồn có nồng độ chất nhiễm vượt giá trị quy định chất lượng nước nguồn theo mục đích sử dụng (quy định QCVN 08:2008/BTNMTQuy chuẩn quốc gia chất lượng nước mặt, QCVN 10:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biển ven bờ, TCVN 6774:2000 nước mặt nuôi trồng thuỷ sản TCVN 6773:2000 nước tưới nông nghiệp); - Nước thải sau xả nguồn không làm ô nhiễm thuỷ vực hạ lưu miệng xả (quy định QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp, QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt, TCVN 7382: 2004- tiêu chuẩn nước thải bệnh viện xả vào loại vực nước quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác quy định điều kiện xả số loại nước thải công nghiệp đặc thù 3.1.2 Các giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường nước Để bảo vệ nguồn nước có hiệu quả, tất tính tốn kiểm tra tiêu môi trường nguồn nước phải thực điều kiện xáo trộn nước thải với nước nguồn yếu Nếu trường hợp này, chất lượng nước nguồn đảm bảo trường hợp khác, với mức độ tự làm cao hơn, chất lượng nước chắn đảm bảo yêu cầu sử dụng Đối với sông suối, điểm kiểm tra thường hạ du miệng xả nước thải cách điểm lấy nước sử dụng 500 đến 1000m Trường hợp nguồn nước mặt sử dụng nuôi cá, điểm kiểm tra cách cống xả nước thải 500 m (đối với sông lớn) cống Đối với hồ, hồ chứa nước biển ven bờ, dịng chảy ln thay đổi, điểm kiểm tra cách cống xả nước thải 1000m (đối với hồ) 300 m (đối với biển) hướng Sơ đồ kiểm tra đánh giá chất lượng nước nêu Hình Nước thải xí nghiệp cơng nghiệp Nước thải khu dân cư Kiểm soát theo QCVN 07:2010 Đối tượng sử dụng nước Kiểm soát theo tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng Trạm XLNT Trạm cấp nước Kiểm soát theo QCVN 24:2009 Điểm xả Điểm lấy nước Điểm kiểm tra 21 Kiểm sốt theo QCVN 08:2008 Hình Sơ đồ kiểm sốt nhiễm nước Nguồn: Để chất lượng nước điểm sử dụng đảm bảo yêu cầu việc xả nước thải nguồn cần phải kiểm sốt chặt chẽ, đồng thời phải có biện pháp tăng cường tự làm nguồn nước Sơ đồ tổng hợp biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước nêu Hình Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước Hạn chế xả chất thải vào sơng hồ : • Sản xt cơng nghệ cơng nghệ phát thải • Cấp nước tuần hồn sử dụng lại nước thải • Xử lý nước thải • Quy hoạch hợp lý điểm xả nước thải Tăng cường tự làm nguồn nước: • Tăng cường xáo trộn điểm xả nước thải vào nguồn • Bổ sung nước để pha lỗng nước thải • Làm giàu oxy cho nguồn nước • Ni trồng thuỷ sinh Hình Sơ đồ tổng hợp biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước Nguồn: Trong sơ đồ Hình 6, sản xuất cơng nghệ cơng nghệ chất thải cấp nước tuần hoàn sử dụng lại nước thải biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đầu đường ống Xử lý nước thải quy hoạch hợp lý cống xả nước thải biện pháp cuối đường ống Các biện pháp tăng cường xáo trộn cống xả nước thải bổ sung nước cho nguồn làm tăng q trình pha lỗng nước nguồn với nước thải Làm giàu oxy cho nguồn nước nuôi trồng thuỷ sinh có khả tự làm thúc đẩy q trình chuyển hố, phân huỷ chất nhiễm nguồn nước Một số giải pháp lựa chọn để kiểm sốt nhiễm nước tham khảo theo ví dụ Keese Bower (1968), nêu Bảng sau Bảng Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm nước Nguyên lý A Giảm phát sinh chất thải Phương pháp Ví dụ Cấp