báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH phú thái sơn (nhà máy sản xuất bia HADA)

58 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Phú Thái Sơn 1.2.Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .3 1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất bia PHẦN II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TOÁN .7 TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Phú Thái Sơn 2.2 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty .7 2.3 Tổ chức công tác kế toán số phân hành kế toán cơng ty 2.3.1 Kế tốn vốn tiền 2.3.3 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 14 2.3.5 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 18 PHẦN III .23 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN 23 CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23 TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 23 Đánh giá chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 23 3.1 Về điểm mạnh 23 3.2 Những tồn cần khắc phục .24 3.3 Một số kiến nghị cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Phú Thái Sơn .25 B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế tốn LỜI MỞ ĐẦU Trong q trình hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực cách toàn diện sâu sắc để đứng vững phát triển Việt Nam có thay đổi sách kinh tế quan hệ kinh tế đối ngoại Các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần phải hoàn thiện để cạnh tranh đững vững thị trường Yếu tố giá phản ánh vào sản phẩm mức sinh lời mà doanh nghiệp mong muốn, vấn đề hạ giá thành sản xuất tạo nhiều ưu cạnh tranh thị trường Để quản lý tốt chi phí doanh nghiệp sản xuất địi hỏi cơng tác hạch tốn kế tốn phận quan trọng, công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong trình thực tập tháng công ty TNHH Phú Thái Sơn (nhà máy sản xuất bia HADA) em viết báo cáo gồm phần: - Phần 1: Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Phú Thái Sơn - Phần 2: Tình hình tổ chức máy kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Phú Thái Sơn - Phần 3: Một số nhận xét ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Phú Thái Sơn Do thời gian thực tập trình độ có hạn nên viết em khó tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình q thầy Hà nội, tháng năm 2019 Sinh viên Đinh Thị Lệ B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán PHẦN ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 1.1 Q trình hình thành phát triển công ty TNHH Phú Thái Sơn Công ty TNHH Phú Thái Sơn thành lập ngày 24/3/2003 hoạt động theo luật doang nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thơng qua ngày 12 tháng năm 1999 đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh số 0102008098 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Công ty TNHH Phú Thái Sơn ông Đồng Văn Cường bỏ vốn thành lập giữ chức vụ giám đốc Hiện tổng số cơng nhân viên biên chế thức công ty 256 người Trụ sở giao dịch: số 112 Quốc lộ II Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội Vốn đầu tư ban đầu là: 4.689.725.000đ Công ty TNHH Phú Thái Sơn tiền thân xưởng bia Thăng Long sau đổi tên nhà máy sản xuất bia HADA Mã số thuế: 0101371868 Xưởng sản xuất: 24 Thơn Đơng- Phú Minh - Sóc Sơn- Hà Nội Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh: Công ty TNHH Phú Thái Sơn chuyên sản xuất kinh doanh Bia Bia chai HADA 1.2.Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cùng với phát triển chung ngành sản xuất đồ uống nước, công ty TNHH Phú Thái Sơn (Nhà máy sản xuất bia HADA) ngày lớn mạnh doanh số, chất lượng sản phẩm Năm 2013 doanh thu cơng ty B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán 76.299.965.000đồng, tăng13.370.892 với tỷ lệ tăng 21.24% so với năm 2012 Bên cạnh ta thấy tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng so với 2012 7.081.421.000 đồng với tỷ lệ tương ứng 74.58% việc tăng lợi nhuận tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực mục tiêu kinh tế xã hội khác việc thực nghĩa vụ với Nhà Nước, việc bổ sung vốn để đầu tư mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Để có kết đáng mừng vậy, ban quản lý Cơng ty khơng ngừng tìm tịi, sáng tạo tiết kiệm chi phí sản xuất làm giảm chi phí tăng lợi nhuận nhằm mang lại kết cao hoạt động sản xuất kinh doanh Kết kinh doanh công ty thể bảng (Phụ lục 02, trang số 2) 1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất bia Sản phẩm bia sản xuất dây chuyền công nghệ khép kín với trang thiết bị đại  Quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty (Phụ lục 01, trang số 1) * Chuẩn bị: Malt gạo (gọi tắt nguyên liệu) đưa đến phận nghiền nhỏ, sau chuyển sang nơi gạo nồi malt để ngâm * Nấu: Nguyên liệu chuyển hoá tới thùng chứa để chuyển vào hồ hoá đường hoá cách sử dung nước gia nhiệt * Lọc: Dịch đường hoá đưa qua lọc Sau dich đường hố đưa qua lọc đun sôi với hoa Houblon trinh gọi sôi hoa * Lên men: Dịch làm lạnh bổ sung oxy trước đưa vào lên men * Hoàn thiện: Bia sau lọc tiến hành bão hoà CO2 Bia tươi thu tiến hành chuyển sang công đoạn chiết chaithanh trùng- nhập kho- tiêu thụ 1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý KD (Phụ lục 03, trang số 3) B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế tốn Giám đốc cơng ty người có quyền lực cao định hoạt động công ty  Cơ cấu tổ chức công ty gồm: - Giám đốc phó giám đốc điều hành - phịng nghiệp vụ: phịng kế tốn tài vụ, phòng kế hoạch vật tư, phòng kỹ thuật , phòng tổ chức hành chính, phịng thị trường tiêu thụ - phân xưởng sản xuất: bia bia hộp - phân xưởng phục vụ: phân xương nhiệt điện - Đội xe vận chuyển  Về chức cụ thể phận phòng ban: + Giám đốc: Là người làm chủ tài sản công ty, trực tiếp điều hành hoạt động công ty Chịu trách nhiệm trức pháp luật tình hình chung công ty kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty + Phó giám đốc kế hoach, kỹ thuật: Là người giúp giám đốc quản lý điều hành mặt công tác kế hoach, công tác kỹ thuật, công tác kiểm tra giám sát chất lương sản phẩm, kế hoạch thu mua vật tư, nguyên vật liệu, điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất, đôn đốc công việc giao phận chức năng, trì điều độ hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty + Phó giám đốc kinh doanh: Là người giúp giám đốc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn khâu lưu thông, thực nhiệm vụ giao làm tăng hiệu tồn cơng ty + Phịng Kỹ thuật: có nhiệm vụ xây dưng quy cách kỹ thuật, hưỡng dẫn kỹ thuật công nghệ sản xuất bia cho cơng nhân B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán + Phịng Kế tốn- tài vụ: có nhiệm vụ hạch tốn cơng tác kế tốn, lập báo cáo tài chính, báo cáo tài quản trị Kê khai thuế theo định kỳ Theo dõi hoạt động liên quan đến tình hình tài cơng ty + Phịng Kế hoạch vật tư: có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, quản lý vật tư, theo dõi tình hình xuất nhập kho vật tư + Phòng Tổ chức - Hành chính: có nhiệm vụ lập kế hoạch mặt nhân sự, lập kế hoạch tiền lương cung cấp thơng tin cho Ban giam đốc + Phịng Thị trường tiêu thụ: Theo dõi, khảo sát nhu cầu khách hàng giao dịch với đại lý + Các phân xưởng sản xuất: Thực sản xuất theo quy trình cơng nghệ mà cơng ty đề + Đội xe vận chuyển chịu trách nhiệm vận chuyển bia tói đại lý, cửa hàng cơng ty B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế tốn PHẦN II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Phú Thái Sơn Sơ đồ tổ chức máy kế toán doanh nghiệp (Phụ lục 04, trang số 4) Doanh nghiệp tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung gồm có: + Kế tốn trưởng: Đứng đầu phịng kế tốn doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chung công tác kế tốn, kiểm tra lại thơng tin, số liệu sổ sách mà kế toán viên ghi chép, lập báo cáo theo quy định pháp luật + Kế tốn kho: Theo dõi tình hình nhạp, xuất, tồn kho NVL, kho thành phẩm, kho hàng hoá số lượng giá trị, khớp sổ tồn kho theo dõi mặt số luợng + Kế toán TSCĐ kiêm tiền luơng khoản trích theo lương + Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành kiêm thủ quỹ + Kế toán bán hàng: Theo dõi khoản doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu dựa báo cáo bán hàng ngày nhân viên bán hàng + Kế toán vốn tiền, vốn vay kiêm kế tốn tốn 2.2 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty - Hệ thống tài khoản sử dụng theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán - Kỳ kế toán: Báo cáo tài lập hàng tháng, quý , năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng VN - Niên độ kế toán: Từ ngày 1/1/N đến ngày 31/12/N - Công tác sổ sách ghi chép kế tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 10, trang số 9) - Hình thức tổ chức kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập trung Tồn xử lý phịng kế tốn - Phương pháp kê khai tinh thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Phương pháp kháu hao TSCĐ: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng - Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho: kê khai thường xuyên - Phương pháp định giá xuất hàng tồn kho: bình quân gia quyền - Kế toán chi tiết hàng tồn kho: Thẻ song song 2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn số phân hành kế tốn cơng ty 2.3.1 Kế tốn vốn tiền Vốn tiền TK dùng để phản ánh số có tình hình biến động tăng, giảm loại vốn tiền doanh nghiệp gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng khoản tiền chuyển Vốn tiền phận tài sản lưu động, hình thành chủ yếu trình bán hàng quan hệ toán 2.3.1.1 Kế toán tiền mặt TK sử dụng TK 111 TK dùng để phản ánh tình hình thu chi quỹ tiền mặt cơng ty Kế tốn tiền mặt cơng ty có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu, chi, nhập xuất quỹ tiền mặt tính số tồn quỹ sau lần nhập xuất quỹ ngày B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán Các chứng từ sử dụng bao gồm: - Phiếu thu (mẫu số 01-TT) - Phiếu chi (mẫu số 02- TT) - Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu số 03- TT) - Giấy toán tiền tạm ứng (mẫu số 04- TT) - Giấy đề nghị toán (mẫu số 05- TT) - Biên lai thu tiền (mẫu số 06- TT) Sổ kế toán sử dụng: Sổ quỹ tiền mặt, sổ TK 111 2.3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng TK sử dụng TK112: Tài khoản dùng để phản ánh số có tình hình biến động tăng giảm khoản tiền gửi ngân hàng công ty Các chứng từ sử dụng: - Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng - Các bảng kê ngân hàng kèm theo chúng từ gốc uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi Sổ kế toán sử dụng: Sổ tiền gửi ngân hàng, sổ TK112 2.3.1.3 Kế toán tiền chuyển (TK113) Ví dụ 1: + Ngày 15/7/2013 mua cơng ty TNHH TM đầu tư tổng hợp Quang Vinh NVL malt 10.000 kg tổng giá 18.700.000 VNĐ (Thuế VAT10%) tiền mặt Căn vào phiếu chi (Phụ lục 6, trang số 6), kế toán định khoản sau: B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán Nợ TK152 17.000.000đ Nợ TK1331 1.700.000đ Có TK 112 18.700.000đ + Ngày 30/7/2013 Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 200.000.000đ, phiếu thu (Phụ lục 7, trang số 6), kế toán định khoản: Nợ TK 111: 200.000.000đ Có TK 112: 200.000.000đ Ví dụ : Ngày 28/7/2013 Cơng ty nhận 500.000.000đ khách hàng toán chuyển khoản Khi nhận giấy báo có ngân hàng kế tốn ghi: Nợ TK112 500.000.000đ Có TK131 500.000.000đ Ví dụ 3: Ngày 31/7/2013 Công ty xuất tiền mặt 150.000.000đ gửi vào ngân hàng chưa nhận đươc giấy báo có ngân hàng kế tốn định khoản: Nợ TK113: 150.000.000đ Có TK111: 150.000.000đ 2.3.2 Kế toán Tài sản cố định hữu hình Kế tốn TSCĐ phản ánh trị giá có tình hình biến động tăng giảm tồn tài sản cố đinh thuộc quyền sở hữu công ty a) Các TSCĐ có cơng ty B¸o c¸o thùc tËp 10 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 18: Cty TNHH Phú thái sơn Chứng từ ghi sổ Số 58 Ngày 31/7/2013 Trích yếu Kết chuyển chi phí Số tài khoản Nợ Có 154 Số tiền Nợ 10.990.510.47 Ghi Có Kết chuyển chi phí 621 7.209.832.41 NVLTT Kết chuyển chi phí 622 1.386.214.269 NCTT Kết chuyển chi phí 627 2.394.463.783 SXC Cộng Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) B¸o c¸o thùc tËp 44 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 19: Cty TNHH Phú thái sơn Chứng từ ghi sổ Số 58 Ngày 31/7/2013 Trích yếu Số tài khoản Nợ Có Số tiền Nợ Chi phí vật liệu 627 (2) Ghi Có 74.520.000 SXC PX 152 Cộng 74.520.000 Người lập Kế tốn trưởng (Đã ký) B¸o c¸o thùc tËp 74.520.000 74.520.000 (Đã ký) 45 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 20: Cty TNHH Phú tháI sơn Chứng từ ghi sổ Số 58 Ngày 31/7/2013 Trích yếu Chi phí Cơng cụ, Số tài khoản Nợ Có 627 dụng cụ SX (3) Số tiền Nợ Có 63.307.123 153 Cộng 63.307.123 63.307.123 Người lập 63.307.120 Kế toán trưởng (Đã ký ) B¸o c¸o thùc tËp Ghi (Đã ký) 46 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán Phụ lục 21: Cty TNHH Phú Thái Sơn Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ (Trích) Năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ ghi sổ Ngày Số hiệu tháng 56 31/07 31/07 31/07 58 58 31/07 58 58 58 31/07 31/07 31/07 58 31/07 Diễn giải Số tiền Xuát NVL cho SX Tổng lương NCTT sản xuất Tổng lương nhân viên phân 2.688.000.000 497.658.000 108.908.800 xưởng Chi phí vật liệu SXC PX Chi phí ccdc sản xuát Trích khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Kết chuỷen chi phí SX Ghi 74.520.000 63.307.123 834.135.216 21.370.216 10.990.510.47 60 31/07 Nhập kho thành phẩm bia 10.494.517.20 Ngày 31 tháng năm 2013 Người ghi sổ (Ký họ tên) B¸o c¸o thùc tËp Kế toán trưởng (Ký họ tên) 47 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 22: Cty TNHH Phú Thái Sơn (Trích) Sổ Cái Tài khoản 621 Quý III/2013 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Ngày Số tháng Tk đối ứng Diễn giải Số tiền Nợ Có 56 59 31/07 Xuất NVL cho sx 31/07 Kết chuyển chi phí 152 154 2.688.000.000 90 96 NVLTT 31/08 Xuất NVL cho sx 31/08 Kết chuyển chi phí 152 154 2.385.418.736 NVLTT 148 30/09 Xuất NVL cho sx 156 30/09 Kêt chuyển chi phí 152 154 2.136.413.682 NVLTT Cộng phát sinh quíIII/2012 Số dư cuối quý 2.385.418.736 2.136.413.682 7.209.832.418 