Thực trạng năng lực phát hiện, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế của thành phố hà nội và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, 2016 – 2019

195 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 08:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG -* BÙI THỊ MINH THÁI THỰC TRẠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, 2016 - 2019 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG * - BÙI THỊ MINH THÁI THỰC TRẠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, 2016 - 2019 Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học Tổ chức Y tế Mã số: 62 72 01 64 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS TS Hoàng Đức Hạnh PGS.TS Nguyễn Thị Thi Thơ HÀ NỘI - 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận án này, tơi nhận hỗ trợ hiệu quả, tạo điều kiện nghiên cứu, làm việc nhiều đơn vị, Thầy, Cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè người thân gia đình Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Phòng Đào tạo sau đại học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Thầy giáo, Cơ giáo hết lịng giảng dạy, truyền thụ kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Lãnh đạo, Bạn đồng nghiệp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Trung tâm Y tế Trạm Y tế xã, thị trấn hai huyện Thạch Thất Quốc Oai tích cực phối hợp với cán điều tra trình thu thập số liệu ủng hộ, giúp đỡ tơi q trình triển khai nghiên cứu địa bàn Trân trọng cảm ơn người dân đồng ý tham gia cơng trình nghiên cứu Tơi xin trân trọng bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Đức Hạnh; PGS.TS Nguyễn Thị Thi Thơ, người Thầy, người Cô giúp lựa chọn, định hướng trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình học tập hồn thành luận án Cuối cùng, để có ngày hơm nay, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn vơ hạn đến Cha, Mẹ hai bên gia đình sinh thành, dưỡng dục nuôi khôn lớn trưởng thành, cảm ơn người bạn đời hai động viên chia sẻ suốt trình học tập nghiên cứu Xin gửi đến tất với lòng biết ơn sâu sắc! Tác giả luận án Bùi Thị Minh Thái ii LỜI CAM ĐOAN Tôi là: Bùi Thị Minh Thái; nghiên cứu sinh khóa 36, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; chuyên ngành Vệ sinh Xã hội học Tổ chức Y tế, xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy, Cô giáo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh PGS.TS Nguyễn Thị Thi Thơ; Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam; Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2020 Người viết cam đoan Bùi Thị Minh Thái iii CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm BKLN: Bệnh không lây nhiễm CBYT: Cán y tế CINDI: Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Can thiệp Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm COPD: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính CSSK: Chăm sóc sức khỏe Disability- Aadjusted life years Năm sống tàn tật hiệu chỉnh DALY: ĐTĐ: GDP: Đái tháo đường Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội PVS: Phỏng vấn sâu KHHGĐ: Kế hoạch hóa gia đình TCYTTG: Tổ chức Y tế giới THA: Tăng huyết áp YHCT: Y học cổ chuyên TLN: Thảo luận nhóm TTYT: Trung tâm Y tế TYT: Trạm Y tế TTGDSK: Truyền thông giáo dục sức khỏe YTDP: Y tế dự phịng YTNC: Yếu tố nguy YTT: Y tế thơn iv MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm có liên quan nội dung 1.1.1 Khái niệm nhiệm vụ trạm Y tế xã 1.1.2 Bệnh không lây nhiễm 1.1.3 Khái niệm điều trị 1.1.4 Khái niệm quản lý 1.1.5 Khái niệm quản lý điều trị 1.1.6 Khái niệm lực 1.1.7 Năng lực quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm trạm Y tế xã 1.1.8 Khái niệm yếu tố nguy vai trò việc nhận biết yếu tố nguy bệnh không lây nhiễm 1.2 Gánh nặng bệnh không lây nhiễm số ngun tắc/định hướng phịng chống bệnh khơng lây nhiễm giới Việt Nam9 1.2.1 Gánh nặng bệnh không lây nhiễm giới Việt Nam 1.2.2 Một số nguyên tắc phịng chống bệnh khơng lây nhiễm 15 1.3 Giới thiệu hệ thống Y tế, Y tế dự phòng thành phố Hà Nội 21 1.4 Thực trạng lực phòng chống, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm Việt Nam 23 1.4.1 Thực trạng sách, tổ chức 23 1.4.2 Thực trạng nhân lực 26 1.4.3 Thực trạng đáp ứng thuốc (dược), trang thiết bị Y tế 28 1.4.4 Thực trạng hệ thống thông