MN14 TD MENU TRA SUA TRAN CHAU

1 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 08:08

Cung cấp các loại menu thực đơn quán pha chế, trà sữa trân châu. File word có thể in ra bản trắng đen hoặc màu cho các quán nhỏ lẻ không in menu in ấn ở các tiệm quảng cáo tốn chi phí, cung cấp các loại menu dáng tường, menu để bàn, menu khung hoàn toàn từ file Word dễ làm dễ thực hiện, dễ in chủ động và tiết kiệm chi phí TRAØ TRAØ TRAØ TRAØ TRAØ TRAØ TRAØ TRAØ TRAØ TRAØ TRÀ TRÀ TRÀ TRÀ TRÀ TRÀ TRÀ SỮA TRÂN CHÂU 10.000 SƯA KIWI 10.000 SỮA CHANH DÂY 10.000 SỮA BẠC HÀ 10.000 SỮA XÍ MUỘI 10.000 SỮA DÂU 10.000 SỮA NHO 10.000 SỮA CARAMEL 12.000 SỮA SÔCÔLA 10.000 SỮA THẠCH TRÁI CÂY 12.000 SỮA THẠCH LỤC TRÀ 12.000 SỮA THẠCH CÀ PHÊ 12.000 SỮA THẠCH VẢI 12.000 SỮA PHA LÊ DÂU 12.000 SỮA PHA LÊ CHANH DÂY12.000 SỮA FLAN TRỨNG 12.000 SỮA ĐẶC BIỆT (4 vị tùy choïn) 20.000
- Xem thêm -

Xem thêm: MN14 TD MENU TRA SUA TRAN CHAU, MN14 TD MENU TRA SUA TRAN CHAU