đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình quản lý học tập của sinh viên

39 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta bước vào kỷ 21 - kỷ công nghệ thông tin(CNTT) Ở vai trị thơng tin kiến thức trở thành yếu tố định thành công nghành hay quốc gia Ngày với phát triển mạnh mẽ công nghệ phần cứng phần mềm nên việc ứng dụng tin học lĩnh vực đời sống xã hội nói chung cơng tác quản lý nói riêng phát triển mạnh mẽ, đóng góp vai trị quan trọng vào việc phát triển nghành CNTT ngày với phát triển ứng dụng nhiều khơng thể thiếu ngành tài chính, ngân hàng , định thành cơng hay thất bại cơng việc đó.giúp cho cơng tác quản lý ngày trở nên hiệu hơn,đưa mẫu bảng biểu,báo cáo số liệu thống kê cách xác, giảm tối đa thời gian cơng sức để hồn thành cơng việc.Đặc biệt giảm phức tạp giấy tờ,văn công tác quản lý cồng kềnh từ tước tới Ngày với phát triển không ngừng công nghệ tin học cấp nghành làm cơng tác quản lý ứng dụng cách triệt để vào quan , doanh nghiệp, trường học cơng tác tuyển sinh phải quản lý lượng hồ sơ lớn Vì việc ứng dung tin học vào cơng tác quản lý hoạt động trung tâm đạo tạo tin học ngoại ngữ quan trọng, giúp cho cơng việc hồn thành nhanh chóng vàchính xác Từ thực tế nên em chọn thực đề tài “Xây dựng chương trình Quản lý học tập sinh viên” Tuy thầy cô dạy bảo tận tình với kiến thức tìm hiểu thực tế non nên đề tài nhiều sai sót Nên em mong người góp ý nhiều để đề tài phát triển thêm Em cảm ơn thầy Phạm Cơng Hịa tận tình giúp em hoàn thành đề tài MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG .1 KHẢO SÁT BÀI TOÁN Mơ tả tốn .1 Việc quản lý học tập sinh viên trường tiến hành sau: Mỗi sinh viên vào trường khai vào phiếu nhập học có thơng tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, địa Phòng giáo vụ gán cho sinh viên mã riêng biệt phân vào lớp học cụ thể .1 Trong trường có nhiều khoa, khoa học theo môn khác Mỗi môn học phân biệt mã môn, tên mơn, số đơn vị học trình Sauk hi dạy xong môn, giáo viên dạy trả điểm cho phịng quản lý sinh viên bao gồm: Mã mơn, tên môn, mã số sinh viên, tên sinh viên, điểm kiểm tra Sinh viên có điểm kiểm tra coi khơng dạt mơn phải thi lại Nếu sau lần thi lại sinh viên đạt điểm sinh viên phải học lại mơn học .1 Cuối năm phịng quản lý sinh viên cơng bố phiếu điểm sinh viên gồm liệu: Mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, mã khoa, tên khoa, tên lớp Phần chi tiết phiếu điểm kết học tập sinh viên theo mơn học bao gồm: Mã mơn học, tên mơn học, số đơn vị học trình, điểm thi Phần tổng kết tổng số môn học, số mơn sinh viên đạt số mơn khơng đạt Chức yêu cầu .1 Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học tập, xây dựng sở liệu lưu trữ thông tin hệ quản trị sở liệu SQL Server Chương trình có tối thiểu số chức sau: .1 Cập nhật, bổ sung sửa đổi, xóa danh sách sinh viên, mơn học, điểm thi Tìm kiếm thơng tin sinh viên theo mã sinh viên, the họ tên, theo tên khoa, theo năm vào học,… Xem danh sách phiếu điểm theo yêu cầu (theo danh sách lớp, sanh sách sinh viên thi chưa đạt theo mơn đó,…) Lập báo cáo tương ứng (phiếu báo điểm, danh sách thi theo lớp, danh sách sinh viên có tổng số mơn chưa đạt vượt q 25% tổng số đơn vị học trình,…) .2 Chương trình có kiểm tra tính hợp lệ liệu nhập (ví dụ: liệu trường ngày tháng, trường số, độ dài trường văn bản,…) Công nghệ ngôn ngữ thực