đồ án tốt nghiệp xây dựng và kiểm thử ứng dụng quản lý nhân sự cho công ty

106 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẶNG THỊ NGUYỆT ĐÀM THỊ QUỲNH XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Hà Nội – 2018 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THƠNG TIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên: Đặng Thị Nguyệt Giới tính: Nữ Ngày sinh: 14/02/1996 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Cơng nghệ thơng tin Mã số: Lớp hành chính: 1410A01 Họ tên: Đàm Thị Quỳnh Giới tính: Nữ Ngày sinh: 27/07/1996 Nơi sinh: Bắc Ninh Chuyên ngành: Công nghệ thơng tin Mã số: 14A10010007 Lớp hành chính: 1410A01 TÊN ĐỀ TÀI Xây dựng kiểm thử hệ thống quản lý nhân NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ cụ thể Đồ án tốt nghiệp: - Khảo sát quy trình nghiệp vụ hệ thống quản lý nhân - Phân tích thiết kế hệ thống, xác định yêu cầu hệ thống - Xây dựng nghiệp vụ sau: + Quản lý hồ sơ nhân viên: tổng quan hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân viên, cập nhật quan hệ thân nhân, trình học tập, quan hệ xã hội, kinh nghiệm làm việc + Quản lý nhân sự: quản lý hợp đồng lao động, quản lý phòng ban, quản lý thay đổi chức vụ nhân viên, quản lý lương nhân viên, quản lý phụ cấp khoản khấu trừ nhân viên thay đổi theo thời gian, quản lý khen thưởng, kỷ luật, quản lý nghỉ việc làm lại, báo cáo thống kê + Quản lý tuyển dụng: Quản lý vị trí tuyển dụng, quản lý q trình tuyển dụng, quản lý kết tuyển dụng, quản lý ứng viên + Quản lý hợp đồng: Quản lý việc kí hợp đồng, gia hạn hợp đồng, hủy hợp đồng + Báo cáo thống kê + Kiểm thử hệ thống NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 02/01/2018 NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC - Lập trình: Đàm Thị Quỳnh Kiểm thử: Đặng Thị Nguyệt Thời gian Lập trình Kiểm thử Tuần - Khảo sát phân tích hệ thống Khảo sát phân tích hệ thống Tuần 4-7 Thiết kế hệ thống Thiết kế hệ thống, lập kế hoạch test Tuần Thiết kế giao diện người dùng Kiểm thử giao diện Tuần Sửa lỗi, xây dựng module quản lý tài khoản Kiểm thử module quản lý tài khoản Tuần 10 Sửa lỗi, xây dựng module quản lý nhân viên Kiểm thử module quản lý nhân viên Tuần 11 Xây dựng module quản lý tuyển dụng quản lý hợp đồng Kiểm thử module quản lý tuyển dụng Xây dựng module lập báo cáo thống kê Kiểm thử module quản lý tuyển dụng Tuần 12 quản lý hợp đồng quản lý hợp đồng, báo cáo thống kê Tuần 13 Kiểm tra hoạt động hệ thống Tuần 14- 15 Sửa lỗi, Hoàn thiện báo cáo CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Thạc sĩ Lê Hữu Dũng GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN LỜI NĨI ĐẦU Cuộc sống ngày phát triển, cơng nghệ thơng tin đóng vai trị khơng thể thiếu hoạt động Nó góp mặt lĩnh vực đời sống Trong công tác quản lý vậy, đặc biệt việc quản lý nhân Chúng em muốn xây dựng ứng dụng quản lý nhân áp dụng cho cơng ty sản xuất Thay việc phải lưu trữ, tính toán cách truyền thống giấy trước ngày nhờ có cơng nghệ thơng tin việc quản lý trở nên chuyên nghiệp, khoa học, dễ dàng chặt chẽ Một ứng dụng quản lý nhân cần cho nhà máy, xí nghiệp hay quan để dễ dàng việc tìm kiếm thơng tin nhân viên hay việc tính tốn lương thưởng Nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo Thạc sĩ Lê Hữu Dũng chúng em dần hoàn thành đồ án Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy!.Chúng em mong nhận quan tâm ý kiến từ phía Thầy/ Cơ để Đồ án chúng em hoàn thiện hơn, chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô! Hà Nội, ngày tháng Sinh viên thực Đặng Thị Nguyệt Đàm Thị Quỳnh năm 2018 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài 1.1 Quản lý nhân