7.209.832.418 Kế tốn trưởng Giám đốc (Đã ký) B¸o c¸o thùc tËp 2.688.000.000 (Đã ký) 48 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 23: Bảng phân bổ tiền lương Bảng Phân bổ tiền lương Bảo hiểm xã hội Ghi có Lương Ghi nợ TK622 TK627 TK641 TK642 TK334 Tổng cộng Ghi có TK334 Phụ cấp Tổng có 382.500.000 84.800.000 21.600.000 66.240.000 ăn ca TK 334 35.700.000 418.200.000 6.720.000 91.520.000 2.520.000 24.120.000 4.830.000 71.070.000 488.900.000 49.770.000 538.670.000 B¸o c¸o thùc tËp 49 KPCĐ (TK3382) 8.364.000 1.830.400 482.400 1.421.400 Ghi có TK338 BHXH BHYT (TK3383) 62.730.000 13.728.000 3.618.000 10.660.500 26.933.500 12.098.200 117.670.000 MSV: 8TD 15320 (TK 3384) 8.364.000 1.830.400 482.400 1.421.400 5.386.700 17.484.900 Tổng có338 79.458.000 17.388.800 4.582.800 13.503.300 32.320.200 147.253.100 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán Phụ lục 24: CTY TNHH Phú thái sơn Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Tháng 7/2013 Đơn vị tính: Đồng STT Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao Nơi sử dụng Toàn DN Gtrị phải KH Khấu hao Nhà xưởng 5% Máy móc 14% 9.888.511.680 67.200.853.71 41.202.132 784.009.96 thiết bị Phương tiện 10% 1.070.774.880 8.923.124 vận tải Cộng 78.160.140.27 TK 642 Tk627 Chi phí Chi phí SX quản lý chung doanh nghiệp 14.420.746 26.781.386 784.009.96 8.923.124 63.300.626 798.430.706 35.704.510 B¸o c¸o thùc tËp 50 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 25: Cty TNHH Phú TháI Sơn (Trích) Sổ Cái Tài khoản 627 Quý III/2013 Đơn vị tính: đồng Chứng từ ghi Số 58 58 sổ Ngày Diễn giải ứng tháng 31/07 31/07 58 58 58 58 58 59 86 31/07 31/07 31/07 31/07 31/07 31/07 31/08 152 30/09 Số tiền Tk đối Tiền lương phảI trả cho PX Trích Nợ Có 334 338 91.520.000 17.388.000 74.520.000 63.307.123 834.135.216 21.370.216 150.551.660 Kết chuyển chi phí SXC Kết chuyển chi phí SXC 152 153 214 111 112 154 154 Kết chuyển chi phí SXC 154 BHXH,BHYT,KPCĐ Chi phí vật liệu SXC PX Chi phí CCDC cho SX Trích khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Cộng phát sinh q III/2013 Dư cuối q III/2013 B¸o c¸o thùc tËp 51 1.252.792.215 1.112.307.415 1.029.364.153 2.394.463.78 2.394.463.783 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán Phụ lục 26: Biên kiểm kê sản phẩm dở Tháng 7/2013 Hôm nay, ngày 31/7/2013 gồm: Nguyễn Phương linh: 2.Nguyễn Kim Thọ Phòng tài vụ : Phòng ké họach 3.Nguyễn Thị Thuý Nga: Phân xưởng sản xuất Đã kiểm kê sản phẩm dở dang phân xưởng sản xuất sau: +Sản phẩm: Bia hơi: 239.420lít + Chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ:371.609.174đ Trong đó: + Chi phí NVL trực tiếp: 268.799.140đ + Chi phí nhân cơng trực tiếp: 37.939.268đ +Chi phí SXC: 64.870.166đ Phân xưởng sản xuất (Đã ký) B¸o c¸o thùc tËp Phòng tài vụ (Đã ký) 52 Phòng kế hoạch (Đã ký) MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế tốn  Phụ lục 27: Bảng tính giá thành Bảng Tính giá thành Quí III/2013 Sản lượng 6.303.013 lít Đơn vị tính: đồng Giá Chi phí dở Chi phí sản Chi phí dở Tổng giá dang đầu phẩm phát dang cuối thành sản kỳ sinh kỳ kỳ phẩm phí 135.420.12 7.209.832.41 268.799.14 7.076.453.398 NVLTT 2.Chi phí 78.576.175 1.386.214.26 37.939.268 1.426.851.176 phí 110.120.125 2.394.463.78 64.870.766 2.439.713.142 Khoản mục 1.Chi NCTT 3.Chi SXC Cộng thành đơn vị sản phẩm 10.943.017.72 B¸o c¸o thùc tËp 53 MSV: 8TD 15320 1.736 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 28: Cty TNhh phú thái sơn (Trích) Sổ Tài khoản 154 Quí