đồ án tốt nghiệp nghiên cứu các giải pháp kiểm thử ứng dụng trên nền web

67 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

PHẠM THỊ NGÀ NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KIỂM THỬ ỨNG DỤNG TRÊN NỀN WEB Chuyên ngành: Tin học ứng dụng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội - Năm 2015 Giảng viên hướng dẫn: Đinh Tuấn Long Sinh viên thực hiện:Phạm Thị Ngà :11B4 Chuyên ngành: Công nghệ thơng tin MƠN HỌC: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hà Nội - Năm 2015 LỜI NÓI ĐẦU Em xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thơng tin, thầy giáo, gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em nhiều trình làm đồ án Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS Đinh Tuấn Long tận tình, tận tâm hướng dẫn em từ ý tưởng cho đền lúc hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin bày tỏ lịng biết ơn tới gia đình thân yêu, người bạn thân tin tưởng, quan tâm, động viên, giúp đỡ em thời gian qua Em mong nhận đánh giá, bổ sung lời bảo thầy cô đề em tiếp tục nghiên cứu kĩ lĩnh vực Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2015 Nhóm sinh viên: Phạm Thị Ngà MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU TĨM TẮT ĐỒ ÁN Với đề tài “ Nghiên cứu giải phải kiểm thử ứng dụng web” này, em xây dựng dựa việc tìm hiểu lí thuyết thực tế Cụ thể gồm hai phần là: lý thuyết nằm chương 2,3 nửa chương 4, phần đề mô nằm cuối chương chương Đăc biêt dự án em thực đề mô dự án phát triển Công Ty Hanel Soft Ware MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Website đời mở hướng cho việc phát triển ứng dụng internet.Website kết hợp sử dụng nhiều công nghệ khác cho phép hai ứng dụng ngôn ngữ, độc lập hệ điều hành trao đổi với thông trượng mạng.Điểm khác biệt lớn đặc trưng trang web liên kết với trang web khác, trang web khác lại liên kết với nhiều trang tạo thành mạng lưới liên kết khổng lồ toàn giới.Tuy nhiên, mang đến cho nhà kiểm thử phát triển phần mềm thách thức Sự phức tạp tính linh hoạt, phụ thuộc ứng dụng vào dịch vụ, thiếu thử nghiệm thách thức kiểm thử mà nhà phát triển website phải đối mặt Vì vậy, nhu cầu kiểm thử web ngày tăng lên trở thành thiết yếu dự án phần mềm Các lỗi nguyên nhân suất thấy làkết sai sót suốt vòng đời phát triển phần mềm Những lỗi bao gồm lỗi thực thi, lỗi bảo mật, thực sai sót chức năng, lỗi sụp đổ hệ thống… sớm phát vấn đề, dễ để sửa lỗi giảm thời gian chi phí cho phần mềm Nói chung nhà phát triên, nghiên cứu, chuyên gia dựa vào thực nghiệm kiểm tra tính đảm bảo chức dịch vụ, độ tin cậy website, cung cấp giải pháp kiểm thử phần mềm Ngoài ra, Khả tương tác, an ninh vấn đề liêm quan có ảnh hưởng tới nhà sản xuất người sử dụng Bên cạnh , thời gian học tập khoa Công Nghệ Thơng Tin em học tìm hiểu, tiếp xúc phần nhỏ cảu kiểm thử phần mềm Với lí đó, hướng dẫn thầy giáo TS.