nước tuần hồn cho sản xuất Tách dịng thải có nồng độ chất ô nhiễm cao Loại trừ chất thải Thay đổi liệu đầu vào Thu gom nước làm nguội để tái tuần hoàn sử dụng Loại chất thải rắn thủ cơng hay khí thải riêng biệt cách dễ dàng Dụng bã thải công nghiệp thực phẩm để nuôi gia súc nuôi cá loại nguyên Nghiên cứu, tìm kiếm nguyên liệu thay thích hợp 22 B Giảm chất thải sau phát sinh C Tăng cường khả tự làm nguồn tiếp nhận nước thải D Các giải pháp sinh thái chống phú dưỡng nguồn nước Thay đổi trình công Đổi từ chiết suất áp lực sang dung nghệ sản xuất môi công nghiệp dầu thực vật để đạt hiệu suất chiết cao giảm hàm lượng dầu dịng thải Thay đổi hay hồn thiện Các chất tẩy rửa với hàm lượng phốt thấp sản phẩm đầu hơn, thay đổi vật liệu bao bì, từ loại thải bỏ sang thu hồi tuần hồn cơng nghiệp đóng bao đóng chai Thu hồi vật liệu Thu gom xơ công nghiệp dầu cọ, phơi khô làm nhiên liệu đốt lò Sản xuất sản phẩm phụ Kết hợp chăn nuôi, trồng trọt thành thể thống hệ chăn nuôi gia cầm, gia súc, thuỷ vật thuỷ sinh trồng Xử lý chất thải Kênh oxy hố tuần hồn, hồ sinh học, bãi lọc ngập nước, 10 Tái sử dụng dịng thải Ni trồng thực vật thuỷ sinh, tưới làm màu mỡ đất, sản xuất khí sinh học 11 Bổ sung nước pha loãng 12 Xả nước thải phân tán 13 Khuấy trộn nước sông hồ 14 Cung cấp oxy cưỡng cho sơng hồ 15 Quy hoạch, bố trí lại dịng thải vào sơng hồ 16 Xử lý hố học hồ Dùng loại phèn nhôm phèn sắt để kết tủa phốt 17 Giảm sinh khối Đưa động vật ăn cỏ vào ăn cỏ hồ nguồn nước phun thuốc diệt cỏ để kiểm soát nồng độ tảo cỏ Nguồn: Đối với nước phát triển, giảm phát sinh chất thải nâng cao hiệu quả, thu hồi chất thải phương hướng thích hợp khả thi Nếu tiến hành kiểm sốt nhiễm nước theo phương pháp 1-3 ngun lý A, tải lượng chất ô nhiễm giảm đáng kể số chi phí - lợi ích trường hợp tăng lên Nếu đầu tư theo phương pháp – (theo hướng thay đổi công nghệ sản xuất hơn) tình trạng nhiễm môi trường giảm đáng kể 3.2 Các biện pháp hạn chế xả chất thải nguồn 3.2.1 Cấp nước tuần hoàn sử dụng lại nước Hệ thống cấp nước tuần hồn q trình dùng lại nước thải sau xử lý Các loại nước thải quy ước thường xử lý sơ , sau dùng lại hệ thống cấp nước tuần hồn Nước cấp bổ sung thêm bù vào phần nước hao hụt trình sản xuất để giảm hàm lượng muối hoà tan bay nước trình làm nguội giải nhiệt Sơ đồ hệ thống cấp nước tuần hồn nêu Hình 23 Hệ thống cấp nước dùng lại hệ thống nước thải khâu sản xuất phía trước sử dụng để cấp cho khâu sản xuất phía sau yêu cầu chất lượng lưu lượng không cao Hệ thống làm giảm lượng nước thải xả nguồn Sơ đồ hệ thống cấp nước dùng lại nờu trờn Hỡnh Q Quá trình sản xuất Qh Tr¹m CNTH Qs Qm Qc Tr¹m XLNT Qth Qt Qbs Hình Sơ đồ nguyên tắc hệ thống cấp nước tuần hoàn Nguồn: Q: lượng nước sử dụng; Qth: lượng nước tuần hoàn; Qbs-lượng nước cấp bổ sung; Qc: lượng nước giữ lại cặn nước thải; Qs: lượng nước tham gia vào sản phẩm; Qm: lượng nước hao hụt, mát; Qh: lượng nước sản xuất hơi; Qt: lượng nước thải xả nguồn ( không đáp ứng yêu cầu sử dụng để giảm lượng chất hồ tan nước cấp) Qh1 Q1 Qs1 Qm1 Kh©u sản xuất Qh2 Qs2 Q2 Qm2 Khâu sản xuất XLNT1 XLNT2 Qbs2 Tr¹m xư lý níc cÊp Qt2 24 Hình Sơ đồ hệ thống cấp nước dùng lại Nguồn: Q1: lượng nước sử dụng khâu sản xuất 1; Q2: lượng nước cấp cho khâu sản xuất 2; Qbs-lượng nước cấp bổ sung; Qs: lượng nước tham gia vào sản phẩm; Qm: lượng nước hao hụt, mát; Qh: lượng nước sản xuất hơi; Qt: lượng nước thải xả nguồn Nước tuần hoàn nước dùng lại cần thoả mãn yêu cầu định chất lượng theo thông số: nhiệt độ, độ cứng cacbonat, pH, hàm lượng cặn lơ lửng, nguyên tố dinh dưỡng, COD, 3.2.2 Xử lý nước thải Xử lý nước thải giai đoạn cuối hệ thống thoát nước thải Xử lý nước thải trình cơng nghệ làm cho nước thải trở nên hơn, đủ tiêu chuẩn vệ sinh để xả vào môi trường tiếp nhận Trên sở nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm nước nêu trên, nước thải đô thị tổ chức xử lý, đáp ứng yêu cầu xả vào mơi trường theo sơ đồ nêu Hình sau õy Nhà máy Cấp nớc tuần hoàn Tái sử dụng nớc thải đô thị Sinh hoạt dân c A XLNTsơ Nớc ma đô thị Cấp nớc sinh hoạt Cấp nớc công nghiệ Nớc ma đợt đầu B XLNT tập trung đô thị XLNT chỗ Xả nớc ma nớc thải sau xử lý chỗ QCVN 24:2009 QCVN 24:2009, QCVN 14:2008 Thủ vùc tiÕp nhËn níc th¶i Hình Sơ đồ tổ chức XLNT đô thị Nguồn: 25 Nước thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn mơi trường phải xử lý trước xả nguồn nước Hệ thống thoát nước xử lý nước thải tổ chức thành hệ thống tập trung, hệ thống phân tán hay xử lý nước thải chỗ Nước thải sinh hoạt xử lý chỗ cơng trình làm sơ (tách dầu mỡ, tách xử lý cặn ‘’nước đen’’…), cơng trình xử lý cục hệ thống thoát nước độc lập cơng trình xử lý tập trung trạm xử lý khu vực XLNT chỗ làm giảm chi phí đầu tư xây dựng tuyến cống nước Các bậc xử lý liên quan đến mức độ xử lý cần đạt theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường Nước thải đô thị thường xử lý theo bước (mức độ) sau đây: -Bước thứ (xử lý bậc hay xử lý sơ bộ): Làm nước thải phương pháp học để loại chất rắn lớn rác, cát xỉ bùn, cặn Đây mức độ bắt buộc tất dây chuyền công nghệ XLNT Hàm lượng cặn lơ lửng nước thải sau xử lý giai đoạn phải nhỏ 150 mg/L nước thải xử lý sinh học tiếp tục nhỏ quy định nêu tiêu chuẩn môi trường liên quan xả nước thải trực tiếp vào nguồn nước mặt - Bước thứ hai (xử lý bậc hai hay xử lý sinh học): XLNT phương pháp sinh học Giai đoạn xử lý xác định sở tình trạng sử dụng trình tự làm nguồn nước tiếp nhận nước thải Trong bước chủ yếu xử lý chất hữu dễ oxy hoá sinh hoá (BOD) để xả nguồn nước thải không gây ô nhiễm hữu thiếu hụt oxy - Bước thứ ba (xử lý bậc ba hay xử lý triệt để): Loại bỏ hợp chất nitơ phốt khỏi nước thải Giai đoạn có ý nghĩa nước khí hậu nhiệt đới, nơi mà q trình phú dưỡng ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng nước mặt - Xử lý bùn cặn nước thải Trong nước thải có chất khơng hồ tan rác, cát, cặn lắng, dầu mỡ Các loại cát ( chủ yếu thành phần vô tỷ trọng lớn) phơi khô đổ san nền, rác nghiền nhỏ vận chuyển bãi chôn lấp rác Cặn lắng giữ lại bể lắng đợt (thường gọi cặn sơ cấp ) có hàm lượng hữu lớn kết hợp với bùn thứ cấp (chủ yếu sinh khối vi sinh vật dư ), hình thành trình xử lý sinh học nước thải, xử lý theo bước tách nước sơ bộ, ổn định sinh học điều kiện yếm khí hiếu khí làm khơ Bùn cặn sau xử lý sử dụng để làm phân bón - Giai đoạn khử trùng sau q trình làm nước thải yêu cầu bắt buộc số loại nước thải số dây chuyền công nghệ xử lý điều kiện nhân tạo Công nghệ xử lý nước thải lựa chọn cho trường hợp cụ thể phụ thuộc vào hai yếu tố chính: thành phần, tính chất