III/2013 Đơn vị tính: đồng TK Chứng từ ghi sổ Số N tháng 58 31/07 58 31/07 58 31/07 60 31/07 Diễn giải đối Kết chuyển chi phí NVLTT Kết chuyển chi phí NCTT Kết chuyển chi phí SXC Nhập kho thành phẩm Cộng phát sinh quí III Nợ 7.209.832.418 1.386.214.269 2.394.463.783 Có 10.943.017.720 10.990.510.47 47.492.750 Số dư q III B¸o c¸o thùc tËp ứng 621 622 627 155 Số tiền 54 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 29: Bảng kê xuất cơng cụ, dụng cụ Tháng 7/2013 Ghi có Chúng từ Diễn giải Đơn Số vị lượng Đơn giá Thành tiền Số Ngày 58 75 TK153 Nợ TK 627 20 Xuất van Cái 826.780 3.307.120 (3) 3.307.120 25 cho SX Xuất bơm Cái 24 2.500.000 60.000.000 60.000.000 63.307.120 63.307.120 Inox cho SX Cộng B¸o c¸o thùc tËp 55 MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế toán  Phụ lục 30: Biên nhượng bán tài sản cố định Ngày15 tháng 07 năm2013 Căn vào định số 12 ngày15 tháng 07năm 2013 việc nhượng bán TSCĐ công ty TNHH Phú Thái Sơn I Ban lý gồm: Ông: Trịnh Văn Tuấn (Đại diện bên bán) Ông: Vũ Văn Cương (Đại diện bên mua) II Tiến hành nhượng bán - Tên tài sản: Ơ tơ ZACE - Năm đưa vào hoạt đông: 2002 - Nguyên giá TSCĐ: 650.000.000đ - Giá trị hao mòn: 220.000.000đ - Giá trị lại: 430.000.000đ III Kết luận nhượng bán Công ty nhân thấy ô tô sử dụng năm không sử dụng nũa công ty định lý Ngày15 tháng 07năm2013 Trưởng ban IV Kết nhượng bán - CP nhượng bán: 6.300.000đ - GT thu hồi: 126.500.000đ B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế tốn KẾT LUẬN Qua q trình sâu nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế, em nhân thức sâu sắc rằng: hạch tốn kế tốn nói chung hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng có vai trị đặc biệt quan trọng thời đại phát triển kinh tế Những thơng tin mà kế tốn cung cấp đặc biệt thơng tin chi phí tính giá thành sản phẩm giúp sở xác định kết kinh doanh đánh giá khả thực trạng sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp, từ đề biện pháp quản lý kinh doanh thích hợp Ngồi thơng tin sở để doanh nghiệp phân tích, đánh giá phục vụ cho cơng việc quản trị nội doanh nghiệp nhằm mục tiêu tiết kiệm nâng cao hiệu chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Do thời gian tiếp xúc thực tế chưa nhiều nên viết không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong góp ý thấy giáo, Ban lãnh đạo cơng ty anh chị phịng kế tốn để nhận thức em ngày hoàn thiện Để hoàn thành chuyên đề này, em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình thầy giáoTS Phạm Ngọc Quyết anh chị phòng kế tốn cơng ty giúp đỡ tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực tập Em xin chân thành cảm ơn! B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 Sinh viên: Đinh Thị Lệ Khoa Kế tốn PHẦN PHỤ LỤC B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD 15320 ... PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN Đánh giá chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 3.1 Về điểm mạnh Công ty TNHH Phú Thái Sơn. .. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Phú Thái Sơn Công ty TNHH Phú Thái Sơn thành lập ngày 24/3/2003... phát triển chung ngành sản xuất đồ uống nước, công ty TNHH Phú Thái Sơn (Nhà máy sản xuất bia HADA) ngày lớn mạnh doanh số, chất lượng sản phẩm Năm 2013 doanh thu công ty B¸o c¸o thùc tËp MSV:
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH phú thái sơn (nhà máy sản xuất bia HADA) , báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH phú thái sơn (nhà máy sản xuất bia HADA)