CHƯƠNG .3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG .3 2.1 Biểu đồ phân cấp chức 2.2 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh Các thành phần tham gia vào biểu đồ: 2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh hệ thống .4 Các thành phần tham gia vào biểu đồ CHƯƠNG .6 THIẾT KẾ CSDL LOGIC .6 3.1 Thông tin bảng .6 3.1.1 Bảng Lop 3.1.2 Bảng Khoa 3.1.3 Bảng MonHoc 3.1.4 Bảng KhoaMonHoc 3.1.5 Bảng SinhVien 3.1.6 Bảng DiemThi 3.2 Lược đồ quan hệ thực thể 11 CHƯƠNG 12 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ .12 4.1 Sơ lược Net: 12 NET tầng trung gian ứng dụng (applications) hệ điều hành (OS) Tầng NET cung cấp dịch vụ giúp ta tạo công dụng mà ứng dụng (application) đòi hỏi, giống hệ điều hành cung cấp dịch vụ cho ứng dụng (application), tỷ như: đọc hay viết tập tin (files) vào dĩa cứng (hard drive), … Tầng bao gồm ứng dụng (application) hệ điều hành gọi NET Servers Như vậy, NET gần sưu tập (collection) nhu liệu khái niệm kết hợp trộn lẫn làm việc nhằm tạo giải đáp vấn đề liên quan đến thương nghiệp ta Trong đó: 12 4.1.1 NET Servers 13 Mục tiêu NET giúp ta giảm thiểu tối đa công việc thiết kế hệ thống tin học phân tán (distributed system) Đa số cơng việc lập trình phức tạp đòi hỏi thực hậu phương (back end) máy cung cấp dịch vụ (servers) Microsoft đáp ứng với sưu tập ‘.NET Enterprise Servers’, chuyên trị yểm trợ đặc tính (features) hậu phương cần có cho hệ thống tin học phân tán (distributed system) 13 4.1.2 NET Framework .14 Đối với Visual Basic.NET (VB.NET), tất thứ thay đổi tận gốc rễ Một thành phần quan trọng NET NET Framework Đây tảng cho công cụ phát triển ứng dụng (application) NET 14 * Môi trường vận hành (Base Runtime Environment) hoạt động giống hệ điều hành cung cấp dịch vụ trung gian ứng dụng (application) thành phần phức tạp hệ thống Bộ sưu tập loại đối tượng (a set of foundation classes) bao gồm số lớn công dụng soạn kiểm tra trước, tỷ như: giao lưu với hệ thống tập tin (file system access) hay quy ước mạng (Internet protocols), … nhằm giảm thiểu gánh nặng lập trình cho chuyên gia Tin Học Do đó, việc tìm hiểu NET Framework giúp ta lập trình dễ dàng cơng dụng yểm trợ 14 Ta xem NET Framework tầng công dụng trừu tượng cung cấp dịch vụ hệ điều hành (nhìn khía cạnh cung cấp dịch vụ): 14 Để ngôn ngữ lập trình sử dụng dịch vụ cung cấp NET Framework, Microsoft tạo tiêu chuẩn chung cho ngơn ngữ lập trình gọi Common Language Specifications (CLS) Tiêu chuẩn giúp chương trình biên dịch (compilers) làm việc hữu hiệu Microsoft sáng chế Visual Basic.NET (VB.NET), Visual C++.NET C# (đọc C Sharp) cho NET Framework không quên phổ biến rộng rãi CLS Công Nghệ Tin Học giúp ngơn ngữ lập trình khác làm việc NET, tỷ như: COBOL.NET, Smalltalk.NET, … .15 Lưu ý đây, Visual Basic.NET (VB.NET), Visual C++.NET hay C# khác syntax công dụng phụ thuộc tất biên dịch ngôn ngữ trung gian gọi MSIL (Microsoft Intermediate Language) đó, khơng có ngơn ngữ lập trình NET hùng mạnh ngơn ngữ lập trình NET Và việc chọn ngôn ngữ tùy thuộc vào lập trình viên 15 4.2 Tổng quan SQL Server: 15 4.3 Tính tồn vẹn bảo mật: 18 4.4 Giới thiệu Visual Studio 2008 19 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG TRÌNH 22 5.1 Giao diện 22 5.2 Giao diện quản lý khoa 23 5.3 Giao diện quản lý môn 24 5.4 Giao diện quản lý lớp 25 5.5 Giao diện quản lý