Đinh Tuấn Long em chọn đề tài:” Nghiên cứu giải pháp kiểm thử ứng dụng web” làm hướng nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Mục đích cảu đề tài tìm hiểu kiến thức tổng quan kiểm thử cách thiết kế trường hợp kiểm thử( Test Case) kiểm thử website Và tìm hiểu cơng cụ kiểm thử tự độngm giúp cho việc kiểm thử nhanh chóng hiệu Việc thực đề tài giúp em tìm hiểu sâu lĩnh vực hấp dẫn này, vận dụng kiến thức học để thiết kế trường hợp kiểm thử cách có hiệu áp dụng vào toán thực tế.Hơn nữa, thực đề tài giúp em có kiếm thức thực tế bổ ích để phục vụ cho công việc tương lai Phạm vi nghiên cứu Trong đề tài em nghiên cứu về: - Lý thuyết kiểm thử Tìm hiểu cơng cụ kiểm thử hiệu web server streess tool Thực kiểm thử Bố cục đề tài Đề tài “ Nghiên cứu giải pháp kiểm thử ứng dụng web” gồm: Chương 1: Cơ sở lí thuyết 1.1 Tổng quan trình kiểm thử 1.2.Một số định nghĩa q trình kiểm thử phần mềm 1.3.Mơ hình khái niệm trình kiểm thử 1.4.Mục tiêu kiểm thử 1.5.Vai trò kiểm thử Chương 2: Những vấn đề liên quan tới trình kiểm thử phần mềm 2.1.Vịng đời kiểm thử 2.2 Tiến trình test dạng test giai đoạn 2.3.Những thành phần kế hoạch kiểm thử 2.4.Các tiêu đánh giá kiểm thử Chương 3: Phương pháp loại kiểm thử 3.1.Phương pháp kiểm thử 3.2.Các loại kiểm thử 3.3.Tìm hiểu cơng cụ kiểm thử hiệu ( web server stress tool) Chương 4: Triển khai thực nghiệm việc kiểm thử CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Một số định nghĩa trình kiểm thử Kiểm thử việc kiểm tra kết thực chương trình máy tính xem có với mục tiêu đặt với khơng thơng qua việc thực số mẫu thử.Kiểm thử phần mềm bao gồm trình kiểm tra kiểm định để đảm bảo phần mềm đáp ứng nhu cầu người dùng, phần mềm chạy chức năng.Kiểm thử phần mềm thực giai đoạn phát triển phần mềm, phổ biến kiểm thử sau yêu cầu người dùng hoàn thiện phần mềm vừa xong giai đoạn phát triển Tuy nhiên, quy trình phát triển phần mềm theo kiểu Agile kiểm thử phần mềm quy trình với việc phát triển phần mềm.Kiểm thử việc tìm lỗi thân phần mềm, việc kiểm thử phần mềm biểu thị thiếu sót mà ta nhận thấy hành vi phần mềm, tìm phần khơng tuân theo quy định lệch khỏi yêu cầu phần mềm Theo số nhà nghiên cứu kiểm thử phần mềm định nghĩa sau: • Dijkstra: Kiểm thử thị lỗi có, khơng hiển thị lỗi chưa thấy • Beizer Định luật 1: Mọi phương pháp bạn sử dụng để ngăn ngừa tìm thấy lỗi bỏ phần lỗi rắc rối, mà phương thức cần Định luật 2: Phần mềm phức tạp lớn giới hạn khả quản lý Những người kiểm thử không tốt thiết kế lỗiso với lập trình viên kiểm thử thiết kế mã 10 • IEEE: Kiểm thử tiến trình vận hành hệ thống thành phần điều kiện xác định, quan sát ghi nhận kết đưa đánh giá hệ thống thành phần • Myers: Kiểm thử tiến trình thực thi chương trình với mục đích tìm thấy lỗi.(The art of software testing) Giữa kiểm thử gỡ rối có khác biệt: Kiểm thử nhằm phát lỗi gỡ rối việc xác định chất lỗi định lỗi chương trình, sau tiến hành sữa lỗi 1.2 Một số định nghĩa trình kiểm thử phần mềm Một sai sót(Error): Là nhầm lẫn hay hiểu sai trình phát triển phần mềm người phát triển.Một lỗi(fault, defect): Xuất phần mềm kết qủa sai sót.Một hỏng hóc(failure):là kết lỗi xuất làm cho chương trình khơng hoạt động hoạt động không cho kết mong muốn Sai sót Lỗi Hỏng hóc Dữ liệu thử(test data): Dữ liệu vào cần cung cấp cho phần mềm thực thi.Kịch kiểm thử(test scenario): Các bước thực kiểm thử.Phán xét kiểm thử(test oracle): Là việc đánh giá kiểm thử, có hai cách đánh giá chương trình(tự động), người(thủ cơng).Kiểm thử viên(tester): Người thực kiểm thử.Ca kiểm thử(test case):Tập liệu kiểm thử, điều kiện kiểm thử, để đưa kết mong đợi 1.3 Mục tiêu kiểm thử Bằng việc kiểm thử tìm lỗi phần mềm (Myers,1979)và thiết lập chất lượng