công việc thiết yếu công ty sản xuất Tùy vào quy mô công ty mà số lượng nhân viên lớn hay nhỏ Hiện nay, việc quản lý nhân viên số cơng ty cịn thực phương pháp thủ cơng, việc gây nhầm lẫn, sai sót công tác quản lý Chưa kể tới việc lưu trữ giấy dẫn tới việc thất thoát hồ sơ nhân viên, khó khăn việc tìm kiếm cập nhật thông tin nhân viên Việc quản lý nhân viên cơng ty khó khăn số lượng nhân viên công ty thay đổi Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhân viên phổ biến Việc giải triệt để khó khăn cơng việc quản lý công ty sản xuất Căn vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam[3], ứng dụng xây dựng cần đảm bảo tuân thủ nội dung sau: a Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa nơi cư trú, số chứng minh thư nhân dân giấy tờ hợp pháp người lao động b Công việc địa điểm làm việc c Thời hạn hợp đồng lao động d Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác e Chế độ nâng bậc, nâng lương f Thời làm việc nghỉ ngơi g Thời gian thử việc không 60 ngày công việc có chức nghề cần trình độ chun mơn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên h Thời gian thử việc không 30 ngày công việc có chức nghề cần trình độ chun mơn kỹ thuật từ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ i Thời gian thử việc không ngày công việc khác j Tiền lương người lao động thời gian thử việc bên thỏa thuận phải 85% mức lương cơng việc k Khi kết thúc thời gian thử việc, việc làm thử đạt yêu cầu người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động l Trong thời gian thử việc, bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà khơng cần báo trước bồi thường việc làm thử không đạt yêu cầu mà bên thỏa thuật Ngồi ra, doanh nghiệp cịn cần tn thủ quy định khác pháp luật Hơn nữa, phần mềm cần phải kiểm thử để đảm bảo chất lượng Đề tài chúng em đưa để giải việc quản lý nhân viên công ty Do chúng em chọn đề tài: “Xây dựng kiểm thử ứng dụng quản lý nhân cho công ty” 1.2 Các đề tài liên quan 1.2.1 Phần mềm quản lý nhân cho công ty TNHH Anh Khoa [4] ● ○ Ưu điểm:[4, tr45] Phần mềm có giao diện đẹp mắt, thân thiện với người dùng nhờ sử dụng ○ ○ công cụ hỗ trợ thiết kế DotnetBar Dễ dàng sử dụng quản lý Qua trình triển khai sử dụng số máy tính thấy chương trình hoạt động hiệu Các chức chạy tương đối ổn định, có lỗi xảy Chương trình chạy tốn tài ngun nhớ, thích hợp cho nhiều máy tính kể máy có cấu hình thấp ● Nhược điểm:[4, tr45] ○ Một số chức tìm kiếm nhiều ràng buộc ý tưởng, ○ chưa thực thi Chương trình chưa có tính thẩm mĩ chưa cao 1.2.2 Phần mềm quản lý nhân công ty cổ phần Trường Hà[5] ● ○ Ưu điểm:[5, tr91] Chương trình có giao diện gần gũi, thân thiện thuận tiện cho người sử ○ dụng Lưu trữ số lượng lớn thơng tin danh sách phịng ban, nhân viên ○ ○ ○ cơng ty Cập nhật, tìm kiếm thơng tin nhanh chóng, xác, thuận tiện Chức báo cáo hoạt động linh hoạt, dễ sử dụng Hỗ trợ nhiều chức phù hợp với thực tế việc tìm kiếm thơng tin theo danh sách điều kiện tùy chọn đối tượng như: ○ mã nhân viên, phịng ban, trình độ, chức vụ Chức nhập quản lý nhân viên thực logic đảm bảo cho ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ liệu hợp lệ hóa cập nhật xác Dễ dàng sử dụng quản lý Cơ sở liệu tương đối lớn tính bảo mật cao Nhược điểm:[5, tr91] Một số chức chưa hoạt động ổn định Chương trình có tính chun nghiệp chưa cao Chưa giải chọn vẹn vấn đề nảy sinh trình quản lý Chương trình có tính thẩm mĩ chưa cao Chưa sửa đổi thông tin người dùng Chưa thay đổi mật 1.3 Phạm vi đề tài Đề tài “Xây dựng kiểm thử ứng dụng quản lý nhân cho công ty” chúng em dựa vào Luật lao động[3] để có nhìn chung thứ liên quan số ngày thử việc, lương