chương trình giảng dạy 26 5.6 Giao diện quản lý sinh viên .27 5.7 Giao diện quản lý nhập điểm .28 5.8 Giao diện xem điểm 28 5.9 Giao diện danh sách sinh viên thụt lớp .29 TÀI LIỆU THAM KHẢO .30 DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hình 2.1 - Biểu đồ phân cấp chức Hình 2.2 - Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh .4 Hình 2.3 - Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh hệ thống .5 Hình 3.1 – Bảng Lop .6 Bảng 3.1 – Bảng Lop .6 Hình 3.2 – Bảng Khoa .7 Bảng 3.2 – Bảng Khoa Hình 3.3 – Bảng MonHoc .7 Bảng 3.3 – Bảng MonHoc .7 Hình 3.4 – Bảng KhoaMonHoc .8 Bảng 3.4 – Bảng KhoaMonHoc Hình 3.5 – Bảng SinhVien .9 Bảng 3.5 – Bảng SinhVien Hình 3.6 – Bảng DiemThi .10 Bảng 3.6 – Bảng DiemThi .10 Hình 3.11 - Lược đồ quan hệ thực thể .11 Hình 4.2: Mơ hình quản trị sở liệu 16 Hình 4.3: Sử dụng ngơn ngữ SQL 17 Hình 5.1: Giao diện 22 Hình 5.2: Giao diện quản lý khoa 23 Hình 5.3: Giao diện quản lý môn 24 Hình 5.4 : Giao diện quản lý lớp 25 Hình 5.5: Giao diện quản lý chương trình giảng dạy 26 Hình 5.6: Giao diện quản lý sinh viên 27 Hình 5.7: Giao diện quản lý nhập điểm 28 Hình 5.8: Giao diện xem điểm 28 Hình 5.9: Giao diện danh sách sinh viên thụt lớp 29 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên đầy đủ CSDL Cơ Sở Dữ Liệu CT Chương Trình Ghi CHƯƠNG KHẢO SÁT BÀI TỐN Mơ tả tốn Việc quản lý học tập sinh viên trường tiến hành sau: Mỗi sinh viên vào trường khai vào phiếu nhập học có thơng tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, địa Phịng giáo vụ gán cho sinh viên mã riêng biệt phân vào lớp học cụ thể - Trong trường có nhiều khoa, khoa học theo mơn khác - Mỗi môn học phân biệt mã mơn, tên mơn, số đơn vị học trình Sauk hi dạy xong môn, giáo viên dạy trả điểm cho phòng quản lý sinh viên bao gồm: Mã môn, tên môn, mã số sinh viên, tên sinh viên, điểm kiểm tra Sinh viên có điểm kiểm tra coi khơng dạt mơn phải thi lại Nếu sau lần thi lại sinh viên đạt điểm sinh viên phải học lại mơn học Cuối năm phịng quản lý sinh viên công bố phiếu điểm sinh viên gồm liệu: Mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, mã khoa, tên khoa, tên lớp Phần chi tiết phiếu điểm kết học tập sinh viên theo môn học bao gồm: Mã môn học, tên môn học, số đơn vị học trình, điểm thi Phần tổng kết tổng số mơn học, số mơn sinh viên đạt số môn không đạt Chức yêu cầu Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học tập, xây dựng sở liệu lưu trữ thông tin hệ quản trị sở liệu SQL Server Chương trình có tối thiểu số chức sau: 16 liệu dạng hàng, cột Các hàng bảng người ta gọi ghi chứa liệu, cột trường chứa thuộc tính bảng Hình 4.2: Mơ hình quản trị sở liệu - Khung nhìn liệu (View): Về mặt logic, bảng ảo giống bảng thực, khơng chứa bảng vật lý mà kết việc thực câu lệnh Select bảng thực liệu bị không thực câu lệnh - Chỉ số bảng (Index): Chỉ số cấu trúc tạo để lưu trữ thông tin vị trí ghi bảng liệu nhằm cải thiện tốc độ truy xuất liệu Một số tạo nên hay nhiều bảng, thay đổi liệu bảng tự động cập nhật với số có liên quan suốt tŕnh sử dụng - Thủ tục lưu trữ (Store procedure): Là khối câu lệnh truy vấn CSDL, lưu trữ thủ tục có tham số vào giá trị trả thủ tục thực - Trigger: Là thủ tục lưu trữ tự động thực SQL Server bảng sửa đổi câu lệnh UPDATE, INSERT, DELETE Nó 17 lưu trữ câu lệnh đơn giản hay câu lệnh phức tạp T_SQL (Transaction SQL), nhờ ta lợi dụng chế để viết Trigger nhằm giải quy tắc nghiệp vụ, mối ràng buộc phức tạp Ngôn ngữ CSDL SQL: - Định nghĩa: Ngôn ngữ CSDL câu lệnh, mệnh đề phát biểu theo quy tắc định, người sử dụng đưa vào hệ quản trị CSDL xử lý Ngôn ngữ SQL ngôn ngữ CSDL dùng câu lệnh để chèn/ xóa/ sửa liệu Ngồi ra, dùng mệnh đề để hỏi, truy vấn liệu, bảo vệ liệu Người ta gọi ngôn ngữ phi thủ tục, nghĩa người sử dụng câu lệnh ngôn ngữ để xác định liệu họ muốn mà khơng cần biết liệu tìm Hình 4.3: Sử dụng ngơn ngữ SQL - Cách sử dụng ngôn ngữ SQL: Sử dụng tương tác, người sử dụng gửi câu lệnh tới hệ quản trị CSDL thực thi kết trả cho người sử dụng Hoặc nhúng câu lệnh SQL vào chương trình, 18 chương trình viết ngơn ngữ khác nhau, ưu điểm phương pháp thực thi nhanh tăng tính mềm dẻo 4.3 Tính tồn vẹn bảo mật: Hệ quản trị sở liệu SQL Server cho phép nhiều người sử dụng CSDL hệ thống nên bảo mật vấn đề đặc biệt quan trọng, công việc điều khiển truy cập sử dụng CSDL hệ thống Vấn đề bảo mật : - Ngăn chặn truy cập trái phép tới sở liệu - Không cho phép truy cập trái phép đối tượng hệ quản trị sở liệu - Điều khiển không gian sử dụng đĩa - Điều khiển sử dụng tài nguyên hệ thống - Khiểm tra người dùng - Bảo mật sở liệu thực mức : bảo mật hệ thống bảo mật mức liệu Bảo mật hệ thống cung cấp kỹ thuật điều khiển truy nhập sử dụng CSDL mức hệ thống, cụ thể : - Phải tên người dùng mật - Giới hạn tài nguyên người dùng - Bảo mật hệ thống kiểm tra CSDL phép truy nhập Bảo mật liệu cung cấp kỹ thuật điều khiển truy nhập sử dụng CSDL đối tượng cụ thể : người dùng quyền truy nhập tới lược đồ đối tượng nào, xác định quyền thao tác với đối tượng Trong SQL Server quyền thực thao tác đặc biệt CSDL chia làm loại : 19 Quyền đối tượng : quyền cho phép người sử dụng thực tác động lên đối tượng, (ví dụ : INSERT, UPDATE lên bảng) Quyền hệ thống : quyền cho phép người dùng sử dụng thực số lớp thao tác đặc biệt : Quyền tạo bảng Quyền tạo người sử dụng tạo phiên làm việc 4.4 Giới thiệu Visual Studio 2008 Microsoft Visual Studio 2008 thể tầm nhìn rộng Microsoft ứng dụng máy khách cách cho phép chuyên gia phát triển phần mềm nhanh chóng tạo ứng dụng kết nối với chất lượng cao kinh nghiệm người dùng phong phú Với Visual Studio 2008, tổ chức thấy dễ dàng so với phiên trước việc capture phân tích liệu, điều có nghĩa họ đưa định hiệu công việc Visual Studio 2008 cho phép tổ chức nhanh chóng tạo ứng dụng tin cậy, có khả quản lý an toàn để tận dụng Windows Vista™ hệ thống Office 2007 Visual Studio 2008 mắt ưu điểm cho chuyên gia phát triển phần mềm thể lĩnh vực chính: • Cải thiện khả sản xuất • Quản lý chu trình phát triển ứng dụng • Triển khai công nghệ Trong tài liệu giới thiệu cho bạn số cảm nhận khác khách hàng lĩnh vực thông qua phạm vi công nghệ khác Phát triển ứng dụng máy khách thông minh 20 Visual Studio 2008 giới thiệu nhiều cách dễ dàng cho chuyên gia phát triển phần mềm việc xây dựng máy khách thông minh cách cung cấp tập tồn diện cơng cụ lớp để đơn giản hóa việc tích hợp máy khách thông minh với ứng dụng web tồn tại, cách quản lý lưu trữ nội liệu cho kịch bị hủy kết nối Tạo ứng dụng Microsoft Office Visual Studio Tools for Office (VSTO) tích hợp đầy đủ vào Visual Studio 2008 Professional Edition Visual Studio cho phép chuyên gia phát triển phần mềm tùy chọn ứng dụng Office Outlook® PowerPoint® để cải