tin y tế 30 1.4.5 Thực trạng phân bổ kinh phí 30 v 1.4.6 Thực trạng kết triển khai phịng chống bệnh khơng lây nhiễm: quản lý, điều trị giám sát BKLN (thống kê, báo cáo) 30 1.5 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 35 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Mô tả thực trạng lực phát hiện, quản lý điều trị số bệnh không lây nhiễm trạm y tế, thành phố Hà Nội, 2016 41 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 41 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 42 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 42 2.1.4 Thiết kế nghiên cứu 42 2.1.5 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu 42 2.1.6 Phương pháp công cụ thu thập số liệu 44 2.2 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp nhằm nâng cao lực phát hiện, quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp đái tháo đường huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, 2017- 2019 44 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 44 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 45 2.2.3 Địa điểm nghiên cứu 45 2.2.4 Thiết kế nghiên cứu 46 2.2.5 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu cho can thiệp 48 2.2.6 Các hoạt động can thiệp 48 2.2.7 Đánh giá hiệu mơ hình 56 2.3 Các bước tổ chức triển khai đề tài (chung cho đề tài) 59 2.3.1 Các bước triển khai chung 59 2.3.2 Các bước triển khai hoạt động can thiệp 60 2.4 Phân tích số liệu 61 2.4.1 Với nghiên cứu định lượng 61 vi 2.4.2 Đối với nghiên cứu định tính 64 2.5 Khống chế sai số nghiên cứu 64 2.6 Đạo đức nghiên cứu 65 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 Mô tả thực trạng lực phát hiện, quản lý điều trị số bệnh không lây nhiễm trạm Y tế, thành phố Hà Nội, 2016 66 3.1.1 Thực trạng sách 66 3.1.2 Thực trạng nhân lực 68 3.1.3 Tình hình thuốc thiết yếu, trang thiết bị vật tư tiêu hao 73 3.1.4 Thực trạng thống kê, báo cáo giám sát 78 3.1.5 Thực trạng nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động phịng chống bệnh khơng lây nhiễm Thành phố Hà Nội 79 3.1.6 Khả cung cấp kỹ thuật dịch vụ 80 3.2 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp nhằm nâng cao lực phát hiện, quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp đái tháo đường trạm Y tế, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, 2017 – 2019 86 3.2.1 Hiệu can thiệp lực cán y tế 86 3.2.2 Hiệu can thiệp cải thiện sẵn có thuốc cho phát điều trị số bệnh không lây nhiễm 99 3.2.3 Hiệu can thiệp nâng cao lực cung cấp kỹ thuật/dịch vụ phát hiện, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường trạm y tế 102 3.2.4 Hiệu can thiệp cải thiện hoạt động sàng lọc, phát quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường trạm y tế 104 CHƯƠNG BÀN LUẬN 115 4.1 Mô tả thực trạng lực phát hiện, quản lý điều trị số bệnh không lây nhiễm trạm Y tế, thành phố Hà Nội, 2016 115 vii 4.1.1 Thực trạng sách 115 4.1.2 Thực trạng nhân lực y tế 116 4.1.3 Tình hình thuốc thiết yếu, trang thiết bị vật tư tiêu hao 119 4.1.4 Thực trạng thống kê báo cáo giám sát 120 4.1.5 Thực trạng nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động phịng chống bệnh khơng lây nhiễm Thành phố Hà Nội 121 4.1.6 Khả cung cấp kỹ thuật dịch vụ liên quan đến quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm 124 4.2 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp nhằm nâng cao lực phát hiện, quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường trạm Y tế huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, 2017- 2019 128 4.2.1 Hiệu can thiệp lực cán y tế xã y tế thôn 128 4.2.2 Hiệu can thiệp cải thiện sẵn có thuốc cho phát điều trị số bệnh không lây nhiễm 133 4.2.3 Hiệu can thiệp nâng cao lực cung cấp kỹ thuật/dịch vụ phát hiện, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường Trạm Y tế 135 4.2.4 Hiệu can thiệp cải thiện khả triển khai hoạt động sàng lọc, phát quản lý điều trị tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường trạm Y tế xã 137 4.3 Tính đặc thù hoạt động can thiệp 147 4.4 Khả nhân rộng yêu cầu đảm bảo cho nhân rộng hoạt động can thiệp 149 4.5 Hạn chế nghiên cứu 152 KẾT LUẬN 153 KHUYẾN NGHỊ 156 TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân bố gánh nặng bệnh tật theo DALYs bệnh không lây nhiễm theo nhóm thu nhập nước, năm 2000 2015 10 Bảng 1.2 Xu hướng bệnh tật, tử vong giai đoạn 1976 - 2018 (%) 13 Bảng 1.3 Mục tiêu toàn cầu phịng, chống bệnh khơng lây nhiễm 17 Bảng 2.1 Bảng cỡ mẫu cho nghiên cứu định tính 43 Bảng 2.2 Bảng mô tả đặc điểm hai huyện Thạch Thất Quốc Oai 46 Bảng 2.3 Tổng hợp cỡ mẫu theo tính tốn để đánh giá hiệu mơ hình 57 Bảng 2.4 Cỡ mẫu cho nghiên cứu định tính 58 Bảng 2.5 Tổng hợp công cụ đánh giá hiệu can thiệp 59 Bảng 3.1 Số cán trung bình Trạm Y tế tham gia phòng chống bệnh không lây nhiễm 68 Bảng 3.2 Tỷ lệ trạm Y tế có cán tham gia tập huấn phịng chống bệnh khơng lây nhiễm 70 Bảng 3.3 Số cán y tế thôn/cộng tác viên tham gia phòng chống BKLN 72 Bảng 3.4 Tỷ lệ trạm Y tế xã có thuốc thiết yếu dành cho BKLN 73 Bảng 3.5 Tỷ lệ trạm Y tế có trang thiết bị thiết yếu phịng chống bệnh không lây nhiễm trạm Y tế xã 76 Bảng 3.6 Tỷ lệ trạm Y tế thực thống kê báo cáo giám sát phịng chống bệnh khơng lây nhiễm trạm Y tế xã 78 Bảng 3.7 Tỷ lệ trạm Y tế có trang thiết bị thiết yếu phịng chống bệnh khơng lây nhiễm trạm Y tế xã 79 Bảng 3.8 Tỷ lệ trạm Y tế có khả cung cấp kỹ thuật dịch vụ phát bệnh không lây nhiễm 80 167 countries: context, determinants and health policy", Tropical medicine & international health : TM & IH, 13(10), pp 1225-1234 68 MOH (2010), JAHR 2010: Vietnam’s Health System on the Threshold of the Five-year Plan 2011-2015, MOH, Ha Noi, Vietnam 69 MOH (2014), JAHR 2014: Prevention and control of noncommunicable diseases, MOH, Ha Noi, Vietnam 70 Jai P Narain (2011), "Integrating Services for Noncommunicable Diseases Prevention and Control: Use of Primary Health Care Approach", Indian Journal of Community Medicine : Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 36(Suppl1), pp S67-S71 71 Nguyen Thi Thuy Nga, Bui Thi My Anh, Nguyen Nguyen Ngoc, Dang Minh Diem, Vu Duy Kien, Tran Bich Phuong, Tran Quynh Anh, Hoang Van Minh (2017), "Capacity of Commune Health Stations in Chi Linh District, Hai Duong Province, for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases", Asia Pacific Journal of Public Health, 29(5_suppl), pp 94S-101S 72 Nguyen Bich Ngoc, Zhou Lu Lin , Waqas Ahmed (2020), "Diabetes: What Challenges Lie Ahead for Vietnam?", Annals of Global Health, 86(1) 73 N T Nhung, T K Long, B N Linh, T Vos, N T Huong, N D Anh (2013), "Estimation of Vietnam National Burden of Disease 2008", Asia Pac J Public Health, pp 527-535 74 Gregory A Roth, Catherine Johnson, Amanuel Abajobir and et al (2017), "Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular 168 Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015", Journal of the American College of Cardiology, 70(1), pp 1-25 75 Stael Silvana Bagno Eleutério da Silva, Flávia Cortez Colósimo, Angela Maria Geraldo Pierin (2010), "The effect of educational interventions on nursing team knowledge about arterial hypertension", Revista Latino-Americana de Enfermagem, 44(2), pp 482-9 76 Stewart S, Carrington M J, Swemmer C H, et al (2012), "Effect of intensive structured care on individual blood pressure targets in primary care: multicentre randomised controlled trial", BMJ, 345, pp e7156 77 WHO (2004), A strategy to prevent chronic disease in Europe A focus on public health action The CINDI vision, WHO, Copenhagen, Denmark 78 WHO (2010), Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care in Low-Resource Settings, WHO, Geneva, Switzerland 79 WHO (2011), Global status report on noncommunicable diseases 2010, Geneva 80 WHO (2011), UN General Assembly announces historic commitment to fight noncommunicable diseases, WHO Press, Geneva, Switzerland 81 WHO (2011), Moscow Declaration: commitment to action, way forward, First global ministerial conference on healthy lifestyles and NCDs control, chủ biên, WHO, Moscow, Russia 82 WHO (2012), A comprehensive global monitoring framework and volintary global targets for the prevention and Noncommunicable diseases, WHO, Geneva, Switzerland control of 169 83 WHO (2014), WHO NCD Surveillance strategy, WHO, Geneva, Switzerland 84 WHO (2014), Vietnam: Cancer Country Profiles 2014, WHO, Geneva, Switzerland cited at 20 July 2017, available from http://www.who.int/cancer/country-profiles/vnm_en.pdf 85 WHO (2014), Vietnam: NCD Country Profiles 