bản, phụ cấp… nên đề tài áp dụng cho công ty hay doanh nghiệp sản xuất Tùy thuộc vào đặc 10 điểm công ty sản xuất mà phần mềm phát triển, bổ sung tính khác cho phù hợp 1.4 1.4.1 Mục đích, mục tiêu đề tài Mục đích đề tài Quản lý nhân vấn đề then chốt công ty Quản lý nhân không tốt dẫn tới nhiều vấn đề bất cập công ty Chúng ta ln thấy tình trạng chấm nhầm cơng lưu trữ sai thơng tin nhân viên,…Vì vậy, yêu cầu đặt để quản lý hồ sơ nhân viên cách hiệu Dựa nhu cầu thực tế xã hội nhằm giảm tải bất cập công tác quản lý nhân công ty, giải pháp hiệu đầu tư công nghệ thiết bị đại, ứng dụng công nghệ thơng tin tự động hóa điều hành quản lý nhân để nâng cao chất lượng phục vụ, đổi phương thức quản lý, tăng suất hiệu Đó nội dung chúng em đề cập đề tài Vì chúng em thực xây dựng phần mềm quản lý nhân cho công ty để hỗ trợ, giải khó khăn cho việc quản lý việc lưu trữ, tìm kiếm, cập nhật, tính tốn lương, lập báo cáo đồng thời kiểm thử phần mềm quản lý nhân cho cơng ty Nhằm tìm lỗi sai trình xây dựng ứng dụng 1.4.2 Mục tiêu đề tài Đề tài xây dựng kiểm thử phần mềm quản lý nhân cơng ty có chức sau: - Quản lý hồ sơ nhân viên: tổng quan hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân viên, cập nhật quan hệ thân nhân, trình học tập, quan hệ xã hội, kinh nghiệm làm việc 92 5.2 5.2.1 Thực kiểm thử Quản trị hệ thống 5.2.1.1 Quản lý người dùng Hình 5.8 Testcase Quản lý người dùng 93 Hình 5.9 Bug Report sai tên chức Quản lý người dùng • Thêm 94 Hình 5.10 Testunit chức thêm người dùng • Sửa Hình 5.11 Testunit chức sửa thơng tin người dùng • Xóa 95 Hình 5.12 Testunit chức Xóa người dùng 5.2.1.2 Đăng nhập Hình 5.6 Màn hình đăng nhập 96 Hình 5.7 UC Đăng nhập Hình 5.8 Testcase Đăng nhập 97 Hình 5.13 Bug Report chức Đăng nhập 98 5.2.1.3 Đổi mật Hình 5.14 Testcase chức Đổi mật 99 5.2.2 Quản lý hồ sơ nhân viên • Chức thêm nhân viên Hình 5.15 Testcase chức thêm nhân viên 100 Hình 5.16 Bug report chức thêm nhân viên 101 Hình 5.17 Bug report chức thêm nhân viên 5.2.3 Quản lý phịng ban 102 • Chức Thêm phịng ban • Chức Sửa phịng ban 103 • 5.2.4 Chức xóa phịng ban Quản lý hợp đồng • Thêm hợp đồng 104 Hình 5.18 Testcase chức Thêm hợp đồng 105 Hình 5.19 Bug Report chức thêm hợp đồng 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Tuyền (GVHD Nguyễn Thùy Linh), DATN “Xây dựng hệ thống hỗ trợ cng tac quản lý học sinh trường THCS Thắng Lợi”, Đồ án tốt nghiệp đại học Khoa CNTT, viện Đại học Mở HN 2017 [2] Nguyễn Thị Thu Hà (GVHD Trịnh Thị Xuân), “Kiểm thử hệ thống quản lý kinh doanh BMS công ty Hải Yến” [3]Luật lao động, xem tại: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? class_id=1&mode=detail&document_id=163542 [4]Phần mềm quản lý nhân công ty cổ phần Trường Hà xem tại: http://luanvan.net.vn/luan-van/xay-dung-phan-mem-quan-ly-nhan-sucong-ty-co-phan-truong-ha-46403/ ... luật, quản lý nghỉ việc làm lại, báo cáo thống kê + Quản lý tuyển dụng: Quản lý vị trí tuyển dụng, quản lý trình tuyển dụng, quản lý kết tuyển dụng, quản lý ứng viên + Quản lý hợp đồng: Quản lý. .. lỗi, xây dựng module quản lý tài khoản Kiểm thử module quản lý tài khoản Tuần 10 Sửa lỗi, xây dựng module quản lý nhân viên Kiểm thử module quản lý nhân viên Tuần 11 Xây dựng module quản lý tuyển... quản lý tuyển dụng quản lý hợp đồng Kiểm thử module quản lý tuyển dụng Xây dựng module lập báo cáo thống kê Kiểm thử module quản lý tuyển dụng Tuần 12 quản lý hợp đồng quản lý hợp đồng, báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp xây dựng và kiểm thử ứng dụng quản lý nhân sự cho công ty , đồ án tốt nghiệp xây dựng và kiểm thử ứng dụng quản lý nhân sự cho công ty

Mục lục

Xem thêm