thiện suất người dùng đơn giản hóa triển khai Xây dựng ứng dụng Windows Vista Chuyên gia phát triển phần mềm dễ dàng thúc đẩy công nghệ tảng mới, cung cấp ứng dụng hấp dẫn đến khách hàng họ, bằngviệc kết hợp cách dễ dàng tính tảng trình diễn Windows (Windows Presentation Foundation) ứng dụng ứng dụng biểu mẫu Windows (Windows Form) tồn Quản lý liệu hiệu Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn tích hợp (LINQ), cải thiện việc truy cập liệu khác cho phép chuyên gia phát triển phần mềm xử lý liệu sử dụng phương pháp lập trình quán, thực truy cập liệu với bề mặt thiết kế liệu sử dụng lớp đính kèm cho mẫu thiết kế kết nối Một cải thiện toàn diện cảm nhận chuyên gia phát triển phần mềm 21 Visual Studio 2008 cho cảm nhận toàn diện tốt chuyên gia phát triển phần mềm thông qua việc kết hợp cải thiện chất lượng sản phẩm đáng kể, thay đổi cách bề mặt thiết kế phổ biến lỗi cho người dùng làm đơn giản hóa khả người dùng để chấp nhận tập công cụ khung làm việc tách biệt Cho cảm nhận Web Xét tới sở hạ tầng an tồn, tin cậy mở rộng IIS, chuyên gia phát triển phần mềm dễ dàng tạo ứng dụng Web tương tác hiệu Sự tích hợp liền mạch mơ hình lập trình thân thiện ASP.NET AJAX cho phép thực thi phía trình khách cách hiệu để cung cấp cho người dùng giao diện web thuận lợi Cải thiện quản lý chu trình phát triển ứng dụng (ALM) ALM cung cấp hỗ trợ tuyệt vời, khơng cho việc quản lý tồn chu trình phát triển phần mềm mà cịn cho tương tác quan trọng với người dùng chủ dự án CNTT ứng dụng doanh nghiệp 22 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH 5.1 Giao diện Hình 5.1: Giao diện 23 5.2 Giao diện quản lý khoa Hình 5.2: Giao diện quản lý khoa 24 5.3 Giao diện quản lý mơn Hình 5.3: Giao diện quản lý mơn 25 5.4 Giao diện quản lý lớp Hình 5.4 : Giao diện quản lý lớp 26 5.5 Giao diện quản lý chương trình giảng dạy Hình 5.5: Giao diện quản lý chương trình giảng dạy 27 5.6 Giao diện quản lý sinh viên Hình 5.6: Giao diện quản lý sinh viên 28 5.7 Giao diện quản lý nhập điểm Hình 5.7: Giao diện quản lý nhập điểm 5.8 Giao diện xem điểm Hình 5.8: Giao diện xem điểm 29 5.9 Giao diện danh sách sinh viên thụt lớp Hình 5.9: Giao diện danh sách sinh viên thụt lớp 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO • [1] - “Giáo trình hệ quản trị sở liệu SQL Server ” – Khoa CNTT Viện ĐH Mở HN • [2] - “Giáo trình Visual Basic/ VB.Net/ C#” – Khoa CNTT Viện ĐH Mở • [3] - “ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin “ _ Tác giả: Đào Thanh Tĩnh • [4] - Trang web :http://forum.fithou.net.vn/ ... diện quản lý chương trình giảng dạy Hình 5.5: Giao diện quản lý chương trình giảng dạy 27 5.6 Giao diện quản lý sinh viên Hình 5.6: Giao diện quản lý sinh viên 28 5.7 Giao diện quản lý nhập điểm... lần thi lại sinh viên đạt điểm sinh viên phải học lại mơn học .1 Cuối năm phòng quản lý sinh viên công bố phiếu điểm sinh viên gồm liệu: Mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, địa... hệ thống : Quản lý liệu, quản lý học tập, báo cáo thống kê  Kho liệu - Sinh viên - Môn học - Lớp - Khoa - Chương trình học - Điểm Hình 2.3 - Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh hệ thống CHƯƠNG THIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình quản lý học tập của sinh viên , đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình quản lý học tập của sinh viên