đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin đề tài xây dựng ứng dụng giải trí

71 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢI TRÍ – Niên khóa: 2014 - 2018 NGUYỄN THỊ KIM ANH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢI TRÍ Chun ngành: Cơng nghệ Thơng tin ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội - 2018 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Quỳnh Như Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp : 14A4 Lớp: 14A1 Hà Nội - Năm 2018 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2018 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh Ngày sinh: 23/02/1996 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thái Bình Chun ngành: Cơng nghệ thơng tin Mã số: 14A10010186 Lớp hành chính: 1410A04 TÊN ĐỀ TÀI Xây dựng ứng dụng giải trí NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ cụ thể Đồ án tốt nghiệp: - Phân tích thiết kế hệ thống, xác định yêu cầu hệ thống - Xây dựng nghiệp vụ sau: + Chơi game + Nghe nhạc NGÀY GIAO NHỆM VỤ: NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC: Nguyễn Thị Kim Anh 100% CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Nguyễn Thị Quỳnh Như LỜI NĨI ĐẦU Trong q trình phát triển khoa học kỹ thuật cơng nghệ thơng tin đóng vai trò quan trọng Với mong muốn áp dụng công nghệ thông tin vào sống hàng ngày để làm giảm căng thẳng, mệt mỏi sau làm việc, học tập Tác giả muốn xây dựng ứng dụng giải trí bao gồm có nghe nhạc chơi game để giúp người dùng thư giản quên mệt mỏi, căng thẳng Một ứng dụng miễn phí phù hợp với lứa tuổi Nhận giúp đỡ tận tình Nguyễn Thị Quỳnh Như, người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực đồ án Những nhận xét, đánh giá chia sẻ kinh nghiệm làm việc cô thông tin vơ hữu ích cho việc hồn thành dự án em Em xin trân trọng cảm ơn cô, chúc gia đình ln ln mạnh khỏe đạt thành công sống Bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô công tác khoa Công nghệ thông tin – Viện Đại học Mở Hà Nội giúp đỡ trình học tập lớp kiến thức thầy cô truyền thụ giúp em nhiều việc hồn thành đồ án Cuối em xin kính chúc thầy mạnh khỏe, ln ln người lái đị ân cần dìu dắt hệ sinh viên FITHOU trưởng thành Hà Nội, Ngày 11 tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Anh MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Game 2048 1.1.2 Nghe nhạc .2 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi đề tài .3 1.4 Phân tích tốn 1.4.1 Mục nghe nhạc 1.4.2 Mục chơi game .3 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG .5 VÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN 2.1 Hệ điều hành android .5 2.1.1 Đặc điểm .6 2.1.2 Kiến trúc thành phần 2.1.2.1 Kiến trúc tổng quát .7 2.1.2.2 Các thành phần ứng dụng Android 2.2 Các công nghệ sử dụng 2.2.1 Ngôn ngữ java .8 2.2.2 Service 10 2.2.3 Giới thiệu MediaPlayer Android .14 2.2.4 Android SharedPreference 15 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17 3.1 Phát biểu toán .17 3.2 Xác định yêu cầu 31 3.2.1 Yêu cầu chức 31 3.2.2 Yêu cầu phi chức 32 3.1 Mơ tả nghiệp vụ tốn 33 3.2 Sơ đồ phân rã chức 36 3.3 Sơ đồ luồng liệu logic 37 3.3.1 DFD mức ngữ cảnh .37 3.3.2 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh .38 3.3.3 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh 38 3.3.3.1 Mức đỉnh quản lý nhạc 38 3.4 Rà soát việc đáp ứng yêu cầu 39 3.5 Mô hình thực thể - quan hệ (ER) .40 3.5.1 Xác định kiểu thực thể, thuộc tính loại thuộc tính 40 3.6 Thiết kế giao diện .40 3.6.1 Menu hình 40 3.6.2 Màn hình nghe nhạc 41 3.6.3 Màn hình chọn kích thước game 42 3.6.4 Màn hình game 2048 kích thước x .43 3.6.5 Màn hình game 2048 kích thước x .44 3.6.6 Màn hình game 2048 kích thước 5x5 45 3.6.7 Màn hình hướng dẫn chơi game 45 3.6.9 Màn hình hiển thị người chơi chiến thắng 46 3.6.10 Màn hình hiển thị người chơi thua .47 CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN SỬ DỤNG TRONG GAME 2048 48 4.1 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt game 2048 48 4.1.1 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt sang trái 48 4.1.2 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt sang phải 50 4.1.3 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt lên 52 4.1.4 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt xuống .54 4.2 Thuật toán sinh số ngẫu nhiên 56 4.2.1 Thuật tốn kiểm tra có giá trị lưu vị trí vào mảng chiều 56 4.2.2 Sinh số ngẫu nhiên 57 4.3 Thuật toán chuyển có giá trị thành có giá trị 58 4.4 Thuật toán quay lại .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hình 2.1 Hình 2.2 Service 13 Hình 3.1 Mơ tả hoạt động vuốt sang trái 17 Hình 3.2 Mô tả hoạt động vuốt sang phải 18 Hình 3.3 Mơ tả hoạt động vuốt lên .18 Hình 3.4 Mơ tả hoạt động vuốt lên .18 Hình 3.5 Mơ tả hoạt động cộng dồn .19 Hình 3.6 Hiện số ngẫu nhiên mảng .19 Hình 3.7 Mơ tả giá trị lớn mảng 20 Hình 3.8 Mơ tả chức tính điểm 20 Hình 3.9 Mơ tả chức đổi vị trí ô .20 Hình 3.10 Mô tả chức quay lại 21 Hình 3.11 Mơ tả chức chuyển thành 21 Hình 3.12 Mơ tả hoạt động vuốt sang trái 21 Hình 3.13 Mơ tả hoạt động vuốt sang phải 22 Hình 3.14 Mơ tả hoạt động vuốt lên .22 Hình 3.15 Mô tả hoạt động vuốt lên .22 Hình 3.16 Mơ tả hoạt động cộng dồn 23 Hình 3.17 Hiện số ngẫu nhiên mảng 23 Hình 3.18 Mơ tả giá trị lớn mảng 24 Hình 3.19 Mơ tả chức tính điểm 24 Hình 3.20 Mơ tả chức đổi vị trí .25 Hình 3.21 Mơ tả chức quay lại 25 Hình 3.22 Mơ tả chức chuyển thành 26 Hình 3.23 Mô tả hoạt động vuốt sang trái 26 Hình 3.24 Mơ tả hoạt động vuốt sang phải 27 Hình 3.25 Mơ tả hoạt động vuốt lên .27 Hình 3.26 Mơ tả hoạt động vuốt lên .27 Hình 3.27 Mơ tả hoạt động cộng dồn 28 Hình 3.28 Hiện số ngẫu nhiên mảng 28 Hình 3.29 Mơ tả giá trị lớn mảng 29 Hình 3.30 Mơ tả chức tính điểm 29 Hình 3.31 Mơ tả chức đổi vị trí .30 Hình 3.32 Mơ tả chức quay lại 30 Hình 3.33 Mơ tả chức chuyển thành 31 Hình 3.34 Tiến trình nghiệp vụ toàn .33 Hình 3.35 Tiến trình nghiệp vụ nghe nhạc 34 Hình 3.36 Tiến trình nghiệp vụ chơi game 35 Hình 3.37 Sơ đồ phân rã chức .36 Hình 3.38 DFD mức ngữ cảnh .37 Hình 3.39 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh .38 Hình 3.40 Mức đỉnh quản lý nhạc 38 Hình 3.44 Menu hình 40 Hình 3.45 Màn hình nghe nhạc 41 3.6.3 Màn hình chọn kích thước game 42 Hình 3.46 Màn hình chọn kích thước 42 Hình 3.47 Game 2048 kích thước 3x3 43 Hình 3.48 Game 2048 kích thước 4x4 44 Hình 3.49 Game 2048 kích thước 5x5 45 Hình 3.50 Màn hình hướng dẫn chơi game 45 Hình 3.51 Menu game 46 Hình 3.52 Màn hình hiển thị sau người chơi thắng 46 Hình 3.53 Màn hình hiển thị sau người