2014, WHO, Geneva, Switzerland cited at 20 July 2017, available from http://www.who.int/nmh/countries/vnm_en.pdf 86 WHO (2016), Global Health Estimates 2015 Summary Tables: Dalys by cause, age and sex, by world bank income group, 2000-2015, WHO, Geneva, Switzerland 87 WHO (2017), NCD mortality and morbidity, WHO, Geneva, Switzerland cited at 11 Jun, 2017, available from http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/ 88 WHO (2017), Global Health Observatory (GHO) data: Deaths from NCDs, WHO, Geneva, Switzerland cited at 11 Jun, 2017, available from http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/ncd_total/en/ 89 WHO (2017), Noncommunicable diseases: Fact sheet WHO, Geneva, Switzerland cited at Jun, 2017, available from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/ 90 WHO (2018), "Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles" 91 WHO (2018), NCD death rate, age standardized (per 100 000 population), 2006-2016, cited at 18-07-2020, available from https://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/mortality/total/a tlas.html 170 92 WHO (2018), Health statistics and information systems: Global health estimates 93 WHO (2020), About diabetes: Complications of diabetes, cited at 2207-2020, available from https://www.who.int/diabetes/action_online/basics/en/index3.html 94 Coady Wing, Kosali Simon, Ricardo A Bello-Gomez (2018), "Designing Difference in Difference Studies: Best Practices for Public Health Policy Research", Annual Review of Public Health, 39(1), pp 453-469 95 World Economic Forum, Harvard School of Public Health (2011), The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases 96 WPRO (2009), Western Pacific Regional Action Plan for Noncommunicable Diseases., WHO Press, Geneva, Switzerland 97 Yoshihiro Kokubo, Yoshio IwashimaKei Kamide (2015), "Hypertension: Introduction, Types, Causes, and Complications", Pathophysiology and Pharmacotherapy of Cardiovascular Disease 171 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BIẾN SỐ, CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Biến số, số nghiên cứu cho mục tiêu STT 2.1 2.2 2.3 Nhóm biến số Chính sách, quản trị Nhân lực Thuốc thiết yếu, trang thiết bị vật Biến số/chỉ số Phương pháp thu thập Mơi trường sách nói chung phịng, chống YTNC BKLN có Nghiên cứu tài liệu Mơi trường sách phịng, chống YTNC BKLN cho hệ thống YTDP toàn quốc Hà Nội Nghiên cứu tài liệu Số lượng cán công tác TYT xã/Y tế thơn xóm, TTYT PKĐK Bảng kiểm tự điền PVS, TLN Số lượng cán trung bình/1 đơn vị tham gia phịng, chống BKLN TYT xã/Y tế thơn xóm, TTYT PKĐK Bảng kiểm tự điền PVS, TLN Tỷ lệ % TYT, TTYT, PKĐK có cán đào tạo, tập huấn phòng chống BKLN Bảng kiểm tự điền PVS, TLN Tỷ lệ % loại thuốc thiết yếu TYT, PKĐK Bảng kiểm tự điền 172 STT Nhóm biến số tư tiêu hao 2.4 Khả cung cấp Kỹ thuật, dịch vụ Biến số/chỉ số Tỷ lệ % TYT, PKĐK có: - 100% thuốc thiết yếu - Từ 70 đến 100% thuốc thiết yếu - Từ 50 đến 70% thuốc thiết yếu - Dưới 50% thuốc thiết yếu Phương pháp thu thập Bảng kiểm tự điền Tỷ lệ % trang thiết bị thiết yếu TYT, PKĐK Bảng kiểm tự điền Tỷ lệ % TYT, PKĐK có: - 100% trang thiết bị thiết yếu - Từ 70 đến 100% trang thiết bị thiết yếu - Từ 50 đến 70% trang thiết bị thiết yếu - Dưới 50% trang thiết bị thiết yếu Bảng kiểm tự điền Tỷ lệ % vật tư tiêu hao TYT, PKĐK Bảng kiểm tự điền Tỷ lệ % TYT, PKĐK có: - 100% vật tư tiêu hao - Từ 70 đến 100% vật tư tiêu hao - Từ 50 đến 70% vật tư tiêu hao - Dưới 50% vật tư tiêu hao Bảng kiểm tự điền Tỷ lệ % TYT, TTYT, PKĐK có khả cung cấp dịch vụ trong: Phòng chống YTNC BKLN, phát BKLN, Quản lý-tư vấn - điều trị BKLN Bảng kiểm tự điền 173 STT 2.5 Nhóm biến số Tình hình sử dụng dịch vụ Biến số/chỉ số Phương pháp thu thập Số kỹ thuật dịch vụ PC BKLN mà TYT, TTYT, PKĐK thực Bảng kiểm tự điền Tỷ lệ TTYT/PKĐK/TYT có khả thực hiện: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng năng lực phát hiện, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế của thành phố hà nội và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, 2016 – 2019, Thực trạng năng lực phát hiện, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế của thành phố hà nội và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, 2016 – 2019

Từ khóa liên quan