điều kiện đầu vào khác nước thải, tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu Trong nội dung xử lý nước thải ln bao gồm hai phần chính: xử lý nước thải xử lý bùn cặn Việc lựa chọn dây chuyền cơng nghệ xử lý nước thải hợp lý có ý nghĩa định hiệu đầu tư khơng có mơ hình có sẵn mà phụ thuộc vào điều kiện cụ thể Nội dung q trình xử lý nước thải bao gồm: - Xử lý vật chất lơ lửng vào keo; - Xử lý chất tan (chủ yếu chất hữu cơ); - Xử lý chất dinh dưỡng (N,P ); - Xử lý vi sinh vật gây bệnh; - Xử lý bùn cặn hình thành trình XLNT 26 Theo chế trình làm sạch, phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt phân thành loại sau: - Xử lý nước thải phương pháp học cơng trình thiết bị song chắn rác, bể lắng cát, bể tách dầu mỡ, bể lắng trọng lực Đây thiết bị, công trình xử lý sơ chỗ tách chất phân tán thơ nhằm bảo đảm cho hệ thống nước cơng trình xử lý phía sau hoạt động ổn định - Xử lý nước thải phương pháp sinh học kỵ khí Q trình xử lý dựa sở phân huỷ chất hữu giữ lại cơng trình nhờ lên men kỵ khí Các cơng trình ứng dụng rộng rãi loại bể tự hoại, giếng thấm, bể lắng hai vỏ (bể lắng Imhoff), bể lắng kết hợp ngăn lên men, bể lọc ngược qua tầng cặn kỵ khí (UASB) - Xử lý nước thải phương pháp sinh học hiếu khí Q trình xử lý dựa ơxy hố chất hữu có nước thải nhờ ơxy hồ tan Các cơng trình xử lý nhân tạo thường dùng bể aeroten trộn, kênh ơxy hố tuần hồn, bể lọc sinh học, đĩa lọc sinh học , cơng trình xử lý tự nhiên thường dùng hồ sinh vật, cánh đồng tưới, cánh đồng lọc, bãi lọc ngập nước - Xử lý nước thải phương pháp hố học Đó q trình khử trùng nước thải hố chất, khử nitơ, phốtpho hợp chất hoá học Thường xử lý hoá học khâu cuối dây chuyền xử lý trước xả nguồn Chọn sơ đồ công xử lý nước thải lựa chọn theo trường hợp cụ thể Trạm xử lý thiết kế với thời hạn tính tốn 20 - 30 năm nên phải ý đến yếu tố như: phát triển thành phố, tiêu chuẩn dùng nước ngày tăng, trang thiết bị vệ sinh ngày đại Các phương pháp, dây chuyền công nghệ cơng trình XLNT phải lựa chọn sở sau: Nguồn - Quy mô (công suất) đặc điểm đối tượng thoát nước (lưu vực phân tán đô thị, khu dân cư, bệnh viện …) - Đặc điểm nguồn tiếp nhận nước thải khả tự làm - Mức độ giai đoạn XLNT cần thiết - Điều kiện tự nhiên khu vực: đặc điểm khí hậu, thời tiết, địa hình, địa chất thuỷ văn, - Điều kiện cung cấp nguyên vật liệu để xử lý nước thải địa phương - Khả sử dụng nước thải cho mục đích kinh tế địa phương (ni cá, tưới ruộng giữ mực nước tạo cảnh quan đô thị….) - Diện tích vị trí đất đai sử dụng để xây dựng trạm XLNT - Nguồn tài điều kiện kinh tế khác - Sự chấp nhận tham gia cộng đồng CÂU HỎI ÔN TẬP Các đặc trưng tài nguyên nước chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên nước Các nguyên tắc Dublin nước môi trường 27 Nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sử dụng hợp lý tài nguyên nước Các công cụ luật pháp sách quản lý tài nguyên nước Nội dung Luật Tài nguyên nước năm 1998 Nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Các công cụ phương tiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước bảo vệ môi trường Điều kiện vệ sinh xả nước thải vào nguồn 10 Các giải pháp kiểm sốt nhiễm môi trường nước 11 Các biện pháp hạn chế xả chất thải nguồn 12 Nguyên tắc chung xử lý nước thải TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Tài nguyên nước năm 1998 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Bộ Tài nguyên Môi trường , 2006 Dự thảo Quy hoạch tổng thể mạng lưới Quan trắc Tài nguyên Môi trường quốc gia đến năm 2020 Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường ,2005 Tuyển chọn văn pháp luật tài nguyên nước NXB Nông nghiệp, Hà Nội Công ty Nước Môi trường Việt Nam ,2003 Báo cáo tổng kết đề tài ”Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam” (Mã số RDN 03-02) Hà Nội Cục Bảo vệ môi trường, 2006 Báo cáo đề tài nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý môi trường lưu vực sông Hà Nội Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu , FAO, UNDP ,1996 Báo cáo tổng hợp đánh giá tổng quan ngành thuỷ lợi Việt nam Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ Quốc gia, Tài nguyên nước tình hình quản lý, sử dụng Việt nam Số 10-2000 Văn phòng Hội đồng Quốc gia Tài nguyên Nước, 2005 Đề xuất chiến lược quốc gia tài nguyên nước cho Việt Nam - Vì tương lai bền vững, ổn định ngành nước 10 Văn phòng Hội đồng Quốc gia Tài nguyên Nước, 2003 Hồ sơ Tài nguyên nước Quốc gia 11 Viện Môi trường Tài ngun,2003 Báo cáo mơi trường sơng Đồng Nai- Sài Gịn, TP Hồ Chí Minh, 2003 12 Viện Mơi trường Tài nguyên,2004 Báo cáo Tổng quan đánh giá nhận xét tình 28 hình mơi trường thực trạng quản lý, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gịn, TP Hồ Chí Minh 13 Tăng Văn Đồn, Trần Đức Hạ,2007 Giáo trình Kỹ thuật môi trường NXB Giáo dục 14 Trần Đức Hạ,2001 Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Hồn thiện mơ hình kiểm sốt nhiễm nước sơng hồ q trình thị hố Mã số B2000-34-63), Hà Nội 15 Trần Đức Hạ.2006 Xử lý nước thải đô thị NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 16 Trần Đức Hạ, Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn Hữu Hòa, 2006 Bảo vệ quản lý tổng hợp tài nguyên nước NXB Khoa học Kỹ thuật 17 Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đức Hạ, 2004 Chất lượng nước sông hồ bảo vệ môi trường nước Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18 Nguyễn Viết Phổ, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Xuân, 2003 Tài nguyên nước Việt nam Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 19 Danida, 2000 Water Resources Management 20 Technical Advisory Committee, 2000 Integrated Water Resources Management GWP, Stockholm 29 ... HỎI ÔN TẬP Các đặc trưng tài nguyên nước chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên nước Các nguyên tắc Dublin nước môi trường 27 Nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sử dụng hợp. .. ô nhiễm, ô nhiễm trước mắt, lâu dài, thấy tiềm tàng thực nguồn nước 2.2 Các công cụ phương tiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước bảo vệ môi trường 2.2.1 Đánh giá tài nguyên nước Quản lý tài nguyên. .. dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước; -Nhà nước quản lý thống tài nguyên nước; -Các sách tài nguyên nước -Hợp tác sử dụng công tài nguyên nước quốc tế Luật Tài nguyên nước có 10 chương
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CÔNG cụ KIỂM SOÁT ô NHIỄM nước và QUẢN lý TỔNG hợp tài NGUYÊN nước, CÁC CÔNG cụ KIỂM SOÁT ô NHIỄM nước và QUẢN lý TỔNG hợp tài NGUYÊN nước

Từ khóa liên quan