chơi thắng 47 Hình 4.1 Bước thuật tốn vuốt trái 48 Hình 4.2 Bước thuật toán vuốt trái 49 Hình 4.3 Bước thuật tốn vuốt phải 50 Hình 4.4 Bước thuật toán vuốt trái 51 Hình 4.5 Bước thuật tốn vuốt lên .52 Hình 4.6 Bước thuật tốn vuốt lên .53 Hình 4.7 Bước thuật toán vuốt xuống .54 Hình 4.8 Bước thuật tốn vuốt xuống .55 Hình 4.9 Thuật tốn lưu có giá trị vào mảng chiều 56 Hình 4.10 Thuật tốn sinh số ngẫu nhiên .57 4.3 Thuật tốn chuyển có giá trị thành có giá trị 58 Hình 4.11 Sơ đồ thuật toán chuyển thành 58 Hình 4.12 Thuật tốn mảng lùi Hình 4.13 Sơ đồ thuật tốn quay lại 59 Bảng 2.2 Các phương thức MediaPayer 14 Bảng 3.1 Rà soát việc đáp ứng yêu cầu .39 47 3.6.8 Màn hình hiển thị người chơi chọn Menu game Hình 3.51 Menu game 3.6.9 Màn hình hiển thị người chơi chiến thắng Hình 3.52 Màn hình hiển thị sau người chơi thắng 48 3.6.10 Màn hình hiển thị người chơi thua Hình 3.53 Màn hình hiển thị sau người chơi thắng 49 CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN SỬ DỤNG TRONG GAME 2048 4.1 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt game 2048 4.1.1 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt sang trái Hình 4.1 Bước thuật tốn vuốt trái 50 Hình 4.2 Bước thuật tốn vuốt trái 51 4.1.2 Thuật toán xử lý hoạt động vuốt sang phải Hình 4.3 Bước thuật tốn vuốt phải 52 Hình 4.4 Bước thuật toán vuốt trái 53 4.1.3 Thuật tốn xử lý hoạt động vuốt lên Hình 4.5 Bước thuật tốn vuốt lên 54 Hình 4.6 Bước thuật toán vuốt lên 55 4.1.4 Thuật tốn xử lý hoạt động vuốt xuống Hình 4.7 Bước thuật tốn vuốt xuống 56 Hình 4.8 Bước thuật toán vuốt xuống 57 4.2 Thuật toán sinh số ngẫu nhiên 4.2.1 Thuật toán kiểm tra có giá trị lưu vị trí vào mảng chiều Hình 4.9 Thuật tốn lưu có giá trị vào mảng chiều 58 4.2.2 Sinh số ngẫu nhiên Hình 4.10 Thuật toán sinh số ngẫu nhiên 59 4.3 Thuật tốn chuyển có giá trị thành có giá trị Hình 4.11 Sơ đồ thuật toán chuyển thành 60 4.4 Thuật toán quay lại Hình 4.12 Thuật tốn mảng lùi Hình 4.13 Sơ đồ thuật toán quay lại 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trương Tiến Tùng – Trịnh Thị Xuân – Nguyễn Thị Tâm , Cơ sở liệu, Khoa Công nghệ thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội, 2012 [2] Phạm Cơng Hịa, Slide giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin- Viện Đại học Mở Hà Nội, 2016 [3] https://vi.wikipedia.org/wiki/2048_(tr%C3%B2_ch%C6%A1i) [4]https://www.tutorialspoint.com/android/android_mediaplayer.htm ... khác ứng dụng điện thoại với ứng dụng bên thứ ba Chúng xây dựng để truy cập tới loạt ứng dụng dịch vụ điện thoại  Dễ xây dựng ứng dụng Android cung cấp thư viện giao diện lập trình ứng dụng đồ. .. Thái Bình Chun ngành: Cơng nghệ thơng tin Mã số: 14A10010186 Lớp hành chính: 1410A04 TÊN ĐỀ TÀI Xây dựng ứng dụng giải trí NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ cụ thể Đồ án tốt nghiệp: - Phân tích thiết... nghệ thơng tin đóng vai trị quan trọng Với mong muốn áp dụng công nghệ thông tin vào sống hàng ngày để làm giảm căng thẳng, mệt mỏi sau làm việc, học tập Tác giả muốn xây dựng ứng dụng giải trí
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin đề tài xây dựng ứng dụng giải trí , đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin đề tài xây dựng ứng dụng giải trí

Mục lục

Xem thêm