phần mềm(Hetzel,1988).Việc kiểm thử thành cơng bạn tìm lỗi, đưa đánh giá với độ tin cậy 53 Với đề tài “Nghiên cứu kiểm thử ứng dụng web” em triển khai thực nghiệm dự án TeamLink công ty hanel software Report đóng vai trị hóa đơn, nhân viên bán hàng nhập số liệu sản phầm mà khách hàng mua vào hệ thồng sau in dạng report để đưa cho khác hàng Trong đề tài này, Report đối tượng em thực hiển triển khai thực nghiệm Đây giao diện hệ thống “ website bán hàng giày, quần áo thể thao” cơng ty hanel software Hình 4.1: Giao diện hệ thống “ website bán hàng giày, quần áo thể thao” 1.12 Tìm hiểu ERP Enterprise resource planning software, viết tắt ERP, giải pháp phần mềm đời lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị công ty 54 Phần mềm không sử dụng cho cá nhân mà giúp đỡ doanh nghiệp hoạt động thường nhật mình, có chữ “Enterprise” (doanh nghiệp, cơng ty) tên Chức ERP tích hợp tất phịng ban, chức công ty lại hệ thống máy tính để dễ theo dõi hơn, đồng thời đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác Nói cách khác, bạn tưởng tượng ERP phần mềm khổng lồ, có khả làm việc tài chính, nhân sự, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng rất nhiều thứ khác Mới có nghiên cứu ERP, phần mềm cho doanh nghiệp sẵn tiện xin chia sẻ cho anh em biết thêm vài thông tin loại phần mềm thú vị người ta xài đời sống Hình 4.2 Mơ hình ERP 1.13 Mục tiêu Với đối tượng kiểm thử em có mục tiêu: 55 - Bằng việc kiểm thử tìm lỗivà thiết lập chất lượng phần - mềm Việc kiểm thử thành cơng bạn tìm lỗi, đưa đánh - giá với độ tin cậy lớn Xây dựng tính chặt chẽ thống report 1.14 Các loại report dự án Team link Hình 4.3: Báo cáo PO 56 Hình 4.4: Báo cáo cust PO 57 Hình 4.5: Báo cáo SO 1.15 Thực nghiệm Sử dụng report PO để thực nghiệm Sau bước tạo PO in Exel Truy cập vào hệ thống Thực đăng nhập với tài khoản Admin(được hình #1) Trên hình #1, chọn purchar Order(#2) Thực #2 click Create Nhập thông số hợp lệ Hình 4.6: Đối tượng Demo PO Click chuột Save Thực Click Print Exel 58 Hình 4.7: Đối tượng báo cáo Demo 3.1.1 Testcase Ý tưởng viết testcase : Test theo template( test vị trí, hiển thị, compare nội dung, vị trí nội dung) Testcase: Dùng microsoft Exel 59 3.1.2 Cách viết test case theo hàng ngang 60 61 62 63 64 65 66 Hình 4.7 Cách viết test case theo hàng ngang 3.1.3 Cách viết test case theo hàng dọc Hình 4.8 Cách viết test case theo hàng dọc 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO - - Tài liệu kiểm thử công ty Testviet ... cứu giải pháp kiểm thử ứng dụng web? ?? làm hướng nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Mục đích cảu đề tài tìm hiểu kiến thức tổng quan kiểm thử cách thiết kế trường hợp kiểm thử( ... kịch kiểm thử. Sử dụng thủ tục hay kịch kiểm thử này, người kiểm thử phát họa tồn kiểm thử hệ thống hay kiểm thử tích hợp Kết kiểm thử đánh giá tiêu chí kiểm thử đặt ban đầu Mơ hình kiểm thử dãy... nghiên cứu về: - Lý thuyết kiểm thử Tìm hiểu cơng cụ kiểm thử hiệu web server streess tool Thực kiểm thử Bố cục đề tài Đề tài “ Nghiên cứu giải pháp kiểm thử ứng dụng web? ?? gồm: Chương 1: Cơ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp nghiên cứu các giải pháp kiểm thử ứng dụng trên nền web , đồ án tốt nghiệp nghiên cứu các giải pháp kiểm thử ứng dụng trên nền web